Editorial

EDITORIAL
Seriale care au rulat în cadrul acestei rubrici
de la nr. 1 (aprilie 1999) până la nr. 136 (noiembrie-decembrie 2021)
ÎNVIEREA, BUCURIE ŞI BIRUINŢĂEditorial 34
Pastorală de Sfintele Paşti 1999

Ce daruri ne-a adus Papa de la Roma ?
Între 7-9 mai, Papa Ioan Paul al II-lea a efectuat o vizită ecumenică în România. Pentru această vizită papală s-au cheltuit sume imense pentru ,,cosmetizarea Bucureştiului” şi s-a mobilizat un impresionant număr de cadre ale Ministerului de Interne. Imaginea papei a stăruit până la refuz pe ecranele televizoarelor şi pe primele pagini ale ziarelor. Pornind de la întrebarea cine ne-a vizitat, de fapt, ţara am putea analiza obiectiv atât motivele acestei vizite cât şi consecinţele reale ale acesteia

,,Saule, Saule pentru ce mă prigoneşti ?”
Astăzi, vremurile apostolice par, mai mult ca niciodată, a fi actuale, precum şi învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu. În mod neverosimil, păgânismul, cu formele sale cele mai crude de manifestare s-au întors în lume, căpătând aspecte mult mai subtile, acoperite fiind de o falsă civilizaţie. Idolatria din vremea apostolatului, multitudinea de credinţe dintre care unele aducând jertfe sângeroase, uneori chiar omeneşti, magia şi vrăjitoria revin într-o societate care se consideră civilizată, susţinându-şi evoluţia pe baza preceptelor creştine. Parcă şi astăzi Roma a adunat în carul său triumfal zeii lumii

Viitorul la îndemâna oricui
Că se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi, 
şi vor da semne mari şi minuni, cât să amăgească de 
va fi cu putinţă, şi pre cei aleşi (Matei 24, 24)

Biserica Naţională: Un vis spulberat de ierarhii săi
Zilele acestea, proiectul Legii Cultelor a fost înaintat pentru a treia oară la guvern. Discuţiile asupra proiectului au degenerat în momentul în care Consiliul Legislativ a propus ca Biserica Ortodoxă să fie numită ,,naţională” şi ,,majoritară” prin lege. Acest fapt a declanşat un adevărat război religios în plenul executivului. Societatea românească a reacţionat prompt, împărţindu-se rapid de cele două părţi ale baricadei. Este Biserica Ortodoxă Română o Biserică Naţională ? Este ea cu adevărat Biserica unei naţiuni, făclia călăuzitoare a credinţei, moralei şi eticii societăţii româneşti ? Cine sunt cei ce o conduc ? Au ei nobleţea duhovnicească pentru a fi urmaţi ? Au autoritatea morală pentru a da un exemplu poporului ?

,,Daţi Cezarului cele ce sunt ale Cezarului”
Bizanţul a lăsat moştenire contemporaneităţii lupta neobosită a omului cu sineşi pentru a armoniza cele două împărăţii, cea a lui Dumnezeu şi cea a Cezarului. Dar omul modern a pierdut însuşi înţelesul menirii lor, nemaiputând să conceapă nici măcar modul de organizare al acestora, cu atât mai puţin să încerce să găsească echilibrul dintre ele. Astăzi nimeni nu mai caută o armonie între cele două împărăţii, pentru că Statul a subordonat complet Biserica

Biserica - un Departament al Statului ?
Încă din timpul regimului fanariot, Ţările Române şi, mai ales, Biserica şi clerul cunosc o perioadă foarte grea din punct de vedere material. Corupţia ce cuprinsese ţara s-a răsfrânt asupra clerului, într-un sfârşit murdărindu-l şi pe acesta. Astfel, preoţilor şi diaconilor li s-a impus o contribuţie anuală de un galben pentru întreţinerea şcolilor, o taxă pentru primirea Sfântului Mir, o taxă de hirotonie, darea sau ,,ploconul cârjei" către ierarh, ,,ploconul praznicului” pentru hramul mitropoliei, ,,ploconul obişnuit" sau ,,canonicesc" către chiriarh, precum şi ,,darea bastonului" către protopop
(Episoadele I-II)

Pastorală de Învierea Domnului 2000

Când lupii urlă la lună …
,,Personal, îi consider pe stilişti o sectă ca oricare alta, deşi ei se autointitulează păstrătorii adevăratei credinţe ortodoxe din România. Pe noi nu ne pot păcăli”. ,,Stiliştii sunt un grup disident, condus de nişte fanatici, care nesocotesc cuvântul lui Dumnezeu şi sucesc minţile oamenilor” … ,,diverşi aventurieri certaţi cu disciplina şi cu rânduielile bisericeşti … ce predică un misticism bolnăvicios cu idei încâlcite, cu superstiţii, practic magice”. Oare de ce se străduieşte atât de mult Biserica Ortodoxă Română să murdărească un biet cult nerecunoscut de stat ?
(Episoadele I-VI)

Pastorală la Învierea Domnului
Anul 2001

,,Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului ?”Editorial 22
Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre 
prooroci. Şi le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt ? Răspunzând Simon Petru a zis: 
Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu (Matei 16, 13-16)
(Episoadele I-V)

Hristos, Viaţa şi Lumina oamenilor
Pastorală la luminatul praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos
Anul mântuirii 2004

Cuvânt către cititorii noştri, la un nou început de drum 

Pastorală la praznicul Sfintelor Paşti 2007 

,,De vor tăcea aceştia, pietrele vor striga” 
Recenzie a cărţii ,,Cele două extreme: ecumenismul şi stilismul”
de Arhimandrit Epifanie Theodoropoulos
(Episoadele I-IV)

Pastorală la praznicul Sfintelor Paşti 2008Editorial 54

Zelul exagerat şi egocentric al celor de stil nou împotriva celor de stil vechi 
Scurtă recenzie a 5 texte regretabile, scrise de părintele G. Kalpouzos, părintele B. Bakogiannis, D. Kokores, A. Korakides şi Liga Creştină din Kalamata
(Episoadele I-VIII)

Pastorală la praznicul Sfintelor Paşti 2009

Despre cum funcţionează relaţia stil nou – stil vechi
O paralelă concisă între varianta originală şi cea pirat a cărţii ,,Ortodoxia şi ecumenismul”, scrisă de arhimandriţii Serafim Alexiev (†1993) şi Serghie Jazadjiev († 2008), aparţinând Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi a Bulgariei
(Episoadele I-III)

Pastorală de Sfintele Paşti 2010

Îndoctrinarea copiilor, sau ce se poate găsi prin manualele şcolare româneşti 
Îndoctrinarea copiilor are loc pretutindeni pe glob. De pe băncile şcolii sau chiar de la grădiniţă, copiii sunt învăţaţi lucruri corecte politic, conturându-li-se o imagine denaturată asupra civilizaţiei în care trăiesc. Astăzi, îndoctrinarea celor mici are loc şi în România. Pe lângă multe alte surse de informare, manualele şcolare au devenit surse de distorsionare a unei perspective sănătoase
(Episoadele I-III)PC. Evenimente din Biserica noastra 19 02

Sfinţirea bisericii mânăstirii noastre
– sălăşluire a Slavei lui Dumnezeu în Casa Sa –

Cărţile de identitate – o perspectivă mondială
În întreaga lume sunt introduse simultan sisteme de identificare de înaltă tehnologie, care includ carduri inteligente, elemente biometrice şi frecvenţe radio, conectate la baze de date uriaşe pentru a urmări toate mişcările noastre. Să fie oare o coincidenţă ?

O epistolă pascală a arhiepiscopului Ioan Maximovici către fiii săi din Europa de Est şi Asia de Est şi către toţi fiii săi duhovniceşti
- 1956 -

CONTROLUL MINŢII
Mărturii ale unor oameni cărora li s-au implantat cipuri fără voia lor
Incredibil sau nu, astfel de lucruri se întâmplă în lume de aproape jumătate de secol. Implantaţi fără voia lor în cadrul unor operaţii oarecare suferite în spitale, sau în cursul altor proceduri medicale care necesită anesteziere, unii oameni s-au aflat în situaţii inimaginabile fiind privaţi de drepturi fundamentale, ca mai apoi să li se spună că sunt bolnavi mintal şi necesită tratament psihiatric. O parte a lumii ştiinţifice neagă cu desăvârşire că se pot petrece astfel de lucruri. Unii oameni de ştiinţă, care au încercat să stabilească dacă sunt reale sau nu afirmaţiile celor care susţin că sunt victime ale controlului minţii, au fost ridiculizaţi şi chiar împiedicaţi să-şi continue investigaţiile. Însă, istoria omenirii din ultimul secol este plină de exemple de grupuri mai mari sau mai mici de persoane care au fost utilizate întocmai asemenea unor cobai în diferite experimente ştiinţifice obscure, departe de ochii lumii
(Episoadele I-III)

Tainica Sfânta Sofia îi înspăimântă pe turciEditorial 68 01

Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos
Anul mântuirii 2012

Stilismul în România
Un ghimpe mereu de actualitate în coasta patriarhiei

Cum ne minte ştiinţa de astăzi
Epidemia de informaţii contrafăcute, false, fraudate sau duplicate din revistele medicale şi de ştiinţe ale vieţii
Comunitatea ştiinţifică, în special din domeniile medicinei şi al ştiinţelor vieţii, nu este imună la curentele şi tendinţele care bântuie lumea astăzi. Unul dintre cele mai cumplite curente este corupţia generalizată şi dispariţia principiilor etice cărora le-au luat locul interesele financiare şi de tot felul şi mândria cu cortegiul ei. Nu mai are nici o relevanţă adevărul şi progresul ştiinţific, nu mai contează nici măcar ajutorarea oamenilor, importă doar publicarea articolelor în reviste de prestigiu şi obţinerea de fonduri de milioane de dolari

Ziua Învierii Domnului
Evanghelia biruinţei asupra morţii
de episcop Nicolae Velimirovici

Anunţ în privinţa Postului Sfinţilor Apostoli din acest an
Despre încălcarea Tipicului bisericesc cauzată de schimbarea calendarului
Anul acesta, praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel pe stil nou cade vineri în săptămâna imediat următoare Cincizecimii, şi a fost stabilit un post necanonic de 3 zile: 26-28 iunie stil nou. Situaţia se va repeta în anii 2016, 2019, 2021, 2024, 2027, 2030 etc

Martie 2013. Revoluţie la Vatican
O trecere în revistă analitică a evenimentelor din lumea catolică care au uluit lumea în ultimele luni: demisia Papei Benedict al XVI-lea şi alegerea unui nou pontif, Francisc I – Demisia papei: o lovitură de o însemnătate aparte la temelia instituţiei papale – Punctele extrem de pozitive din biografia cardinalului argentinian Jorge Mario Bergoglio care l-au condus către tronul pontifical, sub numele de Francisc I – Implicarea cardinalului Jorge Mario Bergoglio în Războiul Murdar din Argentina

La început de an … editorialistic sau
Dincotro bate vântul în 2014 …
A început un nou an. După cum au mers lucrurile în ultimii câţiva ani, nu cred că anul ce vine ne va aduce noutăţi pe care să nu le cunoaştem. Repertoriul este acelaşi de ceva vreme încoace. Se pedalează în aceeaşi direcţie, încercându-se o aprofundare – dacă se poate spune aşa – a tuturor relelor care ne înconjoară

Spiritualitatea în noua ordine mondiala
Se doreşte înfiinţarea unei autorităţi religioase mondiale unice ?
(Episoadele I-III)

Pastorală la sărbătoarea Învierii Domnului 2015

Ultima liturghie în Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol a avut loc în 1919
de Antonie E. StivaktakisEditorial 94 1

Este Patriarhia Ecumenică ,,ţinta unei campanii diabolice” ?
Este ea victima unei campanii de dezinformare, pusă la cale de forţele anti-ecumeniste, care-i ştirbeşte prestigiul şi recunoaşterea internaţională ?

Opinii pe marginea Sfântului şi Marelui Sinod
Ce ne-ar putea aduce acest Sfânt şi Mare Sinod ? Este el o oportunitate reală în lumea ortodoxă de a găsi soluţii pentru numeroasele probleme arzătoare care îşi aşteaptă rezolvarea de peste un veac ? Sau este doar o nouă zeflemisire a adevăratei Ortodoxii în numele aşa-zisei iubiri ecumeniste ? Având în vedere cine sunt cei care domnesc astăzi pe înaltele scaune arhiereşti, credem că nu ar trebui să privim cu prea multe speranţe către această întrunire. Nu va fi una a celor cuvioşi şi iubitori de Dumnezeu, ci doar o altă adunare a necredincioşilor, unde cel ce crede cu adevărat în Hristos nu are ce căuta
(Episoadele I-IV)

Pastorală la sărbătoarea Învierii Domnului 2016

Ajungând la numărul 100 al revistei noastre ...

Un răspuns pentru fraţii noştri mâhniţi de acuzele care ne sunt aduse în diferite articole de pe internet
În ultima jumătate de an, au apărut pe internet noi articole defăimătoare la adresa noastră, a celor de stil vechi, sau a Bisericii noastre. Primim la redacţie mailuri în care cititorii ne cer să combatem astfel de articole şi să-i apărăm pe întâistătătorii Bisericii noastre, mitropolitul Galaction Cordun şi Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul

Pastorală la Învierea Domnului nostru, Iisus Hristos
Anul mântuirii 2017

Sinodul din Creta şi noua ecleziologie apărutăEditorial 111
O examinare ortodoxă
de protopresbiter Peter Heers
(Episoadele I-V)

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI 2018

De la Conciliul Vatican II (1965) la Sinodul pan-ortodox (2016):
Indicatoare de direcţie pe calea către Creta
de preot Peter Alban Heers
(Episoadele I-III)

Scrisoarea patriarhului Constantinopolului către arhiepiscopul Greciei:
Caterisiţi şi întrerupeţi comuniunea cu cei care se opun Sinodului nostru din Creta

Trei cai troieni
Încercările unor membri ai Bisericii Ortodoxe de a-i dezorienta pe credincioşi
de arhipreot Alexander F.C. Webster,
Decan al Seminarului ortodox Sfânta Treime din Jordanville
Întunecatul Sinod pan-ortodox din Creta din iunie 2016 a amintit creştinilor ortodocşi că piatra credinţei şi practicii ortodoxe se fărâmiţează de decenii. Fisurile sunt îndeosebi evidente printre cei aproximativ un milion de creştini ortodocşi din Statele Unite ale Americii …

Pastorală la Învierea Domnului
Anul mântuirii 2019

Culisele Revoluţiei la Vatican
Păcate peste fire, bani, putere, politică şi mai mult decât oricând luptă împotriva creştinismului
Scandalul provocat de cazul cardinalului McCarrick îi face pe credincioşii catolici de rând să reflecteze tot mai mult la implicaţiile sale tulburătoare. Este limpede acum că reputaţia lui McCarrick ca prădător sexual era bine cunoscută de ierarhia catolică de decenii şi nimeni nu a făcut nimic pentru a-l opri sau a-i frâna cariera, în timp ce el urca scara puterii ecleziastice.

Rudimentele unui proiect ultra-ecumenist,
sau de ce Constantinopolul a trebuit să introducă noul calendar
Într-un interviu pe care i-l ia Yuri Puşceaev de la Orthodox Christianity, Pavel Kuzenkov – doctor în ştiinţe istorice, profesor la Seminarul Teologic Sretenski din Moscova, şi specialist în sisteme cronologice creştine – ne înfăţişează contextul istoric în care a avut loc schimbarea calendarului şi eventualele  conexiuni cu  actualul  conflict bisericesc din Ucraina.

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 
ANUL MÂNTUIRII 2020

Patriarhul Athenagora al Constantinopolului şi relaţiile sale cu Lumea Nouă
I. Arhiepiscopul Athenagora al Americii către proto-CIA: ,,Instrucţiunile voastre vor fi executate cu exactitate”
II.Îndepărtarea patriarhului Maxim al V-lea potrivit dosarelor CIA (I)
III. Îndepărtarea patriarhului Maxim al V-lea potrivit dosarelor CIA (II)
IV. Declaraţiile patriarhului Athenagora de loialitate faţă de America
V. Memorandumul secret al Departamentului de Stat despre patriarhul ecumenic, 1950
VI. Un apostol al Evangheliei Americii pentru Ortodoxie ...
VII. Guvernul american şi alegerea patriarhului Athenagora
VIII. Cum a devenit Departamentul de Stat al SUA interesat de Ortodoxie

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 
ANUL MÂNTUIRII 2021

Poziţia Patriarhiei Ecumenice în Biserica Ortodoxă
Articolul de mai jos a fost scris de Mitropolitul pe atunci Hristofor de Leontopolis (viitorul Patriarh Hristofor al II-lea al Alexandriei) în 1924, şi a fost publicat în Paintanos, un periodic oficial al Patriarhiei Alexandriei, şi apoi tradus în franceză şi publicat în jurnalul Echos d’Orient în 1925. Articolul a fost scris într-un moment crucial în istoria ortodoxă, când ordinea veche de secole tocmai murise de o moarte violentă, şi Ortodoxia păşea într-un viitor periculos şi nesigur.