----------------

 

Carti in site

 

--------------------

CHESTIUNEA CALENDARULUI

de preot Vasilie Sakkas

 

Introducere

 

Sfântul Apostol ne porunceşte, zicând: Ţineţi predaniile care v-aţi învăţat, ori prin cuvânt, ori prin epistolia noastră (II Tesaloniceni 2, 15). Prin urmare, cu adevărată bucurie vă recomandăm actualul studiu scris de către un frate grec, părintele Vasilie Sakkas, care este preot al Sinodului nostru al Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei, care slujeşte în Geneva, Elveţia. Este vocea unui creştin ortodox adevărat al Bisericii Greciei, care a fost profund tulburată în ultimii 15 ani de schisme, controverse şi persecuţie din pricina inovaţiei noului calendar care a fost înfăptuită într-o manieră nesăbuită şi cu totul necanonică în 1924 de către modernişti.

Părintele Vasilie expune cu claritate motivele pentru care mulţi dintre fraţii noştri greci ortodocşi au refuzat să urmeze schimbarea necanonică a calendarului în Biserica lor în anul 1924 şi, fiind sprijiniţi de părinţii din Sfântul Munte Athos, s-au împotrivit în mod curajos şi drept acestei inovaţii care a constituit începutul unui potop de inovaţii perpetuate de modernişti până la situatia jalnică în care ne aflăm astăzi a ereziei ecumenismului.

Toţi creştinii ortodocşi serioşi şi îngrijoraţi ar trebui să acorde atenţie acestei lucrări a părintelui Vasilie, mai ales astăzi când moderniştii poartă discuţii despre schimbarea Pascaliei ortodoxe. Traducerea şi tipărirea acestei cărţi este preţioasă îndeosebi pentru că textele celor trei condamnări ale calendarului gregorian adoptate de sinoadele pan-ortodoxe din secolul al XVI-lea şi condamnarea pan-ortodoxă a modernismului din secolul trecut sub conducerea patriarhului Antim apar pentru prima oară în limba engleză.

Aceste condamnări nu au fost ridicate nicicând de nici un sinod ulterior – ele sunt încă în vigoare şi sunt obligatorii pentru toţi creştinii ortodocşi[1]. Inovaţia noului calendar a pricinuit schismă în toate bisericile locale care l-au adoptat. Astfel, Grecia, Cipru, România, şi acum Bulgaria au gustat roadele neascultării. Este doar de regretat faptul că popoarele ortodoxe ale Bisericilor mai sus amintite nu s-au putut ridica toate împreună şi asemenea unui mare val să copleşească şi să curme acest curent de inovaţii, aşa cum poporul rus a pus capăt modernismului ,,Bisericii Vii” în acest secol.

Biserica noastră Rusă, în persoana arhiepiscopului Anastasie de fericită amintire, mai târziu mitropolit şi întâistătător al Sinodului nostru, s-a opus cu putere şi hotărâre inovaţiei noului calendar şi celorlalte modernisme ale patriarhului Meletie Metaxakis de tristă amintire, de la întrunirea de la Constantinopol din 1923, care este numită în mod eronat pan-ortodoxă de vreme ce patriarhiile Alexandriei şi Ierusalimului şi Biserica Ciprului nu au participat. Cei mai mulţi ierarhi ai Bisericii Constantinopolului au refuzat de asemenea să participe, confirmând astfel cu tărie necanonicitatea numirii politice forţate a lui Meletie ca patriarch ecumenic. Întâistătătorul Bisericii noastre din acea vreme, mitropolitul Antonie s-a opus de asemenea acelei reforme în corespondenţa sa cu patriarhii răsăriteni şi a primit răspunsuri care-i susţineau poziţia.

Prin urmare, în cuvintele Sfântului Apostol, ,,slavă şi cinste” tuturor celor ce rămân credincioşi tradiţiilor şi păstrează credinţa aşa cum am primit-o, fără adăugiri şi scăderi, chiar de-ar fi defăimaţi şi prigoniţi.

 

† Mitropolitul Filaret

14 aprilie 1972

 

Praznicul Sfântului Martin Mărturisitorul, papa Romei,

şi al episcopilor mărturisitori împreună cu el din Apus[1] Nota traducătorului (N.tr.): După cunoştinţa noastră, condamnările unui sinod ecumenic, local sau pan-ortodox nu pot fi ridicate de nici un sinod ulterior. Duhul care sălăşluieşte în sânul acestor sinoade este Unul şi Acelaşi, care nu grăieşte o dată ceva, iar altă dată contrariul. Dar, având în vedere că aceasta este o traducere în limba engleză a cărţii apărute iniţial în franceză, există posibilitatea ca traducătorul să nu fi surprins cu exactitate ce a vrut să spună mitropolitul Filaret.