----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Iată noua societate plăsmuită ! (III)

Duşmanii creştinismului îşi văd, în sfârşit, ‘idealurile’ împlinite

Cu scurte comentarii sub forma unui epilog

 
Adevărul sună ca şi cum ar fi ură
în urechile celor care urăsc adevărul
 
 
- Un profesor expune logica greşită a stângii: totul este ‘întemeiat pe putere’
- Jordan Peterson îi îndeamnă pe părinţi să lupte împotriva educaţiei sexuale radicale: Este ‘o formă de îndoctrinare’
- Absolut fantastic: o gloată de studenţi au spart o fereastră protestând împotriva lui Jordan Peterson
 

Citește mai departe...

Prigonirea monahilor din Muntele Athos

de către Patriarhia Constantinopolului (VII)

de părintele Patric Ranson

 

Episodul anterior

 

Drepturile omului în Muntele Athos

Dreptul minorităţilor (continuare)

Să trecem peste toate măsurile de intimidare, jignirile, ameninţările şi agresivitatea autorităţilor faţă de aceşti pelerini, incapabili cel mai adesea să se exprime în limba greacă sau să protesteze, şi care sunt în mod frecvent membri ai clerului sau aparţinând mediului universitar, profesori, studenţi … Xenofobia domneşte atât de mult încât o mânăstire rusă magnifică din secolul al XIX-lea, distrusă de un incendiu în 1968, nu a fost reconstruită, deşi guvernul rus s-a oferit să o restaureze integral.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ

şi

STATISTICA BISERICEASCĂ

 
de
Euseviu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
Capitolul VIII
Două Biserici autocefale, dar nerecunoscute ca atari de Biserica întreagă
 
§. 222. Biserica Muntelui Sinai

În favoarea Bisericii de tot mică a Muntelui Sinai, cu pretenţii de a fi şi ea autocefală, nu concurează nici una din împrejurările ce justifică autocefalia celorlalte Biserici din concertul Bisericii Ortodoxe şi chiar autocefalia Bisericii Bulgare, nerecunoscută încă de toate celelalte. Cu toate acestea nu-i lipsesc protectorii, care o susţin în pretenţiile ei.

Citește mai departe...

Unitatea Bisericii şi Conferinţa Mondială a Comunităţilor Creştine (II)

- Scrisoare către dl. Robert Gardiner, secretar al Comisiei

pentru organizarea unei Conferinţe Mondiale a Comunităţilor Creştine -

a Arhiepiscopului Ilarion Troiţki († 1929), scrisă în 1916, pe când era arhimandrit

 

Episodul anterior

 

Hristos nu a scris niciodată un curs de religie dogmatică. Formularea precisă a dogmelor principale ale creştinismului a avut loc la secole după viaţa pământească a Mântuitorului. Atunci, ce a determinat apartenenţa la Biserică în acele vremuri foarte timpurii ale existenţei istorice a creştinismului ? Acest lucru este adeverit în cartea Faptele Apostolilor: Iar Domnul adăuga pre cei ce se mântuiau în toate zilele la biserică (Faptele Apostolilor 2, 47; 6, 13-14). Apartenenţa la Biserică este stabilită de unitatea cu Biserica. Nu poate fi altfel, cel puţin din motivul că Biserica nu este o şcoală de filozofie. Ea este o omenire nouă, un organism nou al iubirii plin de har. Ea este trupul lui Hristos.

Citește mai departe...

America a devenit o Sodomă totalitară

Evadarea unui bărbat din homosexualitate

 

Zorii anului 2018 marchează două decenii de când un eveniment crucial m-a transformat dintr-un pro-homosexual insuportabil într-un pro-curăţie ferm. Pentru a folosi o alegorie prea mult întrebuinţată, mi-ar plăcea să spun că am fugit din Sodoma în urmă cu 20 ani.

Citește mai departe...

Mărturii inedite despre Sfântul Ioan de Kronstadt (I)

Părintele Alexandru Hotoviţki

 

Mărturiile pe care le vom prezenta în continuare sunt inedite fiindcă sunt mărturii ale neortodocşilor despre cum l-au văzut ei pe Sfântul Ioan de Kronstadt şi, odată cu el, credinţa ortodoxă trăită. Unele observaţii vădesc neînţelegerea şi chiar necunoaşterea creştinismului autentic, a adevăratei moşteniri lăsate nouă de Mântuitorul nostru şi Apostolii Săi. Altele vorbesc despre confundarea unor noţiuni cu altele, confuzii cauzate de cele mai multe ori de lipsa unei înţelegeri profunde şi reale a cuvintelor şi faptelor sfântului.

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (VI)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

Dobândirea adevăratei rugăciuni (continuare)

Unii cugetă că adânca rugăciune lăuntrică este o datorie doar a feţelor celor duhovniceşti şi, în special, a monahilor. Dar dacă este un adevăr faptul că doar rugăciunea autentică apropie de Domnul şi ajută la mântuire, este limpede că ea este o îndatorire a oricărui creştin care doreşte să se mântuiască. Pentru aceasta, se cere de la toţi dobândirea rugăciunii lăuntrice duhovniceşti. Îndeletnicirea întru ea cere însă în principal două lucruri: primul – prin citirea rugăciunii să se pătrundă în sensul ei; şi al doilea – să se simtă gândurile şi dispoziţiile exprimate acolo. Aceasta Sfinţii Părinţi o numesc adunarea minţii în inimă, ori şederea cu mintea în inimă, ori petrecere înaintea lui Dumnezeu.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (III)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul III
Cartea a VIII-a
 
Anii 347–381
 
3
 

Starea intelectuală a Bisericii după moartea lui Constantin – Dogmă, constituţie, disciplină, liturghie, potrivit Părinţilor acestei epoci – Scriitori răsăriteni – Biserica Alexandriei – Sfântul Atanasie, opere istorice, dogmatice, exegetice

Biserica din Ierusalim – Sfântul Chiril; catehezele sale – Opuscule

Bisericile asiatice – Sfântul Vasilie de Cezareea – Operele sale exegetice, dogmatice şi ascetice – Liturghia sa – Sfântul Grigorie Teologul sau de Nazianz – Discursurile sale – Scrisorile sale – Poemele sale – Amfilohie al Iconiei – Alţi scriitori răsăriteni: Didim din Alexandria; Macarie din Alexandria, Macarie din Egipt şi mulţi alţi scriitori – Sfântul Efrem din Edesa

Bisericile apusene: Iuliu, episcop al Romei – Victorin, operele sale împotriva arienilor – Eusebiu de Verceil – Febadie de Agen – Sfântul Ilarie de Poitiers; lucrările sale exegetice, dogmatice, istorice – Zenon de Verona – Optatus de Mileve – Damas, episcop al Romei – Scrisorile sale – Poemele sale – Luchifer de Cagliari – Pacianus de Barcelona – Poeţii Juvencus, Sedulius, Severus, Ausonius – Sfântul Ambrozie de Milan – Operele sale exegetice, dogmatice, ascetice – Alţi scriitori apuseni

Ulfila, apostol al neamului goţilor; lucrările sale biblice

Mişcarea intelectuală în erezie: Acachie de Cezareea Palestinei, Avxentie de Milan şi alţi arieni – Apolinariştii – Priscilianiştii – Donatiştii

Citește mai departe...

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI 2018

 

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor iubitorilor de Hristos creştini,

Iubiţii mei creştini,

 

HRISTOS A ÎNVIAT !

 

Astăzi prăznuim cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, prăznuim eliberarea firii omeneşti din ghearele morţii şi reîntoarcerea strămoşului Adam în desfătarea Raiului, din care căzuse.

Citește mai departe...

Semnele vremurilor (II)

de ieromonah Serafim Rose

 

Episodul anterior

 

Articol apărut în periodicul diasporei ruse The Orthodox Word,

vol. 34, nr. 3-4 (200-201), mai-august 1998

 

3. Baza [necesară] pentru înţelegerea semnelor

Primul lucru pe care trebuie să-l deţinem dacă vrem să avem adevărata interpretare a semnelor vremurilor este ceea ce noi numim cunoaştere ortodoxă fundamentală. Cu alte cuvinte, cunoaşterea Sfintei Scripturi, atât a Vechiului cât şi a Noului Testament (şi nu doar după cum ni se pare, ci potrivit modului în care Biserica a tâlcuit-o); cunoaşterea scrierilor Sfinţilor Părinţi; cunoaşterea istoriei Bisericii; şi conştientizarea feluritelor erezii şi erori care au atacat adevărata înţelegere a dogmei Bisericii şi mai cu seamă a învăţăturii despre vremurile de pe urmă. Dacă noi nu avem o temelie în izvoare ca acestea, ne vom afla tulburaţi şi nepregătiţi. Exact acest lucru ni-l spune Domnul: să fim gata, să fim pregătiţi. Dacă nu avem această cunoaştere fundamentală, noi nu vom fi pregătiţi şi vom interpreta greşit semnele vremurilor.

Citește mai departe...

ANUNŢ
 
Site-ul nostru intră într-o mică vacanţă de 2 săptămâni, pe perioada Săptămânii Patimilor şi a Săptămânii Luminate.
Vom reveni, luni 3/16 aprilie cu noutăţi.
 
* * *
 
Arătate celui dintre sfinţi părintelui nostru Dimitrie, mitropolitul Rostovului
 
de Nicolae Cabasila
 
- 1956 -
 
Evanghelia biruinţei asupra morţii
de episcop Nicolae Velimirovici
 
a arhimandritului Galaction Cordun (1922),
primul Mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române de Răsărit (1955-1959)
 
Lumea 65 2
 
* * *
 
Despre Sfânta Lumină de la Mormântul Domnului şi alte minuni de Sfintele Paşti
» I. Biserica Învierii Domnului din Ierusalim, locul unde are loc minunea Sfintei Lumini
» II. Istoricul Bisericii Învierii Domnului
» III. Minunea care are loc an de an la Sfântul Mormânt al Domnului
 
Mărturii despre Sfânta Lumină, care se pogoară la Sfântul Mormânt de Învierea Domnului
 
O cronică din secolul al XIX-lea
 
Învierea şi minunile pe care le-a făcut Domnul nostru Iisus Hristos în iad
 
PC. Pagini duhovnicesti 07-17