----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Tâlcuiri la Noul Testament

Comentarii la Evanghelia după Luca

de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXVI)

 

Episodul anterior

 

,,Şi era învăţând întru una din sinagogi sâmbăta. Şi iată o muiere era care avea duhul neputinţei de optsprezece ani, şi era gârbovă şi nu putea să se ridice în sus nicidecum (Luca 13, 10-11).

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Euseviu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
Partea a IV-a
Bisericile heterodoxe de la Răsărit şi cele ce s-au format din sânul lor şi s-au unit cu Roma, de la 1453-1910
 
Reflecţii la sfârşitul Istoriei Bisericeşti Universale
§. 230. Rezultatul dezvoltării de până acum a Bisericii creştine în general. Ochire în trecut şi spre viitor (partea întâi)

Urmărind dezvoltarea Bisericii creştine de la întemeierea ei până în prezent, se impune la sfârşit întrebarea: care este rezultatul acestei dezvoltări în întregul ei ? Este oare Biserica creştină pe cale de progres sau nu, respectiv de ţelul, care i s-a însemnat şi pe care trebuie a-l atinge ? Şi ce putem aştepta de la ea în viitor ?

Citește mai departe...

Astăzi 15/28 august este

Adormirea Maicii Domnului pe stil vechi

 

Troparul Adormirii Maicii Domnului

Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu o ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii, şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre.

 

Condacul Adormirii Maicii Domnului

Pe Născătoarea de Dumnezeu cea întru rugăciuni neadormită şi întru folosinţe, nădejdea cea neschimbată, mormântul şi moartea nu o au ţinut. Căci ca pe Maica Vieţii, la viaţă o a mutat Cel ce S-a sălăşluit în pântecele ei cel pururea fecioresc.

 

087.- Astazi incepe postul Adormirii Maicii Domnului 2

Astăzi începe postul Adormirii Maicii Domnului pe stil vechi

 

Site-ul nostru intră într-o mică vacanţă de 2 săptămâni, începând de astăzi până la praznicul Adormirii Maicii Domnului, care este hramul mânăstirii noastre. Vom reveni după data de 15/28 august cu noutăţi.

Citește mai departe...

Homosexualitatea a ajuns la porţile Bisericii Ortodoxe (XIII)

 

Episodul anterior

 

S-ar putea spune însă că declaraţiile sunt lucrul cel mai neînsemnat pe care îl fac ierarhii catolici pe frontul susţinerii homosexualităţii. Astăzi, ei închid ochii faţă de mişcările disidente din Biserica Catolică care propovăduiesc deschis modificarea învăţăturii catolice şi organizează simpozioane şi alte manifestări pro-LGBT, ca şi faţă de preoţii care îi susţin deschis pe homosexuali şi grupările lor, sau care au în parohii grupuri de susţinere. De asemenea, ei participă la acţiuni pro-homosexualitate şi se ceartă cu clerul şi credincioşii care îndrăznesc să-i mustre; sugerează sau chiar recomandă clerului din eparhia lor să nu se opună acestei ideologii nocive, ci dimpotrivă să o primească în Biserică; sau chiar practică respectivul păcat.

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (X)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

Rugăciunea neîncetată (continuare)

Sfântul Vasilie cel Mare zugrăveşte, pe fundalul fiecărei zile, neîncetata rugăciune în acest chip: ,,Nu doar în cuvinte să aşezăm sensul rugăciunii, ci, înainte de toate, în dispoziţia sufletească, rugându-ne întotdeauna, în toate situaţiile, din toată inima. Dacă stai la masă, roagă-te. Dacă a trecut nevoia de hrană, nu te opri din a lua aminte la Binefăcător. Dacă te îmbraci, îndoieşte dragostea ta de Dumnezeu, care ne-a dat cu ce să ne îmbrăcăm … Dacă a trecut ziua, mulţumeşte Aceluia care ne-a dăruit soarele ca să ne săvârşim lucrul de peste zi. De asemenea, noaptea ai alte pricini pentru rugăciune. Nu trebuie să petreci întreaga noapte dormind. Nu îngădui ca jumătate din viaţa ta să treacă fără de folos prin nesimţirea somnului ! Dimpotrivă, vremea nopţii tale să fie împărţită între somn şi rugăciune. În acest chip, neîncetat să te rogi”.

Citește mai departe...

ORTODOXIA ŞI ECUMENISMUL* (XXXIV)

De ce un creştin ortodox nu poate fi ecumenist

de arhimandriţii Serafim Alexiev şi Serghie Jazadjiev

 

Ediţia I, publicată acum fără nici o schimbare

 

Episodul precedent

Încheiere

Despre adevărata convieţuire în pace

Potrivit celor 16 principii expuse mai sus: dogmatice, canonice, liturgice, istorico-bisericeşti ş.a., noi declarăm că nu putem fi ecumenişti.

Este foarte posibil ca, în cazul în care noi avem o atitudine atât de categoric negativă faţă de ecumenism şi nu admitem nici un compromis, să ni se reproşeze următoarele:

Citește mai departe...

Apele discordiei (IV)

de Atila Sinke Guimarães

 

Articol apărut pe site-ul catolic tradiţionalist Tradition In Action,

în serial, începând din data de 19 martie 2018

 

Partea a III-a

V. Un fanatism anti-ierarhic

Ultima zi de lucrări a celui de-al 8-lea Forum Mondial al Apei a fost joi, 22 martie. Ziua de vineri a fost rezervată pentru o sesiune de închidere şi aprobarea unei Declaraţii de Durabilitate.

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXVI)

 

Episodul anterior

 

Prin urmare, nădejdea pentru cele cereşti întăreşte mintea ca nu cumva ea să fie zguduită de turbulenţa tumulturilor pământeşti. Despre aceasta este spus de către Apostolul Pavel: ,,Pre care ca o anghiră (ancoră) o avem a sufletului, tare şi nemişcată, şi care intră întru cele dinlăuntrul catapetesmei” (Evrei 6, 19). Cu privire la acest lăuntru este de asemenea adăugat aici: ,,Şi descoperământul (adică, locul deschis) curţii dinafară, (care ajungea până) la descoperământul pridvorului porţii celei dinlăuntru de cincizeci de coţi” (Iezechiil 40, 16).

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (VII)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul III
Cartea a VIII-a
 
Anii 347–381
 
3
 

Starea intelectuală a Bisericii după moartea lui Constantin – Dogmă, constituţie, disciplină, liturghie, potrivit Părinţilor acestei epoci – Scriitori răsăriteni – Biserica Alexandriei – Sfântul Atanasie, opere istorice, dogmatice, exegetice

Biserica din Ierusalim – Sfântul Chiril; catehezele sale – Opuscule

Bisericile asiatice – Sfântul Vasilie de Cezareea – Operele sale exegetice, dogmatice şi ascetice – Liturghia sa – Sfântul Grigorie Teologul sau de Nazianz – Discursurile sale – Scrisorile sale – Poemele sale – Amfilohie al Iconiei – Alţi scriitori răsăriteni: Didim din Alexandria; Macarie din Alexandria, Macarie din Egipt şi mulţi alţi scriitori – Sfântul Efrem din Edesa

Bisericile apusene: Iuliu, episcop al Romei – Victorin, operele sale împotriva arienilor – Eusebiu de Verceil – Febadie de Agen – Sfântul Ilarie de Poitiers; lucrările sale exegetice, dogmatice, istorice – Zenon de Verona – Optatus de Mileve – Damas, episcop al Romei – Scrisorile sale – Poemele sale – Luchifer de Cagliari – Pacianus de Barcelona – Poeţii Juvencus, Sedulius, Severus, Ausonius – Sfântul Ambrozie de Milan – Operele sale exegetice, dogmatice, ascetice – Alţi scriitori apuseni

Ulfila, apostol al neamului goţilor; lucrările sale biblice

Mişcarea intelectuală în erezie: Acachie de Cezareea Palestinei, Avxentie de Milan şi alţi arieni – Apolinariştii – Priscilianiştii – Donatiştii

Citește mai departe...