Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/html/modules.php on line 36

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home2/r32901bitd/public_html/catacombeleortodoxiei.ro/templates/catacombe/functions.php on line 194
EDITORIAL
 
Seriale care au rulat în cadrul acestei rubrici
de la nr. 1 (aprilie 1999) până la nr. 122 (noiembrie-decembrie 2019)

 
Pastorală de Sfintele Paşti 1999
 
Între 7-9 mai, Papa Ioan Paul al II-lea a efectuat o vizită ecumenică în România. Pentru această vizită papală s-au cheltuit sume imense pentru ,,cosmetizarea Bucureştiului” şi s-a mobilizat un impresionant număr de cadre ale Ministerului de Interne. Imaginea papei a stăruit până la refuz pe ecranele televizoarelor şi pe primele pagini ale ziarelor. Pornind de la întrebarea cine ne-a vizitat, de fapt, ţara am putea analiza obiectiv atât motivele acestei vizite cât şi consecinţele reale ale acesteia
 
Astăzi, vremurile apostolice par, mai mult ca niciodată, a fi actuale, precum şi învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu. În mod neverosimil, păgânismul, cu formele sale cele mai crude de manifestare s-au întors în lume, căpătând aspecte mult mai subtile, acoperite fiind de o falsă civilizaţie. Idolatria din vremea apostolatului, multitudinea de credinţe dintre care unele aducând jertfe sângeroase, uneori chiar omeneşti, magia şi vrăjitoria revin într-o societate care se consideră civilizată, susţinându-şi evoluţia pe baza preceptelor creştine. Parcă şi astăzi Roma a adunat în carul său triumfal zeii lumii
 
Că se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi,
şi vor da semne mari şi minuni, cât să amăgească de
va fi cu putinţă, şi pre cei aleşi (Matei 24, 24)
 
Zilele acestea, proiectul Legii Cultelor a fost înaintat pentru a treia oară la guvern. Discuţiile asupra proiectului au degenerat în momentul în care Consiliul Legislativ a propus ca Biserica Ortodoxă să fie numită ,,naţională” şi ,,majoritară” prin lege. Acest fapt a declanşat un adevărat război religios în plenul executivului. Societatea românească a reacţionat prompt, împărţindu-se rapid de cele două părţi ale baricadei. Este Biserica Ortodoxă Română o Biserică Naţională ? Este ea cu adevărat Biserica unei naţiuni, făclia călăuzitoare a credinţei, moralei şi eticii societăţii româneşti ? Cine sunt cei ce o conduc ? Au ei nobleţea duhovnicească pentru a fi urmaţi ? Au autoritatea morală pentru a da un exemplu poporului ?
 
Bizanţul a lăsat moştenire contemporaneităţii lupta neobosită a omului cu sineşi pentru a armoniza cele două împărăţii, cea a lui Dumnezeu şi cea a Cezarului. Dar omul modern a pierdut însuşi înţelesul menirii lor, nemaiputând să conceapă nici măcar modul de organizare al acestora, cu atât mai puţin să încerce să găsească echilibrul dintre ele. Astăzi nimeni nu mai caută o armonie între cele două împărăţii, pentru că Statul a subordonat complet Biserica
 
Încă din timpul regimului fanariot, Ţările Române şi, mai ales, Biserica şi clerul cunosc o perioadă foarte grea din punct de vedere material. Corupţia ce cuprinsese ţara s-a răsfrânt asupra clerului, într-un sfârşit murdărindu-l şi pe acesta. Astfel, preoţilor şi diaconilor li s-a impus o contribuţie anuală de un galben pentru întreţinerea şcolilor, o taxă pentru primirea Sfântului Mir, o taxă de hirotonie, darea sau ,,ploconul cârjei" către ierarh, ,,ploconul praznicului” pentru hramul mitropoliei, ,,ploconul obişnuit" sau ,,canonicesc" către chiriarh, precum şi ,,darea bastonului" către protopop
(Episoadele I-II)
 
 
,,Personal, îi consider pe stilişti o sectă ca oricare alta, deşi ei se autointitulează păstrătorii adevăratei credinţe ortodoxe din România. Pe noi nu ne pot păcăli”. ,,Stiliştii sunt un grup disident, condus de nişte fanatici, care nesocotesc cuvântul lui Dumnezeu şi sucesc minţile oamenilor” … ,,diverşi aventurieri certaţi cu disciplina şi cu rânduielile bisericeşti … ce predică un misticism bolnăvicios cu idei încâlcite, cu superstiţii, practic magice”. Oare de ce se străduieşte atât de mult Biserica Ortodoxă Română să murdărească un biet cult nerecunoscut de stat ?
(Episoadele I-VI)
 
Anul 2001
 
Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre
prooroci. Şi le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt ? Răspunzând Simon Petru a zis:
Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu (Matei 16, 13-16)
(Episoadele I-V)
 
Pastorală la luminatul praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos
Anul mântuirii 2004
 
 
 
Recenzie a cărţii ,,Cele două extreme: ecumenismul şi stilismul”
de Arhimandrit Epifanie Theodoropoulos
(Episoadele I-IV)
 
 
Scurtă recenzie a 5 texte regretabile, scrise de părintele G. Kalpouzos, părintele B. Bakogiannis, D. Kokores, A. Korakides şi Liga Creştină din Kalamata
(Episoadele I-VIII)
 
 
O paralelă concisă între varianta originală şi cea pirat a cărţii ,,Ortodoxia şi ecumenismul”, scrisă de arhimandriţii Serafim Alexiev (†1993) şi Serghie Jazadjiev († 2008), aparţinând Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi a Bulgariei
(Episoadele I-III)
 
 
Îndoctrinarea copiilor are loc pretutindeni pe glob. De pe băncile şcolii sau chiar de la grădiniţă, copiii sunt învăţaţi lucruri corecte politic, conturându-li-se o imagine denaturată asupra civilizaţiei în care trăiesc. Astăzi, îndoctrinarea celor mici are loc şi în România. Pe lângă multe alte surse de informare, manualele şcolare au devenit surse de distorsionare a unei perspective sănătoase
(Episoadele I-III)
 
– sălăşluire a Slavei lui Dumnezeu în Casa Sa –
 
În întreaga lume sunt introduse simultan sisteme de identificare de înaltă tehnologie, care includ carduri inteligente, elemente biometrice şi frecvenţe radio, conectate la baze de date uriaşe pentru a urmări toate mişcările noastre. Să fie oare o coincidenţă ?
 
- 1956 -
 
Mărturii ale unor oameni cărora li s-au implantat cipuri fără voia lor
Incredibil sau nu, astfel de lucruri se întâmplă în lume de aproape jumătate de secol. Implantaţi fără voia lor în cadrul unor operaţii oarecare suferite în spitale, sau în cursul altor proceduri medicale care necesită anesteziere, unii oameni s-au aflat în situaţii inimaginabile fiind privaţi de drepturi fundamentale, ca mai apoi să li se spună că sunt bolnavi mintal şi necesită tratament psihiatric. O parte a lumii ştiinţifice neagă cu desăvârşire că se pot petrece astfel de lucruri. Unii oameni de ştiinţă, care au încercat să stabilească dacă sunt reale sau nu afirmaţiile celor care susţin că sunt victime ale controlului minţii, au fost ridiculizaţi şi chiar împiedicaţi să-şi continue investigaţiile. Însă, istoria omenirii din ultimul secol este plină de exemple de grupuri mai mari sau mai mici de persoane care au fost utilizate întocmai asemenea unor cobai în diferite experimente ştiinţifice obscure, departe de ochii lumii
(Episoadele I-III)
 
 
Anul mântuirii 2012
 
Un ghimpe mereu de actualitate în coasta patriarhiei
 
Cum ne minte ştiinţa de astăzi
Comunitatea ştiinţifică, în special din domeniile medicinei şi al ştiinţelor vieţii, nu este imună la curentele şi tendinţele care bântuie lumea astăzi. Unul dintre cele mai cumplite curente este corupţia generalizată şi dispariţia principiilor etice cărora le-au luat locul interesele financiare şi de tot felul şi mândria cu cortegiul ei. Nu mai are nici o relevanţă adevărul şi progresul ştiinţific, nu mai contează nici măcar ajutorarea oamenilor, importă doar publicarea articolelor în reviste de prestigiu şi obţinerea de fonduri de milioane de dolari
 
Evanghelia biruinţei asupra morţii
de episcop Nicolae Velimirovici
 
Despre încălcarea Tipicului bisericesc cauzată de schimbarea calendarului
Anul acesta, praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel pe stil nou cade vineri în săptămâna imediat următoare Cincizecimii, şi a fost stabilit un post necanonic de 3 zile: 26-28 iunie stil nou. Situaţia se va repeta în anii 2016, 2019, 2021, 2024, 2027, 2030 etc
 
O trecere în revistă analitică a evenimentelor din lumea catolică care au uluit lumea în ultimele luni: demisia Papei Benedict al XVI-lea şi alegerea unui nou pontif, Francisc I – Demisia papei: o lovitură de o însemnătate aparte la temelia instituţiei papale – Punctele extrem de pozitive din biografia cardinalului argentinian Jorge Mario Bergoglio care l-au condus către tronul pontifical, sub numele de Francisc I – Implicarea cardinalului Jorge Mario Bergoglio în Războiul Murdar din Argentina
 
La început de an … editorialistic sau
A început un nou an. După cum au mers lucrurile în ultimii câţiva ani, nu cred că anul ce vine ne va aduce noutăţi pe care să nu le cunoaştem. Repertoriul este acelaşi de ceva vreme încoace. Se pedalează în aceeaşi direcţie, încercându-se o aprofundare – dacă se poate spune aşa – a tuturor relelor care ne înconjoară
 
Se doreşte înfiinţarea unei autorităţi religioase mondiale unice ?
(Episoadele I-III)
 
 
de Antonie E. Stivaktakis
 
Este ea victima unei campanii de dezinformare, pusă la cale de forţele anti-ecumeniste, care-i ştirbeşte prestigiul şi recunoaşterea internaţională ?
 
Ce ne-ar putea aduce acest Sfânt şi Mare Sinod ? Este el o oportunitate reală în lumea ortodoxă de a găsi soluţii pentru numeroasele probleme arzătoare care îşi aşteaptă rezolvarea de peste un veac ? Sau este doar o nouă zeflemisire a adevăratei Ortodoxii în numele aşa-zisei iubiri ecumeniste ? Având în vedere cine sunt cei care domnesc astăzi pe înaltele scaune arhiereşti, credem că nu ar trebui să privim cu prea multe speranţe către această întrunire. Nu va fi una a celor cuvioşi şi iubitori de Dumnezeu, ci doar o altă adunare a necredincioşilor, unde cel ce crede cu adevărat în Hristos nu are ce căuta
(Episoadele I-IV)
 
 
 
În ultima jumătate de an, au apărut pe internet noi articole defăimătoare la adresa noastră, a celor de stil vechi, sau a Bisericii noastre. Primim la redacţie mailuri în care cititorii ne cer să combatem astfel de articole şi să-i apărăm pe întâistătătorii Bisericii noastre, mitropolitul Galaction Cordun şi Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul
 
Anul mântuirii 2017
 
O examinare ortodoxă
de protopresbiter Peter Heers
(Episoadele I-V)
 
 
Indicatoare de direcţie pe calea către Creta
de preot Peter Alban Heers
(Episoadele I-III)
 
Caterisiţi şi întrerupeţi comuniunea cu cei care se opun Sinodului nostru din Creta
 
Încercările unor membri ai Bisericii Ortodoxe de a-i dezorienta pe credincioşi
de arhipreot Alexander F.C. Webster,
Decan al Seminarului ortodox Sfânta Treime din Jordanville
Întunecatul Sinod pan-ortodox din Creta din iunie 2016 a amintit creştinilor ortodocşi că piatra credinţei şi practicii ortodoxe se fărâmiţează de decenii. Fisurile sunt îndeosebi evidente printre cei aproximativ un milion de creştini ortodocşi din Statele Unite ale Americii …
 
Anul mântuirii 2019
 
Păcate peste fire, bani, putere, politică şi mai mult decât oricând luptă împotriva creştinismului
Scandalul provocat de cazul cardinalului McCarrick îi face pe credincioşii catolici de rând să reflecteze tot mai mult la implicaţiile sale tulburătoare. Este limpede acum că reputaţia lui McCarrick ca prădător sexual era bine cunoscută de ierarhia catolică de decenii şi nimeni nu a făcut nimic pentru a-l opri sau a-i frâna cariera, în timp ce el urca scara puterii ecleziastice.
 
sau de ce Constantinopolul a trebuit să introducă noul calendar
Într-un interviu pe care i-l ia Yuri Puşceaev de la Orthodox Christianity, Pavel Kuzenkov – doctor în ştiinţe istorice, profesor la Seminarul Teologic Sretenski din Moscova, şi specialist în sisteme cronologice creştine – ne înfăţişează contextul istoric în care a avut loc schimbarea calendarului şi eventualele  conexiuni cu  actualul  conflict bisericesc din Ucraina.