Pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire (IV)

 

Strana stângă

Pe strana stângă, în registrul cel mai de sus este pictată Pogorârea la Iad a Mântuitorului Hristos. Fresca este deosebită, caracteristic bizantină: Mântuitorul este pictat având o statură mult mai mare decât cea a sfinţilor, El are sub picioare porţile iadului, pe care le-a deschis prin Învierea Sa şi le întinde mâna protopărinţilor Adam şi Eva.

Citește mai departe...

Sfinţirea bisericii mânăstirii noastre - audio

Câteva fragmente din înregistrările audio care s-au făcut cu ocazia sfinţirii bisericii mânăstirii noastre

 

Pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire (III)

Strana dreaptă

De obicei, pe strane, în registrul cel mai de sus se pictează un praznic împărătesc al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, apoi scene legate de acel praznic, un brâu de sfinţi mucenici sau fragmente de sinaxar, urmate în registrul cel mai de jos de unii dintre cei mai slăviţi sfinţi mucenici, zugrăviţi în picioare.

Citește mai departe...

Duminica Mironosiţelor 2011

Duminică, 25 aprilie/8 mai 2011, în cea de-a treia duminică după Sfintele Paşti, P.S. Flavian Ilfoveanul a slujit, împreună cu un sobor de clerici, la mânăstirea de maici Buna Vestire din judeţul Călăraşi. În această duminică frumoasă, P.S. Flavian, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Vlasie şi a soborului arhieresc, l-a hirotonit întru preoţie pe ierodiaconul Martinian şi întru diaconie pe monahul Atanasie.

Citește mai departe...

Pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire (II)

La baza turlei, stau de strajă cei 4 sfinţi evanghelişti: Matei şi Ioan – spre sfântul altar, şi Marcu şi Luca – spre naos, cum stăm cu faţa către altar. Tot la baza turlei mari se află câteva brâuri de sfinţi apostoli şi mucenici, dispuse regulat: spre altar şi naos sunt brâuri de sfinţi apostoli şi îngeri ce poartă în mâini sfinte evanghelii – semn al propovăduirii apostoleşti, iar spre cele două strane sunt brâuri de sfinţi mucenici şi îngeri ce poartă în mâini cununi – semn al luptei lor muceniceşti.

Citește mai departe...

Sfinţirea bisericii mânăstirii noastre - video

Câteva fragmente din înregistrările video care s-au făcut cu ocazia sfinţirii bisericii mânăstirii noastre


Sfinţirea bisericii mânăstirii noastre

– sălăşluire a Slavei lui Dumnezeu în Casa Sa –

 

Solomon (…) a îngenuncheat înaintea a toată adunarea lui Israil, şi a tins mâinile sale spre cer, şi a zis: Doamne Dumnezeul lui Israil ! Nu este asemenea ţie Dumnezeu în cer şi pre pământ, cel ce păzeşti legătura şi mila cu slugile tale cele ce umblă înaintea ta cu toată inima sa. (…) Şi acum Doamne Dumnezeul lui Israil, credincios să fie cuvântul tău, care l-ai grăit slugii tale lui David. Căci cu adevărat, au locui-va Dumnezeu cu oamenii pre pământ ? De vreme ce cerul şi cerul cerului, nu sunt destule ţie, cum va fi casa aceasta care am zidit ? Caută spre rugăciunea slugii tale şi spre cererea mea Doamne Dumnezeule ! Ca să auzi cererea mea şi rugăciunea cu care se roagă sluga ta înaintea ta astăzi. Ca să fie ochii tăi deschişi spre casa aceasta ziua şi noaptea şi spre locul acesta, care ai zis să se cheme numele tău într-însul, ca să asculţi rugăciunea cu care se roagă sluga ta în locul acesta. Şi să auzi rugăciunea slugii tale şi a poporului tău Israil, care se vor ruga în locul acesta, şi tu să asculţi din locul lăcaşului tău din cer, şi să auzi, şi milostiv să fii (II Paralipomene 6, 13-21).

Citește mai departe...

Pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire (I)

Acum aproape un an de zile a început pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire, din comuna Mitreni, judeţul Călăraşi. Am cules ceva imagini cu ceea ce s-a pictat până în prezent şi voi încerca să spun două vorbe – care, oricum, sunt palide pe lângă frumoasa frescă pe care am avut înaintea ochilor – despre pictură.

Citește mai departe...

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2010

Duminică, 28 iunie/11 iulie 2010, IPS Mitropolit Vlasie ne-a binecuvântat cu prezenţa sa la liturghia din biserica mânăstirii noastre din Bucureşti.

Citește mai departe...

Învierea Domnului 2010

A venit o nouă sărbătoare a Paştilor plină de lumină şi bucurie. Şi toate acestea fiindcă Sfânta Lumină s-a pogorât la mormântul Domnului, încredinţându-ne că Dumnezeu este încă alături de noi şi-Şi revarsă nemăsurata milă asupra noastră, a păcătoşilor.

Citește mai departe...

Întâmpinarea Domnului 2010

Câteva imagini inedite de la praznicul Întâmpinării Domnului din acest an. Părinţii au făcut să se legene policandrul cel mare în timp ce au cântat ‘Legănuşul’. Se obişnuieşte ca de Întâmpinarea Domnului să se legene policandrul din turla cea mare şi/sau candelele de la catapeteasmă.

Citește mai departe...

Învierea Domnului 2009

de Andrei


După ce, în Săptămâna Patimilor, am mers alături de ucenici şi mironosiţe şi ne-am străduit să simţim cu simţirile cele sufleteşti răstignirea şi moartea Domnului nostru Iisus Hristos pe crucea Golgotei, ne-am întristat prohodindu-L şi punându-L în mormântul cel mic pe Cel pe care nu Îl încap cerurile, a venit şi vremea celei mai mari bucurii duhovniceşti care străbate veacurile până în veşnicie şi universul tot.

Citește mai departe...

Hramul Mânăstirii Buna Vestire

de Andrei


Hramul Mânăstirii Buna Vestire din comuna Mitreni, judeţul Călăraşi – unul dintre metocurile mânăstirii noastre din Bucureşti –, a fost un prilej de mare bucurie duhovnicească pentru toţi creştinii din sudul ţării, căci Î.P.S. Mitropolit Vlasie ne-a binecuvântat cu prezenţa sa. Privegherea a fost săvârşită de P.S. Evloghie Sibianul, iar a doua zi au co-liturghisit Î.P.S. Mitropolit Vlasie, P.S. Flavian Ilfoveanul şi P.S. Evloghie Sibianul, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, înconjuraţi de numeroşi credincioşi veniţi de pretutindeni pentru a se bucura de slujba arhierească.

Citește mai departe...

Botezul Domnului 2009

de Andrei


Ne-a învrednicit Dumnezeu ca şi anul acesta să ne veselim duhovniceşte de praznicul Botezului Domnului şi de sfinţirea apei la mânăstirea noastră. Am călătorit duhovniceşte la Iordan, prăznuind împreună cu cetele îngerilor şi ale sfinţilor tainica Arătare a Dumnezeului nostru.

Citește mai departe...

Naşterea Domnului 2008

de Andrei


Ne-am bucurat şi anul acesta de o slujbă minunată de Naşterea Domnului, ospătându-ne din cina cea bogată a Domnului. Ne-am strâns împreună mulţi clerici, monahi şi mireni spre a-L slăvi pe Mântuitorul care S-a născut în chip smerit în peştera de lângă Betleem şi pe Preacurata Sa Maică, cântând: ,,Taină străină văd şi preaslăvită, cer fiind peştera, scaun de heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, ...”.

Citește mai departe...

Hramurile lunii august (II)

de Andrei


Celelalte 3 hramuri au fost:

Citește mai departe...

Hramurile lunii august (I)

de Andrei


Luna august este plină de evenimente aici, în sudul ţării: este hram, mai întâi, la Moroieni, pe 5 august, de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, apoi tragem o fugă până la Slătioara, pe 6 august, de Schimbarea la Faţă a Domnului şi ne întoarcem la metoc, pe 11 august, de Sfântul Ierarh Nifon al Constantinopolului, şi la mânăstire, pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului.

Citește mai departe...

Atelierul de broderie al Mânăstirii Buna Vestire

de Andrei


Tot din Mânăstirea Buna Vestire din judeţul Călăraşi, aflată sub păstorirea PS Flavian Ilfoveanul, câteva imagini din atelierul de broderie şi îmbrăcat icoane.

Citește mai departe...

Atelierul de pictură al Mânăstirii Buna Vestire

de Andrei


Recent, am vizitat Mânăstirea Buna Vestire din judeţul Călăraşi, aflată sub păstorirea PS Flavian Ilfoveanul. Cu această ocazie, am ,,cules” câteva imagini din atelierul de pictură al mânăstirii. În atelier lucrează 5 maici, cu vârste cuprinse între 27-35 ani, două dintre ele fiind absolvente ale Universităţii de Arte din Bucureşti.

Citește mai departe...

Vizite ale arhiereilor noştri

de Andrei


Sărbătorile de iarnă şi începutul anului 2008 ne-au adus câteva bucurii duhovniceşti deosebite. Prin milostivirea lui Dumnezeu, ne-am bucurat în aceste zile că am fost cercetaţi de arhiereii noştri.

Citește mai departe...

Noi arhierei în Biserica noastră

de Andrei


În zilele de 4, 5 şi 6 noiembrie 2007, stil vechi, Biserica noastră s-a îmbogăţit cu 3 arhierei. Bucuria este atât de mare, încât nu mai este aproape nimic de spus, decât două vorbe despre cei 3 preoţi care s-au învrednicit de arhierie.

Citește mai departe...

Hramul mânăstirii noastre

de Andrei


Marţi, 15/28 august 2007, mânăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti şi-a prăznuit hramul. Cum este deja intrat în obicei, la această bucurie duhovnicească au fost părtaşi mulţi oaspeţi – deopotrivă clerici şi mireni, sosiţi din toată ţara, încă din ajun. Bucuria cea mai mare ne-a fost aceea că Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit, Vlasie Mogârzan, a liturghisit alături de soborul mare de preoţi şi diaconi, lăudând şi slăvind împreună pe Domnul Dumnezeul nostru şi pe Preacurata Maica Sa, care este şi Stăpâna acestui loc.

Citește mai departe...

Biserica ortodoxǎ de stil vechi din Bacău a fost sfinţită


Duminică, 12 august 2007, s-a săvârşit sfinţirea bisericii ortodoxe de stil vechi ,,Sfântul Prooroc Ilie” din Bacău, după 17 ani de trudă şi neîncetată rugăciune.

Slujba a fost oficiată de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vlasie Mogârzan, împreună cu alţi 5 episcopi: Prea Sfinţiţii Ghenadie, Teodosie, Sofronie, Flavian şi Antonie. Delegat din partea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Chiprian din Grecia a fost Prea Sfinţitul Ambrozie de Methonia.

Citește mai departe...

Punerea pietrei de temelie la biserica Schitului Sfântul Ierarh Ioan Maximovici din Cernica

de Andrei


Mulţumită lui Dumnezeu

Cu ajutorul Domnului, şi prin mijlocirea plăcutului Său, Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, episcop de Shanghai şi San Francisco, şi cu binecuvântarea IPS Mitropolit Vlasie Mogârzan, duminică, 18 iunie/1 iulie 2007, după săvârşirea sfintei liturghii, s-a pus piatra de temelie la biserica schitului de maici din comuna Cernica, judeţul Ilfov, cu hramul Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, de către PS Flavian Ilfoveanul, în prezenţa unui sobor de preoţi şi diaconi, şi a unui mare număr de credincioşi. Tocmai de aceea, fotografiile nu sunt poate dintre cele mai profesioniste – nu am vrut să împiedic desfăşurarea slujbei.

Citește mai departe...

Noile odoare ale bisericii Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului, Bucureşti

de Andrei


Cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi a Maicii Sale şi prin dărnicia unei familii iubitoare de Dumnezeu, în ziua de 19 aprilie/05 mai a acestui an, obştea Mânăstirii Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti, în frunte cu Prea Sfinţitul Flavian Ilfoveanul şi părintele stareţ, arhimandritul Eftimie Vrânceanu, au întâmpinat, cu multă bucurie duhovnicească, două odoare nepreţuite – o raclǎ cu sfinte moaşte şi o icoanǎ argintatǎ a Maicii Domnului, care vor înfrumuseţa, de acum înainte, sfântul locaş.

Citește mai departe...