----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Tâlcuiri la Noul Testament

Comentarii la Evanghelia după Luca

de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXX)

 

Episodul anterior

 

225. Aceasta este prima mărturisire înaintea Ziditorului firii, Stăpânul milei, Judecătorul vinii. Dar chiar dacă Dumnezeu ştie toate (potrivit Estir 4,16; Ioan 21, 17), cu toate acestea El aşteaptă cuvintele mărturisirii tale. Căci ,,cu gura se mărturiseşte spre mântuire” (Romani 10, 10), fiindcă oricine ridică greutatea greşelii se împovărează pe sine, şi oricine o ia înaintea acuzatorului mărturisind preîntâmpină reaua voinţă a acuzaţiei. Căci ,,dreptul singur este pârâşul său de la întâiul cuvânt” (Pildele lui Solomon 18, 17).

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Euseviu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
 
Partea a II-a
Biserica de Apus de la Revoluţia franceză până în prezent (1789-1910)
 
Capitolul II
Romano-catolicismul de la 1789 până în timpul prezent (1910)
 
§. 192. Biserica Romano-Catolică în diversele state şi ţări [partea întâi]

Biserica Romano-Catolică a cărei situaţie am descris-o în linii generale mai sus (§. 190), după reprimarea Revoluţiei Franceze din 1789 nu s-a dezvoltat uniform în toate statele şi ţările.

Citește mai departe...

DOCUMENTE ALE BISERICII

Biserica Ortodoxă şi mişcarea ecumenică

- Rezumat al referatului prezentat de delegaţia Bisericii Ortodoxe Române -

 

Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova, 8-18 iulie 1948

 

Mişcarea ecumenistă este o lucrare de largi proporţii pentru apropierea şi unirea Bisericilor creştine. Este un fenomen religios unic în analele creştinismului. Unic nu numai prin esenţa lui şi prin scopurile propuse, dar mai ales prin continuitatea lui. El are până acum trei decade de activitate constantă şi variată, sub forma amplă de astăzi, şi mai mult de 100 de ani de la primele lui începuturi.

Citește mai departe...

Culisele Revoluţiei la Vatican

Păcate peste fire, bani, putere, politică şi mai mult decât oricând luptă împotriva creştinismului

 

O trecere în revistă analitică a evenimentelor din lumea catolică care au uluit lumea în ultimele luni: demisia Papei Benedict al XVI-lea şi alegerea unui nou pontif, Francisc I – Demisia papei: o lovitură de o însemnătate aparte la temelia instituţiei papale – Punctele extrem de pozitive din biografia cardinalului argentinian Jorge Mario Bergoglio care l-au condus către tronul pontifical, sub numele de Francisc I – Implicarea cardinalului Jorge Mario Bergoglio în Războiul Murdar din Argentina
 
Mai 2009
‘Ciuma’ pedofiliei
 
» Lumea catolică: – ce se întâmplă astăzi – voci care încearcă să atragă atenţia asupra pericolului – parohii catolice cu organizaţii de susţinere a homosexualilor – răspândirea organizaţiilor catolice de susţinere a homosexualilor – poziţii ale enoriaşilor – colegiile sunt în acord cu parohiile – manifestaţii şi sărbători – bătălia pentru şcolile catolice – ce se întâmplă dincolo de ocean ? – declaraţii publice ale prelaţilor catolici – preoţi disidenţi, grupuri de susţinere şi activism în sânul comunităţii catolice – ierarhi care-i susţin pe preoţii disidenţi – ierarhi care promovează agenda homosexuală în cadrul comunităţii catolice – limba de lemn a Vaticanului se face simţită în orice colţ de lume în care au ajuns reprezentanţii lui – pelerinaje şi liturghii pentru catolicii LGBT – din ce în ce mai pe faţă … – catedrala catolică - ultimul loc de cucerit –
 
Evadarea unui bărbat din homosexualitate
 
Slăbită de apariţia reformei şi nereuşind să facă faţă acesteia, Biserica Catolică înfiinţează în 1540 ordinul monahal ,,Compania lui Iisus”, numit şi ordinul iezuiţilor. Strategi neîntrecuţi ai vicleniei şi lipsei de scrupule în atingerea scopurilor, iezuiţii vor constitui vârful de lance al expansionismului catolic în Europa. În războiul pornit împotriva Ortodoxiei, ei ating excelenţa în ipocrizie prin inventarea uniatismului. În Transilvania, aflată la răspântie de drumuri, încercarea de supunere a românilor Bisericii Catolice îşi are rădăcinile în secolul al XIII-lea, când regele Bela al Ungariei depune în 1234 jurământ în faţa legatului papal că ,,îi va stârpi pe ereticii şi creştinii mincinoşi, silindu-i să asculte de Biserica romană”

Citește mai departe...

NIHILISMUL

Rădăcina revoluţiei epocii moderne (III)

de ieromonah Serafim Rose

 

Partea a II-a

I. Problema adevărului [continuare]

Prin urmare, logica ne poate duce până aici: negarea sau punerea la îndoială a adevărului absolut conduce – dacă cineva este consecvent şi onest – în abisul solipsismului şi iraţionalului; singura poziţie care nu implică contradicţii logice este afirmarea unui adevăr absolut care susţine şi protejează toate adevărurile mai mici; şi acest adevăr absolut nu poate fi atins prin mijloace umane, relative. În acest punct logica ne părăseşte şi noi trebuie să intrăm într-un univers cu totul diferit al discursului dacă vrem să înaintăm. Una este să afirmi că nu există nici o barieră logică în afirmarea adevărului absolut şi cu totul altceva este să-l afirmi efectiv. O asemenea afirmaţie nu se poate baza decât pe o singură sursă; problema adevărului trebuie să vină la finalul problemei Revelaţiei.

Citește mai departe...

Din scrierile mitropolitului Galaction Cordun

Învăţătură de cum trebuie să ne petrecem zilele de duminici şi sărbători

 

Episodul anterior

Fraţilor,

Pe pământ suntem străini şi călători. Şi de aceea grija noastră cea mai de căpetenie, trebuie să ne fie a place lui Dumnezeu şi a ne pregăti pentru viaţa cerească. Dar, în viaţă – veţi zice – nici n-ai când te gândi la sufletu-ţi păcătos. Dintr-o zi în alta, te copleşeşte truda şi munca. Grija pâinii de toate zilele pentru familie îţi ia tot timpul vieţii, de dimineaţă până în noapte ... astfel că uiţi cu desăvârşire să trăieşti şi pentru Cer !

Citește mai departe...

Către un al VIII-lea Sinod Ecumenic (VI)
 
Regimul sovietic a pregătit minuţios ani în şir organizarea unui Sinod Ecumenic
la Moscova urmărind să proclame că Biserica Rusă este noua Patriarhie Ecumenică,
cea de-a Treia Romă, dar în final ceea ce a reieşit nu s-a putut numi decât
Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova din 1948
 

Arhiepiscopul Alexandru (Nemolovski) de Bruxelles (1876/1880-1960) a fost hirotonit în 1909 ca primul episcop vicar al Arhiepiscopiei Americii de Nord a Bisericii Ortodoxe Ruse, purtând titlul de episcop de Sitka, Alaska. În anii 1914-1915, el a fost administratorul temporar al arhiepiscopiei, iar apoi în 1917 a fost numit arhiepiscop, în perioada 1917-1922 confruntându-se cu probleme financiare cumplite pe care nu le-a putut ţine în frâu. În 1921 ia parte la Primul Sobor a toată diaspora rusă la Sremski-Karlovtsy. În 1922, el va părăsi definitiv America, lăsându-l pe mitropolitul Platon Rojdestvenski să conducă comunitatea de acolo.

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (X)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

Lupta cu împrăştierea [continuare]

3) Cum se biruieşte răspândirea minţii pricinuită de demoni ? La această întrebare Sfântul Vasilie cel Mare răspunde astfel: ,,Când diavolul începe să rânduiască vicleşugurile sale şi când se sileşte să aducă în cel ce se linişteşte şi petrece în tăcere, în liniştea sufletului său, gândurile sale precum săgeţile aprinse, căutând pe neaşteptate să-l înfierbânte şi să nască în el amintiri neîncetate şi obişnuinţă către acelea care cândva l-au atras, atunci cu bărbăţie şi cu luarea aminte încordată trebuie să îndepărtăm asemenea atacuri. Cu cât mai multă luare aminte şi veghere a trupului se cer nevoitorului, pe cât este el aplecat de loviturile asaltatorului”.

Citește mai departe...

Ecumenismul – calea către pierzare (IX)

de Ludmilla Perepiolkina

 

Episodul anterior

 

,,Preoţia” femeilor – o nouă ispită a şarpelui din vechime

Decăderea femeilor a devenit unul din cele mai primejdioase semne ale decăderii duhovniceşti, morale şi fizice a societăţii contemporane. Precum remarca un filozof: ,,O societate este asemenea femeilor sale”[1].

Citește mai departe...

DOCUMENTE ALE BISERICII

Sinodul de la Constantinopol din 1593

 

Sigilioanele patriarhilor răsăriteni de la 1583, 1593 şi 1756

 

În tractatul nostru despre calendar, intitulat Biserica Ortodoxă şi calendarul, şi publicat în revista bisericească Biserica Ortodoxă Română, am arătat în scurt motivele şi împrejurările, ce au provocat această mare adunare bisericească în Constantinopole, în anul 1593.

Pentru marea însemnătate a acestui Sinod în Biserica Ortodoxă Orientală [adică, de Răsărit], noi reproducem aici întregul act sinodal, după traducerea făcută din greceşte de arhimandritul Porfirie Uspenski în anul 1850[1].

Citește mai departe...

Trei cai troieni (II)

Încercările unor membri ai Bisericii Ortodoxe de a-i dezorienta pe credincioşi

 

de arhipreot Alexander F.C. Webster,

Decan al Seminarului ortodox Sfânta Treime din Jordanville

 

Partea I

Talmeş-balmeş sexual

Cel de-al treilea cal troian poate fi cel mai periculos duhovniceşte dintre toţi.

Duhul vremurilor care se iveşte, al tulburării, confuziei sexuale şi desfrâului care a apărut mai întâi în America în anii ’1960, a devenit ideologia etică socială dominantă. Cine şi-ar fi putut imagina că vreun cleric sau teolog ortodox s-ar înscrie într-o asemenea mişcare ? Vai, rândurile sporesc, se pare, cu fiecare an ce trece.

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXX)

 

Episodul anterior

 

21. Dar deoarece cuvântul despre păgâni a venit sub numele de miazănoapte, este îngăduit a cugeta cât de multă milă a Ziditorului nostru este revărsată asupra noastră. Căci noi toţi ne tragem din păgâni. Strămoşii noştri din vechime s-au închinat lemnului şi pietrei şi, părăsindu-L pe Dumnezeu de care au fost creaţi, i-au venerat pe zeii pe care ei i-au făcut. Dar prin harul Atotputernicului Dumnezeu noi am fost întorşi de la întuneric la lumină.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (IV)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul III
Cartea a VIII-a
 
Anii 347–381
 
5
 
  • Starea Bisericii Romei – Cele trei facţiuni, adunările şi episcopii lor – Damas apelează la puterea împărătească împotriva lor – Indiferenţa lui Damas şi a altor episcopi apuseni faţă de ortodocşii din Răsărit – Petru al Alexandriei le face cunoscute nenorocirile din Biserica sa – Atrocităţile lui Valens – Sfântul Vasilie şi prigonitorii – Valens silit să-i respecte pe Sfinţii Vasilie şi Grigorie Teologul – Relaţiile lui Vasilie cu Biserica Armeniei şi alte Biserici răsăritene – El se plânge de apuseni – Epistolele sale către Petru al Alexandriei şi Eusebiu de Samosata – Epistola sa către Ambrozie al Milanului – Episcopatul lui Ambrozie – El îi ţine partea lui Damas – Sinodul de la Roma în favoarea lui Damas
  • Moartea lui Valentinian – Împăraţii Valentinian al II-lea şi Graţian – Decretele lui Graţian în favoarea scaunului Romei – Moartea lui Valens – Teodosie, împărat al Răsăritului – Epistola Sfântului Vasilie către Teodosie
  • Moartea lui Vasilie – Grigorie Teologul rosteşte panegiricul său – Viaţa lui Grigorie în singurătate – Epistolele sale – Grigorie Teologul este chemat la Constantinopol – Luptele lui împotriva arienilor – Maxim Cinicul hirotonit necanonic episcop al Constantinopolului – Sosirea lui Teodosie în acest oraş – Grigorie Teologul aclamat episcop al Constantinopolului – Convocarea celui de-al II-lea Sinod Ecumenic în acest oraş – Grigorie Teologul la Sinod – El părăseşte acest scaun – Urările sale de rămas bun – Istoria, hotărârile şi canoanele celui de-al II-lea Sinod Ecumenic

Anii 374-381

Citește mai departe...

CE SE întâmpla în Biserică în urmă cu un veac

Deportarea Patriarhului Constantin al VI-lea al Constantinopolului (I)

 

Pe 17 decembrie 1924, a fost ales un nou patriarh al Constantinopolului, în persoana lui Constantin Araboglou, cu titlul de Constantin al VI-lea. Alegerea sa a provocat un conflict atât de puternic între Turcia şi Grecia, încât războiul părea iminent. Înainte de alegerea sa, presa turcă a avertizat în mod cuvenit că el nu era eligibil pentru scaunul patriarhal deoarece nu era născut în Constantinopol, aşa cum se preciza în articolul 2 al Convenţiei privind schimbul de populaţii greacă şi turcă semnat la Lausanne pe 30 ianuarie 1923.

Citește mai departe...

Pastorală la Învierea Domnului

Anul mântuirii 2019

 

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor iubitorilor de Hristos creştini,

Iubiţi credincioşi,

 

HRISTOS A ÎNVIAT !

 

A sosit sărbătoarea sărbătorilor care este Sfântul Paşti: Învierea Domnului nostru.

După ce Mântuitorul a înviat pe Lazăr, cel de patru zile mort, s-au tulburat foarte mult arhiereii, cărturarii şi bătrânii lui Israel. Pentru aceasta, căutau cu orice prilej să-L prindă şi să-L judece după legea lor.

Citește mai departe...