----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Unitatea Bisericii şi Conferinţa Mondială a Comunităţilor Creştine (III)

- Scrisoare către dl. Robert Gardiner, secretar al Comisiei

pentru organizarea unei Conferinţe Mondiale a Comunităţilor Creştine -

a Arhiepiscopului Ilarion Troiţki († 1929), scrisă în 1916, pe când era arhimandrit

 

Episodul anterior

 

Cred că orice discuţie dintre creştinii veacului nostru, despre chestiunile legate de unitatea bisericească, ar trebui să înceapă cu stabilirea unui punct de vedere asupra semnificaţiei evenimentului regretabil din 1054. Ce s-a întâmplat în acel an ? O desprindere sau o dezbinare ? Dacă a fost o dezbinare, atunci înseamnă că după ce timp de un mileniu a existat o singură Biserică, unificată, au luat fiinţă nu una, ci două Biserici. Sunteţi înclinat să daţi un răspuns diferit, anume că în 1054 nu a fost nici o desprindere, nici o dezbinare, că Biserica a rămas una, cuprinzând atât Apusul cât şi Răsăritul, dar având unitatea ei întrucâtva slăbită ca o consecinţă a încetării comuniunii văzute.

Citește mai departe...

Ortodoxie şi Apus – o relaţie veşnic tensionată (III)

O schiţă concisă a acestei relaţii după 1453

 

Partea a II-a

Patriarhul Chiril aduce în Constantinopol prima tiparniţă din lumea greacă

Patriarhul Chiril a urcat pe scaunul Constantinopolului într-un moment când scena era pregătită pentru noi confruntări între feluritele puteri pentru a determina viitorul Bisericii Ortodoxe Greceşti. De 6 ori ales şi de 6 ori dat jos din scaun, sorţii lui reflectau tumultul din jurul scaunului ecumenic. Ambasadorii marilor puteri europene la Poarta Otomană concurau între ei pentru influenţa asupra Bisericii Greceşti. În timp ce ambasadorul Franţei, nemulţumit de politica anti-catolică a patriarhului Chiril, căuta, cu ajutorul iezuiţilor, să-i ridice împotriva lui pe membrii pro-catolici ai sinodului, cei englez şi olandez erau încântaţi de politica sa anti-catolică şi înclinaţiile sale către lumea protestantă. Căderile de pe tronul ecumenic erau ‘mijlocite’ de aceiaşi ambasadori prin intermediul intrigilor la curtea sultanului sau chiar a unor sume de bani date marelui vizir şi oficialilor otomani[1].

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Noul Testament

Comentarii la Evanghelia după Luca

de Sfântul Ambrozie al Milanului (LXIV)

 

Episodul anterior

 

143. De aceea, s-a spus că atât păcatul trupului cât şi al sufletului şi-a avut începutul în strămoşii noştri. Când firea trupului este ispitită, sufletul, tulburat, suferă împreună cu el. Dar dacă el ar fi stăpânit pofta trupului, ar fi stins încă dintru început izvorul, pătruns, ca să spunem aşa, de patima îndrăzneaţă a trupului pe care sufletul intoxicat, împovărat cu greutăţi neobişnuite, a pricinuit-o cu tăria sa pervertită. Într-adevăr, acel desfrâu mai violent şi îndrăzneţ este adus, ca să spunem aşa, de imboldul puternic, dar sufletul caută să acţioneze într-un mod mai degrabă blând decât impetuos. Astfel, din acestea a crescut puterea motrice a feluritelor dorinţe.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Euseviu Popovici
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
Capitolul VIII
Două Biserici autocefale, dar nerecunoscute ca atari de Biserica întreagă
 
Partea a IV-a
Bisericile heterodoxe de la Răsărit şi cele ce s-au format din sânul lor şi s-au unit cu Roma, de la 1453-1910
§. 223. Privire generală asupra materiei

Dintre Bisericile heterodoxe de Răsărit din periodul precedent (IV), s-au menţinut în credinţa lor veche şi în Periodul V (1453-1910) Bisericile: nestoriană, armeană, iacovită, coptică şi Biserica Abisiniei în afinitate cu aceasta din urmă; totuşi părţi din ele, atrase mai cu seamă de perspectiva că li se va ameliora situaţia lor bisericească din afară, în sărăcia şi decadenţa lor s-au lăsat ademenite la unire cu Roma, iară părţi din ele mai mici au fost atrase şi de protestanţi, pe când Biserica maroniţilor, care încă din periodul precedent (IV, de la 1182) s-a unit cu Roma, acum persistă pur şi simplu în unire.

Citește mai departe...

DOCUMENTE ALE BISERICII

Dezbateri şi hotărâri ale Conferinţei pan-ortodoxe de la Moscova din 1948 (I)

 

Moscova, 8-18 iulie 1948

Fragmente din stenogramele dezbaterilor

 

Profesorul asociat Alexie Gheorghievski: Prea fericirile voastre, înalt prea sfinţiile voastre şi toată înalta adunare,

Problema reformei calendarului bisericesc, în esenţa sa, este mare şi dificilă. Complexitatea ei se aprofundează încă şi prin faptul că orice schimbări ale calendarului bisericesc, după cum cunoaştem din experienţă, pot provoca tulburări în conştiinţa poporului credincios.

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (VII)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

Dobândirea adevăratei rugăciuni (continuare)

La îndeletnicirea rugăciunii ajută mult, după Sfinţii Părinţi, rugăciunile proprii scurte, care ţâşnesc din inima înflăcărată şi care se potrivesc cel mai mult stării şi nevoilor noastre. Plăcuţii lui Dumnezeu nu doar că îngăduie, ci şi încurajează să adăugăm la pravila de rugăciune propriile noastre scurte rugăciuni. Avva Macarie, de pildă, a fost întrebat de un oarecare cum să ne rugăm şi i-a răspuns: ,,Nu este nevoie de multe cuvinte, ci să ridicăm adesea braţele şi să spunem: ‘Doamne, aşa cum voieşti şi cum ştii, miluieşte-mă !’ Iar când va veni ispita, spune: ‘Doamne, ajută-mă !’ Căci El ştie ce ne trebuie şi după aceasta şi face cu noi”.

Citește mai departe...

Ce se întâmplă astăzi în lume (V)

Următoarea etapă în impunerea urmăririi biometrice a consumatorilor

Mexic, Rusia, China, SUA

 

Episoadele anterioare

 

În 2018, băncile din Mexic se vor confrunta cu noi reglementări care le vor obliga să culeagă date biometrice (amprentele degetelor şi scanări de iris) de la toţi clienţii lor. De câte ori un client cere un împrumut pentru o casă sau maşină nouă, scoate bani dintr-un cont de salariu, cere un card de credit sau deschide un nou cont de depuneri, banca în cauză va trebui să solicite amprentele digitale ale clientului şi să compare acele amprente cu datele din baza de date a Institutului Electoral Naţional.

Sucursalele băncilor mondiale ca BBVA şi Citi sunt încântate de iniţiativă, susţinând că acest lucru le va ajuta să combată furtul de identitate. Majoritatea creditorilor importanţi din Mexic au căzut deja de acord să contribuie la alcătuirea unei baze de date biometrice unice, spune Marcos Martinez, preşedintele Asociaţiei Bancare din Mexic.

Citește mai departe...

ORTODOXIA ŞI ECUMENISMUL* (XXXI)

De ce un creştin ortodox nu poate fi ecumenist

de arhimandriţii Serafim Alexiev şi Serghie Jazadjiev

 

Ediţia I, publicată acum fără nici o schimbare

 

Episoadele precedente

D) Traducerile ecumenice ale Bibliei (continuare)

Masoreţii au fost filologi evrei care au realizat, între secolele V şi X d.H., redactarea modernă a textului evreiesc al Bibliei şi au vocalizat-o, adică au dotat-o cu vocalele nou create. În felul acesta, în Biblia masoretică a fost fixată pronunţia şi ceea ce este deosebit de important redactarea textului biblic în interpretarea lui talmudică, definitivată în procesul luptei seculare a evreimii mondiale cu creştinismul. Manuscrisele premasoretice ale Vechiului Testament au fost după aceasta pur şi simplu nimicite.

Citește mai departe...

De la Conciliul Vatican II (1965) la Sinodul pan-ortodox (2016):

Indicatoare de direcţie pe calea către Creta (I)

de preot Peter Alban Heers[1]

 
Cuvânt ţinut la Institutul Diakideio pentru Educaţia Poporului
din Patra, Grecia, 18 mai 2016
 
Acest discurs a fost ţinut înainte ca Sinodul din Creta să aibă loc şi a avut scopul de a atrage atenţia
asupra unui lucru extrem de grav: asemănarea izbitoare dintre un Sinod panortodox – cel pregătit a avea
loc în Creta, în iunie 2016 – şi unul heterodox – Conciliul Vatican II, care a avut loc între anii 1962-1965 şi
a marcat trecerea Bisericii Catolice într-o epocă nouă, mult mai apostată decât cea anterioară. Ideea
nu este nouă, dar părintele Heers o explică şi o argumentează succint şi pe înţelesul tuturor
 
Sublinierile din text aparţin redacţiei. Notele de subsol însemnate n.r. aparţin redacţiei.

Citește mai departe...

Despre sărbătorile de peste an (I)

 

Deşi toate zilele săptămânii au fost urzite de Dumnezeu la facerea lumii, totuşi ele nu erau deopotrivă în fiinţa şi însemnătatea lor. Chiar atunci la creaţie, ele s-au deosebit între ele însele prin făpturile săvârşite într-însele; căci în ziua întâia Dumnezeu a creat lumina; în ziua a doua cerul; în ziua a treia pământul, cu iarbă, pomi şi arbori; în ziua a patra soarele, luna şi stelele; în ziua a cincea vietăţile din ape şi zburătoarele din aer; în ziua a şasea vieţuitoarele pământului şi apoi pe om, ca stăpânitor peste toate vietăţile din aer, de pe pământ şi din apă[1]; iar în ziua a şaptea, Creatorul S-a odihnit de toate lucrările Sale[2].

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (IV)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul III
Cartea a VIII-a
 
Anii 347–381
 
3
 

Starea intelectuală a Bisericii după moartea lui Constantin – Dogmă, constituţie, disciplină, liturghie, potrivit Părinţilor acestei epoci – Scriitori răsăriteni – Biserica Alexandriei – Sfântul Atanasie, opere istorice, dogmatice, exegetice

Biserica din Ierusalim – Sfântul Chiril; catehezele sale – Opuscule

Bisericile asiatice – Sfântul Vasilie de Cezareea – Operele sale exegetice, dogmatice şi ascetice – Liturghia sa – Sfântul Grigorie Teologul sau de Nazianz – Discursurile sale – Scrisorile sale – Poemele sale – Amfilohie al Iconiei – Alţi scriitori răsăriteni: Didim din Alexandria; Macarie din Alexandria, Macarie din Egipt şi mulţi alţi scriitori – Sfântul Efrem din Edesa

Bisericile apusene: Iuliu, episcop al Romei – Victorin, operele sale împotriva arienilor – Eusebiu de Verceil – Febadie de Agen – Sfântul Ilarie de Poitiers; lucrările sale exegetice, dogmatice, istorice – Zenon de Verona – Optatus de Mileve – Damas, episcop al Romei – Scrisorile sale – Poemele sale – Luchifer de Cagliari – Pacianus de Barcelona – Poeţii Juvencus, Sedulius, Severus, Ausonius – Sfântul Ambrozie de Milan – Operele sale exegetice, dogmatice, ascetice – Alţi scriitori apuseni

Ulfila, apostol al neamului goţilor; lucrările sale biblice

Mişcarea intelectuală în erezie: Acachie de Cezareea Palestinei, Avxentie de Milan şi alţi arieni – Apolinariştii – Priscilianiştii – Donatiştii

Citește mai departe...

Minunata lume nouă a cipurilor şi biometriei (XIX)

Cipuri implantate de bunăvoie

 

Episoadele anterioare

 

Republica Cehă

Moda implantării de cipuri a ajuns şi în Republica Cehă, unde circa 20 de persoane şi-au implantat un cip sub piele. Acesta este folosit în locul cardurilor bancare fără contact (contactless) pentru a plăti cumpărăturile sau pentru a descuia un smartphone. Radioul ceh anunţă că deocamdată doar plăţile în monedă digitală bitcoin sunt disponibile pentru cei cu implant.

Citește mai departe...

Tâlcuiri la Vechiul Testament

Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (LXIV)

 

Episodul anterior

 

Omilia a V-a (Iezechiil 40, 13-16)

1. Menţionând mai sus încăperile, proorocul adaugă că ele erau de şase coţi de o parte şi de alta. Întrebarea mare pentru noi aici este de ce s-a spus mai sus că o încăpere măsura o trestie, despre care el a spus că avea şase coţi şi o palmă, şi mai jos el spune că încăperile măsurau numai şase coţi ? Dacă, într-adevăr, ele măsoară nu o trestie, ci şase coţi, lipseşte palma despre care s-a spus mai sus că este inclusă în măsurătoarea trestiei.

Citește mai departe...

SFINŢII PĂRINŢI ŞI EREZIILE

Sfântul Marcu al Efesului şi falsa unire de la Florenţa (VIII)

 

Episodul anterior

 

Cuvântul Sfântului Marcu al Efesului în ziua morţii sale

 

În ultima zi a vieţii sale pământeşti, cele din urmă gânduri ale Sfântului Marcu nu au fost pentru sine, ci pentru Ortodoxie, căreia i-a închinat întreaga sa viaţă. Chemându-i pe ucenicii săi să stea fermi în bătălia pentru Ortodoxie, el s-a întors în mod special către un bărbat în care nădăjduia să găsească un urmaş pentru sine în calitate de conducător al acestei bătălii. Această nădejde i-a fost împlinită pe deplin în persoana lui Gheorghe Scholarios, cel care a devenit un apărător înflăcărat al Ortodoxiei şi, ca cel dintâi patriarh al Constantinopolului după căderea Bizanţului, avea un rol esenţial în eliberarea Bisericii de sub jugul falsei uniri. El a fost canonizat ulterior sub numele său monahal de Ghenadie şi este pomenit pe 31 august.

Citește mai departe...