ISTORICUL MÂNĂSTIRII BRĂDIŢEL
ŞI MINUNILE MAICII DOMNULUI SĂVÂRŞITE ÎN ACEST SFÂNT LĂCAŞ
 
 
Prima întâistătătoare a Mânăstirii Brădiţel
Construcţia celei de-a doua biserici
Părintele arhimandrit Nifon Marinache, duhovnicul mânăstirii în perioada 1955-1985
Continuarea lucrării la cea de-a doua biserică