Epistolie

sau

Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos (V)

Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre
schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi”

 

Pentru botez

Sfânta Drusila, fiica lui Traian, singură s-au botezat, prin trei afundări, şi s-au miruit cu mirurile conform calendarului niceean (canon 50 al Sf. Apostoli şi nomocanon 97), nicidecum prin stropire; ziceţi cuvintele care scrie la molitfelnic.

 

Pentru sfânta mărturisire

Vedeţi sf. epistolă a Sfântului Apostol Iacov 5, 16, Isaia 1, 16, Pilde 15, 29, Psalmi 34, 17, Ioan 9, 31, Psalmi 107, 3.

 

Pentru înmormântare

Cetiţi singur prohodul cum este scris, la priveghere nu faceţi jocuri, după obiceiul idolatric, cetiţi sfânta psaltire, cei ce nu ştiţi carte faceţi cu aţele metanii la sfânta rugăciune şi ziceţi: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pre mine, păcătosul; 60 de aţe pentru sfânta psaltire şi pentru canoane, tot aşa, şi să puneţi mortul în groapă. Vedeţi cum pe Sf. Simeon nişte oameni proşti l-au îngropat, vedeţi şi Patericul fil. 28, 40.

 

Pentru nuntă

Apoi voi vreţi să vă găsească a doua venire a lui Hristos iubind necurăţenia ? adică, fărădelegea ? Uitaţi-vă la turcii lui Ham, fiul lui Noe. El nicidecum nu se deosebea de femeie, în timpul mâniei lui Dumnezeu. Iată toată sămânţa lui Ham oameni negri sunt. Cei ce aveţi femeie, vedeţi ce scrie Sf. Apostol Pavel (I Corinteni, cap. 7, 29-37 şi cap. 6, 15-20, Romani 13, 11, II Corinteni 6, 2, 3, Efeseni 5, 14, Tesaloniceni 5, 6). Cine nu vrea să fie feciorelnic, să facă logodnă, că logodna este ca şi nuntă, căci de se va strica o logodnă, pe urmă este curvie (vedeţi canonul 17 al Sf. Apostoli). Urmaţi cum scrie la Pedalion, şi să nu se logodească neamuri, dar fiţi în curăţenie până va trece vijelia, sau mai bine zisă mânia lui Dumnezeu (vedeţi cartea Sf. Simeon Tesalonicul, cap. 36).

Rău fac cei ce fac a doua nuntă. Cei divorţaţi este preacurvie. Nunta şi popa care pe divorţaţi cunună se cateriseşte. Vedeţi la Mineiul cel mare 25 februarie, Sf. Tarasie şi 8 februarie, Sf. Teodor Stratilat. Acum iată popii cei fărădelege au ucis multe suflete cu divorţul. Femeia nu se lasă că-i slută, că-i bolnavă sau răpitoare, sau limbută, sau îndrăcită, se lasă numai dacă este curvă (Matei 5, 32, Marcu 10, 11-12 şi cuvântul 50 al Sf. Apostoli). Cuvânt Sf. Ioan Gură de Aur; cartea Măsura de grâu. A doua nuntă este lăsată numai pentru poporul cel prost, dar îi afară de creştinism, se face numai pe temeiul actelor de moarte, nicidecum prin despărţire, căci cel ce se lipeşte de curvă, este un duh cu ea, şi cel ce se lipeşte de Dumnezeu, este un duh cu el (I Corinteni 6, 15-18). Vedeţi ce scrie în Pedalion, căci de va voi a lua o femeie, omul care prinde pe femeia lui în curvie, aceasta s-au strecurat în Pedalion din legile Sinodului român şi nu sunt creştineşti. Ai prins pe femeia ta în păcatul curviei, o vei lăsa dar nu vei lua altă că faci preacurvie, îndoit păcat.

 

Pentru pravilă

Nu sunteţi ca să cetiţi aceleaşi rugăciuni. Trebuie să fiţi ca şi călugării (canonul 12, 13 Laodichia, Luca cap. 18, a doua carte aşezământul Sf. Apostoli, cap. 35, Isus Sirah 2, 11). Bărbatul, femeia şi copiii sunt o biserică, la miezul nopţii trebuie să se scoale la rugăciune, vedeţi cuvântul Sf. Ioan Gură de Aur, cartea Măsura de grâu. Cei ce nu ştiţi carte faceţi cu aţele metanii cu Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pre mine păcătosul, 30 de aţe la miezul nopţii, 10 la ziua, 10 la vecernie, una înaintea mesei şi 10 după masă şi când dispuneţi de timp, mai cetiţi câte un acatist şi câte un paraclis. Aceasta neîncetat în toate zilele, iar restul timpului, lucrul mâinilor, pentru cele de nevoie. Păziţi toată legea lui Dumnezeu, aşezată de Sf. Părinţi, plătiţi contribuţiunile statului, acelea ce nu ating în legea lui Dumnezeu.

Iar de oamenii aceia ce ating legea lui Dumnezeu, staţi împotrivă până la moarte. Oamenii trebuie să asculte de stăpânire; dar şi stăpânirea trebuie să facă voia lui Dumnezeu, cu dreptate, nu să-şi facă voia ei numai pentru interesul celor ce stăpânesc (Fapt. c. 13, 46). Căci împăratul pe scaunul lui Dumnezeu stă, este arhiereu lui Dumnezeu, al doilea după arhiereul care stă la sf. jertfelnic (vedeţi cuvântul Sf. Împărat Constantin în istoria lui Evsevie. De la Dumnezeu s-au dat împărăţia împăratului şi lui Dumnezeu trebuie să slujească (Înţelepciunea lui Solomon cap. 6, 8-11, Psalmi 9, 5-11, a cincea carte a lui Moise 17, 15-20). Împăratul de la altar trebuie să primească slava. Acum puteţi voi pricepe în ce fel trebuie să fie arhiereu lui Dumnezeu, care slujeşte la sf. jertfelnic. Eu aici nu am toate cărţile, dar vedeţi în cartea Sf. Sobor Niceean. Împăratul este al doilea arhiereu al lui Dumnezeu. Aceasta este rânduiala creştinească şi îngerească, şi dacă nu stăm după această rânduială de viaţă, cu neputinţă este a avea arme de pace şi dragoste pe pământ (vedeţi cartea Teologii, partea I, nr. 12).

Acum uitaţi-vă în situaţia lumii de azi, această regulă de viaţă are ? Împotrivă merg toate, şi care este pricina ? Întâi este pentru că arhierei nu aveţi vrednici de altar. Al doilea, nu aveţi popor pregătit ca să înţeleagă. În sfârşit, nu-i nici cine a învăţa, nu-i nici a asculta. Măi, oameni surzi, aţi auzit voi, că Tronul şi Altarul este mai scump ca viaţa. Voi socotiţi că tronul şi altarul se păzesc cu tunurile ? Nu, cu înţelepciunea. Uitaţi-vă, unde este astăzi altarul ? Este în mâinile boierilor celor fărădelege şi fără Dumnezeu. Aţi pierdut altarul, acum vă pierdeţi şi voi. Măi, vine sabia lui Dumnezeu să ardă pe toţi cei fărădelege de pe faţa pământului şi vor arde cum ard paiele şi gunoaiele şi vor rămâne numai cei credincioşi, căci fără de tron şi altar nu se poate trăi pe pământ.

Tronul şi altarul este scaunul lui Dumnezeu. Pâinea şi vinul de la sf. jertfelnic este trupul lui Hristos. Iată evreii ce au păţit dacă n-au stat să apere tronul şi altarul, iată şi vagabonzii prin toate ţările. Asemenea şi întunecimea dracilor cei căzuţi din slava îngerească. Aşa şi voi veţi păţi dacă nu veţi păzi tronul şi altarul. Acum dacă arhiereii cu supuşii lor n-au ştiut să apere altarul, iată acum pogoară Dumnezeu la iad şi tot poporul fărădelege cu ei (Isaia cap. 3, 10-14). Măi, oameni, dacă înţelepciunea începe de la altar şi tron, iată azi altarul este în robia şi ascultarea celor fără de Dumnezeu şi fără nici o hirotonisire religioasă. Numai în puterea voturilor voastre s-au suit peste altar şi scaunul lui Dumnezeu boierii. Arhiereii altarului tremură înaintea unui deputat de colegiul al treilea (Isaia 43, 7, 8 şi cap. 44, 6, 7).

Această stare de lucrare este luciferie, nu creştinism (vedeţi în cartea a patra a Sf. Augustin, cap. 13). Măi, oameni, vedeţi că cu voturile voastre boierii s-au făcut mai mare decât împăraţii şi arhiereii, unşii lui Dumnezeu, i-aţi făcut pe ei ca nişte dumnezei, pe nimeni nu recunosc. Iată ei stau pe scaunul lui Dumnezeu. Acum închinaţi-vă lor şi ascultaţi de ei. Iată pentru această someţie dumnezeiască, legea spune anatema pe boierii voştri care defaimă altarul şi tronul şi pre voi care i-aţi iubit mai mult decât altarul şi tronul lui Dumnezeu (I Corinteni 16, 22).

Apoi, pentru că popii cunună divorţaţii, altă anatemă şi caterisire, pentru cămătărie, caterisire, pentru că nu învaţă norodul legea lui Dumnezeu întru adevăr, anatema şi caterisire, canonul 7 al Sf. Apostoli despre schimbarea Paştelor, păcat neiertat şi anatema şi caterisire. Canonul 27 al Sf. Apostoli pentru că îngrozesc pe credincioşi cu pedeapsă şi se jeluie la autorităţi asupra cuiva, caterisire. Canonul 42, 43, pentru că se joacă în cărţi, în tagme, fac beţii, banchete, serbări cu jocuri şi cântări, caterisire şi de dar se lipsesc, iar mirenii se afurisesc. Canonul 69, pentru că nu păzesc posturile şi miercurea şi vinerea peste tot anul, duhovnivilor caterisire, iar mirenilor afurisire. Canonul 81, duhovnicii care au şi altă deregătorie afară de Biserică, de nu se va lepăda, caterisire. Canonul 7 al Soborului III, celor ce se vor ispiti să adauge sau să scadă din aşezământul Sf. Părinţi şi din sfintele canoane şi legi, duhovnicului caterisire, iar mirenilor afurisire. Canonul 9 al Soborului VI cateriseşte pre duhovnicul care intră în tractiruri şi canoanele 10, 11 şi 24 pre cei ce iau camătă, sau cumpără doctorii de la doctori jidani sau joacă, sau privesc jocuri, tot aşa cateriseşte, iar pe mireni afuriseşte. Canonul 27 al Soborului VI şi 12 şi 21 ale Soborului din Gangra cateriseşte pe duhovnicul care îmbracă haină mirenească. Canonul 51 al Soborului VI cateriseşte pre cei ce fac comedii şi serbări cu glume, iar pe mireni afuriseşte. Canonul 64 al Sf. Apostoli, 55 şi 56 ale Soborului VI şi altele caterisesc pre duhovnicul care defaimă legiuitele posturi, iar pe mireni îi afuriseşte. Canonul 96 al Soborului VI pe duhovnicii care tund sau rad bărbile sale îi cateriseşte, iar pe mireni îi afuriseşte.

Măi, oameni buni, vedeţi voi de câte canoane soborniceşti sunt ei caterisiţi, iar canoanele 10, 11 şi 45 ale Sf. Apostoli şi canonul 33 al Soborului celui din Laodichia şi canonul 1 al Marelui Vasilie opresc a te ruga dimpreună cu cei caterisiţi, iar cei ce nu vor asculta să fie dimpreună cu ei caterisiţi. Cartea învăţăturii pentru duhovnici, cuvântul ,,Pentru preoţia cea lucrătoare” zice: Ori cine duhovnic fiind va face vreun păcat caterisitor, întru aceeaşi dată să se caterisească şi de preoţie, adică să se oprească, că duhovnicul trebuieşte să blagoslovească, rugăciune de deslegare să cetească şi să slujească şi să împărtăşească pre cei ce se mărturisesc şi să mijlocească către Dumnezeu pentru cei ce se pocăiesc şi acestea toate cel caterisit nu poate să le lucreze. Tot acolo unde zice ,,cum să iconomisească pre acei preoţi care au căzut în păcate” zice: pre presviterii cei căzuţi în caterisenie, opreşte-i duhovnice, nu numai de a nu mai sluji, ci şi de a boteza, de a cununa, de a spovedi şi de a face o sfeştanie şi alte lucrări preoţeşti şi răspunsul Sf. Nicolae patriarhul la întrebarea a 8-a zice: nici blagoslovit este Dumnezeul nostru, nici Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, hotărăşte să nu zică, dar ei la canoane nu caută, numai să poată amăgi poporul să trăiască, dar în religie nu cred nimic.

Măi, oameni, voi nu vedeţi că ei au lepădat adevărul şi întăresc minciuna ? Parcă scris este că mulţi prooroci mincinoşi vor fi şi pre mulţi vor înşela (Matei 24, Ieremia cap. 5, 31). Voi nu vedeţi că ei adevărul tăgăduiesc şi minciuna întăresc ? Şi pre cei ce arată adevărul îi gonesc ? Cunoaşteţi măi că vă veţi osândi (vedeţi şi Maleahi cap. 2 şi Iezechiil cap. 34). Iar pravila 74 a nomocanonului îi face ucigaşi de suflete, căci ucid sufletele oamenilor. Căutaţi toate la Pedalion şi pentru aceştia ziceţi: gata de pieire. Acum cei ce nu voiţi a merge la pieire, degrabă pocăiţi-vă şi răbdaţi până la sfârşitul războiului (Matei 24, 13, Isus Sirah cap. 2, 13).

Măi, oameni buni, căutaţi Sf. Scriptură şi înţelegeţi timpurile, căci suntem în ceasul al 11-lea. Cercetaţi cartea IV Împăraţi, Daniil cap. 7, cunoaşteţi căci cu aceste 7 puteri venirea lui antihrist este. Vedeţi că toată legiunea sobornicească voi aţi stricat-o: nu aveţi pravilă, nici calendar, nici pashalie. Iată adulterul cămătară pustiirea Bisericii, uciganiile au dat omorul de lege (Osia cap. 4, 17-18, Miheea cap. 3, 5-6, Sofonie cap. 3, 1-4). Toată fărădelegea aţi întărit-o cu politica voastră. Acum să observăm un lucru: mişcarea oştilor de miazănoapte şi vor mişca (Daniil cap. 11, 40 şi Iezechiil 9, 1), împăratul cel spus de Daniil are să minţească că el este Mesia, dar vai de aceia care i se vor închina lui. Toţi acei care au schimbat toate îl cred. Acestea sunt zilele necazului, iadul pe pământ, că voi l-aţi pus cu voturile voastre în aceste zile grele, şi după trecerea acestor zile, necaz mare are să fie (Daniil 12, 12, Matei 24, 29, Isus Sirah cap. 10, 1-12, Matei 24, 21, Agatanghel cap. 9, Ieremia cap. 5, 15-30; 6, 6, 13; Maleahi cap. 4, 1, cap. 3, 17-18, Zaharia cap. 13, 7-9).

Iată atunci va fi linişte şi pace, nu va fi foamete şi sabie pe pământ (vedeţi Maleahi cap. 3, 11, 12 şi cap. 4, 2, 3). Uraganul o să sufle pe pământ. V-aţi făcut dumnezei pământeşti; acum fiţi gata de război cu împăratul cerului şi al pământului, şi dacă veţi birui veţi fi dumnezei. Nimeni din voi să nu zică, nu pot ieşi la război, şi femei şi copii gata fiţi (Ioil 3, 8-13). Căci împăratul cel mare al cerului au mobilizat toată armata, stă gata ceasul ne-a sosit (vedeţi Apocalipsa 19, 11-21). Vine cu război să cucerească tot pământul, care l-au răpit boierii voştri şi să-şi mântuiască poporul din mâinile boierilor celor fără de Dumnezeu, care s-au făcut stăpâni peste jertfelnicul Său, ca în zilele lui Madiam vrea să facă cu voi şi cu dumnezeii voştri. Apele sunt popoarele fiarei celei cu 7 capete, Europa voastră cea vicleană (Apocalipsa 17, 15, Isaia cap. 9, 13-20, Judecători 7, 8-22). Aşa are să păţească Europa voastră vicleană ce nu a văzut război al lui Hristos, căci ei dau război spiritului şi nimeni nu cunoaşte, din cei în duh şi cei înţelepţi Domnului cunosc (vedeţi Apocalipsa 6, 2, Isaia cap. 27). Şarpele cel din apă este care se ridică din popor (Apocalipsa 13, Psalmi 82, 10, Isaia 21, 5-9).

Măi, fraţilor, arhiereii voştri nu cred nimica în materie de religie, prooroci nu sunt ca să-i certe, oamenii nu cunosc ce fac. Acum s-au adunat la sobor ca să strice praznicele lui Dumnezeu de pe pământ, fără nici o frică, se împlineşte cum spune la Psalmi 73, 9-10. Cu ştiinţa Domnului s-au aşezat calendarul (Isus Sirah 33, 8-9, Soborul VII canonul 1, cartea a cincea a lui Moise cap. 12, 32). A schimba praznicele lui Dumnezeu este păcat de moarte (Numerii cap. 12). În zadar avem preoţi învăţaţi dacă sunt necredincioşi (Evrei 4, 12, Isus Sirah 19, 21). Ceea ce au legat Sf. Apostoli şi Sf. Soboare este legat în cer şi pe pământ. Cine nu voieşte a fi scaunul Sf. Apostoli cu credinţa nu este cu scaunul (vedeţi cartea Sf. Simeon Tesalonicul cap. 33 şi toată Sf. Scriptură). Împăratul neînvăţat şi fără de credinţă duce poporul în pierzare (Isus Sirah 10, 3). Evreii pentru că n-au păzit legea lui Dumnezeu au pierdut împărăţia (Înţelepciunea lui Solomon 1, 8-10). Aşa o să păţiţi şi voi, căci împăratul trebuie să aibă grijă de Biserică. Dacă împărăţia Europei nu voieşte a unifica Biserica conform legii lui Dumnezeu, are să-i certe până când va rări toate minciunile din boierii Europei, şi acum are să se îmbrace cu blăstămurile poporului şi ruşinea cea veşnică, căci au dus lumea în eroare (Isaia 30, 28 şi cap. 66, 6).

Măi, oameni buni, faceţi reparaţie Bisericii lui Hristos şi să nu vă conformaţi cu adventiştii. Cinstiţi sfintele icoane şi sfânta cruce, cum şi toată regula Sfintei Biserici Apostolească şi Sobornicească. Întoarceţi-vă la Dumnezeu, cetiţi Sf. Scriptură cât de des cu înţelepciune, căci nu mai este pe cât au fost, mult au trecut, puţin au rămas, suntem la uşă (Romani cap. 3, 11, Efeseni cap. 6, 10, cum şi toată Sf. Scriptură arată). Lăsaţi-vă de popii statului, măcar de se vor întoarce iar pe vechi, la ei nu este dedus după tâlcuirea canonului 28 al Sf. Apostoli, că zice: Cela ce cu dreptate s-au caterisit au pierdut lucrarea preoţiei, drept aceea şi mâinile, să zicem, de s-ar mişca, în zadar le mişcă, şi lucrul cel de dânsele făcut, se pare adică a fi, ci cu adevărul nu este. Şi Teodor Studitul zice că preotul caterisit nici un lucru ieraticesc face, ci este lumesc (mirean) acoloşi. Iar canoanele cele mai sus arătate şi a 2 din Antiohia şi a 9 din Cartaghen opresc cu cel caterisit a te ruga, gândiţi-vă la sabia mâniei lui Dumnezeu.

Vedeţi şi Psalmi 49, 17-22 cum îi mustră Dumnezeu că în deşert poartă cuvântul Lui prin gurile lor. Vedeţi şi Psalmi 63, 2-6 cum vă vânează pre voi cu cuvintele cele viclene şi vă duc în pieire. Vedeţi şi Psalmi 82, 1-5 cum le-a pus vrăjmaşul în inimile lor ca să piardă tot creştinismul. Vedeţi şi Psalmi 85, 13 că n-au pre Dumnezeu înaintea lor. Credincioase sunt poruncile Domnului întărite în veacul veacului şi ei le-au stricat (Psalmi 110, 7, 8). Acum pentru stricarea legii să aşteptăm că vine bătaia lui Dumnezeu (Psalmi 88, 26, 30).

Treziţi-vă, fraţilor, şi privegheaţi (Luca 21, 34-36, I Tesaloniceni 5, 17, Luca 18, 1, Romani 12, 12, Coloseni 4, 2). Luptaţi pentru credinţă căci vremea scurtă este. Ascultaţi pre cei ce vă învaţă de bine din Sf. Scriptură şi canoane (I Tesaloniceni 5, 11, Iacov 1, 22). Iar pre cei ce vă scot din Sf. Scriptură şi din canoanele soborniceşti nu-i ascultaţi, măcar ori cine ar fi ei (Iuda 1, 11-13, 16-20). Păziţi Biserica cea vie mai tare, nu zidirea, că zidirea se schimbă. Voi nu înţelegeţi că porţile iadului sunt vrăjmaşii adevărului, şi pre omul cel ce este într-însul Biserica lui Dumnezeu nu vor birui, dar nu biserica asta de piatră ori de scânduri că această se preface (Matei 16, 18). Pre Evanghelie şi pre cuvântul lui Dumnezeu nimeni nu le va birui (Luca 21, 28). Mântuitorul zice: De mă iubeşte cineva pre Mine, poruncile Mele păzeşte (Ioan cap. 14, 15-21). Aicea e desluşit, căci cei ce nu păzesc poruncile Lui, adică, dumnezeieştile canoane şi legi aşezate de Duhul Sfânt prin Sf. Părinţi, pre Dumnezeu nu-L ascultă şi sunt Lui ca nişte vrăjmaşi. Şi iarăşi zice: Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi, precum mlădiţa nu poate să aducă rod, de nu va rămâne în viţă, aşa şi voi de nu veţi rămâne întru Mine, veţi merge la foc (cap. 15, 4, 5). Toţi cei ce s-au tăiat de la aşezământul Sf. Părinţi şi au făcut alt aşezământ, nu prin Domnul, s-au tăiat de la Hristos şi merg la foc.

Daţi laudă lui Dumnezeu încotro veţi întoarce (I Timotei cap. 2, 8, Efeseni 5, 19, Coloseni 3, 16, Psalmi 148 şi 150). Cel ce va opri să nu vă rugaţi şi să nu slăviţi pre Dumnezeu, este protivnic lui Hristos, căci Mântuitorul şi Apostolii şi Sf. Părinţi îndeamnă, dar nu opresc. Preotul trebuie să asculte de canoanele soborniceşti, dar nu ordinele oamenilor. Preotul se cuvine să păstorească turma lui Hristos de voie, nu cu forţa, că apostolii pe nimeni n-au făcut cu forţa, şi fără agoniseală mârşavă (I Petru cap. 5, Tit cap. 1, 7-9). În dar ai luat, în dar să dai (Matei 10, 18). Nu să neguţătorească harul lui Dumnezeu. Măi, voi nu cunoaşteţi că au picat şi ei în mare erezie ca şi Papa Grigorie când s-au despărţit de Biserica Răsăritului în anul 1582, dând cu piciorul în sfintele canoane, să nu fiţi şi voi grigorieni. Până acuma ei au avut putere a lega şi a deslega, dar acum nu mai au, li s-au luat darul, ei singuri sunt legaţi.

Sf. Apostol Pavel zice: Ascultaţi pe mai marii voştri în Domnul, dar nu pre cei după ordin (Tesaloniceni 5, 12-13), de aceştia fugiţi. Vor veni, zice Domnul, hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi pre mulţi vor înşela (Matei 24, 24) şi adevărat că Mântuitorul Hristos au aşezat legea Lui prin Sf. Apostoli şi Sf. Părinţi spre mântuirea credincioşilor, iar acum alt hristos mincinos au venit şi au aşezat legea lui mincinoasă, adică calendarul nou, spre omorârea sufletelor oamenilor, iar prooroci mincinoşi sunt preoţii de acum, căci au lepădat adevărul şi întăresc minciuna, se caterisesc ei singuri cu gura sa. Zice Scriptura: Dintre voi se vor scula şi vor grăi îndărătnicii ca să înşele pre mulţi (Faptele Apostolilor 20, 29-30). Apostolul Ioan au proorocit pentru vremea de acum (cartea 1, cap. 2, 18-19). Aceştia sunt lupi răpitori (Matei 7, 15). Lucrători răi (Filipeni 3, 2) făţarnici îi numeşte Domnul (I Timotei cap. 4, 2). Deşi sunt din mijlocul credincioşilor (Faptele Apostolilor 15, 24, 20, 30). Iar de credinţă s-au lepădat (Ioan 2, 9) şi pre Dumnezeu în sine nu-L au (II Ioan 9), ci lăcomia şi mândria au (Isaia 3). O jale nemărginită când vezi întunericimea soarelui şi sarea împuţită (Matei 5, 13).

Cercetaţi bine dumnezeieştile Scripturi şi canoane şi vedeţi că învăţătura lor este împotriva Duhului Sfânt, pentru că toate proorociile sunt prin oamenii cei insuflaţi, de Duhul Sfânt făcute (II Petru 2, 20-21). Şi calendarul iulian şi sfintele canoane şi ei le calcă şi le defaimă. Ei s-au îmbrăzdat altă lege afară de Sf. Soboare, voiesc să strămute Evanghelia lui Hristos (Galateni cap. 1, 7). Ei defaimă adunările cele întru Domnul care le fac credincioşii, unde este şi singur Domnul Hristos (Matei 18, 20). Dar nu defaimă adunările cele nelegiuite, care sunt iluzioanele, serbările cele cu cântece drăceşti şi cu bătăi în palme, la care iau parte şi ei, unde credincioşilor nu se cuvine a merge (Psalmi 1, 1). Acestea sunt urâte lui Dumnezeu (Psalmi 25, 5). Canonul 12 Sardichia îndatoreşte precum pe proistoşi aşa şi pre mireni să facă şapte slave pe zi lui Dumnezeu, iar mirenii dacă nu pot merge la biserică în toate zilele, să facă în casele sale, afară de ce se cuvine preotului; şi care nu ştiu a face să asculte de care ştiu, iar ei vă opresc.

Ei defaimă şi călugăria, nu voiesc ca cineva să ducă o viaţă cu curăţenie, precum Sf. Apostol Pavel zice (I Corinteni 7, 7-40). Îndeamnă pe credincioşi desfătări şi mâncări de cărnuri, care sunt oprite de Sf. Apostoli (I Corinteni cap. 8, 8, Romani 14, 17, Galateni 5, 13, Evrei 13, 9). Vezi creştinii dintâi, în viaţa Sf. Apostol Marcu, viaţa Sf. Dositei şi tâlcuirea canonului 51 al Sf. Apostoli zice: Călugărului nu este iertat a mânca carne, iar canonul 27 zice: Ceea ce zic vouă ucenicilor Mei, tuturor hristianilor o zic (Marcu 13, 37). Deşi zice Sf. Apostol Pavel: Ce se vinde în măcelărie mâncaţi, însă zice celor necredincioşi, precum şi Dumnezeu israiltenilor când au cerut le-au dat dar mâncarea încă fiind în gura lor şi i-au şi certat Dumnezeu (Numerii cap. 11, 4, 13, 18, 20, 32, 33). Şi Sf. Apostol Pavel zice: Să nu fim şi noi poftitori de rele cum aceia au poftit (I Corinteni 10, 6). El au zis celor necredincioşi, dar nu celor credincioşi, care vor mântuire, că aceia nu trebuie să vieţuiască după trup (vezi Romani 8, 2, 13).

Juncii şi cele hrănite sunt: Aşezământul cel vechi şi cel nou, căci cel vechi se arată prin junci, că jertfă de dobitoace avea. Iar cel nou prin cele hrănite că pâine aducem acum la jertfelnic, care pâine mai cu adevărat s-ar fi numit hrănite, fiindcă se alcătuiesc din grâu, deci ne cheamă pre noi Dumnezeu să mâncăm bunătăţile şi ale celei vechi scripturi şi ale celei nouă. Cel ce dă cuvântul descoperit se înţelege că hrăneşte şi îngraşă pe cei ce-l primesc şi împlinesc. Cei chemaţi suntem noi toţi chemaţii prin cuvânt de Dumnezeu, dar ne lepădăm (tâlcuirea Evangheliei Matei 22, 4). Iar viţel gras şi înjunghiat, cu adevărat Fiul lui Dumnezeu cel ce se înjunghie şi se mănâncă este. Viţel se înţelege neispitit de jugul legii păcatului, pâinea o frângem fiindcă din grâu se face, hrănit se zice, dar se înţelege fiindcă este trup, viţel se numeşte, şi acelaşi este viţel şi hrănit (tâlcuirea Evangheliei Luca cap. 15, 22-25). Aşa se înţelege cum Scriptura arată, dar nu cum ei vă predică trupeşti, căci ei sunt predicatori trupeşti, nu duhovniceşti (Galateni cap. 5, 16-25, Romani cap. 5, 16-25, Romani cap. 1, 29-32).

Omorâţi patimile trupeşti cu poftele (Coloseni 3, 5, 6, Marcu cap. 9, 28-29). Ei cu totul au călcat legea şi defaimă Sf. Soboare şi canoanele Sf. Părinţi. Feriţi-vă de ei, că Dumnezeu pedepseşte şi pre cei ce îi ascultă pre ei (Ieremia 4, 16, Efeseni 5, 6, 7, II Tesaloniceni 2, 3, Coloseni 3, 6, Matei 24, 4). Ei şi-au alcătuit a lor lege (II Timotei 4, 3, 4). E foarte trist când vezi popor aşa greu la minte şi nu înţelege, dă un diamant pe o nucă, adică cele vremelnice. E o jale nespusă când vezi că diavolul şi-au găsit servitor din proestoşii noştri ca să înşele mulţi şi să încuie sfintele biserici. Nimeni ostaş fiind se amestecă cu lucruri lumeşti ca voievodului să fie plăcut (II Timotei 2, 4, vezi şi cuvântul 24 şi cap. 3, 12). Şi nu vă temeţi dacă vă găsesc că fericiţi veţi fi dacă vor goni pentru dreptate, iar prigonitorilor mânie şi urgie (Romani 2, 8). Fiţi tari în credinţă, ţineţi-vă de Biserica Răsăritului, nu vă luaţi după a Apusului. Dacă vă vor sili, luptaţi până şi la sânge ca să înţelegeţi că credinţa ce cu forţa nu e de la Dumnezeu (Apocalipsa 13). Domnul pe nimeni n-au silit.

Fiţi împlinitori cuvântului, iar nu numai ascultători, amăgindu-vă înşivă pre voi singuri (Iacov 1, 22).

Credincioase sunt toate poruncile lui Dumnezeu întărite în veacul veacului, făcute întru adevăr şi în dreptate. Izbăvire au trimis norodului Său. Poruncit-au în veci aşezământul de lege al Său (Psalmi 110, 7-8). Iar vrăjmaşii Domnului acuma l-au stricat. Zis-au întru inimile lor: Veniţi şi să stingem toate praznicele lui Dumnezeu de pre pământ. Acuma nu este nici un prooroc şi pre noi nu ne va mai cunoaşte (Psalmi 73, 9-10).

Scoală-Te Dumnezeule, judecă pământul că Tu vei moşteni întru toate neamurile (Psalmi 81, 8). Deci aceasta să fie credinţa noastră acum şi mâine şi poimâine şi în toate zilele vieţii noastre.

Treziţi-vă, nu dormiţi. Fiecare creştin este al doilea preot, dator a răspândi adevărul lui Dumnezeu în lume (I Petru cap. 2, 9, Isaia 43, 21, Ieşirea 19, 6).

Aşa să ne ajute Dumnezeu şi nouă şi vouă: tuturor celor ce chemăm pre sfântul şi de mare cuviinţă numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

 

PRAVILA

 

Pre care au dat îngerul Domnului marelui Pahomie începutul întru acest chip: Prea Sfântă Treime, şi după Tatăl nostru, Doamne miluieşte de 12 ori, Slavă … Şi acum …, Veniţi să ne închinăm de 3 ori, Psalmul 50, Crez într-Unul Dumnezeu. Apoi 100 de rugăciuni: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pre mine păcătosul. După aceasta Cuvine-se să te fericim …, şi sfârşitul. Şi aceasta una rugăciune este. De acestea a săvârşi 12 în zi şi 12 în noapte au poruncit, iar eu zic: fă măcar 2-3 ziua şi 2-3 noaptea ori cât poţi pentru mântuirea ta, nu fi fără de grijă dacă nu mergi la biserică. Privegheaţi (Luca 21, 36 şi 18, 1 şi I Tesaloniceni 5, 17).