ISTORICUL MÂNĂSTIRII DOBRU

Cuvânt de încheiere


Şi dacă, în cele de până acum scrise, se vor fi strecurat greşeli, noi ne cerem iertare; a greşi, e omeneşte; iar a ierta, dumnezeieşte. Nădăjduim însă că toţi cititorii acestui Istoric al Mânăstirii Dobru se vor folosi duhovniceşte citindu-l, cunoscând şi trăind încă o dată o istorie pe cât de plină de sfinţenie, pe atât de adevărată. Noi le-am scris din dragoste de Adevăr, şi ca să fie spre veşnica aducere-aminte a fiilor noştri – trupeşti ori duhovniceşti –, precum şi a generaţiilor ce vor urma.

Nu avem cum să uităm jertfa înaintaşilor noştri, cei ce oarecând, nu demult, au trecut ,,prin foc şi prin apă” pentru a aduce Biserica până astăzi, ca o Mireasă a lui Hristos, ,,neavând întinăciune, nici prihană, sau altceva de acest fel” (Efeseni 5, 27). Lor le datorăm mult mai mult decât putem scrie aici. Prin jertfa lor, noi astăzi ne numim, prin darul lui Dumnezeu, fii ai Bisericii dreptslăvitoare, iar de vom trece sub tăcere faptele lor de credinţă, vom fi mustraţi de dânşii în clipa dreptei şi dumnezeieştii Judecăţi, pentru vina de a fi ascuns lumina sub obroc. Tuturor acelora ce s-au ostenit, au luptat, au pătimit şi au mărturisit dreapta credinţă, adormind cu nădejdea Învierii spre viaţa cea de veci, le spunem: ,,Veşnică fie pomenirea voastră”, şi le cerem să se roage şi pentru noi, cei rămaşi aici, în focul şi în viforul multor ispite.

Iar celor ce trudesc încă şi acum, şi ale căror osteneli pentru bunăstarea, înflorirea şi sporirea Maicii noastre, Biserica Ortodoxă de Stil Vechi, numai Unul Dumnezeu le cunoaşte, le aducem o smerită închinăciune. Cu nevrednicie, însă cu dragoste de fii duhovniceşti, le sărutăm mâinile trudite ... mâini ce au apucat ,,coarnele plugului” fără să se mai uite înapoi, cerându-le rugăciunile către Dumnezeu, spre a ne face cu toţii părtaşi ai cereştilor bunătăţi, împreună-lăudând pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

PC. MDobru 21

Vedere de ansamblu: biserica mică, biserica mare şi clopotniţa

 

PC. MDobru 22

Sobor de maici de la Mânăstirea Dobru, în vara anului 2006