PAGINI DE ISTORIE
 
Seriale care au rulat în cadrul acestei rubrici
de la nr. 1 (aprilie 1999) pâna la nr. 101 (noiembrie-decembrie 2016)
 
 
Cuvânt înainte la cartea sa în limba franceză ,,Papalitatea”Pagini de istorie Guettee
de părintele Patric Ranson
 
Abatele René-Francois Guettée, ulterior arhimandritul Vladimir Guettée (1816-1892), autorul Istoriei Bisericii, Papalităţii schismatice, Papalităţii eretice şi al multor altor cărţi de renume
(Capitolele I-IV, XII-XIII)
 
 
ISTORIA BISERICII
de Vladimir Guettee
 
CARTEA I
Introducere
 
Iisus Hristos
 
CARTEA A II-A
Apostolii
 
CARTEA A VII-A
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
CARTEA A VIII-A
 
 
 
ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ
şi
STATISTICA BISERICEASCĂ
 
de
Eusebiu Popovici
 
Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi
 
Curs oral în limba germană, ţinut pentru ultima oară în
anul academic 1909, revăzut şi mai adăugit ulterior
 
Traducere
de
Atanasie Mironescu
fost mitropolit primat
 
 
CARTEA A II-A
 
Volumul IV
De când a căzut Constantinopolul sub turci până în prezent
(1453-1910)
 
Partea a III-a
Biserica Ortodoxă de Răsărit
 
 Pagini de istorie EP
 
Capitolul I
Cele 4 Patriarhii vechi de Răsărit şi Mitropolia de Cipru
 
Capitolul II
Biserica Rusiei
 
Capitolul III
Biserica Românească
 
Capitolul IV
Biserica Sârbească până ce s-a divizat. Părţi din ea rămase sub turci
 
Capitolul V
Biserica Ortodoxă Răsăriteană din Austro-Ungaria
 
 
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
 
Seriale care au rulat în cadrul acestei rubrici
de la nr. 1 (aprilie 1999) pâna la nr. 101 (noiembrie-decembrie 2016)
 
 
Din lucrarea Biserica Ortodoxă în perioada sovietizării României. Însemnări zilnice, partea I. 1945-1947 (Bucureşti, 2004), partea a II-a. 1948-1959 (Bucureşti, 2005), de Dudu Velicu, Arhivele Naţionale ale României
 
Din lucrarea Biserica Ortodoxă şi calendarul, de Melchisedec [Ştefănescu], episcopul Eparhiei Roman, 1881
 
Aspecte mai puţin cunoscute ale domniilor câtorva patriarhi ai Constantinopolului din anii 1910-1930 (I)
 
Rolul Marii Britanii, răspunsul Statelor Unite ale Americii şi lecţii pentru astăzi
 
Aspecte mai puţin cunoscute ale domniilor câtorva patriarhi ai Constantinopolului din anii 1910-1930 (II)
 
 
(Episoadele I-XIX)
 
» O prezentare succintă a contextului istoric în care a avut loc congresul – prima adunare de acest gen din lumea ortodoxă
» Participanţii la congres
» Scrisoarea Sinodală către ierarhia Tronului Ecumenic
» Februarie 1923. Hotărârea către clerul Arhiepiscopiei Constantinopolului
» Scrisoarea patriarhală către prea fericiţii şi prea sfinţiţii întâistătători ai Sfintelor Biserici Ortodoxe ale Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului, Serbiei, Ciprului, Greciei şi României
» Deschiderea oficială a lucrărilor Comitetului Bisericilor Ortodoxe
 
» Prima sesiune (Joi, 10 mai 1923)
» Cea de-a doua sesiune (Vineri, 11 mai 1923)
» Cea de-a treia sesiune (Vineri, 18 mai 1923)
» Cea de-a patra sesiune (Luni, 21 mai 1923)
» Cea de-a cincea sesiune (Miercuri, 23 mai 1923)
» Cea de-a şasea sesiune (Vineri, 25 mai 1923)
» Cea de-a şaptea sesiune (Miercuri, 30 mai 1923)
» Cea de-a opta sesiune (Vineri, 1 iunie 1923)
» Cea de-a noua sesiune (Marţi, 5 iunie 1923)
» Cea de-a zecea sesiune (Miercuri, 6 iunie 1923)
» Cea de-a unsprezecea sesiune (Vineri, 8 iunie 1923)
 
» Hotărârile Congresului pan-ortodox
» Anexă
 
 
– Conjunctura istorică în care Papa Pius al IX-lea le scrie răsăritenilor pentru a-i invita să se unească cu Biserica Romei, iar patriarhii ortodocşi răspund printr-o mărturisire de credinţă –
(Episoadele I-VI)
 
Sufletele tuturor sunt aprinse, înotând în lumină
 
Un pas major pe calea către apostazie
(Episoadele I-IV)