Predica PS Flavian Ilfoveanul la Duminica Cincizecimii 2018

(Predica se poate descărca şi asculta: click aici)

 

Iar în ziua cea de pre urmă, cea mare a praznicului, au stătut Iisus şi au strigat, zicând: de însetează cineva, să vină la mine şi să bea. Cela ce crede întru mine, precum a zis scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. (Iar aceasta au zis pentru Duhul, pre care erau să-l primească cei ce cred întru dânsul; că încă nu era Duh Sfânt, că Iisus încă nu se preaslăvise). Deci mulţi din norod auzind cuvântul, ziceau: acesta este cu adevărat proorocul. Alţii ziceau: acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: au doar din Galileea va să vină Hristos ? Au nu a zis scriptura: că din sămânţa lui David şi din oraşul Vitleem, unde a fost David, va să vină Hristos ? Şi împerechere între norod s-a făcut pentru dânsul. Iar unii dintr-înşii voiau să-l prinză pre el, dar nimeni nu şi-a pus pre dânsul mâinile.

Citește mai departe...

Predica PS Flavian Ilfoveanul la Duminica Samarinencei

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, 23 aprilie 2018

(Predica se poate descărca şi asculta: click aici)

 

Deci au venit în Cetatea Samariei, care se cheamă Sihar, aproape de locul care a dat Iacov lui Iosif fiului său. Şi era acolo puţul lui Iacov. Iar Iisus, ostenit fiind de călătorie, şedea aşa la puţ; şi era ca la al şaselea ceas. A venit o muiere din Samaria să ia apă; zis-au ei Iisus: dă-mi să beau. Că ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere hrană. Deci a zis lui muierea samarineancă: cum tu, iudeu fiind, ceri de la mine să bei, muiere samarineancă fiind eu ? Că nu se amestecă iudeii cu samarinenii. Răspuns-au Iisus şi i-au zis ei: de ai fi ştiut darul lui Dumnezeu, şi cine este cel ce zice ţie: dă-mi să beau; tu ai fi cerut de la dânsul, şi ţi-ar fi dat ţie apă vie. Zis-a lui muierea: Doamne, nici ciutură ai, şi puţul este adânc; de unde dar ai apa cea vie ? Au doar tu mai mare eşti decât Iacov părintele nostru, care ne-a dat nouă puţul acesta, şi el însuşi dintr-însul a băut, şi fiii lui şi dobitoacele lui ? Răspuns-au Iisus şi i-au zis ei: tot cel ce va bea din apa aceasta, va înseta iarăşi; iar cel ce va bea din apa, care eu voiu da lui, nu va înseta în veac; ci apa, care eu voiu da lui, se va face întru dânsul izvor de apă săltătoare întru viaţă veşnică. Zis-a către dânsul muierea: Doamne, dă-mi această apă, ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Zis-au ei Iisus: mergi şi cheamă pre bărbatul tău, şi vino aici. Răspuns-a muierea şi i-a zis lui: nu am bărbat. Zis-au ei Iisus: bine ai zis că nu ai bărbat; că cinci bărbaţi ai avut, şi acum pre care ai, nu-ţi este ţie bărbat; aceasta adevărat ai grăit.

Citește mai departe...

Predica PS Flavian Ilfoveanul la Duminica Sfântului Ioan Scărarul 2017

(Predica se poate descărca şi asculta: click aici)

 

Şi răspunzând unul din norod, a zis: Învăţătorule, am adus pre fiul meu la tine, având duh mut. Şi oriunde îl apucă pre el, îl zdrobeşte, şi face spume, şi scrâşneşte cu dinţii, şi se usucă. Şi am zis ucenicilor tăi să-l scoată, şi nu au putut. Iar el răspunzând au zis lui: o neam necredincios ! Până când voiu fi cu voi ? Până când voiu suferi pre voi ? Aduceţi-l pre el la mine ! Şi l-au adus pre el la dânsul. Şi văzându-l pre dânsul, îndată du­hul l-a scuturat pre el, şi căzând la pământ, se tăvălea spumând. Şi au întrebat pre tatăl lui: câtă vreme este de când i s-a făcut lui aceasta ? Iar el a zis: din copilărie; şi de multe ori pre el în foc l-a aruncat şi în apă, ca să-l piarză; ci, de poţi ceva, ajută-ne nouă, fiindu-ţi milă de noi ! Iar Iisus i-au zis lui: de poţi crede, toate sunt cu putinţă credinciosului. Şi îndată strigând cu lacrimi tatăl copilului, a grăit: crez, Doamne, ajută necredinţei mele !

Citește mai departe...

Predica PS Flavian Ilfoveanul la Duminica Sfintei Cruci, 2018

(Predica se poate descărca şi asculta: click aici)

 

Şi chemând la sine pre norod împreună cu ucenicii săi, au zis lor: cela ce voieşte să vină după mine, să se lepede de sine, şi să-şi ia crucea sa, şi să-mi urmeze mie. Că cine va vrea să-şi mântuiască sufletul său, pierde-l-va pre el; iar cine îşi va pierde sufletul său pentru mine şi pentru evanghelie, acela îl va mântui pre el. Că ce va folosi omului de ar dobândi lumea toată, şi îşi va pierde sufletul său ? Sau ce va da omul schimb pentru sufletul său ? Că cine se va ruşina de mine şi de cuvintele mele, întru acest neam preacurvar şi păcătos, şi Fiul Omului se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinţii Îngeri (Marcu 8, 34-38).

Citește mai departe...

PREDICI 2007-2017
 

PS Flavian, despre Facere (XXXIX)

27 iulie 1997

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXXVIII)

20 iulie 1997

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXXVII)

6 iulie 1997

Text Audio

PS Flavian, 8 august 2016

Duminica a IX-a după Cincizecime

(Umblarea pe mare, potolirea furtunii)
Text Audio

PS Flavian, Pomenirea Icoanei Prodromiţa 2016 

Text Audio

PS Flavian, 20 iunie 2016

Duminica a II-a după Cincizecime

(Chemarea primilor apostoli)

Text Audio
PS Flavian, A doua zi de Sfintele Pasti 2016 Text Audio

PS Flavian, Învierea Domnului 2016

Text Audio

PS Flavian, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai 2016

Text  Audio

PS Flavian, despre Facere (XXXVI)

22 iunie 1997

Text Audio
PS Flavian, Sfinţii Trei Ierarhi 2016 Text Audio
PS Flavian, Sfântul Apostol Andrei 2015 Text Audio

PS Flavian, 2 noiembrie 2015

Duminica a XXII-a după Cincizecime (Luca 16, 19-31)

(Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr)
Text Audio

PS Flavian şi PS Dionisie, Înălţarea Sfintei Cruci 2015

Ioan 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35
Text Audio

PS Flavian, 3 august 2015

Duminica a XI-a după Cincizecime (Matei 18, 23-35)

(Pilda datornicului nemilostiv)
Text Audio

PS Flavian, 13 iulie 2015

Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic

Duminica a VIII-a după Cincizecime (Matei 14, 14-22)

(Înmulţirea pâinilor)

Text Audio

PS Flavian, 8 iunie 2015

Duminica a III-a după Cincizecime (Matei 6, 22-33)

(Împotriva iubirii de argint)
Text Audio

PS Flavian, Duminica Pogorârii Sfântului Duh 2015

Ioan 7, 37-53; 8, 12
Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXXV)

15 iunie 1997
Text Audio

PS Flavian, Duminica Intrării Domnului în Ierusalim 2015

Ioan 12, 1-18

Text  Audio

PS Evloghie, Duminica Ortodoxiei 2015

Ioan 1, 43-51

Text Audio
PS Flavian, Sfântul Nicodim de la Tismana 2014 Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXXIV)

11 mai 1997

Text Audio

PS Flavian, Sfânta Cuvioasă Parascheva 2014

Text Audio

PS Flavian, 29 septembrie 2014

Duminica a XIX-a după Cincizecime (Luca 6, 31-36)

Predica de pe munte. Iubirea vrăjmaşilor

(şi despre cardurile de sănătate)

Text Audio

ÎPS Mitr. Vlasie, Schimbarea la Faţă a Domnului, Slătioara 2014

Text Audio

PS Flavian, Sfântul Mare Mucenic Panteleimon 2014

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXXIII)

30 martie 1997

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXXII)

23 martie 1997

Text Audio

PS Flavian, Duminica Orbului 2013

Ioan 9, 1-38

Text Audio

PS Flavian, a doua zi de Paşti 2014

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXXI)

16 martie 1997

Text Audio

PS Flavian, Duminica Fiului Risipitor 2013

Luca 15, 11-32

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXX)

2 martie 1997  

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXIX)

23 februarie 1997  

Text Audio
PS Flavian, 29 iulie 2013

Duminica a VII-a după Cincizecime (Matei 9, 27-35)

Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXVIII)

16 februarie 1997 

Text Audio

PS Flavian, 8 iulie 2013

Duminica a IV-a după Cincizecime (Matei 8, 5-13) 

Vindecarea slugii sutaşului  

Text Audio
PS Flavian, Sfânta Treime 2013   Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXVII)

9 februarie 1997 

Text Audio
PS Flavian, Duminica Mironosiţelor 2012   Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXVI)

26 ianuarie 1997 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXV)

22 decembrie 1996 

Text Audio
PS Flavian, Sfântul Ierarh Grigorie Teologul 2013   Text Audio
PS Flavian, Soborul Maicii Domnului 2012   Text Audio

PS Evloghie, despre sfinţirea unei biserici

Sfinţirea bisericii Mânăstirii Adormirea Maicii Domnului

11 octombrie 2010 

 

Sfinţirea bisericii mânăstirii noastre – sălăşluire a Slavei lui Dumnezeu în Casa Sa –

Sfinţirea bisericii mânăstirii noastre – video

Sfinţirea bisericii mânăstirii noastre - audio 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXIV) 

15 decembrie 1996 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXIII) 

1 decembrie 1996 

Text Audio

PS Flavian, 20 august 2012

Duminica a XIII-a după Cincizecime (Matei 21, 33-44)

Pilda lucrătorilor viei 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XXII) 

24 noiembrie 1996 

Text Audio
PS Flavian, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2012   Text Audio

PS Flavian, Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic 2012

Ioan 17, 1-13  

Text Audio

PS Flavian, Duminica Slăbănogului 2012

Ioan 5, 1-15 

Text Audio

PS Flavian, Duminica Tomei 2012

Ioan 20, 19-31 

Text Audio

PS Flavian, Duminica Sfântului Grigorie Palama 2011

Marcu 2, 1-12 

Text  Audio

PS Flavian, despre Facere (XXI) 

17 noiembrie 1996 

Text Audio

PS Flavian, Duminica Ortodoxiei 2011

Ioan 1, 43-51  

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XX) 

10 noiembrie 1996 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XIX) 

27 octombrie 1996 

Text Audio
PS Flavian, Sfântul Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan 2011  Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XVIII) 

20 octombrie 1996 

Text Audio
PS Flavian, Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan 2011  Text Audio

PS Flavian, Înălţarea Sfintei Cruci 2011

Ioan 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XVII)

13 octombrie 1996 

Text Audio
PS Flavian, Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul 2011   Text Audio
PS Flavian, 1 august 2011   Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XVI)

6 octombrie 1996 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XV)

29 septembrie 1996 

Text Audio

PS Flavian, 19 iulie 2010

Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic

Duminica a X-a după Cincizecime (Matei 17, 14-23)

Vindecarea lunaticului   

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XIV)

22 septembrie 1996 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XIII)

15 septembrie 1996 

Text Audio

PS Flavian, Duminica Samarinencei 2011

Ioan 4, 5-42 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XII)

8 septembrie 1996 

Text Audio
PS Flavian, Intrarea Domnului în Ierusalim 2011   Text Audio

PS Flavian, despre Facere (XI)

1 septembrie 1996 

Text Audio
PS Flavian, Buna Vestire a Maicii Domnului 2010   Text Audio

PS Flavian, despre Facere (X)

25 august 1996 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (IX)

18 august 1996 

Text Audio

PS Flavian, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil 2010

Luca 8, 41-56 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (VIII)

11 august 1996 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (VII)

28 iulie 1996 

Text Audio

PS Flavian, Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci 2010

Marcu 8, 34-38 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (VI)

21 iulie 1996 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (V)

14 iulie 1996 

Text Audio

PS Flavian, Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci 2010

Ioan III, 13-17 

Text Audio

PS Flavian, despre Facere (IV)

7 iulie 1996 

Text

Audio

PS Flavian, despre Facere (III)

Duminica a III-a după Cincizecime, 1996 

Text

Audio

PS Flavian, Pogorârea Sfântului Duh 2010 

Text

Audio

PS Flavian, despre Facere (II)

Duminica a II-a după Cincizecime, 1996 

Text

Audio

PS Flavian, despre Facere (I)

Duminica tuturor Sfinţilor, 1996 

Text

Audio

PS Flavian, Duminica Sfintei Cruci 2010

Marcu VIII, 34-38 

Text

Audio

PS Flavian, Duminica Vameşului şi Fariseului 2010

Luca XVIII, 10-14 

Text

Audio

PS Flavian, Sfânta Mucenică Filoteea 2009

Duminica a XXVII-a după Cincizecime (Luca XIII, 10-17)

Tămăduirea femeii gârbove 

Text

Audio

ÎPS Mitr. Vlasie & PS Flavian, Sfântul Apostol Andrei 2009

Duminica a XXX-a după Cincizecime (Luca XVIII, 18-27)

Întrebarea bogatului ce va face să moştenească viaţa de veci 

Text

Audio

PS Flavian, 5 octombrie 2009

Duminica a XIX-a după Cincizecime (Luca VI, 31-36)

Fericirile. Iubirea de vrăjmaşi 

Text

Audio

PS Flavian, 10 august 2009

Duminica a XI-a după Cincizecime (Matei XVIII, 23-35)

Pilda datornicului nemilostiv 

Text

Audio

PS Flavian, despre schimbarea calendarului (VII)

11 decembrie 1995 

Text

Audio

PS Flavian, 13 iulie 2009

Duminica a VII-a după Cincizecime (Matei IX, 27-35)

Vindecarea a doi orbi şi a unui mut 

Text

Audio

PS Flavian, 8 iunie 2009

Duminica a II-a după Cincizecime (Matei IV, 18-23)

Chemarea apostolilor 

Text

Audio

PS Flavian, despre schimbarea calendarului (VI)

4 decembrie 1995 

Text

Audio

PS Flavian, despre schimbarea calendarului (V)

27 noiembrie 1995 

Text

Audio

ÎPS Mitr. Vlasie & PS Flavian, Duminica Sf Maria Egipteanca 2009

Marcu X, 33-45 

Text

Audio

PS Flavian, Duminica Înfricoşatei Judecăţi 2009

Matei XXV, 31-46 

Text

Audio

PS Flavian, 29 decembrie 2008

Duminica după Naşterea Domnului

(Matei II, 13-23) 

Text

Audio

PS Flavian, 15 decembrie 2008

Duminica a XXVIII-a după Cincizecime (Luca XIV, 16-24)

Pilda despre cei chemaţi la cină 

Text

Audio

PS Flavian, despre schimbarea calendarului (IV)

20 noiembrie 1995 

Text

Audio

PS Flavian, despre schimbarea calendarului (III)

13 noiembrie 1995 

Text

Audio

PS Flavian, 20 octombrie 2008

Duminica a XXIII-a după Cincizecime (Luca VIII, 26-39)

Pilda îndrăcitului din ţinutul Gadarenilor 

Text

Audio

PS Flavian, 25 august 2008

Duminica a XII-a după Cincizecime (Matei XIX, 16-26)

Pilda tânărului bogat 

Text

Audio

PS Flavian, despre schimbarea calendarului (II)

6 noiembrie 1995 

Text

Audio

PS Flavian, despre schimbarea calendarului (I)

30 octombrie 1995 

Text

Audio

PS Flavian, Duminica Orbului 2008

Ioan IX, 1-38 

Text

Audio

PS Flavian, Duminica Sf. Ioan Scărarul 2007

Duminica a IV-a a Postului Mare

Marcu IX, 17-32 

Text

Audio

ÎPS Mitr. Vlasie, Sf. Cuvios Eftimie 2008 

Text

Audio

PS Flavian, Botezul Domnului 2008 

Text

Audio

PS Flavian şi Evloghie, 12 noiembrie 2007

Duminica a XXV-a după Cincizecime (Luca X, 25-37)

Pilda celui căzut în tâlhari 

Text

Audio

PS Flavian, 15 octombrie 2007

Duminica a XXI-a după Cincizecime (Luca VIII, 5-15)

Pilda semănătorului 

Text

Audio

PS Flavian, 24 septembrie 2007

Duminica a XVIII-a după Cincizecime (Luca V, 1-11)

Pescuirea minunată 

Text

Audio

PS Flavian, 13 august 2007

Duminica a XV-a după Cincizecime (Matei XXII, 35-46)

Întrebarea legiuitorului pentru porunca cea mai mare din lege 

Text

Audio

PS Flavian, 16 iulie 2007

Duminica a IX-a după Cincizecime (Matei XIV, 22-34)

Umblarea pe mare 

Text

Audio

PS Flavian, 26 martie 2007

A doua Înviere 

Text

Audio

ÎPS Mitr. Vlasie, Sfântul Vasilie cel Mare 2007 

Text

Audio