Despre site
 
Bine aţi venit pe acest site, unde puteţi găsi revista Catacombele Ortodoxiei a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, tipărită de Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti cu binecuvântarea P.S. Flavian Ilfoveanul.
 
Primul număr al revistei a apărut în aprilie 1999. Ea s-a născut, în principal, din dorinţa de a vorbi credincioşilor români despre ecumenism şi roadele apostaziei de la Ortodoxie, tratând, de asemenea, subiecte de actualitate precum clonarea, eutanasia, renaşterea păgânismului în societatea contemporană etc.
 

 

--------------------

 

Teme principale in site
 

Chestiunea calendarului

Teme - Chestiunea calendarului

 

Eutanasie. Donare de organe

Stiri 78 2

 

Creştinism şi islamism

Cugetari 71 2

 

Homosexualitatea în lume

Dogma 45-1

 

--------------------

Articole

Pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire (I)

Acum aproape un an de zile a început pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire, din comuna Mitreni, judeţul Călăraşi. Am cules ceva imagini cu ceea ce s-a pictat până în prezent şi voi încerca să spun două vorbe – care, oricum, sunt palide pe lângă frumoasa frescă pe care am avut înaintea ochilor – despre pictură.

Bisericile ortodoxe nu sunt zugrăvite la întâmplare şi cred că puţini dintre noi ne dăm seama câtă muncă este în spatele unei asemenea lucrări. De la osteneala fizică, necesară construirii de schele şi aplicării frescei, până la cea creatoare, de concepere a planului întregii biserici. Fiindcă tocmai acest lucru contează: ce va reieşi în final, fiindcă ansamblul trebuie să fie coerent, să cânte duhovniceşte, dogmaticeşte, şi în toată profunzimea credinţei pe care am moştenit-o.

Prin urmare, există reguli după care este pictată o biserică. Ca un profan, voi încerca să spun şi altora ce-am priceput din ce-am văzut şi ce-am vorbit cu cei care săvârşesc această lucrare, care aparţin cinului monahal.

La început, am adăugat câteva imagini despre cum arată biserica în exterior şi interior. Biserica are o singură turlă, turla mare, cu care voi şi începe, fiindcă de acolo s-a început şi pictarea. Fireşte, se putea începe cu sfântul altar, dar nu este o condiţie obligatorie.


PC. Evenimente din Biserica noastra 18 01

 

Imaginile din interior oferă o perspectivă asupra arhitecturii bisericii. Prima imagine e inedită, fiindcă înfăţişează biserica înainte de a se fi montat catapeteasma. A doua imagine, puţin neclară, dar totuşi necesară în ansamblul prezentării, ne prezintă biserica în care se slujeşte deja, cu catapeteasma montată, chiar înainte de a începe aplicarea frescei, iar a treia imagine arhitectura turlei mari.

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 02

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 03

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 04

Turla mare a bisericii


PC. Evenimente din Biserica noastra 18 05

Iisus Hristos Pantocrator


După cunoştinţa mea, turla mare are întotdeauna pe Mântuitorul în centru, iar acea icoană se numeşte Hristos Pantocrator. Acea porţiune în care este pictat Mântuitorul Hristos se numeşte calotă sau cupolă. Am văzut biserici cu mai multe turle, care au pictaţi în cupole pe sfinţii evanghelişti sau sfinţii apostoli, sau chiar sfântul căruia îi este închinat lăcaşul.

Domnul nostru Iisus Hristos este înconjurat de îngeri, serafimi şi heruvimi. Apoi vine un brâu de sfinţi prooroci, de obicei 12 la număr, care au vestit venirea lui Mesia. Aici, în turlă, avem 8 prooroci, în următoarea ordine: David, Solomon, Iona, Ilie, Daniil, Moise, Zaharia, Isaia.

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 06

Sfântul Prooroc şi Împărat David

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 07

Sfântul Prooroc Iona

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 08

Filacteriul din mâna Proorocului Iona este deosebit

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 09

Turla mare, în care se văd sfinţii prooroci pictaţi în picioare, apoi un brâu de
sfinţi prooroci bust, în număr de 16, şi un brâu în care se află cei 12 sfinţi apostoli.
Cei 16 sfinţi prooroci sunt: Maleahi, Ghedeon, Ieremia, Elisei, Amos, Miheea,
Aaron, Avacum, Varuh, Osea, Iezechiil, Ioil, Avdie, Natan, Naum, Sofonie

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 10

Sfinţii Apostoli Marcu, Luca şi Bartolomeu
în curs de pictare

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 13

Sfinţii Apostoli
Filip, Iacov, Andrei, Matei, Ioan, Petru – Pavel, Marcu, Luca, Bartolomeu, Simon, Toma
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt zugrăviţi faţă în faţă, în vreme ce ceilalţi 10 sunt de-a
dreapta şi de-a stânga lor. Sfântul Apostol Pavel ţine în mână o sumedenie de pergamente,
care înfăţişează cele 14 Epistolii scrise de el, care fac parte din Noul Testament

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 12

Sfinţii apostoli sunt pictaţi într-un mod aparte, din profil, ţinând în mâini fie o Evanghelie, fie
un pergament ce înfăţişează Epistoliile scrise de ei, mergând repede şi în vârful picioarelor,
arătând propovăduirea lor înaltă, abia atingând pământul

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 11

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 14

Mai jos de cei 12 Sfinţi Apostoli este un brâu de sfinţi apostoli, din cei 70,
aici în număr de 14: Zenas, Rodion, Timotei, Varnava, Iuda Tadeul,
Iustus, Prohor, Iacov, Matia, Anania, Cleopa, Iacov Alfeu, Siluan, Sila.
În imagine, Sfântul Apostol Rodion

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 15

Urmează liturghia cerească, deosebit de frumoasă,
în schiţă şi ulterior îmbrăcată în culoare

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 16

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 17

Erminia ne spune cum se pictează liturghia cerească:

Hristos cu îmbrăcăminte arhierească stând şi binecuvântând. Şi înaintea Lui cetele îngerilor, ţinând în mâini lumânări, sfeşnice, cădind, purtând unul discosul, altul sfântul potir, altul suliţa, buretele, crucea, Evanghelia. Fireşte, această scenă poate fi pictată în multe feluri, care mai de care mai frumoase şi expresive

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 18

O scenă deosebită din liturghia cerească este cea în care sfinţii îngeri poartă epitaful,
care simbolizează jertfa Mântuitorului

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 19

 

PC. Evenimente din Biserica noastra 18 20

În final, un colaj realizat din mai multe imagini care prezintă destul de bine
ansamblul picturii din turla mare