Despre site
 
Bine aţi venit pe acest site, unde puteţi găsi revista Catacombele Ortodoxiei a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, tipărită de Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti cu binecuvântarea P.S. Flavian Ilfoveanul.
 
Primul număr al revistei a apărut în aprilie 1999. Ea s-a născut, în principal, din dorinţa de a vorbi credincioşilor români despre ecumenism şi roadele apostaziei de la Ortodoxie, tratând, de asemenea, subiecte de actualitate precum clonarea, eutanasia, renaşterea păgânismului în societatea contemporană etc.
 

 

--------------------

 

Teme principale in site
 

Eutanasie. Donare de organe

Stiri 78 2

 

Creştinism şi islamism

Cugetari 71 2

 

Homosexualitatea în lume

Dogma 45-1

 

--------------------

Articole

Franturi de istorie duhovniceasca (III)

Frânturi de istorie duhovnicească (III)

Vai creştinului care nu-şi mărturiseşte la moartea sa toate păcatele sale

 

La anul de la mântuirea lumii 1785 vara, se afla la Sfânta Episcopia Huşului un monah cu numele Rafail, de neam slovean, cu meşteşugul olar; care ziua lucrându-şi meşteşugul la olărie în ascultarea episcopiei, toată ziua postind, venea seara la chelarul episcopiei şi luându-şi pâinea – merticul său – trecea în dosul sfintei biserici de se odihnea între morminte.

Citește mai departe...

Pagini din Istoria Sfintelor Manastiri Neamtu si Secu (VIII)

Pagini din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu (VIII)

scrisă de schiarhimandritul Andronic Popovici

 

Fragment despre înnoiri şi ctitorii la Mânăstirile Neamţu şi Secu şi Schiturile Vovidenia şi Sihăstria Secului (continuare)

Încă acest ticălos comitet, pe lângă alte nelegiuiri, a învoit şi musafir ca să mănânce carne, în toată vremea sfântului şi marelui post în mânăstire, care nelegiuită faptă niciodată nu a aflat loc întru aceste sfinte mânăstiri. Şi măcar deşi mult le-a stat împotrivă părintele stareţ Gherasim, dar însă ei mergând de-a dreptul la arhondaricul cel mare, au hotărât arhondarului zicând: „Noi ca comitet dezlegăm”; şi îndată Nichita Darie, care lua pe fiecare an leafă câte 3.000 de lei numai ca să ţie cu dânşii şi să dea mâncare bună şi de ajuns comisarilor prădători, le-a împlinit toată porunca, dând bucate de carne de obşte în toate zilele de peste an la musafiri.

Citește mai departe...

Franturi de istorie duhovniceasca (II)

Frânturi de istorie duhovnicească (II)

Însemnătatea celor 7 Laude

 

În anii Prea Sfinţitului Sofronie, patriarhul Ierusalimului, a murit un cuvios şi mare bărbat cu viaţa, numit Eutropie, şi vrând patriarhul să-l îngroape pe el la mormânturile cele obşteşti ale bisericii celei mari din Ierusalim, au găsit acolo 20 de trupuri întregi şi nedezlegate. Necunoscând dar ale cărora au fost acestea, au făcut priveghere, patriarhul şi toată biserica, rugându-se lui Dumnezeu să li se descopere pentru ei.

Citește mai departe...

Pagini din Istoria Sfintelor Manastiri Neamtu si Secu (VII)

Pagini din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu (VII)

scrisă de schiarhimandritul Andronic Popovici

 

Fragment despre înnoiri şi ctitorii la Mânăstirile Neamţu şi Secu şi Schiturile Vovidenia şi Sihăstria Secului

Iar părintele arhimandrit şi stareţ Gherasim, voind să aducă după cât se va putea iarăşi la starea cea dintâi mânăstirea, s-a apucat şi a pus în lucrare ca să se săvârşească la loc zidirile ce le-a sfărâmat arhimandritul Dionisie, şi a pus de a zugrăvit toată casa trapezei obştii foarte frumos, şi s-a apucat ca să facă meremet[1] şi soborniceştii Biserici a Înălţării, însă numai cât a început a strica acoperământul vechi să o acopere cu tablă de aramă şi a început a-şi aduce materialul, şi îndată s-a pornit balaurul iadului, diavolul, cu toate puterile prin slugile sale şi a oprit lucrul şi a prăpădit materialul tot întru acest chip:

Citește mai departe...

Pagini din Istoria Sfintelor Manastiri Neamtu si Secu (VI)

Pagini din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu (VI)

scrisă de schiarhimandritul Andronic Popovici

 

Fragmente din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu (IV)

Iată ce fel de minte deşartă avea acest ticălos arhimandrit. Deci se înţelege că s-au auzit aceste toate şi pe la Iaşi. Şi chiriarhia ţării, ca ceea ce priveşte spre tot binele îndeobşte al mânăstirilor, cum s-a mazilit domnul Grigorie Ghica şi a mers la Paris de s-a împuşcat singur[1], îndată socotind şi având grijă ca nu cumva să fugă încotrova arhimandritul Dionisie – după cum am zis că se şi lăuda fără de a-şi da răspuns cum a dispozat averea mânăstirii –, a trimis la 8 zile ale lunii lui iulie, anul 1856, poruncă la duhovnicii soborului Lavrei Neamţului spre a nu da nimic, nici o ascultare arhimandritului Dionisie, totodată hotărând soborului ca să-l ţină în cea mai de aproape priveghere, ca unul ce întru totul şi-a călcat datoriile de stareţ.

Citește mai departe...

Pagini din Istoria Sfintelor Manastiri Neamtu si Secu (V)

Pagini din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu (V)

scrisă de schiarhimandritul Andronic Popovici

 

Fragmente din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu (III)

După aceasta, aşezând şi şcoala primară şi gimnaziul în Târgul Neamţului, a amăgit prin îngroziri viclene pe unii din părinţii soborului, de au iscălit un jurnal, pe care el ştia cum l-a alcătuit pentru acea şcoală, speriind pe părinţi că dacă nu vor iscăli, apoi în puţină vreme va fi plină mânăstirea de copii la acea şcoală, căreia i-a şi scos el hrisov deosebit, măcar că tocmai cum a voit să-l scoată nu a putut, fiindcă părinţii duhovnici ai soborului, simţind această lucrare, au protestat pe la locurile cuviincioase, şi el, văzând că nu a putut scoate hrisovul în ce chip a voit, a început a îngrozi cu surgunii [surghiunii] pe părinţii cei ce au protestat, aducând spre a-i îngrozi pe Constantin Negri la mânăstire, însă nu a isprăvit nimic.

Citește mai departe...

Pagini din Istoria Sfintelor Manastiri Neamtu si Secu (IV)

Pagini din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu (IV)

scrisă de schiarhimandritul Andronic Popovici

 

Fragmente din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu (II)

Căci cu pricina greutăţii claselor programului ce s-a pus de ministrul bisericesc pentru această seminarie, în ce chip pare-mi-se că nici întru o parte de loc prin prejur se va fi aflând, au trebuit ca numaidecât prin silniciile ministrului bisericesc şi prin îngrozirile cu surgunii [surghiunii] şi cu pierdere de istov[1] a tuturor drepturilor mânăstirii să primească soborul măcar şi nevrând pe arhimandritul Dionisie Romano[2], cu numele cum că este stareţul acestor mânăstiri pe care domnul Grigorie Ghica mai întâi l-a rânduit la aceste mânăstiri locotenent de stareţ în locul arhimandritului Antonie, după cum şi însuşi Prea Sfinţitul Mitropolit Sofronie, la mai în 19 zile, anul 1855, a făcut cunoscut soborului despre aceasta. Dar el a stat în Târgul Neamţului până ce marele logofăt Gheorghe Sturza şi cu beizadeaua[3] Iancu Ghica[4] şi Grigorie Cozadin, cei ce erau rânduiţi spre această lucrare, au silnicit soborul lavrei cu feluri de îngroziri ca să dea în scris cum că-l cere de stareţ mânăstirea pe Dionisie, şi încă cu rugăminte; precum şi de seminar se zice că s-a rugat soborul ca să fie înlăuntrul mânăstirii, despre care cred că veţi fi înţeles cum s-a rugat.

Citește mai departe...

Pagini din Istoria Sfintelor Manastiri Neamtu si Secu (III)

Pagini din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu (III)

scrisă de schiarhimandritul Andronic Popovici

 

Fragmente din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu (I)

Între toate acestea, în anul 1854, aflându-se oştile Imperiului Rusiei prin Principatul Moldovei, părintele arhimandrit şi stareţ Natanail le făcea ajutor după puterea mânăstirii; şi când s-au dus la Silistra oştirile, atunci părintele stareţ a dat din partea mânăstirii 10 care mari legate cu fier cu câte 10 boi, cu argaţi şi cheltuiala mânăstirii, rânduind şi un monah îngrijitor pentru ţinerea acestora în bună stare; dar pe urmă întorcându-se oştirile ruse în ţara lor, şi în Moldova intrând oştile nemţeşti, atunci domnul Moldovei Grigorie Ghica a voit să-şi izbândească asupra Mânăstirii Neamţului, pentru că a dat ajutor oştirii ruseşti pravoslavnice.

Citește mai departe...

Pagini din Istoria Sfintelor Manastiri Neamtu si Secu (II)

Pagini din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu (II)

scrisă de schiarhimandritul Andronic Popovici

 
Nimic nu este acoperit, care să nu se descopere,
şi ascuns, care să nu se cunoască
(Matei 10, 26)

 

Câteva lămuriri privind personalităţile vremii, consemnate în paginile acestei Istorii

Grigorie Ghica

Grigorie Alexandru Ghica (1807-1857) a fost numit domn al Moldovei, sub numele de Grigorie al V-lea Ghica, de către Reşid Paşa la 22 iulie 1849. El a susţinut unirea celor două Principate Române şi a mijlocit pe lângă sultan ca ultimii proscrişi din timpul revoluţiei de la 1848 să se întoarcă din surghiunul în care au fost trimişi pe la mânăstiri sau din Bucovina în 1851.

Citește mai departe...

Pagini din Istoria Sfintelor Manastiri Neamtu si Secu (I)

Pagini din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu (I)

scrisă de schiarhimandritul Andronic Popovici

 
Nimic nu este acoperit, care să nu se descopere,
şi ascuns, care să nu se cunoască
(Matei 10, 26)

 

Introducere

Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu este o cronică la fel de inedită ca Aduceri aminte (1820-1892), care ne aduce înaintea ochilor noi pagini din istoria Bisericii noastre. Ea reuşeşte să surprindă o luptă de proporţii împotriva Bisericii, care a început în primele decenii ale secolului XIX şi astăzi este aproape desăvârşită. Scopul principal al acestei lupte a fost de a distruge Biserica Ortodoxă, ca moştenitoare a învăţăturii primite de la Mântuitorul Însuşi, Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii, şi de a o transforma într-o simplă instituţie, de faţadă, a cărei singură menire să fie săvârşirea unor ritualuri golite de înţelesul lor profund şi mântuitor.

Citește mai departe...

Minunile si vedeniile Sfantului Parintelui nostru Nil (I-VI)

Arătare pentru

Minunile şi vedeniile Sfântului Părintelui nostru Nil

Izvorâtorul de mir, cel din Sfântul Munte Athos (I-VI)

 
 
 

Cuviosul Părintele nostru Nil au fost la anii de la facerea lumii 7103, iară de la Hristos 1612. Şi au adormit la anul 1692. Au lăcuit în Sfântul Munte al Athonului. Iară la anul 1813 s-au început jefuirile despre tâlhari în muntele acesta, şi era primejdie mare de la sâlnicii alvaniţi[1] pentru păcatele noastre, mai înainte de zavera[2] care au fost la anul 1821. Această urgie văzând-o mai înainte Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, şi purtând grijă pentru călugării cei din Muntele Athonului, au trimis pre robul său, pre Cuviosul Părintele nostru Nil izvorâtorul de mir. Şi s-au arătat cu multe chipuri, la un monah anume Teofan: pre care l-au vindecat de două patimi cumplite. De la anul 1813 până la 1818, câte răutăţi era să urmeze i-au arătat cu vedenii, şi îndemna pre monahi la pocăinţă. Iar pricina pentru care s-a arătat lui Teofan, se va arăta întru cele ce se vor zice dupre rânduială:

Citește mai departe...

Aduceri aminte (1820-1892)

Aduceri aminte (1820-1892)

de schiarhimandritul Andronic Popovici,

duhovnicul şi stareţul Mânăstirii Noul Neamţ

 

Citește mai departe...

Documente privitoare la pozitia episcopului Gherasim Saffirin fata de legea sinodala din 1909

Documente privitoare la poziţia Episcopului

Gherasim Saffirin faţă de legea sinodală din 1909

şi

Apărarea Prea Sfinţitului Episcop al Romanului

Gherasim Saffirin, în procesul sinodal din vara anului 1911

 

I. Cuvântările Prea Sfinţitului Episcop al Romanului Gherasim Saffirin, rostite în senat, în martie 1909, cu privire la proiectul de lege pentru modificarea Legii sinodale din 1872 şi pentru înfiinţarea Consistoriului Superior BisericescPC. PS Gherasim Saffirin

(A se vedea aspecte din viaţa P.S. Gherasim Saffirin, în numărul 22 al revistei Tradiţia Ortodoxă, tipărită de mitropolia noastră. De asemenea, în numărul 24, puteţi găsi anatema pe care a dat-o P.S. Gherasim asupra Sfântului Sinod fiindcă nu s-a ridicat împotriva Legii Consistoriului Bisericesc Superior)

 
 
 
 
 

Citește mai departe...

Pentru Biserica noastra

Pentru Biserica noastrăPC. Pentru Biserica noastra

de Simion Mehedinţi

 

Cuvânt la întâia aniversare a Societăţii Ortodoxe Române, ţinut la Ateneu, în 29 mai 1911

 

Doamnelor şi domnilor,

De ani de zile, neguri grele se adună asupra Bisericii Române. Viaţa religioasă a poporului nostru a fost adânc tulburată, iar cei ademeniţi de modele străinătăţii socoteau sosită vremea ca, şi la noi, statul să se despartă de Biserică, părăsind-o în voia împrejurărilor.

O mare nelinişte a cuprins atunci pe toţi românii cu grijă de viitor. Şi, fără zăbavă, cei ce cunosc preţul tradiţiei în educaţia unui neam s-au adunat şi au declarat făţiş:

Noi, românii, vrem să fim ceea ce suntem: fii ai părinţilor, urmaşi ai strămoşilor noştri, iubind ceea ce au iubit ei, adorând ceea ce ei au adorat. Statul nostru nu va oropsi Biserica naţională, cu care de sute şi sute de ani a trăit şi a crescut împreună. Clericii noştri nu-s oameni de pripas, buni de svârlit peste hotare, ci băştinaşi ai acestui pământ, având acelaşi sânge, aceeaşi limbă şi acelaşi suflet ca şi noi.

Citește mai departe...

Biserica Ortodoxa si calendarul, de Melchisedec Stefanescu

Biserica Ortodoxă şi calendarulPC. Melchisedec Stefanescu, Biserica Ortodoxa si calendarul
 
de
Melchisedec
Episcopul Eparhiei Roman
 
Anul 1881, ediţia I
şi anul 1933, ediţia II
 
Tipografia Ştefan Mihăiescu, Strada Covaci nr. 11
Bucureşti
 

Punctul principal de neunire în calendarele existente astăzi în Bisericile creştine este ziua serbării Paştilor. Această neunire în privinţa zilei serbării Paştilor s-a manifestat încă din veacurile primare ale creştinismului. Aşa pe la jumătatea veacului al II-lea, când serbarea Paştilor a devenit obiect de ceartă între Biserica Răsăriteană şi cea Apuseană, răsăritenii păstrau datina iudaică de a serba Paştile odată cu iudeii, la 14 ale lunii lui martie. Apusenii serbau această zi în duminica ce urma după 14 ale lunii lui martie. Pe atunci, chestiunea aceasta începuse a fi un obiect de neînţelegere între Biserici. Cea Romană pretindea ca şi Bisericile Răsăritene să serbeze Paştile odată cu dânsa, iar nu odată cu iudeii. Răsăritenii se raportau la exemplul apostolilor, care trăiseră în mijlocul lor şi serbaseră Paştile ca şi dânşii odată cu iudeii.

Citește mai departe...

Chestiunea Pastelui

DISCURSULPC. Chestiunea Pastelui
ţinut
în şedinţa Camerei de la 7 martie 1929
în
 
CHESTIUNEA PAŞTELUI
de
D-l Dr. N. LUPU
 
Bucureşti
Imprimeriile statului
1929
 

Domnule preşedinte,

Domnilor deputaţi,

Urcând treptele tribunei azi, sunt stăpânit de o sfântă şi mare emoţie. Mă tem că în pricina care este pusă astăzi, pentru a o apăra pe umerii mei slabi, cu toată tăria convingerilor mele, cu toată dreptatea cauzei ce o apăr, datorită slabului meu talent, slabei mele puteri de convingere, poate nu voiu fi în stare să vă conving de adevăr.

D-lor deputaţi, urc la această tribună după 20 de ani de lupte politice, pentru prima dată dezbrăcat complet de haina politică. La poarta din vale a patriarhiei am lăsat haina mea politică pe ziua de azi.

Mă prezint înaintea d-voastre nu ca deputat, nu ca om politic, ci mă prezint ca un fiu credincios al Bisericii Ortodoxe a Răsăritului, ca un fiu al umilului preot, dintr-un umil şi depărtat sat al Moldovei.

Citește mai departe...

Trambita sihastrilor

Epistolie
sau
Trâmbiţa sihaştrilor din Sfântul Munte Athos
Adică, scurt răspuns, adresat celor ce au întrebat despre
schimbarea calendarului nostru bisericesc ortodox, zis ,,stil vechi”
 
I. Introducere
II. Despre chestia calendarului în legătură cu alte reforme bisericeşti
III. Combaterea hulei noilor calendarişti
 
IV. Acum să vedem, nu se potriveşte calendarul cel nou – zis de popor – cu cel papistăşesc
V.
VI. Despre cei ce uneltesc făţarnică economie şi despre supunere
 
Încheiere
Ultima concluzie
 
Fraţilor necunoscuţi
 
Pentru botez
Pentru sf. Mărturisire
Pentru înmormântare
Pentru nuntă
Pentru pravilă
Pravila
 
Din Pateric
Preacuvântare înaintea cuvântului, cel pentru suferinţele monahilor şi cucernicilor creştini din România, judeţul Neamţ, de către mitropoliţii şi popii ighemoni, care muncesc pre creştini pentru dreapta credinţă
Atena, 1931, aprilie 25
Din proorocia lui Miheea
Din proorocia Zahariei
Din proorocia Ieremiei
 
Fraţilor crestini (I)
 
Fraţilor crestini (II)
 
Fraţilor crestini (III)
 
Din Pidalion
 
Pravila Matei Basarab
 
Fratilor crestini ortodocsi ai neamului romanesc
 
Fratilor crestini
 

Biciul impletit

Biciul împletit

împotriva noilor reformişti

care negustoresc Sfânta Biserică Ortodoxă

 
Aducere aminte despre datoria ortodocşilor clerici celor ce voiesc a
rămâne întru cele predanisite de Sfinţii Părinţi, precum şi tuturor celor
ce au fost şi trebuie să stea neadormiţi străjuitori şi păzitori ai
tezaurului Ortodoxiei, preacuvioasa monahicească tagmă,
împreună şi de obşte cu dreptslăvitorii creştini,
deşteptându-se întru Domnul, să se bucure !
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Citește mai departe...

Boldurile Sfintei noastre Biserici

BOLDURILE SFINTEI NOASTRE BISERICI ORTODOXE DE RĂSĂRIT
de Teofilact şi Arsenie schimonahii
 
Transcrisă cuvânt cu cuvânt după original, fără de schimbare
 
* * *
 
BOLDURILE
Sfintei noastre Biserici Creştine Ortodoxe de Răsărit
 
Adică, Apologie – precât s-a putut – cu culegeri de prin Dumnezeiasca Scriptură şi alte scrieri,
împotriva noilor reformişti, ce se pretind a reorganiza Biserica Domnului nostru Iisus Hristos, prin,
căci ne hulesc sfântul nostru calendar bisericesc creştin ortodox – numit iulian stil vechiu
______
 
 
I. De ce s-a intitulat tractatul acesta ,,BOLDURI”
II. Dresarea reformiştilor de astăzi
III. Dreptul de cetăţenie în Biserica Domnului nostru Iisus Hristos; precum şi despre datoriile acestui cetăţean
IV. Ceva pe scurt despre Sfintele Ecumenice Soboare
V. Despre nerătăcirea Sfintelor Soboare Ecumenice
VI. Despre rătăcirea Bisericii Papistăşeşti
VII. Cine este pontificele papă al Bisericii Romano-Catolice
VIII. Deosebirea între Biserica de Răsărit şi cea de Apus
IX. Încheierea la cele zise despre papistaşi
I. Cum s-a strecurat politeţea şi simpatia către eterodocşi (eretici) în România
II. Chestia Regulamentului Sf. Sinod al României din 1881, cu privire la relaţiile ortodocşilor cu ereticii
III. Despre cele 3 afundări şi scoateri ale dumnezeiescului botez şi despre cuvântul iconomie
IV. Cum se înţelege cuvântul ,,iconomie” la botez
V. De luat aminte, câte ceva, asupra reformiştilor
 
I. Deasupra scriere în chestia schimbării calendarului
II. ,,Despre CALENDAR, în scurtime”
III. Istoria rânduielii Pashaliei Bisericii Creştine
IV. Pentru Sfântul Sobor I Ecumenic din Nikeea ,,Vitiniei”
V. Cine au mai scris despre Pashalie ?
 
I. Ce este CALENDARUL (zilar) sau anuar
II. Despre anul de la zidirea lumii şi despre cele 3 cicluri – cruguri
III. ,,Data Paştelui”
IV. ,,Luna bisericească mijlocie”
V. Despre mâna anului, pe scurt
 
I. Despre calendarul gregorian
II. Capitolul II
III. Capitolul III
IV. Pomenire despre cei ce au scris împotriva calendarului gregorian
 
I. Despre schimbarea calendarului bisericesc ortodox de către oare care Sinoade ale Bisericii Ortodoxe
II. În rezumat: cum a urmat firul acestei chestiuni a schimbării calendarului
III. Uitarea şi călcarea trecutelor hotărâri de către prea sfinţiţii membri sinodali
IV. De unde a luat naştere reformele cele noui
V. Informaţiile noilor reformişti despre schimbarea calendarului
VI. Şovăielnicele declaraţii ale presei despre schimbarea calendarului
VII. Interesul material al noilor calendarişti
VIII. Rostul mărturiei scripturelnice din enciclica sinodală
IX. Despre starea cea nestatornică a ştiinţei lumii
X. Deosebiri de păreri astronomice în chestia calculului calendaristic
 
I. Aceişimea noului calendar cu cel gregorian
II. Ce fel de adevăruri ne mai prezintă noii calendarişti pentru data Sfintelor Paşti ?
III. Despre oare care reforme ce se plănuieşte şi chiar se făptuieşte
în Biserica Ortodoxă, în legătură cu schimbarea calendarului ortodox
IV. Despre care ANATEMĂ să notăm ceva pe scurt
V. Încheierea celor zise până acum
VI. Alte reforme în legătură cu schimbarea calendarului
 
 
 
 

Pictarea bisericii Manastirea Buna Vestire (IV)

Pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire (IV)

 

Strana stângă

Pe strana stângă, în registrul cel mai de sus este pictată Pogorârea la Iad a Mântuitorului Hristos. Fresca este deosebită, caracteristic bizantină: Mântuitorul este pictat având o statură mult mai mare decât cea a sfinţilor, El are sub picioare porţile iadului, pe care le-a deschis prin Învierea Sa şi le întinde mâna protopărinţilor Adam şi Eva.

Citește mai departe...

Liturghia de sfintire

Sfinţirea bisericii mânăstirii noastre - audio

Câteva fragmente din înregistrările audio care s-au făcut cu ocazia sfinţirii bisericii mânăstirii noastre

 

Pictarea bisericii Manastirea Buna Vestire (III)

Pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire (III)

Strana dreaptă

De obicei, pe strane, în registrul cel mai de sus se pictează un praznic împărătesc al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, apoi scene legate de acel praznic, un brâu de sfinţi mucenici sau fragmente de sinaxar, urmate în registrul cel mai de jos de unii dintre cei mai slăviţi sfinţi mucenici, zugrăviţi în picioare.

Citește mai departe...

Duminica Mironositelor 2011

Duminica Mironosiţelor 2011

Duminică, 25 aprilie/8 mai 2011, în cea de-a treia duminică după Sfintele Paşti, P.S. Flavian Ilfoveanul a slujit, împreună cu un sobor de clerici, la mânăstirea de maici Buna Vestire din judeţul Călăraşi. În această duminică frumoasă, P.S. Flavian, cu binecuvântarea IPS Mitropolit Vlasie şi a soborului arhieresc, l-a hirotonit întru preoţie pe ierodiaconul Martinian şi întru diaconie pe monahul Atanasie.

Citește mai departe...

Pictarea bisericii Manastirea Buna Vestire (II)

Pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire (II)

La baza turlei, stau de strajă cei 4 sfinţi evanghelişti: Matei şi Ioan – spre sfântul altar, şi Marcu şi Luca – spre naos, cum stăm cu faţa către altar. Tot la baza turlei mari se află câteva brâuri de sfinţi apostoli şi mucenici, dispuse regulat: spre altar şi naos sunt brâuri de sfinţi apostoli şi îngeri ce poartă în mâini sfinte evanghelii – semn al propovăduirii apostoleşti, iar spre cele două strane sunt brâuri de sfinţi mucenici şi îngeri ce poartă în mâini cununi – semn al luptei lor muceniceşti.

Citește mai departe...

Sfintirea bisericii manastirii noastre

Sfinţirea bisericii mânăstirii noastre

– sălăşluire a Slavei lui Dumnezeu în Casa Sa –

 

Solomon (…) a îngenuncheat înaintea a toată adunarea lui Israil, şi a tins mâinile sale spre cer, şi a zis: Doamne Dumnezeul lui Israil ! Nu este asemenea ţie Dumnezeu în cer şi pre pământ, cel ce păzeşti legătura şi mila cu slugile tale cele ce umblă înaintea ta cu toată inima sa. (…) Şi acum Doamne Dumnezeul lui Israil, credincios să fie cuvântul tău, care l-ai grăit slugii tale lui David. Căci cu adevărat, au locui-va Dumnezeu cu oamenii pre pământ ? De vreme ce cerul şi cerul cerului, nu sunt destule ţie, cum va fi casa aceasta care am zidit ? Caută spre rugăciunea slugii tale şi spre cererea mea Doamne Dumnezeule ! Ca să auzi cererea mea şi rugăciunea cu care se roagă sluga ta înaintea ta astăzi. Ca să fie ochii tăi deschişi spre casa aceasta ziua şi noaptea şi spre locul acesta, care ai zis să se cheme numele tău într-însul, ca să asculţi rugăciunea cu care se roagă sluga ta în locul acesta. Şi să auzi rugăciunea slugii tale şi a poporului tău Israil, care se vor ruga în locul acesta, şi tu să asculţi din locul lăcaşului tău din cer, şi să auzi, şi milostiv să fii (II Paralipomene 6, 13-21).

Citește mai departe...

Pictarea bisericii Manastirea Buna Vestire (I)

Pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire (I)

Acum aproape un an de zile a început pictarea bisericii Mânăstirii Buna Vestire, din comuna Mitreni, judeţul Călăraşi. Am cules ceva imagini cu ceea ce s-a pictat până în prezent şi voi încerca să spun două vorbe – care, oricum, sunt palide pe lângă frumoasa frescă pe care am avut înaintea ochilor – despre pictură.

Citește mai departe...

Invierea Domnului 2010

Învierea Domnului 2010

A venit o nouă sărbătoare a Paştilor plină de lumină şi bucurie. Şi toate acestea fiindcă Sfânta Lumină s-a pogorât la mormântul Domnului, încredinţându-ne că Dumnezeu este încă alături de noi şi-Şi revarsă nemăsurata milă asupra noastră, a păcătoşilor.

Citește mai departe...

Intampinarea Domnului 2010

Întâmpinarea Domnului 2010

Câteva imagini inedite de la praznicul Întâmpinării Domnului din acest an. Părinţii au făcut să se legene policandrul cel mare în timp ce au cântat ‘Legănuşul’. Se obişnuieşte ca de Întâmpinarea Domnului să se legene policandrul din turla cea mare şi/sau candelele de la catapeteasmă.

Citește mai departe...

Invierea Domnului 2009

Învierea Domnului 2009

de Andrei


După ce, în Săptămâna Patimilor, am mers alături de ucenici şi mironosiţe şi ne-am străduit să simţim cu simţirile cele sufleteşti răstignirea şi moartea Domnului nostru Iisus Hristos pe crucea Golgotei, ne-am întristat prohodindu-L şi punându-L în mormântul cel mic pe Cel pe care nu Îl încap cerurile, a venit şi vremea celei mai mari bucurii duhovniceşti care străbate veacurile până în veşnicie şi universul tot.

Citește mai departe...

Hramul Manastirii Buna Vestire

Hramul Mânăstirii Buna Vestire

de Andrei


Hramul Mânăstirii Buna Vestire din comuna Mitreni, judeţul Călăraşi – unul dintre metocurile mânăstirii noastre din Bucureşti –, a fost un prilej de mare bucurie duhovnicească pentru toţi creştinii din sudul ţării, căci Î.P.S. Mitropolit Vlasie ne-a binecuvântat cu prezenţa sa. Privegherea a fost săvârşită de P.S. Evloghie Sibianul, iar a doua zi au co-liturghisit Î.P.S. Mitropolit Vlasie, P.S. Flavian Ilfoveanul şi P.S. Evloghie Sibianul, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, înconjuraţi de numeroşi credincioşi veniţi de pretutindeni pentru a se bucura de slujba arhierească.

Citește mai departe...

Botezul Domnului 2009

Botezul Domnului 2009

de Andrei


Ne-a învrednicit Dumnezeu ca şi anul acesta să ne veselim duhovniceşte de praznicul Botezului Domnului şi de sfinţirea apei la mânăstirea noastră. Am călătorit duhovniceşte la Iordan, prăznuind împreună cu cetele îngerilor şi ale sfinţilor tainica Arătare a Dumnezeului nostru.

Citește mai departe...

Nasterea Domnului 2008

Naşterea Domnului 2008

de Andrei


Ne-am bucurat şi anul acesta de o slujbă minunată de Naşterea Domnului, ospătându-ne din cina cea bogată a Domnului. Ne-am strâns împreună mulţi clerici, monahi şi mireni spre a-L slăvi pe Mântuitorul care S-a născut în chip smerit în peştera de lângă Betleem şi pe Preacurata Sa Maică, cântând: ,,Taină străină văd şi preaslăvită, cer fiind peştera, scaun de heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, ...”.

Citește mai departe...

Hramurile lunii august (I)

Hramurile lunii august (I)

de Andrei


Luna august este plină de evenimente aici, în sudul ţării: este hram, mai întâi, la Moroieni, pe 5 august, de Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, apoi tragem o fugă până la Slătioara, pe 6 august, de Schimbarea la Faţă a Domnului şi ne întoarcem la metoc, pe 11 august, de Sfântul Ierarh Nifon al Constantinopolului, şi la mânăstire, pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului.

Citește mai departe...

Atelierul de pictura al Manastirii Buna Vestire

Atelierul de pictură al Mânăstirii Buna Vestire

de Andrei


Recent, am vizitat Mânăstirea Buna Vestire din judeţul Călăraşi, aflată sub păstorirea PS Flavian Ilfoveanul. Cu această ocazie, am ,,cules” câteva imagini din atelierul de pictură al mânăstirii. În atelier lucrează 5 maici, cu vârste cuprinse între 27-35 ani, două dintre ele fiind absolvente ale Universităţii de Arte din Bucureşti.

Citește mai departe...

Vizite ale arhiereilor nostri

Vizite ale arhiereilor noştri

de Andrei


Sărbătorile de iarnă şi începutul anului 2008 ne-au adus câteva bucurii duhovniceşti deosebite. Prin milostivirea lui Dumnezeu, ne-am bucurat în aceste zile că am fost cercetaţi de arhiereii noştri.

Citește mai departe...

Noi arhierei in Biserica noastra

Noi arhierei în Biserica noastră

de Andrei


În zilele de 4, 5 şi 6 noiembrie 2007, stil vechi, Biserica noastră s-a îmbogăţit cu 3 arhierei. Bucuria este atât de mare, încât nu mai este aproape nimic de spus, decât două vorbe despre cei 3 preoţi care s-au învrednicit de arhierie.

Citește mai departe...

Hramul manastirii noastre

Hramul mânăstirii noastre

de Andrei


Marţi, 15/28 august 2007, mânăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti şi-a prăznuit hramul. Cum este deja intrat în obicei, la această bucurie duhovnicească au fost părtaşi mulţi oaspeţi – deopotrivă clerici şi mireni, sosiţi din toată ţara, încă din ajun. Bucuria cea mai mare ne-a fost aceea că Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit, Vlasie Mogârzan, a liturghisit alături de soborul mare de preoţi şi diaconi, lăudând şi slăvind împreună pe Domnul Dumnezeul nostru şi pe Preacurata Maica Sa, care este şi Stăpâna acestui loc.

Citește mai departe...

Biserica ortodoxa de stil vechi din Bacau a fost sfintita

Biserica ortodoxǎ de stil vechi din Bacău a fost sfinţită


Duminică, 12 august 2007, s-a săvârşit sfinţirea bisericii ortodoxe de stil vechi ,,Sfântul Prooroc Ilie” din Bacău, după 17 ani de trudă şi neîncetată rugăciune.

Slujba a fost oficiată de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vlasie Mogârzan, împreună cu alţi 5 episcopi: Prea Sfinţiţii Ghenadie, Teodosie, Sofronie, Flavian şi Antonie. Delegat din partea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Chiprian din Grecia a fost Prea Sfinţitul Ambrozie de Methonia.

Citește mai departe...

Punerea pietrei de temelie a bisericii schitului nostru de la Cernica

Punerea pietrei de temelie la biserica Schitului Sfântul Ierarh Ioan Maximovici din Cernica

de Andrei


Mulţumită lui Dumnezeu

Cu ajutorul Domnului, şi prin mijlocirea plăcutului Său, Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, episcop de Shanghai şi San Francisco, şi cu binecuvântarea IPS Mitropolit Vlasie Mogârzan, duminică, 18 iunie/1 iulie 2007, după săvârşirea sfintei liturghii, s-a pus piatra de temelie la biserica schitului de maici din comuna Cernica, judeţul Ilfov, cu hramul Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, de către PS Flavian Ilfoveanul, în prezenţa unui sobor de preoţi şi diaconi, şi a unui mare număr de credincioşi. Tocmai de aceea, fotografiile nu sunt poate dintre cele mai profesioniste – nu am vrut să împiedic desfăşurarea slujbei.

Citește mai departe...

Noile odoare ale bisericii manastirii noastre

Noile odoare ale bisericii Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului, Bucureşti

de Andrei


Cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi a Maicii Sale şi prin dărnicia unei familii iubitoare de Dumnezeu, în ziua de 19 aprilie/05 mai a acestui an, obştea Mânăstirii Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti, în frunte cu Prea Sfinţitul Flavian Ilfoveanul şi părintele stareţ, arhimandritul Eftimie Vrânceanu, au întâmpinat, cu multă bucurie duhovnicească, două odoare nepreţuite – o raclǎ cu sfinte moaşte şi o icoanǎ argintatǎ a Maicii Domnului, care vor înfrumuseţa, de acum înainte, sfântul locaş.

Citește mai departe...

Parintele Ambrozie sihastrul

Părintele Ambrozie, sihastrul care s-a rugat 55 de ani într-o grotă din Buzău. Cânta îngereşte, era prieten cu vulturii şi cu urşii

4 aprilie 2015

de Iulian Bunilă

 

Un articol apărut în Adevărul, pe care am preferat să-l preluăm astfel, nu să punem link. Pe partea dreaptă a paginii de web sunt o mulţime de imagini foarte ... atrăgătoare, fără nici o legătură cu subiectul; ştim cu toţii ce se găseşte astăzi cel mai mult pe internet şi nu numai, şi n-am dorit să le reproducem sau promovăm.

Citește mai departe...

Cateva articole despre stilul vechi (VI)

 

 

Câteva articole despre Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România (VI)

de David

 

Se pare că nu doar presa din Moldova a vorbit despre sărbătorile pe stilul vechi. Te-ai fi aşteptat ca aproape doar în Moldova să se vorbească despre stilul vechi, din cauza ucrainenilor, a vecinătăţii cu basarabenii, ruşii etc. Dar iată că şi în alte regiuni ale ţării s-a scris despre noi.

 

Citește mai departe...

Cateva articole despre stilul vechi (V)

Câteva articole despre Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România (V)

de David


De multă vreme vroiam să spun ceva despre cum sunt reflectate sărbătorile şi hramurile noastre în presa românească, iar acum, la acest început de an, s-a ivit ocazia ideală de a face acest lucru. Ca urmare, am ‘răsfoit’ internetul să văd cum au fost primite Naşterea, Tăierea împrejur şi Botezul Domnului din acest an. Şi am observat câteva lucruri interesante.

Citește mai departe...

Cateva articole despre stilul vechi (IV)

Câteva articole despre Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România (IV)

de monah Partenie


Deşi acest serial îi aparţine lui David, l-am rugat să-mi îngăduie ca această parte, a IV-a, să o scriu eu, fiindcă cunosc îndeaproape subiectul pe care-l voi trata.

Citește mai departe...

Cateva articole despre stilul vechi (III)

Câteva articole despre Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România (III)

de David


Să mai spunem două vorbe despre ce se poate găsi pe internet despre stilul vechi. Mă doare destul de tare să văd că unii scriu porcării la adresa noastră, dar n-au făcut nici cel mai mic efort să afle dacă ceea ce afirmă este adevărat sau nu, cum spune prea sfinţitul, să ne găsească la noi acasă, aşa cum suntem noi, şi abia apoi să ne judece, să ne aprecieze ca oameni şi ca ortodocşi.

Citește mai departe...

Cateva articole despre stilul vechi (II)

Câteva articole despre Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România (II)

de David


De curând, mai precis în perioada 20 februarie - 1 martie 2008, au apărut în cadrul enciclopediei Wikipedia articole despre toţi ierarhii noştri de stil vechi, în viaţă sau trecuţi la Domnul.

Citește mai departe...

Cateva articole despre stilul vechi

Câteva articole despre Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România

de David


Pe internet nu se găseşte prea multă informaţie despre Biserica Ortodoxă de Stil Vechi (BOSV). Cred că cine ar vrea să-şi facă o imagine despre această Biserică, nu prea reuşeşte. Sau cine ştie ? Cum cel mai adesea găseşti tot felul de scorneli pe seama celor de stil vechi, nu m-aş mira ca cei mai mulţi doritori să ne cunoască să aibă o imagine cu totul distorsionată.

Citește mai departe...

Feminismul şi noua ordine mondială

Feminismul şi noua ordine mondială

de Henry Makow

 

Am luat în mână această carte cu un sentiment de plictiseală, spunându-mi: Eh, ştiu ce-i feminismul, nu cred că aflu nimic nou din această carte. Şi am început să citesc. Şi, pe măsură ce citeam, începeam să realizez cât de tare sufăr de ... feminism. Cât de înrădăcinat în mentalitatea mea este ... feminismul.

Citește mai departe...

Ce nu spune presa despre Elliott Rodger

Ce nu spune presa despre Elliott Rodger, ucigaşul psihotic care a omorât 6 persoane într-o izbucnire violentă cruntă

de Mike Adams

25 mai 2014

Mă amuz întotdeauna de lucrurile pe care presa principală[1] alege să evite să le relateze şi, când vine vorba de Elliott Rodger, există unele secrete profunde, întunecate pe care presa principală nici nu ar îndrăzni să le menţioneze. Din cele petrecute se dovedeşte că Rodger era produsul programării prin mass-media într-o cultură materialistă, lipsită de sentiment care a renunţat la milă, morală, etică şi auto-dezvoltare în favoarea simbolurilor bogăţiei (de exemplu, să conduci un BMW).

Citește mai departe...

Pornografia – maladia secolului XXI

Pornografia – maladia secolului XXI

de Virgiliu Gheorghe

 

Subiectul abordat de Virgiliu Gheorghe în această carte este extrem de actual şi vital. În general, cuvântul pornografie ne sperie şi ne face instinctiv să nu vrem să citim o carte sau un articol pe această temă. Dar ar fi bine să ne informăm, fiindcă suntem atacaţi din toate direcţiile de imagini care ne tulbură simţurile şi ar fi bine să înţelegem ce se petrece cu noi şi cum ne putem apăra de avalanşa de pornografie care se revarsă asupra noastră zilnic. Pentru că astăzi, indiferent cât de precaut navighezi pe internet şi cât de nevinovate sunt lucrurile despre care vrei să te informezi, imaginile pornografice răsar de pretutindeni, pe tot ecranul sau doar într-un colţ al ecranului.

Citește mai departe...

Fereste-ma, Doamne, de prieteni

Fereşte-mă, Doamne, de prieteni

de Larry Watts

 

Lucrarea lui Larry Watts, un american care zăboveşte pe meleagurile noastre de peste un sfert de veac, este o carte pe care ar trebui să o citească fiecare român. Ea este cu totul inedită, mai ales pentru cei dintre noi care au trăit în vremea comunismului, prin aceea că prezintă epoca lui Ceauşescu într-o lumină nouă.

Citește mai departe...

Intre Dumnezeu si rock'n'roll

Între Dumnezeu şi rock’n’roll

de Arsenie monahul

 

Recent am citit una dintre ultimele apariţii la Editura Predania din Bucureşti, Între Dumnezeu şi rock’n’roll, de monahul Arsenie, o carte a unui monah sârb care dezvăluie cu ce plăgi s-a confruntat Serbia ortodoxă în perioada comunistă şi post-comunistă.

Citește mai departe...

Ultimele aparitii legate de istoria Bisericii Ortodoxe Romane (II)

Ultimele apariţii legate de istoria Bisericii Ortodoxe (II)

de monah Partenie


Preot Nicolae Cătălin Luchian, Monahismul moldav în primele decenii ale comunismului românesc (1947-1977), Editura Doxologia 2010

Cartea are la bază lucrarea de disertaţie a părintelui Nicolae Cătălin Luchian, la terminarea studiilor de masterat în teologie, în iulie 2006. Bine documentată şi cu informaţii concrete – care ne aruncă într-o realitate de zi cu zi – cartea merită atenţia oricui dornic să cunoască istoria contemporană a Bisericii Ortodoxe Române.

Citește mai departe...

Ultimele aparitii legate de istoria Bisericii Ortodoxe Romane

Ultimele apariţii legate de istoria Bisericii OrtodoxePC. Carti si articole 16 1

de monah Partenie 

 

1. George Enache, Adrian Nicolae Petcu

Patriarhul Iustinian şi Biserica Ortodoxă Română în anii 1948-1964  

Odată cu această carte, Editura Partener lansează o colecţie intitulată ,,Biserica Ortodoxă în dosarele Securităţii”. Această lucrare abordează câteva probleme de interes din punct de vedere istoric: stat, societate şi culte înainte de 23 august 1944, ascensiunea preotului Ioan Marina în ierarhia ortodoxă, BOR între ‘apostolatul social’ şi loialitatea faţă de regimul comunist, patriarhul Iustinian şi problemele Bisericii, şi altele. Însă toate aceste aspecte au fost deja prezentate pe larg în cărţile anterioare. Iată câteva dintre cele care mi-au căzut în mână:

Citește mai departe...

Razboiul impotriva populatiei

‘Războiul împotriva populaţiei’

de Jacqueline Kasun

Acum câteva luni, a apărut lucrarea Războiul împotriva populaţiei. Economia şi ideologia controlului mondial al populaţiei, la Editura Provita Media, Bucureşti 2008.

Socotind că este o carte pe care ar trebui să o citească oricine, pentru a înţelege unele fenomene din societatea în care trăim, m-am gândit să atrag atenţia asupra apariţiei ei în limba română.

Citește mai departe...

'Audienta la un demon mut'

 

 

‘Audienţă la un demon mut’

de Savatie Baştovoi

 

Zilele trecute am citit una dintre ultimele apariţii la Editura Cathisma, Audienţă la un demon mut, de Savatie Baştovoi, un roman istorico-fantastic despre soarta Bisericii în vremurile de pe urmă.

 

Citește mai departe...

Reflectii prilejuite de furtunile care se abat asupra sufletului

Reflecţii prilejuite de furtunile care se abat asupra sufletului în această lume tot mai crudă şi încrâncenată

de Lucian Popa


Pentru a creşte, a face flori şi a rodi, o plantă are nevoie de lumina şi căldura soarelui, are nevoie de apă limpede din pământ, are nevoie să fie mângâiată de adierile de vânt, are nevoie să se simtă iubită de fluturi şi albine. Dacă dimpotrivă ea nu are parte de lumină şi căldură, dacă vântul în loc să adie o scutură cu furia furtunilor, dacă nu are parte de apă limpede, ea se ofileşte.

Citește mai departe...

Scepticism si credinta

Scepticism şi credinţă

de Amira K.


Dacă Dumnezeu nu există şi tu ai crezut în El, nu ai pierdut nimic,
dar dacă Dumnezeu există şi tu nu ai crezut, atunci ai pierdut totul ...
Blaise Pascal

 

În mod cert există Adevărul suprem sau chiar divinitatea absolută care a creat şi care guvernează întreaga creaţie, iar omul înţelege natura nemuritoare prin conştiinţă, minte, voinţă liberă, capacitatea de a avea sentimente spirituale (credinţă, dragoste etc) care îi descoperă fiinţa materială. Noi tinerii, prizonierii acestei lumi, suntem îndoctrinaţi să credem că acest Adevăr nu există şi că întrebarea ‘de ce ?’ nu are răspuns. Singuri, suntem închişi într-o lume a electronicelor, mai cu seamă a computerelor, în care, în absenţa unui Dumnezeu protector şi iubitor de oameni, ne găsim refugiul.

Citește mai departe...

Zeitgeist, sau Spiritul timpului (II)

Zeitgeist, sau Spiritul timpului (II)


Să vedem în continuare alte informaţii vehiculate de realizatorii documentarului, informaţii necesare construirii acestui edificiu al mântuitorilor solari ai diferitelor ere. Aş spune că acest edificiu este asemenea unui castel făcut din cărţi de joc, şi dacă scoatem cărţile care stau la baza lui, se va surpa de la sine. Care sunt aceste cărţi ?

Citește mai departe...

Cu un pas mai aproape de moarte

Cu un pas mai aproape de moarte

 

Tot ceea ce ne dorim mai mult, noi, tinerii din ziua de astăzi este să fim la modă. Orbiţi de orgoliu, am devenit robi ai modelor, care mereu vin şi se duc. Într-una din scrierile sale, Savatie Baştovoi afirmă faptul că este de ajuns să vezi cu ce se îmbracă o persoană ca să ştii ce fel de muzică ascultă, ce oameni îi plac sau multe alte lucruri. Asta se datorează faptului că îmbrăcăm uniforma MTV-urilor şi prin devalorizare, ne pierdem identitatea. Din păcate, moda nu apare doar în domeniul vestimentaţiei ci în aproape tot: muzica (punk, rock, EMOcore, house), mâncare (fast-food'uri, pub'uri), băutură, concepţii şi chiar idealuri.

Citește mai departe...

Zeitgeist, sau Spiritul timpului (I)

Zeitgeist, sau Spiritul timpului (I)


Acum aproximativ o lună, am primit un mail de la un cititor, care ne întreba dacă am văzut filmul Zeitgeist şi ce credem despre el. Până la acel moment nu aveam cunoştinţă de acest film, dar între timp am vizionat partea I – fiindcă există şi o a doua parte.

Citește mai departe...

Rusia lui Putin

Rusia lui Putin

de monah Partenie


Anna Politkovskaia

Rusia lui Putin

Editura Meditaţii, Bucureşti 2008


Autoarea acestei cărţi, Anna Politkovskaia este o jurnalistă premiată şi apreciată pe plan internaţional pentru reportajele curajoase care au ca subiect predilect războaiele cecene. Corespondent special pentru revista Novaia Gazeta, numită de mulţi ‘conştiinţa morală pierdută a Rusiei’, pe 7 octombrie 2006, Anna Polikovskaia a fost găsită moartă în liftul blocului în care locuia, împuşcată în cap şi în piept cu un pistol Makarov. Motivul ? Mulţi cred că moartea ei a fost cauzată de criticile ei extrem de vehemente la adresa lui Vladimir Putin …

Citește mai departe...

Capcana iubirii

Capcana iubirii

de Hristina


De-a lungul timpului mi-am pus fel şi fel de întrebări despre ... orice. Răspunsurile, spre surprinderea mea, n-au întârziat să apară … le aflam fie din minunatele predici ale P.S. Flavian sau ale celorlalţi părinţi, fie din cărţi sau alte surse ...

Citește mai departe...

Despre treptele osandirii

Despre treptele osândirii

de monah Partenie


Am fost întrebat deunăzi de o creştină care sunt treptele osândirii. Ştiindu-mă neînvăţat şi neştiutor în cele duhovniceşti, fiind doar la începutul vieţii mele monahale, nu i-am dat un răspuns amănunţit. I-am spus doar că noi, creştinii, nu avem nici un drept şi nici un motiv în lume pentru care să ne judecăm aproapele şi că singurii care o pot face sunt păstorii Bisericii, cei chemaţi de Dumnezeu să ne păstorească şi să ne îndrepte paşii pe calea mântuirii.

Citește mai departe...

Parintele Ambrozie Fontrier (II)

Părintele Ambrozie Fontrier (II)

de Lavrentie


Omilie la Duminica Sfântului Grigorie Palama

de părintele Ambrozie Fontrier


Astăzi este praznicul teologiei, al teologiei prin excelenţă, şi aş încerca să schiţez un tablou care să înfăţişeze opoziţia dintre adevărata teologie, adevăratul teolog şi falsa teologie şi gânditorii care o propagă. Ce este un gânditor ? Chiar când îşi spune creştin, el este în afara adevărului, iar toate ereziile, ca şi toţi ereticii, de la gânditori vin. Am avut un mare, un foarte, foarte mare sfânt, Cosma Etolul, de care v-am vorbit în repetate rânduri. El spunea: „Toate necazurile Bisericii vor veni de la intelectuali”; şi din aceştia avem destui care sunt în prima linie, care ocupă locurile din faţă şi care ne împart, nu cuvântul adevărului, ci pe cel al rătăcirii.

Citește mai departe...

Medjugorie – dosarul unei mistificari

Medjugorie – dosarul unei mistificări

de David

Acesta este titlul unui serial apărut în Ziarul de Mureş şi semnat Ioan Butiurcă. Este un serial interesant despre falsele minuni din localitatea Medjugorie din Bosnia-Herţegovina, asemănătoare celor de la Fatima, Portugalia şi Lourdes, Franţa. Cum nu mă pricep să scriu mai nimic, vă trimit doar link-urile către acest serial, care mi s-a părut destul de documentat.

Citește mai departe...

Cartile parintelui Serafim Alexiev

Cărţile părintelui Serafim Alexiev

de monah Partenie


Pe părintele Serafim Alexiev l-am ,,întâlnit” prima oară în 2003, când a apărut cartea sa, ,,Leacul uitat. Sfânta taină a spovedaniei”, tradusă în limba română. De fapt, îl mai ,,întâlnisem” o dată, în urmă cu câţiva ani, când îmi căzuse în mână cartea sa testament ,,Ortodoxia şi ecumenismul”, însă atunci nu am dat prea multă importanţă autorilor (1).

Citește mai departe...

Parintele Ambrozie Fontrier

Părintele Ambrozie Fontrier

de Lavrentie


Duminica Biruinţei Ortodoxiei din acest an ne-a prilejuit bucuria de a face cunoscută cititorilor personalitatea remarcabilă a părintelui Ambrozie Fontrier, strălucit misionar ortodox în Franţa anilor ’60-’90 ai secolului al XX-lea. Părintele Ambrozie poate fi numit pe drept cuvânt nou apostol, mărturisitor al dreptei credinţe şi unul dintre stâlpii rezistenţei antiecumeniste din Franţa, o ţară a cărei ortodoxie este confiscată mediatic sistematic de către mediile moderniste ecumeniste de tip Saint-Serge (cu al lor SOP) aparţinând Patriarhiei de Constantinopol şi al altor Biserici ortodoxe oficiale grupate în AEOF.

Citește mai departe...

Cum propovaduim astazi Ortodoxia

Şi pentru că noi suntem primii noştri cititori (sic), se cade să spargem gheaţa şi să împărtăşim altora câteva din gândurile noastre.


Cum propovăduim astăzi Ortodoxia

de monah Partenie


Deunăzi, mi-a căzut în mână o carte nou apărută la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române – Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântări împotriva anomeilor. Către iudei. Interesat de omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur către iudei, am deschis cartea să citesc şi am găsit ceva care m-a atras puternic printre rândurile cărţii: sfântul vorbea despre cum să ne propovăduim credinţa înaintea păgânilor şi iudeilor.

Citește mai departe...

Timp de 10 ani, un orb şi un ciung au plantat 10.000 de copaci

Timp de 10 ani, un orb şi un ciung au plantat 10.000 de copaci într-un sat din nord-estul Chinei, odinioară arid

 

Deşi noi, oamenii de astăzi, avem mult mai mult decât ce au visat vreodată să aibă generaţiile dinaintea noastră, majoritatea dintre noi ştim să ne găsim cu repeziciune scuze când este vorba de a face o treabă care nu ne place. Să ducem gunoiul ? Nu. Să plimbăm câinele ? Nu, se descurcă el. Să plantăm un copac ? Nu, suntem prea ocupaţi. Şi tot mereu cei mai mulţi dintre noi găsim pretexte ca să nu facem ceva ce ar fi de folos comunităţii.

Citește mai departe...

Sotia i-a spus sotului sa aleaga intre a da spre adoptie bebelusul nascut cu sindrom Down si divort

Soţia i-a spus soţului să aleagă între a da spre adopţie bebeluşul născut cu sindrom Down şi divorţ: tatăl a ales să păstreze bebeluşul

 

Familiile sunt făcute să crească împreună, dar uneori lucrurile nu stau astfel. După ce fiul său s-a născut cu sindrom Down, Samuel Forrest a trebuit să treacă printr-o alegere teribilă: fie să-l dea spre adopţie, fie să o vadă pe soţia lui cum îl părăseşte.

Citește mai departe...

Un vaccin mi-a cufundat viata in nebunie

Un vaccin mi-a cufundat viaţa în nebunie

Jurnalistul BBC Malcolm Brabant spune că vaccinarea împotriva febrei galbene l-a făcut să creadă că era diavolul

Februarie 2015

 

Faţa lui Malcolm Brabant – rotundă, rumenă, împlinită şi încoronată de chelie – este recunoscută imediat. Vreme de 30 de ani, el a fost un membru câştigător de premii al echipei BBC de corespondenţi în străinătate, care aducea pe micul ecran la ştirile de seară războaie, dezastre naturale, situaţii politice delicate şi uneori lucruri un pic mai vesele.

Citește mai departe...

Ce-ti mai pot auzi urechile astazi din gura unor slujitori ai Bisericii oficiale

Ce-ţi mai pot auzi urechile astăzi din gura unor slujitori ai Bisericii oficiale

 

În Postul Mare, tatăl unei cunoştinţe, care este pe stil nou, a căutat să se mărturisească undeva. Obişnuia să se ducă la un preot bătrân, dar acela a ieşit recent la pensie. Prin urmare, s-a dus omul la o biserică din centrul Bucureştiului, a ochit un preot mai în vârstă, în jur de 60 ani, zicând că se va trezi în faţa unui om serios, care poate că-i va da şi un sfat, şi i-a cerut să-l mărturisească.

Citește mai departe...

Despre botez, popi si bani ...

Despre botez, popi şi bani …

de monah Partenie

 

Deunăzi, m-am găsit la drum cu un părinte pe care-l cunosc de aproape 11 ani, de loc din Basarabia. Şi dacă tot ne-am găsit la drum, m-am gândit să-l întreb câte ceva despre ce se întâmplă pe acel plai românesc. Discuţia noastră a plecat de la un interviu pe care l-a oferit Viorel Ciubotaru, care s-a ocupat printre altele, împreună cu un colectiv mai larg, de reintroducerea grafiei latine în Basarabia. Mai precis, l-am întrebat dacă este adevărat ce spune Viorel Ciubotaru, că ruşii au încercat să cultive în populaţia basarabeană ura faţă de România, cu alte cuvinte românofobia.

Citește mai departe...

O altfel de deportare

O altfel de deportare

Germanii îşi trimit bătrânii în azile din ţări mai ieftine, iar chinezii au dat o lege pentru a-i sili pe copii să-şi viziteze părinţii vârstnici

 

Omul a fost pe lună, a privit în interiorul celulelor, a descoperit legile fizicii şi căile metabolismului, a numărat stelele şi electronii, a făcut experimente din ce în ce mai complexe până a ajuns aproape să se socotească a fi un al doilea ziditor. Dar ce folos este dacă în tot acest progres nebănuit omul uită de Ziditorul său, de fapt Unicul Ziditor al tuturor celor cu suflare de viaţă şi al celor fără suflare de viaţă ? Ce folos este dacă, în acest aşa-zis progres, omul îşi pierde umanitatea ?

Citește mai departe...

Ce s-a intamplat cand 12 infirmiere au spus 'Nu' !

Ce s-a întâmplat când 12 infirmiere au spus ‘Nu’ !

 

Ianuarie 2013

Infirmierele dintr-un spital aflat într-un oraş mare nu ştiu niciodată ce va aduce ceasul – cazuri simple sau minuni medicale, crize majore sau prim-ajutor minor. Oricare ar fi postul ei, oricare ar fi datoria momentului, o infirmieră încearcă să se pregătească pentru orice. Însă, unele lucruri nu le poţi prevedea.

Citește mai departe...

Chinezii au solutii pentru orice situatie

Chinezii au soluţii pentru orice situaţie: când sunt nevoiţi să facă închisoare, angajează pe altcineva să facă detenţie în locul lor

 

Civilizaţia chineză şi obiceiurile ei, uneori extrem de crude şi dure, nu încetează să ne uimească prin nepăsarea şi brutalitatea faţă de oameni ce pot fi trataţi chiar mai rău ca animalele sau obiectele. Însă, în spatele mentalităţii chinezeşti cu privire la om, viaţă şi celelalte chestiuni fundamentale ale existenţei se află concepţia lor despre lume şi existenţă, adică păgânismul cel mai atroce şi mlădiţa sa – reîncarnarea, care lipseşte viaţa de orice valoare. Principiile comuniste atee şi anti-umane au desăvârşit această mentalitate, care cunoaşte astăzi modalităţi de exprimare dintre cele mai cumplite.

Citește mai departe...

Toata lumea ne minte

Toată lumea ne minte: producătorii, medicii, profesorii, guvernul. Şi nu în ultimul rând, noi înşine ...

de Vlad

 

Astăzi, realitatea pare mai greu de surprins ca oricând. Suntem înconjuraţi de minciună şi făţărnicie, de măşti de tot soiul şi scurte scenete, cu actori care se implică conştient în minciuna mondială, sau care ajung în această postură din dorinţa de a trăi confortabil, schimbându-şi cinstea de om pe cea de slugă proastă.

Citește mai departe...

Cand a aflat ca se construieste o clinica de avorturi ...

Când a aflat că se construieşte o clinică de avorturi din reţeaua Planned Parenthood, un furnizor intermediar s-a retras din afacere

 

Martie 2012

Un furnizor intermediar din Fort Worth, Texas, s-a retras din afacere când a aflat că urma să toarne o fundaţie de beton pentru o nouă clinică de avorturi amplasată lângă un centru de adopţii. Clădirea care urma să fie ridicată avea să ocupe 1.765 metri pătraţi (foto schiţă) şi să coste aproximativ 6,5 milioane dolari. El a afirmat că nu poate onora acest contract – fiind angajat de firma de construcţii să furnizeze diverse materiale necesare – din cauza convingerilor sale religioase.

Citește mai departe...

Biserica sau discoteca ?

Biserică sau discotecă ?

Un creştin cunoscător şi iubitor de artă ortodoxă ne-a trimis fotografiile de mai jos, pe care le-a făcut în timpul unui pelerinaj în Rusia şi Ucraina. El a fost extrem de întristat de ceea ce a văzut la ruşi, şi noi aşijderea, neputându-ne imagina cum astfel de kitsch-uri – că nu le putem spune altfel – pot inspira evlavie sau ne pot duce cu gândul la rugăciune.

Citește mai departe...

Medicii imping un irlandez paralizat sa refuze ventilatia artificiala si sa moara

Medicii împing un irlandez paralizat să refuze ventilaţia artificială şi să moară

 

Aprilie 2011. Într-un articol din Irish Times, un irlandez cu o boală neuro-motorie degenerativă a dezvăluit cât de puternic a fost presat de comunitatea medicală să refuze ventilatorul care îl ţine în viaţă.

După ce a fost admis la terapie intensivă pentru pneumonie, o complicaţie comună pentru pacienţii paralizaţi, Simon Fitzmaurice a început să primească asistenţă în respiraţie şi un tub pentru hrănire. La scurt timp după ce a fost admis, a venit un medic şi i-a spus că este rar şi scump pentru pacienţi să aibă ventilator acasă.

Citește mai departe...

Ce mancam ? Nici nu-ti vine sa crezi ... (II)

Ce mâncăm ? Nici nu-ţi vine să crezi ... (II) 

de monah Partenie

 

Lumea păgână de astăzi este aceeaşi lume păgână de la începuturile creştinismului, despre care citim în Vieţile sfinţilor sau în scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Nimic nu s-a schimbat. Poate doar percepţia noastră asupra acestei lumi, din pricina faptului că trăim alături de păgâni şi atei şi nu mai realizăm pe de-a întregul prăpastia dintre creştini şi necreştini.

Citește mai departe...

Ce mancam ? Nici nu-ti vine sa crezi ... (I)

Ce mâncăm ? Nici nu-ţi vine să crezi ... (I) 

de monah Partenie

 

Poate unii se vor mira că scriu despre ce mâncăm şi chiar s-ar putea întreba: de ce l-ar interesa pe un monah ce mănâncă el sau alţii ? O astfel de problemă pare să nu-şi găsească locul printre preocupările unui monah. Cu toate acestea, sunt interesat de ce mănânc eu, ca şi ceilalţi fraţi ai mei, monahi sau mireni, din două motive. Primul ar fi acela că sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu de sănătatea mea, pe lângă faptul că este o prostie – fie că eşti creştin, fie că nu – să mănânci ceva ce ştii că-ţi poate prejudicia sănătatea.

Citește mai departe...

Ce se mai intampla prin Marea Britanie

Ce se mai întâmplă prin Marea Britanie şi în curând se va întâmpla şi la noi ...

Trădată de sistemul naţional de sănătate: unui medic bolnav de cancer i se refuză acordarea medicamentelor care i-ar putea salva viaţa

1 mai 2010

Becky Smith, de 30 ani, s-a confruntat cu un refuz din partea sistemului naţional de sănătate în a i se acorda un tratament nou împotriva cancerului, care i-ar putea prelungi viaţa cu până la 20 ani. Refuzul a venit după ce cancerul de sân a recidivat de 4 ori. Fără tratament, ea ar mai putea trăi doar un an şi jumătate.

Citește mai departe...

Ne vindem sufletele, sau nu, pentru o bucata de paine ?

Ne vindem sufletele, sau nu, pentru o bucată de pâine ?

Personajele din acest articol succint sunt reale, ca şi faptele. Nu am dat nume, ca nimeni să nu fie pus în vreo situaţie stânjenitoare sau periculoasă. Ideea de bază a articolului este doar aceea că astfel de lucruri şi fapte sunt reale, se petrec în lumea în care trăim, sub ochii noştri ...

 

Citește mai departe...

Vor sau nu copiii sa mai vina pe lume ?

Vor sau nu copiii să mai vină pe lume ?

de Anca

 

Sora mea a născut de curând. Deşi acesta e un fapt absolut normal, de data aceasta m-a preocupat foarte mult acest subiect. Am fost alături de ea trup şi suflet pe toată perioada sarcinii şi am participat afectiv la toate schimbările din viaţa ei. Aşa se face că am început să citesc şi eu intens despre sarcină şi naştere.

Citește mai departe...

Izvoare tamaduitoare (I)

Izvoare tămăduitoare (I)

Alături de locurile sfinte unde creştinii au suferit mucenicie sau au fost sfinţite prin nevoinţele mai presus de fire ale cuvioşilor, alături de locurile unde se află icoane făcătoare de minuni, ale Mântuitorului, ale Maicii Domnului sau ale diferiţilor sfinţi, lumea ortodoxă mai are o comoară nepreţuită, dar poate mai puţin cunoscută: izvoarele sfinte. La Constantinopol sau în depărtările Rusiei, presărate în Grecia sau alte zone, ele izvorăsc tămăduiri şi binecuvântări pentru rugăciunile Maicii Domnului şi ale sfinţilor, care poartă de grijă de creştinii din toate veacurile care au fost sau vor să mai fie.

Citește mai departe...

Istoria Bisericii Sfintilor Parinti din Niceea

Istoria Bisericii Sfinţilor Părinţi din Niceea

Locul unde a avut loc primul Sinod Ecumenic în 325 nu a fost o biserică, ci cea mai mare sală a palatului împărătesc din Niceea. Împăratul Constantin a întrunit acest Sinod şi a fost prezent împodobit cu toate însemnele regalităţii la dezbaterile dintre cei 318 Sfinţi Părinţi adunaţi să restabilească unitatea dintre creştinii din Imperiul Roman, divizaţi precum erau între ortodocşi şi arieni. În cursul domniei lui Iustinian, o parte din acest palat s-a prăbuşit şi el a poruncit ca această sală să fie restaurată complet. În secolul al VIII-lea, marea sală a palatului a fost transformată într-o biserică închinată celor 318 Sfinţi Părinţi de la primul Sinod Ecumenic, altfel cunoscută ca Biserica Sfinţilor Părinţi.

Citește mai departe...