Adevarul despre minunile din Tara Sfanta (IX)

Epilog

 

Astăzi, ca întotdeauna, creştinismul îşi vădeşte obârşia dumnezeiască, adeverită de minunile care au loc an de an în Ţara Sfântă, ca şi în alte colţuri ale lumii. Obârşia sa este mărturisită nu doar de frumuseţea şi nobleţea învăţăturii creştine, ci de Însuşi Dătătorul ei, care ne-a presărat în cale aceste minuni, asemenea unor mărgăritare de mult preţ, ce vorbesc despre Împărăţia din care sunt şi spre care ne cheamă.

Într-adevăr, aceste minuni sunt mărturii nepieritoare ce vorbesc oamenilor, din generaţie în generaţie, despre Ziditorul lor. Şi precum Dumnezeu este Adevărul, tot aşa credinţa în El dată nouă, oamenilor, şi adusă înaintea ochilor noştri prin minune, este adevărată.

Dar, poate, cititorul se întreabă de ce a fost nevoie de încă o cărticică despre credinţa cea adevărată în Dumnezeu, căci ar fi firesc ca până acum, în atâtea secole de când Mântuitorul a venit pe pământ, să se fi scris îndeajuns de multe cărţi care să ne vorbească despre ea.

Cu toate acestea, arareori se găseşte astăzi adevărul cu privire la minunile ce adeveresc dreapta credinţă în Hristos. Prea adesea, informaţiile sunt trunchiate, cine vorbeşte despre ele ,,uită” să spună că au loc potrivit calendarului bisericesc al Sfinţilor Părinţi sau chiar îndrăzneşte să banalizeze importanţa unui asemenea fapt.

Lăsăm ca fiecare în parte să socotească de cuviinţă cât de însemnat sau nu este acest fapt. Căci, la urma urmei, a crede este un act al voinţei libere.

Nădăjduim ca această broşură să fie de folos duhovnicesc tuturor: celor care ştiu de aceste minuni şi cred în ele să se întărească în credinţă şi să meargă înainte; celor care nu ştiu de ele, să afle şi să cugete la existenţa lor şi să se gândească la rostul pentru care Dumnezeu le-a rânduit. Şi fiecare în parte să-L redescopere pe Ziditorul său şi să se străduiască să-I aducă cinstea, slava şi închinăciunea, care se cuvin doar Dumnezeului celui adevărat, în veci. Amin.