Alfabetul duhovnicesc (XX)

ALFABETUL DUHOVNICESC (XX)

alcătuit de

Sfântul Dimitrie al Rostovului

din învăţături şi rugăciuni temeluitoare de suflet

 

Episodul anterior

Capitolul 9

Despre aceea că se cuvine ca pururi să ne deşteptăm dorirea pentru râvna şi căldura Domnului

  1. Omule vino şi vezi ! Vino şi Îl proslăveşte pe Domnul tău ! Vino şi înalţă cântare Domnului tău ! Vino şi cazi înaintea Domnului şi plângi înaintea Celui care te-a zidit ! Vino, cazi şi te mărturiseşte Sfântului Său nume ! Gustaţi şi vedeţi, că bun este Domnul (Psalmi 33, 8). Lăudaţi numele lui, că este bun Domnul (Psalmi 99, 4).
  2. Vino, cel înfometat şi însetat, şi te îndestulează cu hrană dumnezeiască ! Vino, cel întunecat şi te desfată cu lumina cea veşnică ! Vino, cel legat în mreje şi te îndulceşte cu slobozenia ! Vino, muritorule, şi izbăvindu-te de moartea cea veşnică, te învredniceşte de viaţa cea pururi fiitoare.
  3. Vino, cel amărât şi întristat şi te desfată cu bucuria cea veşnică ! Vino, cel mâhnit şi împietrit ca să te aprinzi asemenea unui foc ! Vino, săracule şi lipsitule, de te îmbogăţeşte cu bogăţia veşnică ! Vino, cel gol, şi te învăluie în slava cea veşnică şi te vei înveşmânta ca şi cu o haină întru lumina harului Domnului !
  4. Deşteaptă-te, te scoală, o, omule, şi fii cu trezvie ! Te scoală şi cazi către Domnul Dumnezeu, Cel care te-a făcut pe tine ! Trezeşte-ţi simţirile tale şi aprinde candela inimii tale ca să nu se stingă şi să te lase în bezna nesimţirii !
  5. Deschide sufletul, deschide, o, omule, pentru a primi slava Domnului: căci Judecătorul stă la uşa inimii tale şi bate ca tu să-I deschizi şi ca El să intre la tine şi să cineze cu tine şi să petreacă laolaltă cu sufletul tău în vecii vecilor, niciodată despărţindu-se de tine.
  6. Trezeşte, omule, trezeşte simţirile tale ! Te scoală, nu te lenevi, nu te mâhni ! Nu cruţa trupul, nu cruţa sufletul, şi vei primi cununa nestricăciunii ! Înalţă ochii tăi către Domnul şi cunoaşte harul Lui şi toată taina despre tine.
  7. Nu lăsa întru negrijă răstimpul ce ţi-a fost dat pentru dobândirea veşnicelor bunătăţi, căci iată, vine cu norii, şi-l va vedea pre el tot ochiul, şi cei ce l-au împuns; şi vor plânge înaintea lui toate seminţiile pământului (Apocalipsis 1, 7). Acestea se vor întâmpla curând. Fericit este cel ce păzeşte poruncile Domnului. Fericit este cel ce plineşte poruncile Domnului. Va veni, va veni şi nu va zăbovi.
  8. Înalţă, înalţă, o, omule, ochii cei cugetători ai inimii tale către Dumnezeu şi înflăcărează inima ta pentru dumnezeiasca Lui dragoste. Deşteaptă sufletul tău către dumnezeiasca dorire a Lui. Asemănându-te orbului, neîncetat strigă lui Dumnezeu: ,,Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă, întăreşte-mă, înţelepţeşte-mă, învaţă-mă să fac voia Ta – poruncile Tale ! Şi voi fi viu” (potrivit Luca 18, 38; Psalmi 118, 144).
  9. Toată râvna ta, toate doririle tale să le ai întru Domnul. Toată nădejdea şi încrederea ta să o pui în Dumnezeu: acolo te vei mântui pe de-a întregul, tot acolo şi petrece mereu pe de-a întregul – pentru acest ţel ai şi fost zidit; într-acolo te grăbeşte zi şi noapte; nu îţi da nici un strop de somn şi de aţipire, până nu vei afla ţie loc la Domnul – lăcaşul Dumnezeului lui Iacov (Psalmi 131, 5).
  10. Nimic să nu te abată, nimic să nu-ţi fie oprelişte, nimic să nu te zăticnească, nimic să nu te despartă de dragostea Domnului şi de dumnezeiasca dorire a Lui, nici necazul, nici strâmtorarea, nici frigul, nici prigoana, nici focul, nici sabia (potrivit Romani 8, 38-39). Căci El este viaţa ta, El este mântuirea ta, El este bucuria ta şi veselia şi desfătarea neîncetată şi pacea veşnică.

Din aceeasi categorie...