Almanah 2007 09

DOCUMENTE ALE BISERICII
Ridicarea anatemelor de la 1054
dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică (II)

 

După citirea Declaraţiei comune de ridicare a anatemelor dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică, la 7 decembrie 1965, Patriarhul Athenagora I al Constantinopolului a emis un act oficial, Tomul patriarhal, prin care el, împreună cu sinodul său, a şters din memoria Bisericii anatemele de la 1054.

Tomul patriarhal se înscrie în aceeaşi linie apostată a Declaraţiei comune de ridicare a anatemelor, pe care am prezentat-o în partea I.

* * *
Tomul patriarhal
Athenagora
prin darul lui Dumnezeu, arhiepiscop al Constantinopolului,
Noua Romă, şi patriarh ecumenic

 

În numele Sfintei, de o fiinţă, dătătoarei de viaţă şi nedespărţitei Treimi

,,Dumnezeu este dragoste” (I Ioan 4, 9) şi dragostea este însuşirea de la Dumnezeu prin care sunt recunoscuţi ucenicii lui Hristos, forţa care ţine Biserica unită şi izvorul în Ea al păcii, al unităţii minţii şi inimii şi al rânduielii, şi de asemenea o manifestare veşnică şi minunată a Sfântului Duh în Ea.

Prin urmare, acelora cărora li s-a încredinţat dumnezeieşte cârmuirea Bisericilor lui Dumnezeu trebuie să aibă întotdeauna grijă de această ,,legătură a săvârşirii” (Coloseni 3, 14) pentru a o face lucrătoare cu cea mai mare atenţie, bunăvoinţă şi vigilenţă.

Dacă s-ar întâmpla, precum în vechime, ca dragostea să se răcească şi unitatea în Hristos să se rupă, noi trebuie degrabă să ţinem în frâu acest rău şi să căutăm un remediu.

S-a întâmplat că în anul 1054, prin hotărâri cunoscute numai de Dumnezeu, mare parte a Bisericii a fost teribil zguduită de furtună, astfel că relaţiile generale dintre Bisericile Romei şi Constantinopolului s-au aflat în primejdie şi dragostea care le ţinea unite a fost atât de vătămată, încât în inima Bisericii lui Dumnezeu şi-a găsit loc anatema. Legaţii Romei, cardinalul Humbert şi tovarăşii săi, l-au anatematisit pe patriarhul Mihail Cerularie şi pe cei doi vicari ai săi, iar patriarhul Mihail Cerularie, împreună cu sinodul său, a anatematisit la rândul lui documentul legaţilor romani, pe cei care l-au prezentat şi cei împreună cu ei. Luând în considerare toate aceste lucruri, pentru Bisericile Romei şi Constantinopolului a devenit imperios necesar să imite bunătatea şi iubirea de oameni dumnezeieşti, să îndrepte împreună aceste lucruri şi să restabilească pacea.

De vreme ce în aceste vremuri de acum, s-a manifestat bunăvoinţa lui Dumnezeu şi ne-a arătat calea împăcării şi păcii, printre altele prin ceea ce s-a împlinit prin purtarea de grijă fericită, rodnică şi cu adevărat reciprocă a Vechii şi Noii Rome pentru cultivarea de relaţii frăţeşti între noi, ni s-a părut drept fiecăruia dintre noi să acţionăm pentru a îndrepta ceea ce s-a petrecut în trecut şi, în măsura în care este responsabilitatea noastră, să îndepărtăm ceea ce poate fi îndepărtat din piedicile care s-au adunat între noi, cugetând la susţinerea şi creşterea, construirea şi desăvârşirea iubirii.

Prin urmare, noi, adică eu smeritul împreună cu prea cinstiţii şi onoraţii mitropoliţi, iubiţii noştri fraţi şi tovarăşi, considerând momentul actual ca pe un timp plăcut Domnului, ne-am întrunit în sinod şi ne-am sfătuit împreună. Găsindu-ne în comuniune de vederi şi intenţii cu Vechea Romă, am hotărât să ştergem din memoria şi inima Bisericii anatema mai sus-amintită, pronunţată de Patriarhul Mihail Cerularie al Constantinopolului şi sinodul său.

În consecinţă, noi declarăm şi aşternem în scris că anatema pronunţată în Cancelaria principală a marii Bisericii din partea noastră de lume, în luna iulie, anul mântuirii 1054, al celui de-al 7-lea indiction, este din acest moment ştearsă din memorie şi din inima Bisericii şi trebuie tratată ca atare de toţi. Şi aceasta prin mila lui Dumnezeu Atotmilostivul: fie ca El prin mijlocirea întru tot binecuvântatei Doamne, Maica lui Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria, a sfinţilor şi întru tot lăudaţilor apostoli, Petru întâiul drept conducător al cetei apostolilor şi Andrei cel întâi-chemat, şi a tuturor sfinţilor, să dăruiască pace Bisericii Sale şi să o păzească întru toţi vecii.

Spre adeverire şi ca semn trainic şi mărturie credincioasă, a fost adoptat prezentul document patriarhal şi sinodal, fiind redactat şi pecetluit în registrul sfintei noastre Biserici, iar o copie identică a fost trimisă sfintei Biserici a Vechii Rome, pentru a lua cunoştinţă de document şi a-l păstra în arhivele sale.

7 decembrie anul mântuirii 1965, al 4-lea indiction
† Patriarhul Athenagora al Constantinopolului aşa afirmă
Semnată de:
† Toma al Chalcedonului
† Hrisostom al Neocezareei
† Ieronim al Rodopolis-ului
† Simeon al Irinopolis-ului
† Dorotei al Insulelor Prince
† Maxim al Laodiceei
† Hrisostom al Mirei
† Chiril al Chaldiei
† Meliton al Heliopolis-ului şi Theirei
† Emilian al Miletului

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 39/Almanah 2007