Almanah 2009 10

Rezoluţii ale Uniunii Europene

Rezoluţia Parlamentului European cu privire la homofobie

 

Pentru comentarii pe marginea acestei rezoluţii, ca şi a altor documente similare,

a se vedea serialul ,,Sodoma cucereşte lumea, cu sau fără voia noastră”

 

* * *

 

Homofobia în Europa

Rezoluţia Parlamentului European din 26 aprilie 2007

despre homofobia în Europa

 

Parlamentul European,

 

Luând în considerare

– instrumentele internaţionale ce garantează drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi interzic discriminarea, mai ales Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,

– articolele 6 şi 7 ale Tratatului Uniunii Europene şi articolul 13 al Tratatului de constituire al Comunităţii Europene, care obligă Uniunea Europeană, şi respectiv Comunitatea Europeană, ca şi statele membre, să susţină drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, şi care asigură mijloace la nivel european pentru a lupta împotriva discriminării şi încălcării drepturilor omului,

– Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 21 din aceasta, care interzice discriminarea pe baza orientării sexuale,

– acţiunile Comunităţii Europene pentru a lupta împotriva homofobiei şi discriminării bazate pe orientarea sexuală, îndeosebi directiva Consiliului 2000/78/EC din 27 noiembrie 2000, care hotărăşte un cadru general pentru tratamentul egal la angajare şi profesie şi decizia nr. 771/2006/EC a Parlamentului European şi Consiliului Europei din 17 mai 2006, ce stabileşte Anul european al oportunităţilor egale pentru toţi (2007) – către o societate dreaptă,

– rezoluţiile sale anterioare cu privire la homofobie, protejarea minorităţilor şi politicile anti-discriminare, şi în special pe cele din 18 ianuarie 2006 despre homofobia în Europa şi din 15 iunie 2006 despre creşterea violenţei rasiste şi homofobe în Europa,

– Regula 103 (4) din Regulile sale de procedură,

 

Întrucât

A. Parlamentul a monitorizat o proliferare a discursului de ură ce ţinteşte comunitatea LGBT (1) într-un număr de ţări europene,

B. Declaraţiile şi acţiunile liderilor politici şi religioşi au un impact semnificativ asupra opiniei publice, astfel încât ei au o responsabilitate importantă în a contribui pozitiv la un climat de toleranţă şi egalitate,

C. Această rezoluţie, asemenea rezoluţiilor mai sus-menţionate, a fost declanşată de proliferarea discursului de ură şi alte serii de evenimente îngrijorătoare, precum interzicerea de către autorităţile locale de a avea loc marşuri de egalitate şi gay pride (2), folosirea de către politicienii de frunte şi conducătorii religioşi a limbajului inflamator sau ameninţător sau a discursului de ură, şi eşecul poliţiei de a asigura protecţie adecvată împotriva demonstraţiilor violente ale grupurilor homofobe, chiar atunci când întrerup manifestaţii paşnice,

D. Marşurile de egalitate şi gay pride sunt planificate pretutindeni în Europa şi în lume în lunile următoare, cu participanţi şi organizatori confruntându-se cu o posibilă violenţă fizică, în ciuda dreptului lor fundamental la libertatea de expresie şi întrunire, precum sunt amintite printre altele de comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului,

E. Matteo, un cetăţean italian de 16 ani din Torino, s-a sinucis recent şi a lăsat două scrisori de sinucidere, menţionând că motivul pentru care se sinucide este teroarea la care a fost supus din cauza orientării sale sexuale; întrucât organizaţiile societăţii civile din Marea Britanie au semnalat o creştere a numărului de cazuri de intimidare homofobă în liceele din întreaga ţară; întrucât un bărbat homosexual a fost omorât în bătaie în Olanda exclusiv pentru orientarea sa sexuală şi înfăţişarea feminină,

F. Parlamentul a cerut în repetate rânduri completarea pachetului legislativ anti-discriminare pe baza articolului 13 al Tratatului de constituire al Comunităţii Europene, şi cere periodic Comisiei să propună o directivă care să interzică discriminarea bazată pe orientarea sexuală în toate sectoarele,

G. În rezoluţia sa mai sus-menţionată din 15 iunie 2006, parlamentul şi-a exprimat deja preocuparea serioasă faţă de situaţia din Europa şi în special din Polonia, condamnând declaraţiile de incitare la ură şi violenţă ale liderilor Partidului Liga Familiilor Poloneze şi, mai ales, ale vicepremierului (3),

H. În martie 2007, vicepremierul polonez a anunţat proiectul de lege care pedepseşte ‘propaganda homosexuală’ în şcoli şi a ilustrat conţinutul lui, care este de a prevedea concedierea, amendarea sau întemniţarea conducătorilor şcolilor, profesorilor şi elevilor în caz că ‘activează’ pentru drepturile LGBT în şcoli,

I. Vicepremierul a confirmat că administraţia propune o asemenea legislaţie şi a declarat că ‘profesorii care îşi dezvăluie homosexualitatea vor fi concediaţi’; întrucât diferiţi membri ai guvernului polonez au reacţionat în moduri variate, lăsând neclar dacă legislaţia va fi propusă în realitate,

J. Vicepremierul polonez a exprimat o dorinţă de a promova adoptarea de legi similare la nivel european,

K. Legislaţia propusă a primit sprijinul prim-ministrului polonez, care a afirmat că ‘prin promovarea unui stil de viaţă homosexual pentru tinerii din sistemul şcolar, ca o alternativă la viaţa normală, se merge prea departe, iar aceste tipuri de iniţiative în şcoli trebuie oprite’, dând astfel o interpretare deformată a educaţiei şi toleranţei,

L. Ombudsman-ul (4) polonez pentru copii a susţinut că pregăteşte o listă de slujbe pentru care homosexualii nu sunt potriviţi,

M. În iunie 2006, biroul procuraturii de stat a ordonat verificarea fondurilor organizaţiilor LGBT în legătură cu ‘mişcările criminale’ şi prezenţa lor în şcoli, cu scopul de a găsi urme ale activităţilor criminale, fără nici un rezultat,

N. Pe 8 iunie 2006, guvernul polonez l-a concediat pe conducătorul Centrului pentru perfecţionarea profesorilor şi a interzis distribuirea unui manual anti-discriminare oficial, al Consiliului Europei, şi întrucât noul şef al centrului a declarat pe 9 octombrie 2006 că ‘modelele necorespunzătoare nu trebuie să fie prezente în şcoli, deoarece scopul şcolii este de a explica diferenţa dintre bine şi rău, frumos şi urât … şcoala trebuie să explice că practicile homosexuale conduc la dramă, pustiire şi degenerare’,

O. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a reacţionat la evenimentele descrise declarând că ‘guvernul polonez este liber să decidă dacă doreşte sau nu să folosească materialul Consiliului Europei pentru educaţia în domeniul drepturilor omului, dar dacă materialul este opţional, valorile şi principiile conţinute în el nu sunt cu siguranţă’ şi şi-a exprimat îngrijorarea faţă de ‘unele politici ce promovează homofobia … şi atitudinile homofobe sunt acceptate de guvern’,

P. De asemenea, guvernul polonez a refuzat să finanţeze proiectele sponsorizate de organizaţiile LGBT din cadrul Programului pentru tineret european, şi a explicat această decizie într-o scrisoare către aceste organizaţii afirmând că ‘politica guvernului nu sprijină acţiuni care au ca scop propagarea comportamentului homosexual şi o astfel de atitudine printre cei tineri … îiarş rolul guvernului nu este de a susţine colaborarea cu organizaţiile homosexuale’,

Q. Pot fi remarcate şi o sumă de progrese, precum evenimentul gay pride reuşit din Varşovia din iunie 2006, demonstraţia masivă pentru toleranţă şi democraţie din Varşovia din noiembrie 2006 după interzicerea unei manifestaţii pentru toleranţă în Poznan, protejarea marşului pentru drepturile homosexualilor din Cracovia din aprilie 2007, şi faptul că marşurile gay pride nu mai sunt interzise în mod sistematic,

R. Parlamentul a cerut Centrului European de monitorizare a rasismului şi xenofobiei să întreprindă o anchetă cu privire la climatul existent de intoleranţă rasistă, xenofobă şi homofobă din Polonia, şi a cerut Comisiei să verifice dacă acţiunile şi declaraţiile vicepremierului polonez sunt conforme cu articolul 6 al Tratatului Uniunii Europene, pe câtă vreme aminteşte sancţiunile stabilite pentru încălcarea lui, şi întrucât aceste cereri nu au fost împlinite,

 

1. Subliniază că Uniunea Europeană este înainte de orice o comunitate a valorilor, cu respect faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, democraţie şi domnia legii, egalitate şi nediscriminare printre cele mai preţuite valori ale sale;

2. Afirmă că instituţiile Uniunii Europene şi statele membre au datoria de a garanta că drepturile omului ale popoarelor ce trăiesc în Europa sunt respectate, apărate şi promovate, aşa cum sunt prevăzute de Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolul 6 al Tratatului Uniunii Europene, directiva Consiliului 2000/43/EC din 29 iunie 2000, ce implementează principiul tratamentului egal pentru persoane indiferent de originea rasială sau etnică şi directiva Consiliului 2000/78/EC;

3. Reiterează cererea sa către Comisie de a garanta că discriminarea pe baza orientării sexuale este interzisă în toate sectoarele de activitate, prin completarea pachetului anti-discriminare pe baza articolului 13 al Tratatului de constituire al Comunităţii Europene, fără de care persoanele LGBT şi altele care se confruntă cu discriminări felurite continuă să se afle în pericol de a fi discriminate; cere decriminalizarea homosexualităţii în întreaga lume;

4. Va marca ziua internaţională împotriva homofobiei pe 17 mai, în fiecare an;

5. Solicită Comisiei să urgenteze verificarea implementării directivelor anti-discriminare şi să instituie acţiuni judecătoreşti împotriva statelor membre în cazul încălcării obligaţiilor lor faţă de legea Comunităţii;

6. Aminteşte tuturor statelor membre că, în conformitate cu precedentul juridic al Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul la libertatea de întrunire poate fi exercitat chiar atunci când vederile celor care exercită acest drept contestă vederile majorităţii şi că, în consecinţă, interzicerile discriminatorii ale marşurilor pride, ca şi eşecul de a asigura o protecţie adecvată celor care iau parte la ele, contravin principiilor apărate de Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; invită toate autorităţile competente, inclusiv autorităţile locale, să autorizeze astfel de marşuri şi să protejeze participanţii în mod corespunzător;

7. Condamnă remarcile discriminatorii ale conducătorilor politici şi religioşi ce ţintesc homosexualii, deoarece ele alimentează ura şi violenţa chiar dacă sunt retractate ulterior, şi cere ierarhiilor organizaţiilor respective să le dezaprobe;

8. Reiterează invitaţia sa către toate statele membre de a propune o legislaţie care să depăşească discriminarea experimentată de cuplurile de acelaşi sex, şi cere Comisiei să facă propuneri pentru a asigura că principiul recunoaşterii reciproce este aplicat şi în acest domeniu, cu scopul de a garanta libertatea de mişcare a tuturor persoanelor din Uniunea Europeană fără discriminare;

9. Exprimă solidaritatea cu, şi sprijinul pentru, activiştii pentru drepturile fundamentale şi apărătorii drepturilor egale pentru membrii comunităţii LGBT;

10. Solicită autorităţilor competente din Polonia să se abţină de la a propune sau adopta o legislaţie precum cea descrisă de vicepremierul polonez, sau de la a implementa măsuri de intimidare a organizaţiilor LGBT;

11. Cheamă autorităţile competente din Polonia să condamne public şi să ia măsuri împotriva declaraţiilor personalităţilor publice, care incită la discriminare şi ură pe baza orientării sexuale; crede că orice altă atitudine ar constitui o încălcare a articolului 6 al Tratatului Uniunii Europene;

12. Cere autorităţilor poloneze să faciliteze implementarea Anului oportunităţilor egale 2007, şi cere Comisiei să monitorizeze introducerea anului, în special a clauzei prin care finanţarea este condiţionată de garantarea că toate motivele de discriminare sunt tratate în mod egal în programele naţionale;

13. Cere Conferinţei Preşedinţilor să autorizeze trimiterea unei delegaţii în Polonia cu misiune de constatare, cu scopul de a obţine o imagine clară a situaţiei şi de a intra în dialog cu toate părţile implicate;

14. Îl instruieşte pe preşedintele său să trimită această rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre şi ţărilor candidate, şi Consiliului Europei.

 

Note (aparţin traducătorului)

1. Comunitatea LGBT, adică comunitatea lesbienelor, homosexualilor (gay), bisexualilor şi transsexualilor.

2. Gay pride – aşa se numesc marşurile organizate de homosexuali, prin care militează pentru drepturi egale.

3. Vicepremierul polonez este şi ministrul Educaţiei din Polonia. Pentru concizie, am scris ,,vicepremierul”, în loc de ,,vicepremierul şi ministrul Educaţiei din Polonia”.

4. Funcţionar neguvernamental, care are sarcina de a examina plângerile cetăţenilor împotriva administraţiei.

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 53/Almanah 2009