Almanah 2014

ALMANAH 2014
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA
MAREA TRĂDAREAlmanah 2014 03
Documente
Mai 1998
de protoiereu Lev Lebedev († 1998)
de protoiereu Lev Lebedev († 1998)
CHESTIUNEA CALENDARULUIAlmanah 2014 07
privind data Paştelui din anul 1929
Articole despre schimbarea calendarului din presa vremii
– Partea I a apărut în almanahul pe anul 2012
ALTE ARTICOLEAlmanah 2014 11
Episcopul Rafail Hawaweeny despre anglicani şi botezul ortodox