Almanah 2017

ALMANAH 2017
Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova, 8-18 iulie 1948
» Către un al VIII-lea Sinod Ecumenic
[Culisele Conferinţei pan-ortodoxe de la Moscova din 1948]
Regimul sovietic a pregătit minuţios ani în şir organizarea unui Sinod Ecumenic la Moscova urmărind să proclame că Biserica Rusă este noua Patriarhie Ecumenică, cea de-a Treia Romă, dar în final ceea ce a reieşit nu s-a putut numi decât Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova din 1948

» Prezentarea succintă a conferinţei

Privind chestiunea calendarului
» Despre calendarul Bisericii, referat prezentat de profesorul asociat Alexie Gheorghievski, de la Academia Duhovnicească din Moscova
» Câteva consideraţiuni în legătură cu îndreptarea calendarului, referat prezentat de preotul profesor Petre Vintilescu, decanul Facultăţii de Teologie din Bucureşti
» Stilul nou şi stilul vechi, zise gregorian şi iulian, referat prezentat de arhiepiscopul Serafim Sobolev, întâistătător al parohiilor ruse din Bulgaria

» Dezbateri din cadrul comisiei însărcinate cu chestiunea calendarului
[Fragmente din stenogramele dezbaterilor]

» Biserica Ortodoxă şi mişcarea ecumenică
[rezumat al referatului prezentat de delegaţia Bisericii Ortodoxe Române]

Rezoluţii
» Rezoluţia în legătură cu problema: ,,Vaticanul şi Biserica Ortodoxă”
» Rezoluţia în legătură cu problema: ,,Mişcarea ecumenică şi Biserica Ortodoxă”
» Rezoluţia cu privire la problema ,,calendarului bisericesc”
» Rezoluţia în legătură cu problema: ,,Despre ierarhia anglicană”

» Apel către creştinii din toată lumea

» Urmările conferinţei

» Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova din 1948 în periodicele religioase româneşti