Almanah 2021. Congresul de Teologie Ortodoxa de la Atena, 1936 (X)

Congresul de Teologie Ortodoxă de la Atena, 1936

Întâiul congres de teologie ortodox (IV)

Atena, 28 noiembrie – 5 decembrie 1936

Episodul anterior

 

Cu puţine zile înainte de întrunirea congresului am primit şi programul definitiv şi detailat al congresului, redactat în limbile elină şi franceză, pe care îl redăm aici în întregime:

 

Program

Preşedinţia congresului: profesor Hamilcar Alivisatos, preşedinte; profesor Vasilie Vellas, secretar general.

Comitet de organizare a congresului: Hamilcar Alivisatos, profesor de drept canonic şi de teologie pastorală (preşedinte); Grigorie Papamihail, profesor de apologetică; Dimitrie Balanos, profesor de patrologie; Vasilie Vellas, profesor de tâlcuire a Vechiului Testament (secretar general);

Secretari: Mario Zafiriou, Andrei Phytrakis.

Biroul congresului şi de informaţii (la universitate): profesor Hamilcar Alivisatos, preşedinte; profesor Vasilie Vellas, secretar general;

Secretari: Mario Zafiriou, licenţiat în drept şi în ştiinţe politice şi economice, bacalaureat în litere; Andrei Phytrakis, licenţiat în teologie;

Ghizi: Leonida Philipphidis profesor agregat, Dimitrie Moraitis profesor agregat, Vasilie Exarchos doctor în teologie, Vasilie Ioannidis doctor în teologie, Ioan Karmiris doctor în teologie, Nicolae Capsis doctor în teologie, Gherasim Konidaris doctor în teologie, Ioan Bonis doctor în teologie, Ioan Frangoulis doctor în teologie.

Ghizi adjuncţi: Iustin Moisescu, Grigorie Cernăianu, Vasilie Costiţ, Apostolo Mihailov, dra Dora Messinesi, Ioan Kamilakis, Pyrrhus Economides, Ioan M. Mercouris, Constantin Magger, Antonie Arapis.

 

A) Ordinea de zi

(Subiecte)

I

Poziţia ştiinţei teologice în Biserica Ortodoxă

a) Fixarea principiilor fundamentale ale ortodoxiei.

b) Cercetarea ştiinţifică liberă în teologie şi autoritatea ecleziastică (problemele ecleziologice).

c) Expunerea influenţelor exterioare asupra teologiei ortodoxe după căderea Constantinopolului.

1. Influenţe romano-catolice.

2. Influenţe filozofice.

d) Noua teologie ortodoxă în raporturile sale cu teologia patristică şi noile concepte şi metode teologice; Tradiţia în general.

e) Misiunea ştiinţei teologice pentru clarificarea conştiinţei ecleziastice.

Raportori: 1. Arhiepiscopul Hrisostom al Atenei, 2. Constantin Dyovouniotis, 3. Dimitrie Balanos, 4. Panagiotis Braţiotis, 5. Vasilie Vellas, 6. Ev. Antoniadis, 7. Ioan Mihălcescu, 8. Ioan Savin, 9. Nicolae Cotos, 10. Egumenul Cassian (Besobrasof), 11. Serghie Bulgakov, 12. A.V. Kartaşof, 13. Gheorghe Florovski, 14. Ştefan Dimitrievici.

N.B.: Raportorii diferitelor subiecte sunt menţionaţi în ordinea vechimii facultăţii din care fac parte.

 

II

Expunerile teologice asupra chestiunilor ecleziastice

a) Problema convocării unui sinod ecumenic

b) Modul de înţelegere a diferitelor Biserici Ortodoxe şi a deciziilor lor asupra chestiunilor generale şi urgente (de exemplu, calendarul, căsătoria preoţilor, muzica, posturile etc) în caz de întârziere a convocării unui sinod ecumenic.

c) Slujirea pozitivă actuală a ştiinţei teologice adusă Bisericii prin:

1. Pregătirea codificării sfintelor canoane şi importanţa lor actuală.

2. Revizuirea critică şi publicarea textelor liturgice vechi.

3. Misiunea Bisericii Ortodoxe (interioară şi exterioară).

d) Ortodoxia şi problemele prezente în viaţă:

1. Biserica şi cultura.

2. Biserica şi statul.

3. Biserica şi chestiunile sociale.

Raportori: 1. Hamilcar Alivisatos, 2. Dimitrie Balanos, 3. Nicolae Louvaris, 4. Dimitrie Moraitis, 5. V.G. Ispir, 6. Şerban Ionescu, 7. Theodor M. Popescu, 8. Valerian Şesan, 9. Vasilie Gheorghiu, 10. Ştefan Ţankov, 11. Hristo Dimitrov, 12. G.St. Paschev, 13. Vasilie Zenkovski, 14. Filaret Granici, 15. Iustin Popovici.

 

III

Deziderate

1. O revistă teologică ortodoxă

2. Relaţii strânse între facultăţile de teologie.

Raportori: Nicolae Cotos.

 

B) Programa analitică a lucrărilor şi ordinea de zi

(Subiecte)

Duminică 29 noiembrie

(prima zi)

9,30 la Biserica Universitară din Kapnicarea. Masă solemnă şi Te Deum; va sluji Arhiepiscopul Hrisostom al Atenei.

11,30 la sala de festivităţi a Universităţii din Atena. Şedinţă de deschidere a congresului în prezenţa: maiestăţii sale regele, preşedintele Consiliului de Miniştri, miniştrii şi sfântul sinod.

  1. Alocuţiunea preşedintelui congresului, dl. Hamilcar Alivisatos, profesor de drept canonic şi de teologie pastorală.
  2. Alocuţiunea dlui. ministru al instrucţiei publice şi cultelor.
  3. Alocuţiunea dlui. rector al Universităţii din Atena.
  4. Alocuţiunea arhiepiscopului Atenei.
  5. Alocuţiunea delegatului Patriarhiei Ecumenice şi reprezentanţilor oficiali ai diferitelor Biserici Ortodoxe.
  6. Alocuţiunile reprezentanţilor facultăţilor străine (în ordinea vechimii[1]): 1. Bucureşti, 2. Chişinău, 3. Cernăuţi, 4. Varşovia, 5. Sofia, 6. Paris, 7. Belgrad. Alegerea preşedinţilor de onoare şi preşedinţilor secţiunilor congresului.

14,30-18,30 Excursie la Vouliagmeni. Punct de plecare: Universitatea din Atena. Vizită la orfelinatul Arhiepiscopiei Atenei.

21 Dineu oferit de Facultatea de Teologie a Universităţii din Atena reprezentanţilor guvernului, Bisericii şi domnilor participanţi la congres.

 

Luni 30 noiembrie

(a doua zi)

9-11 Şedinţă de secţiuni (sala de festivităţi a Clubului Universitar)

 

I. Subiect

Poziţia ştiinţei teologice în Biserica Ortodoxă

a) Fixarea principiilor fundamentale ale ortodoxiei (dnii. Panagiotis Braţiotis, Ioan Mihălcescu, Ioan Savin şi Serghie Bulgakov).

b) Cercetarea ştiinţifică liberă în teologie şi autoritatea ecleziastică (problemele ecleziologice) (dnii. Vasilie Vellas, Ev. Antoniadis, A. Kartaşof, Nicolae Cotos, Serghie Bulgakov şi egumenul Cassian (Besobrasof)).

c) Expunerea influenţelor exterioare asupra teologiei ortodoxe după căderea Constantinopolului.

1. Influenţe romano-catolice.

2. Influenţe protestante.

3. Influenţe filozofice (Arhiepiscopul Hrisostom al Atenei, dnii. Constantin Dyovouniotis şi Gheorghe Florovski).

11-13 Vizite la bisericile bizantine din Atena şi la diverse instituţii (bibliotecă, universitate, academie etc).

16-18 Şedinţă (sala de festivităţi a Clubului Universitar

 

I. Subiect

Poziţia ştiinţei teologice în Biserica Ortodoxă (continuare)

d) Noua teologie ortodoxă în raporturile sale cu teologia patristică şi noile concepte şi metode teologice; Tradiţia în general (dnii. Dimitrie Balanos şi Gheorghe Florovski).

e) Misiunea ştiinţei teologice pentru clarificarea conştiinţei ecleziastice (dl. Ştefan Dimitrievici).

21 Dineu oferit de dl. ministru al instrucţiei publice şi cultelor

 

Marţi 1 decembrie

(a treia zi)

9 Vizită la Acropole şi la alte monumente vechi

13 Masa de prânz oferită de dl. rector al universităţii reprezentanţilor guvernului, Bisericii şi domnilor participanţi la congres.

16-18 Şedinţă de secţiuni (la sala de festivităţi a Clubului Universitar).

Participanţii la congres pe Areopag

 

II. Subiect

Expunerile teologice asupra chestiunilor ecleziastice

a) Problema convocării unui sinod ecumenic (dnii. Hamilcar Alivisatos, Dimitrie Balanos, Valerian Şesan, Ştefan Ţankov, Filaret Granici şi Iustin Popovici).

b) Modul de înţelegere a diferitelor Biserici Ortodoxe şi a deciziilor lor asupra chestiunilor generale şi urgente (de exemplu, calendarul, căsătoria preoţilor, muzica, posturile etc) în caz de întârziere a convocării unui sinod ecumenic (dnii. Hamilcar Alivisatos şi Vasilie Gheorghiu).

c) Slujirea pozitivă actuală a ştiinţei teologice adusă Bisericii prin:

1. Pregătirea codificării sfintelor canoane şi importanţa lor actuală dnii. Hamilcar Alivisatos şi Valerian Şesan).

 

Miercuri 2 decembrie

(a patra zi)

9-12 Şedinţă de secţiuni (la sala de festivităţi a Clubului Universitar).

 

II. Subiect

Expunerile teologice asupra chestiunilor ecleziastice (continuare)

2. Revizuirea critică şi publicarea textelor liturgice vechi.

3. Misiunea Bisericii Ortodoxe (interioară şi exterioară) (dnii. Hamilcar Alivisatos, Dimitrie Moraitis, V.G. Ispir şi Hristo Dimitrov).

d) Ortodoxia şi problemele prezente în viaţă:

1. Biserica şi cultura (dnii. Nicolae Louvaris, Theodor Popescu şi Vasilie Zenkovski).

2. Biserica şi statul (dl. Hamilcar Alivisatos)

3. Biserica şi chestiunile sociale (dnii. Hamilcar Alivisatos, Şerban Ionescu şi G.St. Paschev).

14-18 Vizită la muzee: 1. Arheologic, 2. Bizantin, 3. Benakis etc (dl. profesor Gheorghe Sotiriou va da explicaţii despre monumentele creştine străvechi şi importanţa ultimelor săpături arheologice ale monumentelor creştine din Grecia pentru ştiinţa teologică

21 Dineu oferit de dl. primar al Atenei reprezentanţilor guvernului, Bisericii şi domnilor participanţi la congres.

 

Joi 3 decembrie

(a cincea zi)

9-12 Şedinţă de secţiuni (la sala de festivităţi a Clubului Universitar).

 

III. Subiect

Deziderate

1. O revistă teologică ortodoxă (dl. Nicolae Cotos).

2. Relaţii strânse între facultăţile de teologie (dl. Nicolae Cotos).

16-18 Şedinţă de închidere (la sala de festivităţi a Clubului Universitar). Expedierea afacerilor curente. Alegerea oraşului unde va avea loc următorul congres. Discurs de închidere al preşedintelui congresului, dl. profesor Hamilcar Alivisatos.

21 Dineu oferit de arhiepiscopul Atenei reprezentanţilor guvernului şi domnilor participanţi la congres.

 

Vineri 4 decembrie

(a şasea zi)

Excursie la Daphni, Eleusis, vechiul şi noul Corint, Loutraki-Atena.

7,30 Plecarea. Loc de întâlnire: universitate

8 Vizită la vechea Mânăstire din Daphni

9 Vizită la Eleusis

10,30 Sosire în vechiul Corint

12,30 Vizită la noul Corint

13,30 Masă de prânz la Loutraki oferită de Mitropolitul Damaschin al Corintului

19 Întoarcere la Atena

 

[1] După vechimea lor, facultăţile de teologie ortodoxe trebuie înşirate: Atena, Cernăuţi, Bucureşti etc şi nu cum se înşiră aici.

Din aceeasi categorie...