Author: admin

Lumea in deriva nr. 43

Din scrierile Arhiepiscopului Averchie de Jordanville Nevoinţa pentru virtute de Arhiepiscop Averchie de Jordanville   Nota redacţiei: Această scriere a arhiepiscopului Averchie este alcătuită din 13 prelegeri despre asceză şi teologie morală pe care...

Scriptura NT nr. 12

Tâlcuiri la Noul Testament Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului   CARTEA A X-A (Luca 20, 42 – 24, 53) 1. ,,Zis-au Domnul Domnului meu” (Psalmi 109, 1; Luca 20,...

Scriptura VT nr. 23

Tâlcuiri la Vechiul Testament Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil   Omilia a X-a (Iezechiil 40, 44-47) 1. Proorocul, înţelegând cu înţelepciune semnificaţiile mistice ale Sfintei Scripturi prin insuflarea Sfântului Duh,...

Editorial nr. 51

Patriarhul Athenagora al Constantinopolului şi relaţiile sale cu Lumea Nouă I. Arhiepiscopul Athenagora al Americii către proto-CIA: ,,Instrucţiunile voastre vor fi executate cu exactitate” II. Îndepărtarea patriarhului Maxim al V-lea potrivit dosarelor CIA (I)...

Scriptura nr. 60

Nădejdea noastră Cuvinte despre Fericiri de arhimandrit Serafim Alexiev I. DESPRE FERICIREA CRESTINULUI Fericiţi toţi cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui Psalmi 127, 1 Păcatul, tâlharul care răpeşte fericirea...

Scriptura nr. 59

ALFABETUL DUHOVNICESC  alcătuit de Sfântul Dimitrie al Rostovului din învăţături şi rugăciuni temeluitoare de suflet PARTEA I 1. Despre aceea că pricina dintâi a căderii lui Adam a fost nechibzuinţa şi desăvârşita necunoaştere de...

Pagini de istorie cont nr. 14

Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX Bătălia pentru Constantinopol Între războiul din Crimeea şi cel ruso-turc (1853-1878) Imperiul Rus nu reuşeşte să-şi redobândească poziţia Proiecte de a ocupa Strâmtoarea Bosfor Contextul general...

PC. Carti si articole 03-1

Cuvant duhovnicesc nr. 11

Despre moarte şi înviere de arhimandrit Serafim Alexiev I. Scopul vieţii omeneşti pe pământ II. Despre chipul lui Dumnezeu în om şi despre viaţa trupească, sufletească şi duhovnicească III. Cuvântul lui Dumnezeu despre viaţa...

Pagini de istorie nr. 27

Pagini de istorie nr. 27

ISTORIA BISERICII PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos până în zilele noastre alcătuită după documente originale şi autentice de Vladimir Guettee doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse Volumul...

Istoria – noi nr. 11

Calendarul – un instrument puternic în mâna propagandei Înfiinţarea de noi ‘sărbători’ Căutarea unei date care să marcheze începutul noii ere: 18 iunie, ziua internaţională a femeii, 1 mai etc Astăzi ,,zi a revoluţiei”,...

Sfintii nr. 17

SFINTII DIN CATACOMBELE RUSIEI de profesor I.M. Andreev I. Episcopul Maxim al Serpuhovului († 1930) II. Episcopul Ierotei de Nikolsk şi prietenul său, ieroschimonahul Serafim († 1928) 1. Separarea lui Ierotei, episcop de Nikolsk...

De la simple rataciri nr. 05

Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei – Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului – Apar ereziile Erezia lui Arie, Sinodul I Ecumenic (325) şi prima perioadă a prigoanelor împotriva credincioşilor ortodocşi (338-363) Sfântul...

Ecumenism nr. 30

ECUMENISMUL – CALEA CĂTRE PIERZARE de Ludmilla Perepiolkina 1. Cuvânt înainte la ediţia online 2. Cuvânt înainte la ediţia în limba engleză 3. Ecumenismul – erezia ereziilor. Anatema împotriva ecumenismului 4. Limba Babilonului 5....

Editorial nr. 54

Poziţia Patriarhiei Ecumenice în Biserica Ortodoxă   PARTEA I Am crezut că, după atâţia ani, nu mai putem afla nimic nou despre activităţile mai mult decât faimosului patriarh ecumenic Meletie Metaxakis. Iată încă o...

Scriptura VT 77

Istoria – ctos nr. 01

SCRIPTURĂ ŞI TRADIŢIE de Arhiepiscop Hrisostom de Etna şi Episcop Avxentie de Foticeea Prolog I. SCRIPTURĂ ŞI TRADIŢIE Scriptura Canonul Vechiului Testament Canonul Noului Testament Canoanele Vechiului şi Noului Testament la ortodocşii răsăriteni, romano-catolici...