Author: Partenie P

Arhimandritul Galaction Cordun – spiritual la Seminarul Nifon Mitropolitul

Arhimandritul Galaction Cordun – spiritual la Seminarul Nifon Mitropolitul

MITROPOLITUL GALACTION CORDUN Scrieri Înţelesul dogmatic al interzicerii recăsătoririi slujitorilor sfinţiţi [1923] Cuvinte de viaţă pentru cei trudiţi [1923] Simţământul religios înnăscut în firea omului [1923] Aşezământul Sfintei Biserici Ortodoxe Universale pentru venerarea şi...

Alfabetul duhovnicesc (XX)

Alfabetul duhovnicesc (XX)

ALFABETUL DUHOVNICESC (XX) alcătuit de Sfântul Dimitrie al Rostovului din învăţături şi rugăciuni temeluitoare de suflet   Episodul anterior Capitolul 9 Despre aceea că se cuvine ca pururi să ne deşteptăm dorirea pentru râvna...

Talcuirea crezului (IV)

Tâlcuirea crezului (IV) de arhimandrit Serafim Alexiev Episodul anterior   Al doilea articol (Cred) şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină...

Psihologia totalitarismului (I)

Psihologia totalitarismului (I) Acest articol a apărut pentru prima oară pe Transhumanism.News, pe 1 iulie 2022   Psihologia vremurilor este crucială Profesorul Mattias Desmet, un psiholog belgian cu un master în statistică, a câştigat...

Talcuiri la Vechiul Testament (XCIV)

Talcuiri la Vechiul Testament (XCIV)

Tâlcuiri la Vechiul Testament Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil (XCIV) Episodul anterior   Fragmentul XIII ,,Despre cicatricile pocăinţei” (Psalmi 37, 5) La discuţia despre abolirea amintirii greşelilor a fost adăugat:...

Biserica si statul (IV)

Biserica si statul (IV)

Biserica şi statul (IV) de Constantin Pobedonosţev Episodul anterior   V La sfârşitul secolului al XVIII-lea în Europa apuseană a început o schimbare de la vechiul sistem la sistemul egalizării credinţelor creştine în faţa...

Istoria Bisericii. Perioada celor sapte Sinoade Ecumenice (IV)

Istoria Bisericii. Perioada celor sapte Sinoade Ecumenice (IV)

ISTORIA BISERICII (IV) PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE Episodul anterior de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos până în zilele noastre alcătuită după documente originale şi autentice de Vladimir Guettee doctor în teologia Bisericii...

Ortodoxia si religia viitorului (I)

Ortodoxia şi religia viitorului (I) de ieromonah Serafim Rose († 1982) Strâmtă este uşa şi îngustă calea, care duce în viaţă, şi puţini sunt cei ce o află pre ea. Păziţi-vă de proorocii cei...

Nadejdea noastra. Cuvinte despre Fericiri (XIX)

Nădejdea noastră Cuvinte despre Fericiri (XIX) de arhimandrit Serafim Alexiev Episoadele anterioare   VI. FERICIREA A CINCEA Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui Matei 5, 7   Păcate împotriva fericirii a cincea...

Sfintii din catacombele Rusiei (XIII)

Sfintii din catacombele Rusiei (XIII)

SFINTII DIN CATACOMBELE RUSIEI (XIII) Episoadele anterioare   Episcopul schimnic Macarie Episcopul rătăcitor din catacombe   Tot ceea ce ştim despre episcopul schimnic Macarie este conţinut în cele două mărturii care urmează; dar puţinul...

Monahismul – scutul de aparare al Ortodoxiei (XIX)

Monahismul – scutul de apărare al Ortodoxiei (XIX) – Istorisiri din diferite epoci ale creştinismului – Episoadele anterioare   Sfinţii Cuvioşi Antioh Pandectul şi Teodor, preotul din Rait Vestitul Antioh s-a nevoit în Lavra...

Cuvant la Sfanta si Marea Sambata

Cuvânt al celui între sfinţi Părintelui nostru Epifanie, episcopul Ciprului, la dumnezeiescul mormânt al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la Iosif din Arimateea şi la preaslăvita coborâre a Domnului în iad după patima...

Lumea 65 2

Anunt

ANUNŢ Site-ul nostru intră într-o mică vacanţă de 2 săptămâni, pe perioada Săptămânii Patimilor şi a Săptămânii Luminate. Vom reveni luni 11/24 aprilie cu noutăţi. * * * Povestire dureroasă pentru toată multa mulţime...

Talcuire la canoanele Deniilor (VII)

POSTUL MARE 2023 Tâlcuire la canoanele Deniilor (VII) de Sfântul Nicodim Aghioritul   Tâlcuire la canonul Sfintei şi Marii Sâmbete Cântarea a IV-a Biruind Tu prin puterea a ceea ce este mai puternic, sufletul...

Cea mai lunga schisma din Ortodoxia moderna (II)

Cea mai lungă schismă din Ortodoxia modernă: autocefalia bulgară şi etnofiletismul (II) de Matthew Namee, Orthodox History   Partea I În primele luni ale anului 1872, pregătirile pentru sinod erau în curs, dar bulgarii...

Istoria Bisericii. Perioada celor sapte Sinoade Ecumenice (III)

Istoria Bisericii. Perioada celor sapte Sinoade Ecumenice (III)

ISTORIA BISERICII (III) PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE Episodul anterior de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos până în zilele noastre alcătuită după documente originale şi autentice de Vladimir Guettee doctor în teologia Bisericii...