Author: Partenie P

Lumea in deriva nr. 50

Scrisori despre Apus de arhiepiscop Ilarion Troiţki I. În loc de o prefaţă II. Slavismul III. Catedrala din Koln IV. Despre slujbe V. Ortodoxia în Apus VI. Ziua numelui regelui sârb VII. Despre Rin...

Pagini de istorie cont nr. 15

Renovaţionism versus Ortodoxie   ,,Nu ne este teamă în mod deosebit de toţi aceşti socialişti, anarhişti, atei şi revoluţionari … Dar există câţiva oameni neobişnuiţi printre ei care cred în Dumnezeu şi sunt creştini,...

Dogma sau doctrina nr. 45

Dogma sau doctrina nr. 45

Psihologia totalitarismului Acest articol a apărut pentru prima oară pe Transhumanism.News, pe 1 iulie 2022   PARTEA I Psihologia vremurilor este crucială Profesorul Mattias Desmet, un psiholog belgian cu un master în statistică, a...

Cuvant duhovnicesc nr. 12

Tâlcuirea crezului de arhimandrit Serafim Alexiev Simbolul de credinţă Primul articol Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Al doilea articol (Cred) şi într-Unul Domn Iisus Hristos,...

Pagini de istorie nr. 29

Pagini de istorie nr. 29

ISTORIA BISERICII PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos până în zilele noastre alcătuită după documente originale şi autentice de Vladimir Guettee doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse Volumul...

Cugetari nr. 34

Biserica şi statul de Constantin Pobedonosţev   PARTEA I Constantin Petrovici Pobedonosţev (1827-1907), a fost un om de stat conservator, profesor şi şef al catedrei de drept civil la Universitatea din Moscova (1860-1865), senator,...

Istoria – noi nr. 12

Istoria – noi nr. 12

Apostazia are un nume: Athenagora al Constantinopolului Clerici şi monahi ortodocşi renumiţi, precum Epifanie Theodoropoulos, Paisie Aghioritul, Teoclit Dionisiatul şi mulţi alţii au luat atitudine faţă de declaraţiile şi acţiunile Patriarhului Athenagora al Constantinopolului....

Ecumenism nr. 33

Ecumenism nr. 33

Ortodoxia şi religia viitorului de ieromonah Serafim Rose († 1982) Strâmtă este uşa şi îngustă calea, care duce în viaţă, şi puţini sunt cei ce o află pre ea. Păziţi-vă de proorocii cei mincinoşi,...

Editorial nr. 58

Cea mai lungă schismă din Ortodoxia modernă: autocefalia bulgară şi etnofiletismul de Matthew Namee, Orthodox History A se vedea Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârsitul secolului XIX. Bătălia pentru Constantinopol, rolul Rusiei în schisma...

Almanah 2022 3

Almanah 2022 3

Congresul de Teologie Ortodoxă de la Atena, 1936 Revizuirea canoanelor şi altor norme bisericeşti precum şi codificarea lor[1] de dr. Valerian Şesan   I. Canoanele, precum peste tot toate normele bisericeşti, fiind date de...

Almanah 2022 2

Almanah 2022 2

Congresul de Teologie Ortodoxă de la Atena, 1936 Convocarea Sinodului Ecumenic[1] de dr. Valerian Şesan[2]   I. Sinodul ecumenic, acest cuvânt mare, exercită din timpurile cele mai vechi – începând cu anul 325 –...

Editorial nr. 59

Editorial nr. 59

Cuvânt al celui între sfinţi Părintelui nostru Epifanie, episcopul Ciprului, la dumnezeiescul mormânt al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la Iosif din Arimateea şi la preaslăvita coborâre a Domnului în iad după patima...

Lumea in deriva nr. 53

Lumea in deriva nr. 53

Calea împărătească: Adevărata Ortodoxie într-o epocă a apostaziei de ieromonah Serafim Rose († 1982) Articolul a apărut în The Orthodox Word, septembrie-octombrie 1976   Excesele sunt la fel (de dăunătoare) … [Dreapta judecată], ferindu-l...

Almanah 2022 4

Almanah 2022 4

Congresul de Teologie Ortodoxă de la Atena, 1936 Problema calendarului[1] de dr. Vasile Gheorghiu Alte articole de Vasile Gheorghiu, a se vedea în almanahul pe anul 2018, Schimbarea calendarului şi Pascalia iuliană: » Sfintele...

Pagini de istorie EP nr. 56

Pagini de istorie EP nr. 56

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ şi STATISTICA BISERICEASCĂ de Eusebiu Popovici   Capitolul II Protestantismul de la 1517-1789 §. 178. Ştiinţa şi literatura teologică la protestanţi Protestantismul luând chiar din capul locului mare dezvoltare putu produce...

Scriptura VT nr. 24

Tâlcuiri la Vechiul Testament Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil   Fragmentul I ,,Despre îngeri” Îngerii au fost creaţi astfel că dacă ei doreau puteau continua (să stea) neclintiţi în lumina...