Carti – Ortodoxia si ecumenismul

ORTODOXIA ŞI ECUMENISMUL*

De ce un creştin ortodox nu poate fi ecumenist

de arhimandriţii Serafim Alexiev şi Serghie Jazadjiev

 

Ediţia I, publicată acum fără nici o schimbare 

Despre cum funcţionează relaţia stil nou – stil vechi
O paralelă concisă între varianta originală şi cea pirat a cărţii ,,Ortodoxia şi ecumenismul”, scrisă de arhimandriţii Serafim Alexiev (†1993) şi Serghie Jazadjiev († 2008), aparţinând Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi a Bulgariei

Serafim Alexiev (1912-1993)
Arhimandritul Serafim Alexiev – fiu credincios şi păstrător al testamentului duhovnicesc al Sfântului Serafim Sobolev
Ce se întâmplă cu sufletul din ceasul morţii până în ziua a 40-a 
Ceasurile de dinaintea plecării sufletului de pe pământ
Calea rătăcirilor
- Adevăr şi minciună despre viaţa de după moarte -
Meşteşugul rugăciunii
Despre moarte şi înviere

Serghie Jazadjiev (1924-2008)
Monoteismul şi ,,Teoria Ramurilor” Bisericii Creştine
Arhimandritul Serghie Iazadjiev a trecut la Domnul


INTRODUCERE

PARTEA I
Ecumenismul şi aparenţa lui ‘creştină’ 

Principiul 1
Adevărul este universal, în vreme ce erezia nu poate şi nu trebuie să fie universală
A) Biserica Ortodoxă este deţinătoarea adevărului
B) Ecumenismul se îngrijeşte de o ‘Biserică’ neadevărată

Principiul 2
Ecumenismul este o erezie împotriva dogmei despre Biserica – Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească
A) Simbolul credinţei. Teoria „ramificaţiilor”. Pluralismul
B) Biserica este unică. Principiul anglican al atotcuprinderii
C) Biserica este Sfântă
D) Biserica este Sobornicească
E) Biserica este Apostolică
F) Biserica este infailibilă

Principiul 3
Ecumenismul contravine practicii dogmatice şi canonice a vechii Biserici şi apropie Ortodoxia de erezii

Principiul 4
Ecumenismul nu recunoaşte zidul despărţitor cu care Biserica Ortodoxă s-a îngrădit de comunităţile eretice

Principiul 5
Ecumenismul contestă canoanele apostolice 10 şi 45 îndreptate împotriva comuniunii în rugăciune cu ereticii

Principiul 6
Ecumenismul inventează concepte noi şi le revocă pe cele vechi pentru a atenua divergenţele dintre Ortodoxie şi confesiunile heterodoxe

Principiul 7
Ecumenismul foloseşte metodele ereticilor şi nu caută unitatea adevăratei credinţe întemeiată de Hristos
A) Ecumenismul fragmentează în mod eretic textele din Cuvântul lui Dumnezeu
B) Ecumenismul nu caută unitate în dreapta credinţă în Hristos

Principiul 8
Ecumenismul pregăteşte Ortodoxia pentru abateri dogmatice în scopul unităţii ecumenice
A) Planurile ecumenice ale unificării
B) Situaţia lamentabilă a ecumeniştilor ‘ortodocşi’ în C.E.B.
C) Primele abateri de la dogme
D) Staţi, şi ţineţi predaniile care v-aţi învăţat (II Tesaloniceni 2, 15)
E) Sfântul Vichentie de Lerini – luptător pentru statornicia credinţei
F) Sfinţii Părinţi împotriva diminuării rolului Ortodoxiei

Principiul 9
Argumentele în favoarea unirii în ecumenism sunt extrem de nesatisfăcătoare
A) Primul temei
B) Al doilea temei

C.E.B. propune (şi impune) recunoaşterea reciprocă a Tainelor (B.E.M.)
A) Taina Botezului
B) Taina Pocăinţei
C) Taina Euharistiei
D) Taina Preoţiei (slujirea)

Principiul 10
Ecumenismul nu admite misionarismul ortodox în mijlocul heterodocşilor; el confirmă comunităţile protestante în calitate de ‘Biserici’; începe a-şi impune voinţa şi în Biserica Ortodoxă, contaminând-o de spiritul principial străin al laicizării
A) Participarea Bisericii Ortodoxe în C.E.B. este complet nejustificată
B) Misionarismul ortodox este interzis
C) Autoafirmarea comunităţilor protestante în calitate de ‘Biserici’
D) Geneva începe a dicta condiţii Bisericii Ortodoxe
E) Spiritul laic al mişcării ecumenice

Principiul 11
Ecumenismul poartă un evident caracter de apostazie. Aşa-zisele mici abateri de la adevăr duc la abateri mult mai straşnice. Impunând Bisericii Ortodoxe să se pocăiască, împreună cu comunităţile heterodoxe, pentru păcatul „schismei Bisericilor”, C.E.B. o acuză de păcatul rătăcirii pe care ea nu-l are, negând astfel calitatea ei de stâlp şi întărire a adevărului.
A) Dovezi de apostazie a C.E.B. după revista Risk
B) Abaterile mici de la adevăr duc la altele mai mari
C) Ecumeniştii cer Bisericii Ortodoxe să se pocăiască deopotrivă cu heterodocşii pentru schisma creştinilor

Principiul 12
Despre influenţa păgubitoare a ecumenismului asupra Ortodoxiei
A) Obiecţii ortodoxe împotriva ecumenismului
B) Lepădarea de Sfânta Ortodoxie a unor ierarhi de frunte ai Bisericii


PARTEA A II-A
Esenţa anticreştină a ecumenismului

Principiul 13
Ecumenismul este inspirat de către francmasoneria anticreştină şi pregăteşte calea lui antihrist
A) Francmasoneria, protestantismul şi catolicismul
B) Francmasoneria şi ecumenismul
C) Francmasoneria. Sionismul. Antihristul
D) Aşteptarea unei noi ere „mesianice”

Principiul 14
Scopul ecumenismului este acela de a uni toate religiile întro singură religie antihristică. Propovăduind chipurile ‘dragostea’, el greşeşte şi împotriva adevărului, şi împotriva dragostei, iar prin traducerile ecumenice ale Bibliei distruge credinţa în Hristos
A) Unirea tuturor religiilor
B) Contribuţia ‘ortodoxă’ la nivelarea religiilor
C) ‘Dragostea’ ecumenică şi ‘îngăduinţa’ faţă de adevărul şi dragostea lui Hristos
D) Traducerile ecumenice ale Bibliei

Principiul 15
Ecumenismul impune tinerilor ecumenişti stiluri „liturgice” profanatoare cu jazz, dansuri şi rugăciuni blasfemiatoare
A) Stilul liturgic al Bisericii Ortodoxe
B) Noile stiluri „liturgice” în Occident

Principiul 16
Ecumenismul, influenţând păgubitor învăţătura şi disciplina bisericească, duce la aşa-numita „teologie a dumnezeului mort”

Încheiere
Despre adevărata convieţuire în pace

* Această carte a fost tipărită în 2 ediţii (1997 şi 2008) cu binecuvântarea Î.P.S. Vlasie, Arhiepiscop şi Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România. Toate drepturile asupra acestei cărţi aparţin Editurii Adormirea Maicii Domnului. Nici o parte din acest volum nu poate fi publicată fără permisiunea scrisă a editurii.

Notele care sunt notate N.r. aparţin Catacombele Ortodoxiei. Înclinările sau sublinierile din text aparţin textului original. Citatele din Sfânta Scriptură sunt din ediţia sinodală din 1914.

Din aceeasi categorie...