Category: Cuprins

Lumea in deriva nr. 43

Din scrierile Arhiepiscopului Averchie de Jordanville Nevoinţa pentru virtute de Arhiepiscop Averchie de Jordanville   Nota redacţiei: Această scriere a arhiepiscopului Averchie este alcătuită din 13 prelegeri despre asceză şi teologie morală pe care...

Lumea in deriva nr. 50

Scrisori despre Apus de arhiepiscop Ilarion Troiţki   Scrisoarea I În loc de o prefaţă Tu şi cu mine, dragul meu prieten, am fost nevoiţi să trăim vremuri grele, dar totodată, extrem de interesante...

Scriptura nr. 62

POSTUL MARE 2022 Tâlcuire la canonul sfintei şi măritei duminici a Paştilor, adică a Învierii celei purtătoare de lumină a Domnului, alcătuire a lui Ioan Damaschinul de Sfântul Nicodim Aghioritul   Cântarea 1 Glasul...

Scriptura NT nr. 12

Tâlcuiri la Noul Testament Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului   CARTEA A X-A (Luca 20, 42 – 24, 53) 1. ,,Zis-au Domnul Domnului meu” (Psalmi 109, 1; Luca 20,...

Scriptura VT nr. 24

Tâlcuiri la Vechiul Testament Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil   Fragmentul I ,,Despre îngeri” Îngerii au fost creaţi astfel că dacă ei doreau puteau continua (să stea) neclintiţi în lumina...

Scriptura VT nr. 23

Tâlcuiri la Vechiul Testament Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil   Omilia a X-a (Iezechiil 40, 44-47) 1. Proorocul, înţelegând cu înţelepciune semnificaţiile mistice ale Sfintei Scripturi prin insuflarea Sfântului Duh,...

Pagini de istorie cont nr. 15

Renovaţionism versus Ortodoxie   ,,Nu ne este teamă în mod deosebit de toţi aceşti socialişti, anarhişti, atei şi revoluţionari … Dar există câţiva oameni neobişnuiţi printre ei care cred în Dumnezeu şi sunt creştini,...

Cugetari nr. 34

Biserica şi statul de Constantin Pobedonosţev   PARTEA I Constantin Petrovici Pobedonosţev (1827-1907), a fost un om de stat conservator, profesor şi şef al catedrei de drept civil la Universitatea din Moscova (1860-1865), senator,...

Istoria – noi nr. 12

Istoria – noi nr. 12

Apostazia are un nume: Athenagora al Constantinopolului Clerici şi monahi ortodocşi renumiţi, precum Epifanie Theodoropoulos, Paisie Aghioritul, Teoclit Dionisiatul şi mulţi alţii au luat atitudine faţă de declaraţiile şi acţiunile Patriarhului Athenagora al Constantinopolului....

Editorial nr. 51

Patriarhul Athenagora al Constantinopolului şi relaţiile sale cu Lumea Nouă I. Arhiepiscopul Athenagora al Americii către proto-CIA: ,,Instrucţiunile voastre vor fi executate cu exactitate” II. Îndepărtarea patriarhului Maxim al V-lea potrivit dosarelor CIA (I)...

Scriptura nr. 60

Nădejdea noastră Cuvinte despre Fericiri de arhimandrit Serafim Alexiev I. DESPRE FERICIREA CRESTINULUI Fericiţi toţi cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile lui Psalmi 127, 1 Păcatul, tâlharul care răpeşte fericirea...

Scriptura nr. 59

ALFABETUL DUHOVNICESC  alcătuit de Sfântul Dimitrie al Rostovului din învăţături şi rugăciuni temeluitoare de suflet PARTEA I 1. Despre aceea că pricina dintâi a căderii lui Adam a fost nechibzuinţa şi desăvârşita necunoaştere de...

Pagini de istorie cont nr. 14

Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX Bătălia pentru Constantinopol Între războiul din Crimeea şi cel ruso-turc (1853-1878) Imperiul Rus nu reuşeşte să-şi redobândească poziţia Proiecte de a ocupa Strâmtoarea Bosfor Contextul general...

Cugetari nr. 33

Opiul poporului[1] de Mario Vargas Llosa   PARTEA I Contrar celor imaginate de liber-cugetătorii, agnosticii şi ateii din secolele XIX şi XX, în epoca postmodernă religia nu este moartă şi îngropată şi nici nu...

Lumea in deriva nr. 52

Lumea in deriva nr. 52

Înălţând cugetul, încălzind inima de ieromonah Serafim Rose   Nota editorului: Următorul text a fost transcris de pe o casetă cu ,,o discuţie la masă” la Mânăstirea Sfântul Ghermano din Platina, California, în 1977....

Lumea in deriva nr. 51

Sfinţii Părinţi ai spiritualităţii ortodoxe de ieromonah Serafim Rose Articol apărut în The Orthodox Word, septembrie-octombrie 1974 Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; la a căror săvârşire...