Category: Cuprins

Scriptura VT 77

Istoria – ctos nr. 01

SCRIPTURĂ ŞI TRADIŢIE de Arhiepiscop Hrisostom de Etna şi Episcop Avxentie de Foticeea Prolog I. SCRIPTURĂ ŞI TRADIŢIE Scriptura Canonul Vechiului Testament Canonul Noului Testament Canoanele Vechiului şi Noului Testament la ortodocşii răsăriteni, romano-catolici...

Istoria 77 2

Istoria – bulg nr. 07

Mergând pe urmele Noilor Mucenici ai Bulgariei Noii Mucenici ai Batak-ului   de părintele Eftimie Hinov Chemarea Noilor Mucenici – Cuvânt înainte – Scurtă consideraţie aghiografică asupra noii mucenicii din Bulgaria Lazăr şi omul...

Dogma sau doctrina nr. 43

Dogma sau doctrina nr. 43

Persecuţia lui Hruşciov (1959-1964) Nimicirea ,,rămăşiţelor religioase” ale poporului rus Unul din ţelurile intrării Patriarhiei Moscovei în Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) în 1961 a fost de a masca o nouă persecuţie în Uniunea...

Scriptura NT nr. 12

Scriptura NT nr. 12

Tâlcuiri la Noul Testament Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului   CARTEA A X-A (Luca 20, 42 – 24, 53) 1. ,,Zis-au Domnul Domnului meu” (Psalmi 109, 1; Luca 20,...

Lumea in deriva nr. 49

Lumea in deriva nr. 49

Să nu ai alţi dumnezei de arhiepiscop Ilarion Troiţki   Cuvânt ţinut la împlinirea a 95 ani de la întemeierea Academiei Teologice din Moscova Apărut în Bogoslovski Vestnik, 1909   PARTEA I Iar a...

Scriptura VT nr. 23

Scriptura VT nr. 23

Tâlcuiri la Vechiul Testament Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil   Omilia a X-a (Iezechiil 40, 44-47) 1. Proorocul, înţelegând cu înţelepciune semnificaţiile mistice ale Sfintei Scripturi prin insuflarea Sfântului Duh,...

Editorial nr. 54

Editorial nr. 54

Poziţia Patriarhiei Ecumenice în Biserica Ortodoxă   PARTEA I Am crezut că, după atâţia ani, nu mai putem afla nimic nou despre activităţile mai mult decât faimosului patriarh ecumenic Meletie Metaxakis. Iată încă o...

Pagini de istorie EP nr. 48

Pagini de istorie EP nr. 48

ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ şi STATISTICA BISERICEASCĂ de Eusebiu Popovici Capitolul II Protestantismul de la 1517-1789 §. 170. a. Răspândirea reformaţiei degrab şi departe din ţările în care s-a înfiinţat în celelalte ţări ale Bisericii...

Lumea in deriva nr. 48

Lumea in deriva nr. 48

De ce este necesar a restaura patriarhia ? Un cuvânt rostit la Adunarea Generală a Sinodului Bisericii din 1917-1918[1] de arhimandrit Ilarion Troiţki   Prea Sfinţiile voastre, arhipăstori ai Bisericii Ruse, părinţi şi fraţi...

Istoria – noi nr. 11

Istoria – noi nr. 11

Calendarul – un instrument puternic în mâna propagandei   PARTEA I Calendarul este un instrument unic de reglare a vieţii sociale şi de control politic. Potrivit lui Robert Poole, schimbările calendaristice, în special în...

Lumea in deriva nr. 47

Lumea in deriva nr. 47

Biserica persecutată şi Biserica de stat   Acest articol a fost scris de arhiepiscopul Ilarion Troiţki cu ocazia prăznuirii a 1.600 de ani de la Edictul de la Milan   Articol apărut în Moscow...

Scriptura NT nr. 11

Scriptura NT nr. 11

Tâlcuiri la Noul Testament Comentarii la Evanghelia după Luca de Sfântul Ambrozie al Milanului   CARTEA A IX-A (Luca 19, 29 – 20, 41) ,,Şi a fost când s-a apropiat de Vitfaghi şi Vitania,...

PC. Carti si articole 03-1

Cuvant duhovnicesc nr. 11

Despre moarte şi înviere de arhimandrit Serafim Alexiev I Scopul vieţii omeneşti pe pământ II. Despre chipul lui Dumnezeu în om şi despre viaţa trupească, sufletească şi duhovnicească III. Cuvântul lui Dumnezeu despre viaţa...

Scriptura VT nr. 22

Scriptura VT nr. 22

Tâlcuiri la Vechiul Testament Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil   Omilia a IX-a (Iezechiil 40, 39-43) 1. Ce trebuie să spunem despre înţelesurile mistice ale Proorocului Iezechiil – noi care...

Editorial nr. 53

Pastorală‌ ‌la‌ ‌Învierea‌ ‌Domnului‌ ‌nostru‌ ‌Iisus‌ ‌Hristos‌ ‌ Anul‌ ‌mântuirii‌ ‌2021‌ ‌   Iubitului‌ ‌nostru‌ ‌cler,‌ ‌cinului‌ ‌monahal‌ ‌și‌ ‌tuturor‌ ‌iubitorilor‌ ‌de‌ ‌Hristos‌ ‌creștini,‌ ‌   Hristos‌ ‌a‌ ‌înviat !‌ ‌ ‌ „Aceasta este ziua pe care a...

Lumea in deriva nr. 46

Lumea in deriva nr. 46

Despre îndeplinirea unui plan monstruos: unirea lui Hristos cu Veliar de arhiepiscop Ilarion Troiţki   PARTEA I Mai jos este prezentată o epistolă scrisă pe 16/29 iulie 1927 de arhiepiscopul Ilarion Troiţki către N.N....