Category: Cuprins D

Almanah 2020

Almanah 2020

Ambasador la Constantinopol – Martor ocular al genocidului armenilor –   A se vedea Un secol de la genocidul armenilor din Imperiul Otoman Marile puteri nu vor să recunoască nici astăzi genocidul armenilor şi...

Bine ati venit

Bine ati venit

NOUTATI   Pentru articolele lunii decembrie, a se vedea pagina de NOUTATI   14 decembrie Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (XX) Bătălia pentru Constantinopol   Ruşii şi sârbii nu reuşesc să...

PC. Aduceri aminte VII

Almanah 2019 01

SECULARIZAREA AVERILOR BISERICII Aduceri aminte (1820-1892) de schiarhimandritul Andronic Popovici, duhovnicul şi stareţul Mânăstirii Noul Neamţ   A se vedea textul întreg în cadrul rubricii PAGINI DIN ISTORIA BISERICII   » Începutul prigonirilor din...

PC. Par Andronic 05

Almanah 2019 02

SECULARIZAREA AVERILOR BISERICII Pagini din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu scrisă de schiarhimandritul Andronic Popovici   A se vedea textul întreg în cadrul rubricii PAGINI DIN ISTORIA BISERICII   Introducere Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi...

Almanah 2018 07

CHESTIUNEA CALENDARULUI Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor – Studiu calendaristic – de dr. Vasile Gheorghiu   Note introductive În timpurile din urmă citim tot mai adeseori atât în...

Almanah 2019 03

Almanah 2019 03

SECULARIZAREA AVERILOR BISERICII Documente foarte importante pentru istoria Bisericii şi a naţiunii române   Iaşi, 1866   Scrisoarea Mitropolitului Sofronie [Miclescu] al Moldovei către domnitorul Alexandru Ioan Cuza[1]   Fiule Timotei priveghează întru toate,...

Almanah 2018 08

Almanah 2018 08

CHESTIUNEA CALENDARULUI Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor – Studiu calendaristic – de dr. Vasile Gheorghiu   ANEXA Raportul părintelui profesor universitar dr. Vasile Gheorghiu, înaintat Sfântului Sinod al...

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Politică de confidenţialitate Publicaţia Catacombele Ortodoxiei, aparţinând Mânăstirii Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti, situată în str. Televiziunii nr. 13, sector 6, aflată în arhipăstoria P.S. Flavian Ilfoveanul, se angajează să protejeze datele cu caracter...

Almanah 2017 8

Almanah 2017 8

DOCUMENTE ALE BISERICII Rezoluţia în legătură cu problema: ,,Vaticanul şi Biserica Ortodoxă”   Consfătuirea întâistătătorilor şi a reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe autocefale, după ce a ascultat referatele: ,,Papalitatea şi Biserica Ortodoxă”, ,,Atitudinea Vaticanului faţă de...

Almanah 2017 9

Almanah 2017 9

DOCUMENTE ALE BISERICII Rezoluţia în legătură cu problema: ,,Mişcarea ecumenică şi Biserica Ortodoxă”   Noi am ajuns la deplina şi armonioasa înţelegere că, în ultimul timp asupra Bisericii Ortodoxe se exercită influenţele heterodoxiei care...

Almanah 2018 03

CHESTIUNEA CALENDARULUI Pascalia Bisericii Creştine Ortodoxe de Răsărit, în conformitate cu calendarul îndreptat de dr. Constantin Chiricescu   Referat către Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române 1925    Înalt Prea Sfinţite Preşedinte,...

Almanah 2017 10

Almanah 2017 10

DOCUMENTE ALE BISERICII Rezoluţia cu privire la problema ,,calendarului bisericesc”   1. În dorinţa de a menţine unitatea bisericească, Consfătuirea întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor autocefale adunaţi la Moscova, a procedat la cercetarea problemei calendarului...

Almanah 2018 05

Almanah 2018 05

CHESTIUNEA CALENDARULUI Calendarul nostru nu este schimbat, ci îndreptat de dr. Constantin Chiricescu   Doritorii de a ne vedea învrăjbiţi până şi pe chestia calendarului, vestesc în toate părţile că noi nu ne-am îndreptat...

Almanah 2017 3

Almanah 2017 3

DOCUMENTE ALE BISERICII Despre calendarul Bisericii – Referat prezentat de profesorul asociat Alexie Gheorghievski, de la Academia Duhovnicească din Moscova –   Prea fericirile voastre, înalt prea sfinţiile voastre şi toată înalta adunare, Problema...

Almanah 2017 11

Almanah 2017 11

DOCUMENTE ALE BISERICII Rezoluţia în legătură cu problema: ,,Despre ierarhia anglicană”   Recunoaşterea hirotoniilor anglicane de către ortodocşi Îndrumări pastorale privind relaţiile şi slujirile ortodoxo-anglicane în America (1912) Episcopul Rafail Hawaweeny despre anglicani şi...

Almanah 2018 09

Almanah 2018 09

CHESTIUNEA CALENDARULUI EPISTOLĂ de lămurire către creştini cu privire laîndreptarea calendarului şi la data serbării Sfintelor Paşti în anul 1929    PIMEN Din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei Preşedintele...