Category: Cuprins D

Almanah 2022 1

Almanah 2022 1

Congresul de Teologie Ortodoxă de la Atena, 1936 Întâiul congres de teologie ortodox I. Iniţiativa II. Pregătirea Conferinţa preliminară a profesorilor de teologie pentru pregătirea Întâiului Congres de Teologie Ortodox, întrunită la 16-18 ianuarie...

Almanah 2022 3

Almanah 2022 3

Congresul de Teologie Ortodoxă de la Atena, 1936 Revizuirea canoanelor şi altor norme bisericeşti precum şi codificarea lor[1] de dr. Valerian Şesan   I. Canoanele, precum peste tot toate normele bisericeşti, fiind date de...

Almanah 2022 2

Almanah 2022 2

Congresul de Teologie Ortodoxă de la Atena, 1936 Convocarea Sinodului Ecumenic[1] de dr. Valerian Şesan[2]   I. Sinodul ecumenic, acest cuvânt mare, exercită din timpurile cele mai vechi – începând cu anul 325 –...

Almanah 2022 4

Almanah 2022 4

Congresul de Teologie Ortodoxă de la Atena, 1936 Problema calendarului[1] de dr. Vasile Gheorghiu Alte articole de Vasile Gheorghiu, a se vedea în almanahul pe anul 2018, Schimbarea calendarului şi Pascalia iuliană: » Sfintele...

Almanah 2021 GC 5

Almanah 2021 GC 5

MITROPOLITUL GALACTION CORDUN Etica creştină şi socialismul   Bucureşti Imprimeria Căilor Ferate Române 1924    Câteva cuvinte despre Nietzsche Înainte de a intra în subiectul ce ne-am propus să tratăm, găsim cu cale că...

Almanah 2021 GC 6

Almanah 2021 GC 6

MITROPOLITUL GALACTION CORDUN Curentele dizolvante sociale şi religioase din timpul de faţă şi combaterea lor   Bucureşti 1925   Dacă aruncăm o privire fugitivă asupra istoriei omenirii, ne vom încredinţa lesne că fiecare epocă...

Almanah 2021 GC 2

Almanah 2021 GC 2

MITROPOLITUL GALACTION CORDUN Cuvinte de viaţă pentru cei trudiţi   Cuvântare despre Sfânta Biblie Creştinul trebuie să aibă şi să citească Sfânta Evanghelie Învăţătură despre ce este Biserica Domnului Învăţătură despre mergerea la Biserică...

Almanah 2021 GC 1

Almanah 2021 GC 1

MITROPOLITUL GALACTION CORDUN Poate ştiinţa să înlocuiască creştinismul de arhimandrit Galaction Cordun din Mitropolia Ungro-Vlahiei   Bucureşti 1919   Prea Cuvioşiei Sale părintelui arhimandrit Gherman Stareţul Sfintei Mânăstiri Neamţul Nou, Basarabia   În semn...

Almanah 2021 GC 3

Almanah 2021 GC 3

MITROPOLITUL GALACTION CORDUN Simţământul religios înnăscut în firea omului de arhimandrit Galaction Cordun   Bucureşti Imprimeria Căilor Ferate Române 1923   Istoria, străbătând mii de ani în trecutul omenirii, răscolind viaţa tuturor popoarelor din...

Almanah 2021 GC 4

Almanah 2021 GC 4

MITROPOLITUL GALACTION CORDUN Aşezământul Sfintei Biserici Ortodoxe Universale pentru venerarea şi invocarea sfinţilor în rugăciuni   Bucureşti Imprimeria Căilor Ferate Române 1924   Omagiu Înalt Prea Sfinţiei sale D. D. Dr. Miron Cristea, Mitropolitului...

Almanah 2019 05

Almanah 2019 05

SECULARIZAREA AVERILOR BISERICII Amestecul statului în Biserica din România de Nicolae Iorga[1]   I. Lupta şi înfrângerea mitropolitului Veniamin Cu aceşti oameni, atâţia dintre ei foarte luminaţi, unii bine înzestraţi sufleteşte, şi toţi –...

Lumea 111 1

Almanah 2019 04

SECULARIZAREA AVERILOR BISERICII  Un nou document privitor la reformele bisericeşti ale lui Alexandru Ioan Cuza Biserica Ortodoxă Română, februarie 1925   Am arătat şi altă dată, prin diferite articole şi broşuri, că încă nu...

Almanah 2017 14

Almanah 2017 14

DOCUMENTE ALE BISERICII Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova din 1948 în periodicele religioase româneşti Cum au redat periodicele româneşti Conferinţa de la Moscova din 1948, care este amintită astăzi în istorii bisericeşti contemporane şi...

Almanah 2019 01

Almanah 2019 01

SECULARIZAREA AVERILOR BISERICII Aduceri aminte (1820-1892) de schiarhimandritul Andronic Popovici, duhovnicul şi stareţul Mânăstirii Noul Neamţ  A se vedea textul întreg în cadrul rubricii PAGINI DIN ISTORIA BISERICII   » Începutul prigonirilor din partea...

PC. Par Andronic 05

Almanah 2019 02

SECULARIZAREA AVERILOR BISERICII Pagini din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu scrisă de schiarhimandritul Andronic Popovici  A se vedea textul întreg în cadrul rubricii PAGINI DIN ISTORIA BISERICII   Introducere Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu...

Almanah 2018 07

CHESTIUNEA CALENDARULUI Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor – Studiu calendaristic – de dr. Vasile Gheorghiu   Note introductive În timpurile din urmă citim tot mai adeseori atât în...