Category: Cuprins D

Almanah 2019 05

Almanah 2019 05

SECULARIZAREA AVERILOR BISERICII Amestecul statului în Biserica din România de Nicolae Iorga[1]   I. Lupta şi înfrângerea mitropolitului Veniamin Cu aceşti oameni, atâţia dintre ei foarte luminaţi, unii bine înzestraţi sufleteşte, şi toţi –...

Lumea 111 1

Almanah 2019 04

SECULARIZAREA AVERILOR BISERICII  Un nou document privitor la reformele bisericeşti ale lui Alexandru Ioan Cuza Biserica Ortodoxă Română, februarie 1925   Am arătat şi altă dată, prin diferite articole şi broşuri, că încă nu...

Almanah 2017 14

Almanah 2017 14

DOCUMENTE ALE BISERICII Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova din 1948 în periodicele religioase româneşti Cum au redat periodicele româneşti Conferinţa de la Moscova din 1948, care este amintită astăzi în istorii bisericeşti contemporane şi...

PC. Aduceri aminte VII

Almanah 2019 01

SECULARIZAREA AVERILOR BISERICII Aduceri aminte (1820-1892) de schiarhimandritul Andronic Popovici, duhovnicul şi stareţul Mânăstirii Noul Neamţ  A se vedea textul întreg în cadrul rubricii PAGINI DIN ISTORIA BISERICII   » Începutul prigonirilor din partea...

PC. Par Andronic 05

Almanah 2019 02

SECULARIZAREA AVERILOR BISERICII Pagini din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu scrisă de schiarhimandritul Andronic Popovici  A se vedea textul întreg în cadrul rubricii PAGINI DIN ISTORIA BISERICII   Introducere Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu...

Almanah 2018 07

CHESTIUNEA CALENDARULUI Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor – Studiu calendaristic – de dr. Vasile Gheorghiu   Note introductive În timpurile din urmă citim tot mai adeseori atât în...

Almanah 2019 03

Almanah 2019 03

SECULARIZAREA AVERILOR BISERICII Documente foarte importante pentru istoria Bisericii şi a naţiunii române   Iaşi, 1866   Scrisoarea Mitropolitului Sofronie [Miclescu] al Moldovei către domnitorul Alexandru Ioan Cuza[1]   Fiule Timotei priveghează întru toate,...

Almanah 2018 08

Almanah 2018 08

CHESTIUNEA CALENDARULUI Critica noilor proiecte de reformă calendaristică propuse de către Societatea Naţiunilor – Studiu calendaristic – de dr. Vasile Gheorghiu   ANEXA Raportul părintelui profesor universitar dr. Vasile Gheorghiu, înaintat Sfântului Sinod al...

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Politică de confidenţialitate Publicaţia Catacombele Ortodoxiei, aparţinând Mânăstirii Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti, situată în str. Televiziunii nr. 13, sector 6, aflată în arhipăstoria P.S. Flavian Ilfoveanul, se angajează să protejeze datele cu caracter...

Almanah 2017 2

Almanah 2017 2

DOCUMENTE ALE BISERICII Prezentarea succintă a conferinţei   Pe 8 iulie 1948, Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova a fost deschisă cu o ceremonie dedicată aniversării a 500 ani de autocefalie rusă. Potrivit rapoartelor Consiliului...

Almanah 2017 4

Almanah 2017 4

DOCUMENTE ALE BISERICII Câteva consideraţiuni în legătură cu îndreptarea calendarului – Referat prezentat de preotul profesor Petre Vintilescu, decanul Facultăţii de Teologie din Bucureşti –   1. Noţiuni preliminare Pentru calcularea timpului, s-a adoptat...

Almanah 2018 10

Almanah 2018 10

CHESTIUNEA CALENDARULUI Sinodul de la Constantinopol din 1593   Sigilioanele patriarhilor răsăriteni de la 1583, 1593 şi 1756   În tractatul nostru despre calendar, intitulat Biserica Ortodoxă şi calendarul, şi publicat în revista bisericească...

Almanah 2018 02

Almanah 2018 02

CHESTIUNEA CALENDARULUI Însemnări de la Conferinţa reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe ţinută la Constantinopol de la 10 mai 1923 începând, sub preşedinţia Sanctităţii sale a Patriarhului Ecumenic, în chestia reformării calendarului Iulian[1]   de Petru Drăghici...

Almanah 2017 7

Almanah 2017 7

DOCUMENTE ALE BISERICII Biserica Ortodoxă şi mişcarea ecumenică – Rezumat al referatului prezentat de delegaţia Bisericii Ortodoxe Române –   Mişcarea ecumenistă este o lucrare de largi proporţii pentru apropierea şi unirea Bisericilor creştine....

Almanah 2018 04

Almanah 2018 04

CHESTIUNEA CALENDARULUI Aşezarea Pascaliei în calendarul îndreptat[1] de dr. Constantin Chiricescu Profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti   Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii noastre ca, în anul 1926 Sfintele Paşti să fie prăznuite...

Almanah 2017 8

Almanah 2017 8

DOCUMENTE ALE BISERICII Rezoluţia în legătură cu problema: ,,Vaticanul şi Biserica Ortodoxă”   Consfătuirea întâistătătorilor şi a reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe autocefale, după ce a ascultat referatele: ,,Papalitatea şi Biserica Ortodoxă”, ,,Atitudinea Vaticanului faţă de...