Category: Cuprins PC

Franturi de istorie duhovniceasca (III)

Franturi de istorie duhovniceasca (III)

Frânturi de istorie duhovnicească (III) Vai creştinului care nu-şi mărturiseşte la moartea sa toate păcatele sale   La anul de la mântuirea lumii 1785 vara, se afla la Sfânta Episcopia Huşului un monah cu...

Franturi de istorie duhovniceasca (II)

Franturi de istorie duhovniceasca (II)

Frânturi de istorie duhovnicească (II) Însemnătatea celor 7 Laude   În anii Prea Sfinţitului Sofronie, patriarhul Ierusalimului, a murit un cuvios şi mare bărbat cu viaţa, numit Eutropie, şi vrând patriarhul să-l îngroape pe...

PC. Franturi de istorie duhovniceasca I

Franturi de istorie duhovniceasca (I)

Frânturi de istorie duhovnicească (I) Cum şi-a părăsit scaunul mitropolitul Veniamin Costachi   Iată faptele după Manolache Drăghici, care, fiind un mare şi entuziast partizan al lui Mihai Sturza, nu poate fi bănuit de...

PC. Predici 126

Predici 126

Predica PS Flavian Ilfoveanul la Duminica Cincizecimii 2018 (Predica se poate descărca şi asculta: click aici)   Iar în ziua cea de pre urmă, cea mare a praznicului, au stătut Iisus şi au strigat,...

PC. Predici 125 1

Predici 125

Predica PS Flavian Ilfoveanul la Duminica Samarinencei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, 23 aprilie 2018   Deci au venit în Cetatea Samariei, care se cheamă Sihar, aproape de locul care a dat Iacov lui Iosif...

Predici 124

Predici 124

Predica PS Flavian Ilfoveanul la Duminica Sfântului Ioan Scărarul 2017   Şi răspunzând unul din norod, a zis: Învăţătorule, am adus pre fiul meu la tine, având duh mut. Şi oriunde îl apucă pre...

PC. Pagini duhovnicesti 115

Minuni din zilele noastre (XXI)

Minuni din zilele noastre (XXI)   Minunata eliberare a Sfântului Munte Athos de turci în 1830 Mai întâi turcii au invadat Sfântul Munte Athos în 1812, răspândind panică printre toţi vieţuitorii. Mânăstirile străvechi au...

PC. Predici 123 1

Predici 123

Predica PS Flavian Ilfoveanul la Duminica Sfintei Cruci, 2018   Şi chemând la sine pre norod împreună cu ucenicii săi, au zis lor: cela ce voieşte să vină după mine, să se lepede de...

PC. Pagini duhovnicesti 114

Pagini din vietile sfintilor (XVIII)

Pagini din vieţile sfinţilor (XVIII) de un monah   Există o sumedenie de frânturi din vieţile sfinţilor sau din slujbele bisericeşti care ne sunt mai puţin cunoscute, fiindcă trecem pe lângă ele, din obişnuinţă,...

PC. Predici 122 1

Predici 122

Predica PS Flavian Ilfoveanul despre Facere   Partea a XXXIX-a 27 iulie 1997   Când Proorocul David vorbea despre oameni, cum i-a zidit Dumnezeu, că voi sunteţi ca nişte dumnezei şi ca nişte oameni...

PC. Predici 121

Predici 121

Predica PS Flavian Ilfoveanul despre Facere   Partea a XXXVIII-a 20 iulie 1997   Iubiţilor credincioşi, în începutul cuvântului aş vrea să intervin cu câteva cuvinte referitoare la disciplina din biserică, care de multe...

PC. Predici 120 1

Predici 120

Predica PS Flavian Ilfoveanul despre Facere   Partea a XXXVII-a 6 iulie 1997   Prin păcat a intrat moartea în lume şi aşa moartea a trecut până la cel ce a greşit (potrivit Romani...

PC. Predici 119

Predici 119

Predica PS Flavian Ilfoveanul din 8 august 2016   Duminica a IX-a după Cincizecime (Umblarea pe mare, potolirea furtunii) Şi îndată au silit Iisus pre ucenicii săi să intre în corabie şi să meargă...

Scriptura 26

Predici 118

Predica PS Flavian Ilfoveanul la Pomenirea Icoanei Prodromiţa, 2016   Ascultă fiică şi vezi şi uită casa tatălui tău (Psalmi 44, 12), spune Proorocul David. Cuvintele prooroceşti erau doar ca o umbră şi greu...

Predici 117

Predici 117

Predica PS Flavian Ilfoveanul din 20 iunie 2016   Duminica a II-a după Cincizecime Chemarea primilor apostoli Şi umblând Iisus pe lângă Marea Galileei, au văzut pe doi fraţi: pe Simon ce se numeşte...

PC. Predici 116 1

Predici 116

Predica PS Flavian Ilfoveanul de a doua zi de Sfintele Pasti 2016   Hristos a înviat ! Marele eveniment de care s-a cutremurat cerul şi pământul şi cele de sub pământ, toată zidirea lui...