Cugetari nr. 26

Satanism cu faţă umană

 

Ultimele decenii au cunoscut o efervescenţă deosebită a satanismului în societate. Tot felul de secte şi grupări stranii, vrăjitori şi ocultişti au săvârşit ritualuri şi au căutat cu patimă, în cărţile celor din vechime, metode pentru a-l chema pe stăpânul întunericului şi a deschide porţi astfel ca el şi pleiada lui de slujitori să fie tot mai prezenţi şi mai puternici în lume.

Pentru ca lumea întreagă să-i urmeze în acest itinerar către închinarea la satan, ei fac apel la o gamă întreagă de mijloace şi căi de propagare a informaţiilor fascinante. Una din metodele cele mai eficiente de popularizare a orice este malefic este industria divertismentului. Muzica rock, dar şi alte genuri de muzică oferă pe tavă tineretului versuri şi simboluri sataniste. Pe zi ce trece se înmulţesc filmele cu teme oculte, până şi în desenele animate s-au strecurat astfel de simboluri şi idei. Felurite ceremonii care au loc la nivel mondial – precum cele de deschidere a jocurilor olimpice sau a campionatelor de fotbal – s-au transformat în adevărate ritualuri oculte, încărcate de simboluri extrem de sofisticate. Sub pretextul artei se născocesc tot felul de obiecte artistice demonice: picturi, statui etc.

Într-o lume căzută în păcate strigătoare la cer, toate aceste ceremonii şi ritualuri nu au rămas fără răspuns. Stăpânul lor le-a răspuns, întărindu-i în revolta împotriva lui Dumnezeu, iar ei i-au făcut chipul, ca să i se poată închina mai în voie …

 

Dezvelirea statuii lui Bafomet

Pe 25 iulie 2015, a avut loc un eveniment fără precedent în istoria recentă a omenirii, dar nici dacă am răsfoi paginile istoriei din cele mai vechi timpuri nu vom găsi ceva asemănător. În oraşul Detroit, gruparea Templul Satanic a organizat ceremonia de dezvelire a unei statui care îl reprezintă pe satan. Statuia de bronz înaltă de aproape 3 metri, care cântăreşte 1,5 tone, îl înfăţişează pe Bafomet aşa cum a fost descris în 1856 de ocultistul francez Eliphas Levi în cartea sa Doctrina şi ritualul magiei înalte: o făptură hermafrodită cu trup de om, cap de ţap, aripi şi copite, stând pe un tron. De o parte şi de alta a făpturii sunt aşezaţi doi copii, o fată şi un băiat, care se uită cu admiraţie la el.

Statuia a fost realizată într-un atelier situat în pădurile din Florida, mai precis lângă Daytona. Sculptorul Mark Porter din New York a lucrat timp de 5 luni la statuie, care a costat circa 100.000 dolari.

Iniţial, Templul Satanic a dorit să instaleze statuia în faţa Capitoliului statului Oklahoma, pentru a protesta faţă de monumentul Cele Zece Porunci din Biblie amplasat acolo în 2012. În urma protestelor şi a faptului că un tribunal a hotărât că acel monument trebuie mutat, gruparea satanică a anunţat că va căuta alt loc pentru a amplasa statuia.

Până la găsirea unui loc, gruparea a organizat o ceremonie de dezvelire a statuii. A fost ales oraşul Detroit deoarece Templul Satanic din oraş are o ,,comunitate puternică” cu peste 200 membri înregistraţi. Ceremonia Cugetari 93 5urma să aibă loc într-un restaurant din Detroit, dar proprietarul localului a anulat evenimentul când a aflat despre ce era vorba. Locaţia finală a fost o clădire industrială din oraş, iar pentru a împiedica pătrunderea şi protestele creştinilor, accesul la ceremonie a fost restricţionat în mai multe feluri.

Cele circa 700 de persoane – satanişti sau doar curioşi – care au cumpărat bilete în valoare de 25-75 dolari au primit o adresă; ajungând la acea adresă, ei au fost verificaţi şi li s-a cerut să semneze un document prin care erau de acord să-şi vândă sufletul diavolului:

,,Sunt de acord că prin semnarea acestui document sub orice nume – dat sau adoptat, real sau pseudonim – recunosc că sufletul meu este al lui Satan (sau Abbadon, sau Lucifer, sau Beelzebub, sau Antihristul). Fac aceasta ştiind că el (sau Cel căzut, sau Tatăl minciunilor) sau oricare dintre reprezentanţii lui poate alege să-mi ia sufletul meu veşnic oricând, cu sau fără înştiinţare. Înţeleg că semnătura sau semnul meu care reprezintă orice nume, real sau născocit, pus pe aceste hârtii constituie un contract permanent şi veşnic, şi că nu vor fi negocieri ulterioare pe tema sufletului meu veşnic”.

După ce persoanele semnau contractul, li se comunica adresa reală unde urma să se desfăşoare ceremonia, aflată la câteva mile distanţă.

Invitaţiile la eveniment i-au chemat pe participanţi la ,,o noapte de haos, zgomot şi orgie … Veniţi să dansaţi cu diavolul şi să trăiţi cum se face istoria”. ,,Musafirii au fost inundaţi cu lumină roşie care venea din lămpile de pe tavan, în timp ce formaţii de ‘dark punk’ cântau pe o scenă amplasată sub un crucifix răsturnat, iluminat”, nota Fox News. În faţa scenei era un semn şi cuvintele: ,,Acesta este trupul meu, acesta este sângele meu”, într-o referire blasfemiatoare la cuvintele rostite în timpul sfintei euharistii.

Oficialii Templului Satanic au ţinut mai multe discursuri, în timp ce doi bărbaţi în bustul gol stăteau de o parte şi de alta a statuii, cu lumânări în mâini. Cu puţin înainte de miezul nopţii, statuia a fost dezvelită în strigătele mulţimii: ,,Ura Satan !”, iar cei doi bărbaţi s-au îmbrăţişat şi s-au sărutat în faţa statuii.

Se crede că statuia din Detroit va fi ţinută ascunsă, pentru propria siguranţă, până va fi mutată într-un loc mai sigur.

 

Templul Satanic susţine că nu crede în satan …

Este notabil modul în care Templul Satanic se prezintă ca organizaţie, prezintă statuia şi creatura pe care o înfăţişează. Templul Satanic – care nu este asociat cu Biserica lui Satan întemeiată în anii ’1960 de Anton LaVey – afirmă că îl priveşte pe satan nu ca pe o persoană rea, ci ca pe o persoană care a îndrăznit să pună la îndoială autoritatea. Grupul se descrie pe sine ca ,,satanişti, secularişti şi susţinători ai libertăţii individuale” şi luptători pentru separarea Bisericii de stat. Purtătorul de cuvânt al grupului, Lucien Greaves, declara:

,,Înţelegem figura satanică mai degrabă ca pe un simbol al naturii inerente a omului, reprezentant al veşnicului rebel, al căutării luminate şi libertăţii personale decât ca pe o zeitate sau fiinţă supranaturală. Participăm la problemele publice unde chestiunile ar putea beneficia de perspectiva raţională, satanică. … Atâta vreme cât sistemele de putere teocratice pervertite încearcă să manipuleze comunităţile noastre şi să modifice adevărurile în scopuri politice, ne vom revolta”.

Membrii Templului Satanic, conduşi de Lucien Greaves, afirmă că grupul nu se închină şi nu crede în existenţa satanei. Ei susţin că au înfiinţat secta demonică pentru a câştiga protecţia libertăţii religioase prin Primul Amendament al Constituţiei SUA pentru poziţiile lor politice. În iunie trecut, Greaves a anunţat că sataniştii vor cere ‘exceptare religioasă’ de la legile pro-viaţă şi că socotesc căsătoria homosexuală o taină. De asemenea, ei preţuiesc ,,raţiunea şi scepticismul” şi consideră trupul uman inviolabil. Din acest motiv, Templul Satanic s-a opus pedepsei corporale în şcoli şi intentează procese pentru a anula perioadele obligatorii de aşteptare pentru femeile care doresc să facă avort[1].

 

Simbolismul statuii

Referitor la statuie, Lucien Greaves a făcut mai multe declaraţii în care a explicat în amănunt cum a fost concepută.

Făptura reprezentată are braţul drept îndreptat în sus şi pe cel stâng în jos pentru a simboliza preceptul ocult ,,precum sus, aşa şi jos”. În schiţa sa, Eliphas Levi scrisese pe braţul drept, ridicat, cuvântul solve (a separa, a dizolva), iar pe cel stâng, lăsat în jos, cuvântul coagula (a uni), care ar reprezenta ,,puterile de a lega şi de a dezlega” uzurpate de la Dumnezeu.

,,Conţine toate aceste lucruri opuse – deasupra şi dedesubt, în parte animal şi în parte om, bărbat şi femeie. Întrupează cele opuse şi celebrează contrastele”, declara Lucien Greaves. ,,Poţi avea aceste dualităţi, diferenţe, fără conflict”.Cugetari 93 4

Creatura are între coarne o torţă, torţa cunoaşterii, care ,,slăveşte căutarea cunoaşterii, o valoare însemnată, cu adevărat centrală pentru credinţele noastre în general”, declara Greaves. Eliphas Levi scria: ,,Flacăra inteligenţei strălucind între coarnele sale este lumina magică a echilibrului universal, imaginea sufletului înălţat deasupra materiei asemenea flăcării care, în timp ce este legată de materie, străluceşte deasupra ei”.

Pe pântecele făpturii este reprezentat caduceul – vechi simbol grec cu doi şerpi încolăciţi în jurul unui sceptru, semn distinctiv al zeului Hermes şi al solilor în general. Caduceul simbolizează comerţul, negocierea şi reciprocitatea şi a fost cooptat de Levi pentru Bafomet. Aici, caduceul reprezintă organul genital masculin şi simbolizează ,,reconcilierea lucrurilor opuse”.

În schiţa lui Levi, demonul era hermafrodit şi avea sâni, ,,dar noi am scos sânii”, afirmă Greaves, explicând că Templul Satanic ,,nu a vrut să se implice într-o dezbatere despre gen care ar putea distrage atenţia de la ceea ce crede că sunt mesajele mai importante ale statuii”.

Bafomet, care are în frunte o pentagramă, stă pe un tron pe care este gravată de asemenea o pentagramă şi este flancat de statuile a doi copii, un băiat şi o fată, care se uită la el cu admiraţie. Purtătorul de cuvânt al grupului afirma: ,,Sperăm că cei mici vor vedea aceasta ca pe o minunată operă de artă, nu este nimic de care să se teamă. Asta simbolizează copiii. … Faţa ţapului are o expresie neutră. Nu este demonică, feroce sau monstruoasă – aşa cum oamenii sugerează că ar fi – dacă o priveşti fără bagajul cultural. … Copiii care se apropie de monument fără a fi pregătiţi de propagandă nu cred că vor găsi ceva oribil în el. … Dar noi nu ne preocupăm de a îndoctrina copiii. În cea mai mare parte, copiii sunt constrânşi prin religie. Acesta este un lucru care în mod categoric nu ne interesează să-l facem”.

Pentagrama – plasată pe fruntea lui Bafomet şi pe tronul din spatele lui – este un simbol satanic recunoscut pe scară largă şi adeseori apare răsturnată. Greaves spune: ,,Această inversare este percepţia lui satana. Cere oamenilor să-şi reconsidere temelia culturală, să privească la dovezi şi să-şi reconsidere valorile. Aveţi această perspectivă unilaterală cu religia instituţionalăCugetari 93 7 ca arbitru al corectitudinii morale. [Aceasta] îi împiedică pe oameni să analizeze dacă ar putea fi incorecţi astăzi în chestiuni precum căsătoria homosexuală şi drepturile reproductive[2]. Este adevărat că nu trebuie să te identifici cu satana pentru a susţine aceste cauze. Dar imaginea satanei rezonează pentru noi”.

 

Invitatie la eveniment

 

Statuii i se vor adăuga câteva inscripţii. Deasupra pentagramei inversate va fi pus unul dintre principiile de bază ale Templului Satanic: ,,Spiritul compasiunii, înţelepciunii şi dreptăţii trebuie să predomine întotdeauna asupra cuvântului scris sau vorbit”. Pe partea din spate a tronului va fi un citat din lucrarea dramatică a lordului Byron, Cain: ,,Atunci cine a fost demonul ? Cel care nu te-ar lăsa să trăieşti sau cel care te-ar face să trăieşti veşnic în bucuria şi puterea cunoaşterii ?”

,,Statuia va avea şi un scop funcţional, întrucât poate fi folosită ca scaun, pe care oamenii de toate vârstele să se aşeze ca şi cum ar sta în braţele satanei, pentru a găsi inspiraţie sau pentru a medita” …

,,Monumentul dedicat lui Bafomet … nu reprezintă doar un triumf artistic de neegalat, ci stă ca un testament pentru pluralitate şi puterea acţiunii colective. Evenimentul de dezvelire a statuii va sluji ca un apel la arme de unde vom porni cea mai mare luptă a noastră de până acum în numele drepturilor individuale de a le exercita liber împotriva teocraţilor egoişti”. ,,Monumentul celebrează neţărmuritul respect pentru valorile constituţionale privind libertatea religioasă şi libertatea de expresie. Satanismul este o componentă fundamentală a genezei libertăţilor americane. Vânătorile de vrăjitoare din Evul Mediu ne-au învăţat să credem în prezumţia de nevinovăţie, lege şi dovezi substanţiale pentru susţinerea unei acuzaţii. … Statuia va sluji ca un far ce cheamă la compasiune şi înţelegere între toate fiinţele vii”.

 

Reacţii faţă de eveniment

Matt Pearson, directorul organizaţiei Luptătorii Bisericii, a descoperit adresa reală. În semn de protest, el a transportat în faţa clădirii, într-un camion, o statuie a Sfântului Arhanghel Mihail. De asemenea, mai multe zeci de persoane s-au adunat în Detroit pentru a protesta faţă de dezvelirea statuii.

Pe de altă parte, Arhidioceza catolică de Detroit a refuzat să comenteze dezvelirea statuii. Jurnaliştii catolici tradiţionalişti au afirmat că nici nu ar trebui aşteptată vreo declaraţie mai serioasă din partea episcopilor catolici americani, care să condamne exprimările publice crescânde ale satanismului. La urma urmei, potrivit noii doctrine a Conciliului Vatican II, toate credinţele, inclusiv satanismul, au dreptul să se exprime liber în numele libertăţii religioase.

 

Ce spune mass-media

Înainte de dezvelire, presa americană nu s-a grăbit defel să facă publice informaţii despre acest eveniment. După ceremonie, presa a făcut o adevărată ,,gimnastică mintală” pentru ,,a-l prezenta ca pe un lucru pozitiv care nu este despre satana”. Au fost alcătuite numeroase pledoarii despre chestiuni politice şi legătura evenimentului cu politica, iar unele articole s-au străduit să prezinte evenimentul ,,ca având legătură cu orice altceva decât are legătură în realitate”.

Ceremonia a fost chiar deghizată într-un ,,eveniment al raţiunii[3]” şi lăudată ca ,,un pas necesar către o societate mai progresistă”. Alţi jurnalişti au tratat evenimentul ca pe o glumă, ca pe o istorie amuzantă.

 

Cugetari 93 6

Imagine de la eveniment

 

Este de remarcat că acest ,,eveniment al raţiunii” a fost lăudat de grupurile de atei de pretutindeni. Aceasta este o nouă dovadă – pentru cei care mai au nevoie de astfel de dovezi – că ei nu sunt nicidecum neutri din punct de vedere religios, precum susţin cu vehemenţă. Orice sistem de convingeri are în realitate o latură religioasă şi, mai devreme sau mai târziu, aceasta devine evidentă.

Cu toate încercările Templului Satanic de a-şi cosmetiza ideologia şi scopurile, lucrurile sunt destul de limpezi. Însăşi ideologia acestei grupări indică ‘autorul’: revolta împotriva autorităţii este de fapt revolta împotriva lui Dumnezeu şi a legilor Lui, manifestată cu o agresivitate extremă în ultimele decenii. Lupta împotriva legislaţiei care reflectă învăţătura creştină este în plină desfăşurare: avortul, homosexualitatea şi căsătoria homosexuală, refuzul de a accepta că te-ai născut bărbat sau femeie, pedofilia, eutanasia, ca şi dreptul – care se prefigurează pe zi ce trece – de a impune altora convingerile tale şi a le îngrădi dreptul la libera exprimare şi libertatea de conştiinţă – toate acestea ajung astăzi să capete aspecte ritualice. Din aceeaşi ideologie face parte uzurparea puterii de la Dumnezeu, reconsiderarea valorilor şi inversarea percepţiei, aşa-zisa cunoaştere oferită de Bafomet.

De asemenea, manifestarea în sine de a expune public o statuie – care se traduce prin respect şi cinste aduse celui reprezentat –, modul în care a fost concepută statuia şi modelul utilizat, simbolismul ei, vorbesc despre admiraţia pe care o are această grupare faţă de Bafomet, în ciuda afirmaţiei lor că nu cred şi nu se închină lui satan. Declaraţiile făcute cu această ocazie de purtătorul lor de cuvânt trădează o atitudine pe măsură: aşa-zis raţională, progresistă, iluministă, promovând cunoaşterea şi susţinând o gândire vizibil satanistă, care este în realitate arogantă, sfidătoare, având un aer de superioritate şi stăpânire de sine, profitând de libertăţile omului pentru a se pune în rând cu dobitoacele …

În ton cu această atitudine, Templul Satanic acuză Biserica (‘puterile teocratice’) de îndoctrinare şi afirmă că sataniştii nu vor face aceasta nicicând. La ce altceva ne-am putea aştepta, decât la minciuni sfruntate, de la cei care îşi vând sufletul tatălui minciunii, precum scrie în acel contract semnat în glumă sau nu de cele 700 de persoane care au dorit să fie prezente la dezvelirea statuii lui Bafomet ? Ce este neclar în afirmaţia că ,,evenimentul de dezvelire a statuii va sluji ca un apel la arme de unde vom porni cea mai mare luptă a noastră de până acum în numele drepturilor individuale de a le exercita liber împotriva teocraţilor egoişti” ? Ei au declarat război făţiş creştinismului. Mai poate spune cineva că aici nu este vorba de credinţă şi de închinare la satan ?

Din nefericire, astăzi, după veacuri de luptă, satan a reuşit să schimbe percepţia oamenilor despre el. Noua sa ‘versiune’, ca o fiinţă plăcută care nu trebuie respinsă – dacă reuşim să-l privim dincolo de bagajul cultural, precum spune chiar Lucien Greaves – vine să modifice ,,vechiul fel” de a-l privi pe diavol, declarat depăşit şi eronat, şi să aducă o reformă pentru satan, care nu este un tip atât de rău la urma urmei. În acest context, Biserica este acuzată că l-a transformat într-un personaj negativ – şi o astfel de acuzaţie cadrează foarte bine cu multitudinea de strigăte împotriva creştinismului – şi că ţine lumea sub ‘dictatura ei odioasă’, ceea ce înseamnă că ea ar trebui marginalizată, desfiinţată, împreună cu toate preceptele ei care-i împiedică pe oameni să se bucure de drepturi şi libertăţi, de fapt de păcate.

În concluzie, evenimentul de dezvelire a statuii lui Bafomet nu este despre raţiune, drepturile reproductive sau ale homosexualilor sau oricare alte scopuri politice, ci despre prezentarea cosmetizată a satanei pentru a-l face acceptabil, chiar dezirabil pentru mase …

 

Teodor Ionescu

 

Surse
1. www.naturalnews.com, 24 mai 2015, Fox network launching new TV series that glorifies Lucifer; marketed with pro-Satan tweets
2. http://detroit.cbslocal.com, 25 iulie 2015, Group To Unveil Satan Statue In Detroit During ‘Largest Public Satanic Ceremony In History’
3. www.rt.com, 26 iulie 2015, Satanic Temple unveils Baphomet statue, protesters say ‘Satan has no place’ in Detroit
4. http://news.russiatoday.ro, 26 iulie 2015, Statuia lui Baphomet a fost dezvelită la Detroit în primul Templu Satanic din Statele Unite
5. http://detroit.cbslocal.com, 27 iulie 2015, Detroit’s Satanic Statue Unveiled Before Hundreds Of Revelers
6. www.bbc.com, 1 august 2015, Decoding the symbols on Satan’s statue
7. http://vigilantcitizen.com, 3 august 2015, The Satanic Temple Unveils a Massive Statue of Baphomet in Detroit
8. www.traditioninaction.org, 4 august 2015, Heading toward the Public Cult to Satan
 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 93/septembrie-octombrie 2015

 

[1] În unele state americane, există legi potrivit cărora femeile care doresc să facă avort trebuie să aştepte 2-3 zile pentru a se gândi dacă vor cu adevărat să facă acest pas.

[2] Adică, dreptul la contracepţie, avort, sterilizare etc.

[3] Raţiunea ‘domnea’ şi la Revoluţia Franceză de la 1789, ca o zeiţă, şi astăzi se cunosc prea bine consecinţele devastatoare ale revoluţiei în plan social, politic şi nu în ultimul rând religios.

Din aceeasi categorie...