Cuvant duhovnicesc

CUVÂNT DUHOVNICESC
Seriale care au rulat în cadrul acestei rubrici
de la nr. 1 (aprilie 1999) până la nr. 150 (noiembrie-decembrie 2023)
DESPRE SFÂNTA LUMINĂ DE PAŞTI

DESPRE TAINA MÂNTUIRII
(Episoadele I-V)

CELE ŞAPTE SFINTE TAINE ALE BISERICII
(Episoadele I-XII)

IERURGIILE BISERICII
(Episoadele I-IV)

Ce se întâmplă cu sufletul din ceasul morţii până în ziua a 40-a
(Episoadele I-XII)

Ceasurile de dinaintea plecării sufletului de pe pământ
(Episoadele I-XII)

Săptămâna Patimilor şi Învierea Domnului la Ierusalim
O cronică din secolul al XIX-lea
de monah Partenie Agheev
(Episoadele I-II)

Calea rătăcirilor
- Adevăr şi minciună despre viaţa de după moarte -
de arhimandrit Serafim Alexiev

Meşteşugul rugăciunii
de arhimandrit Serafim Alexiev

Despre moarte şi înviere
de arhimandrit Serafim Alexiev

Tâlcuirea crezului
de arhimandrit Serafim Alexiev

Despre sărbătorile de peste an
(Episoadele I-IX)

               * * *

Minuni din zilele noastre

I. Minunea din Siria
(Această minune este cunoscută de ceva vreme, dar cred că merită pomenită iar şi iar, atât de minunată este !)
(mai departe ...)

II. Mânăstirea ortodoxă greacă Saydnaya din Siria 
(din episodul precedent)
(mai departe ...)

III. O minune a Sfintei Mare Mucenice Marina 
Împărtăşită de un creştin din Montreal, Canada, în februarie 2008
(mai departe …)

IV. Bolile sunt daruri ale lui Dumnezeu 
O minune a Sfântului Mare Mucenic Panteleimon, împărtăşită de monahul Andrei Aghioritul în Stareţii Sfântului Munte, 1979 
(mai departe ...)

V. Alta minune a Sfintei Mare Mucenice Marina 
Ce istoriseşte Irene Yfanti din Atena 
(mai departe ...)

VI. O minune care confirmă calendarul bisericesc tradiţional 
O minune a Sfântului Ioan Maximovici, arhiepiscop de Shanghai şi San Francisco (1896-1966) 
(mai departe …) 

VII. Minuni ale Sfântului Ierarh Nicolae (I) 
» Un cuvânt al Mitropolitului Filaret al Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora († 1985), de praznicul Sfântului Nicolae 
» Minunile Sfântului Ierarh Nicolae în Andros
(mai departe …)

VIII. Minuni ale Sfântului Ierarh Nicolae (II) 
» Sfântul Ierarh Nicolae îl tămăduieşte pe Sfântul Ştefan de Decani 
» Salvarea unui prizonier grec 
(mai departe …) 

IX. Din minunile Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei (I) 
Vreme de aproape un veac, din mormântul său au ieşit miresme minunate, care, în cele din urmă, i-au determinat pe clericii locului să dezgroape trupul sfântului pe care l-au găsit întreg şi nestricăcios. Moaştele sale au rămas în Cipru peste 300 de ani 
(mai departe …) 

X. Din minunile Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei (II) 
Minunile săvârşite de Sfântul Spiridon în apărarea credincioşilor între anii 1716-1718 
(mai departe …) 

XI. Din minunile Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei (III) 
Minuni din zilele noastre 
(mai departe …)

XII. Minuni săvârşite de mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul (I) 
Mâna dreaptă nestricăcioasă a Sfântului Ioan Botezătorul. Peregrinările mâinii drepte a Sfântului Ioan Botezătorul în timpul războiului de independenţă a Greciei 
(mai departe …) 

XIII. Minuni săvârşite de mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul (II)
Minunea Sfântului Ioan Botezătorul din Insula Chios din 1740 
de Sfântul Atanasie de Paros 
(mai departe …) 

XIV. Minuni săvârşite de mâna dreaptă a Sfântului Ioan Botezătorul (III) 
Minuni din zilele noastre 
Minunea Sfântului Mare Mucenic Mina în Herakleion, Creta 
(mai departe …) 

XV. O nouă minune a Icoanei Maicii Domnului Prodromiţa 
24 decembrie 2012 
Despre făcătoarea de minuni Icoană a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria numită Prodromiţa 
(mai departe …)

XVI. Din minunile Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei (IV) 
Cum l-a vindecat „omul blând cu barbă” 
(mai departe …) PC. Pagini duhovnicesti 94

XVII. Minunea Sfântului Haralambie în oraşul Filiatra, în timpul celui de-al doilea război mondial 
(mai departe …) 

XVIII. Minunea icoanelor de la Sfânta Sofia, care i-a lăsat fără grai pe turci 
18 februarie 2015
(mai departe …)

XIX. Minunea Sfântului Arhanghel Mihail pe care a săvârşit-o cu pilotul grec 
(mai departe …) 

XX. O minune a Sfântului Ioan Maximovici, protectorul orfanilor 
(mai departe …) 

XXI. Minunata eliberare a Sfântului Munte Athos de turci în 1830 
(mai departe …) 


Pagini din vieţile sfinţilor 

I. Despre cum l-a ales Dumnezeu pe Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, papa Romei, să fie întâistătător al Bisericii Romane 
(mai departe …) 

II. Despre Sfântul Paisie cel Mare, cel căruia Domnul Hristos i-a spus: ,,Orice cerere vei face în numele Meu, să ţi se dea, şi pentru oricare păcătoşi vei mijloci la Mine, să se ierte păcatele lor” 
(mai departe …) 

III. Despre Sfântul Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei, şi fiica cea mare a Împăratului, Milostenia 
(mai departe …) 

IV. Despre Sfântul Mucenic Anastasie Persul, cel căruia i s-a cerut să spună doar trei cuvinte: ,,Nu sunt creştin” şi apoi este liber să meargă unde voieşte, şi despre cum el, nefăcând acest mic compromis, şi-a câştigat cununa veşnică de mucenic al lui Hristos 
(mai departe …) 

V. Despre cum ,,multe lucruri par a fi bune, dar nu sunt, căci nu sunt făcute cu scop bun” 
(mai departe …)

VI. Despre cum ne agonisim mântuirea răbdând necazuri şi nedreptăţi în această lume nedreaptă, pentru a ajunge în lumea drepţilor lui Dumnezeu 
Din întâmplările unui monah rus pe drumul către mântuire 
(mai departe …) 

VII. Despre cum ne vesteşte Dumnezeu, prin felurite întâmplări şi semne, cele ce vor să fie 
Din viaţa Sfântului Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, mitropolitul Mitiliniei (7 aprilie) 
Din viaţa Sfântului Mucenic Mamant (2 septembrie) 
Iulian Paravatul a sfârşit la fel de rău pe cât a lucrat. Acest lucru îl aflăm din viaţa Sfântului Vasilie cel Mare (1 ianuarie)
(mai departe …)

VIII. Viaţa şi minunile Sfântului Dionisie de Zakynthos 
(mai departe …) 

IX. Despre marea milostivire şi iubire de oameni a sfinţilor, care au călcat întru totul pe urmele dumnezeiescului lor Învăţător
Din viaţa Sfântului Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului, prăznuit la 11 august
(mai departe …)

X. Despre marea iubire de oameni a sfinţilor, care urmează lui Dumnezeu cel atotmilostiv şi iubitor de oameni
Din vieţile Sfântului Mare Mucenic Dimitrie şi Sfântului Ierarh Ahilie al Larisei 
(mai departe …) 

XI. Viaţa şi minunile Sfântului Ioan Rusul 
(mai departe …) 

XII. Despre cum se străduiesc sfinţii să ne ajute să mergem pe calea mântuirii 
Din viaţa Sfintei Mucenice Doroteea (6 februarie) 
Din viaţa Sfântului Cuvios Eufrosin (11 septembrie) 
(mai departe …) 

XIII. Despre puterea pocăinţei 
(mai departe …)

XIV. Despre iubirea de oameni a sfinţilor 
Din viaţa Sfântului Cuvios Avramie sihastrul, prăznuit la 29 octombrie 
(mai departe …) 

XV. Despre cum îi păzeşte Dumnezeu pe cei pe care i-a ales ca să-I păstorească oile cele cuvântătoare 
Din viaţa Sfântului Patrichie al Irlandei 
(mai departe …) PC. Pagini duhovnicesti 103

XVI. Despre răbdarea sfinţilor 
Din viaţa Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria (11 septembrie) 
(mai departe …) 

XVII. Viaţa în Hristos este mai presus de orice alt fel de trăire 
Din învăţăturile Sfântului Siluan Athonitul 
(mai departe …) 

XVIII. Pilduitoarea pătimire a Sfântului Nichifor (pomenit la 9 februarie) 
(mai departe …) 


Icoane şi sfinte moaşte rar întâlnite 

I. Buna vestire a naşterii Sfântului Ioan Botezătorul 
(mai departe …) 

II. Ispitirea lui Iov 
(mai departe …) 

III. Moaştele Sfântului Ierarh Ignatie Briancianinov 
(mai departe …) 

IV. Pomenirea celor 14.000 de prunci ucişi de Irod în Betleem 
(mai departe …) 

V. Dreptul Ghedeon, cel ce a văzut Naşterea lui Hristos prin roua lânii 
(mai departe …) 

VI. ,,Tu eşti preot în veac după rânduiala lui Melhisedec” (Psalmi 109, 5) 
(Cuvânt al Sfântului Atanasie cel Mare, arhiepiscopul Alexandriei, despre Melhisedec) 
(mai departe …) 

VII. Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, care se află astăzi în catedrala mitropolitană din Iasi 
(mai departe …)

VIII. Dreptul Noe construieşte corabie după porunca lui Dumnezeu 
(mai departe …) 

IX. Înscrierea Dreptului Iosif şi a Prea Sfintei Fecioare Maria 
(mai departe …) 

X. Minunata înapoiere a moaştelor Sfântului Sava cel Sfinţit, care se prăznuieşte pe 25 octombrie în lavra care-i poartă numele 
(mai departe …) 

XI. Schimbarea veşmintelor moaştelor Sfântului Ioan Maximovici 
(mai departe …) 

XII. Înapoierea unei părticele din moaştele Sfântului Simeon primitorul de Dumnezeu Patriarhiei Ierusalimului, de către Croaţia 
(mai departe ...)

XIII. Sfânta Mare Muceniţă Eufimia, cea care a fost hotarul Părinţilor (I) 
Pe 11 iulie se pomeneşte minunea care s-a făcut de cinstitele ei moaşte în vremea celui de-al IV-lea Sinod Ecumenic de la Calcedon din 451, minune prin care s-a dovedit şi s-a întărit mărturisirea dreptei credinţe. Această minune a fost hotar al Sfinţilor Părinţi, ca să nu treacă spre împărtăşirea cu cei răucredincioşi
(mai departe …)

XIV. Sfânta Mare Muceniţă Eufimia, cea care a fost hotarul Părinţilor (II) 
Minunile petrecute cu cinstitele moaşte ale întru tot lăudatei muceniţe după ce au fost aruncate în mare de împăratul iconoclast Leon Isaurul 
(mai departe …)

XV. Moisi cu mâinile ridicate închipuie Sfânta Cruce în pustie
Noianul Mării Roşii cu urme neudate pedestru trecându-l Israil cel de demult, cu mâinile lui Moisi în chipul Crucii, puterea lui Amalic în pustie a biruit.
(mai departe …)

XVI. Sfântul Ghermano, patriarhul Constantinopolului, şi icoana făcătoare de minuni din Lydda (I) 
(mai departe …)

XVII. Sfântul Ghermano, patriarhul Constantinopolului, şi icoana făcătoare de minuni din Lydda (II) 
O istorisire despre icoana făcătoare de minuni, aşezată în scris de părintele Andronic Popovici în 1859, pe când se afla la Mânăstirea Neamţ 
(mai departe …) PC. Pagini duhovnicesti 102

XVIII. Sfântul Ghermano, patriarhul Constantinopolului, şi icoana făcătoare de minuni din Lydda (III) 
O istorisire despre icoana făcătoare de minuni, aşezată în scris de părintele Andronic Popovici în 1859, pe când se afla la Mânăstirea Neamţ 
(mai departe …)

XIX. Sfântul Ghermano, patriarhul Constantinopolului, şi icoana făcătoare de minuni din Lydda (IV) 
O istorisire despre icoana făcătoare de minuni, aşezată în scris de părintele Andronic Popovici în 1859, pe când se afla la Mânăstirea Neamţ 
(mai departe …)


Proorocii şi vedenii folositoare de suflet

I. Vedenie ce s-a arătat în anii noştri unui părinte din Sfântul Munte al Athonului, care, pentru multa lui smerenie, nu şi-a scris numele, fugind de slava deşartă a oamenilor
(mai departe …)

II. Descoperirea cerească arătată în vis Sfântului Ioan de Kronstadt de Sfântul Serafim de Sarov în 1901
(mai departe …)
PC. Pagini duhovnicesti 113
III. Vedenie despre Înfricoşata Judecată, a Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei Ciprului (secolul al IV-lea)
Partea I
(mai departe …)

IV. Vedenie despre Înfricoşata Judecată, a Sfântului Ierarh Nifon al Constanţianei Ciprului (secolul al IV-lea)
Partea a II-a
(mai departe …)


Mărturii despre Sfânta Lumină
Adăugiri la lucrarea noastră Adevărul despre minunile din Ţara Sfântă

I. Mărturia arheologului britanic Charles Warren
(mai departe …)

II. Mărturiile monahului Partenie şi episcopului Meletie despre Sfânta Lumină în anii 1845 şi respectiv 1867
(mai departe …)

III. Măsurătorile ştiinţifice ale fizicianului rus Andrei Volkov în Sâmbăta Mare din 2008
(mai departe …)

IV. Mărturia profesorului universitar dr. Dumitru Constantin-Dulcan, medic neurolog şi psihiatru, din Sâmbăta Mare a anului 2000
(mai departe …)

V. Mărturia rusoaicei N.N. Tikhonova din Sâmbăta Mare a anului 1997
(mai departe …)


Alte articole pe PAGINA CITITORULUI