Cuvinte despre Sfanta Scriptura – predici

CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
Seriale care au rulat în cadrul acestei rubrici
de la nr. 1 (aprilie 1999) pâna la nr. 136 (noiembrie-decembrie 2021)
 
PREDICI
Cuvânt la Duminica Tomei
Al Prea Sfinţiţilor arhierei: Neofit al Râmnicului, Ilarion al Argeşului şi Chesarie al Buzăului (1840)

Cuvânt la Sfânta Înălţare a Domnului
Al lui Ilie Miniat

Cuvânt la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
Al Prea Sfinţitului Antim Ivireanul, Mitropolit al Ţării Româneşti (1690-1716)

Cuvânt la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Panteleimon 

Cuvânt panegiric la Adormirea Născătoarei de Dumnezeu

Cuvânt la Naşterea Născătoarei de Dumnezeu

Duminica a XXI-a după Pogorârea Sfântului Duh
A Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic
Pentru nerodirea ceea ce se vede a cuvântului celui dumnezeiesc

Cuvânt la intrarea Maicii Domnului în Biserică
Al lui Ilie Miniat

Cuvânt la Botezul Domnului
Al Prea Sfinţitului Antim Ivireanul
Mitropolit al Ţării Româneşti (1690-1716)

Învăţătură în Duminica Paştilor
a arhimandritului Galaction Cordun (1922),
primul Mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române de Răsărit (1955-1959)

Cuvânt la Duminica Cincizecimii, ziua Sfintei Treimi
Al Sfântului Ioan Gură de Aur

Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului
Al Prea Sfinţitului Antim Ivireanul
Mitropolit al ţării Româneşti (1690-1716)

Cuvânt la Înălţarea Sfintei Cruci

Cuvânt la 25 decembrie, ziua naşterii Domnului nostru Iisus Hristos
Al Sfântului Ioan Gură de Aur

Cuvânt la Tăierea împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos

Cuvânt la naşterea sfântului şi măritului prooroc Ioan Mergătorul Înainte

Despre făcătoarea de minuni Icoană a Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria numită Prodromiţa

Predică în Duminica Sfintei Cruci
de Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov

Cuvânt de laudă la toţi sfinţii din toată lumea, care au suferit mucenicia 
de Sfântul Ioan Gură de Aur

Cuvânt la Evanghelia de la Matei a celei de-a noua duminici după Pogorârea Sfântului Duh
de Sfântul Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului

Cuvânt al Sfântului Ierarh Vasilie cel Mare la cuvintele: ,,Ia aminte de tine însuţi”
(Episoadele I-II)

Cuvânt la Duminica Fiului Risipitor
de Sfântul Teofan Zăvorâtul

O nouă erezie: nevolnicia
de Sfântul Simeon Noul Teolog
(Episoadele I-II)

Duminicile Postului Mare 2008
- Duminica Ortodoxiei
- Duminica Sf. Ierarh Grigorie Palama
- Duminica Sf. Cruci
- Duminica Sf. Cuvios Ioan Scărarul
- Duminica Sf. Cuvioase Maria Egipteanca
- Duminica Intrării Domnului în Ierusalim

A patra omilie duhovnicească a Sfântului Macarie Egipteanul
- Se cuvine ca creştinii să străbată cu luare aminte şi cu grijă drumul din
stadionul aceste lumi, ca să obţină de la Dumnezeu şi de la îngeri laude cereşti -
(Episoadele I-III)

Cazanie la 8 noiembrie
Soborul Sfinţilor Voievozi Îngereşti Mihail şi Gavriil

Despre îndreptarea inimii
de Sfântul Teofan Zăvorâtul
(Episoadele I-II)
Duminicile Postului Mare 2009

Tâlcuiri la Canonul cel Mare
Despre conştiinţă

(Episoadele I-III)
Duminicile Postului Mare 2010

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul
Despre răbdarea în necazuri

de Sfântul Nectarie de Eghina
Despre pocăinţă şi rugăciune

de Sfântul Ioan Gură de Aur

(Episoadele I-II)
Cuvânt despre rugăciune

al Sfântului Isaac Sirul
Cuvânt la Pătimirile mântuitoare ale Domnului

de Nicolae Cabasila
Despre moaştele sfinţilor

- Cuvânt ţinut în anii ‘1920, când comuniştii ruşi

au scos la lumină multe moaşte cu scopul de a le profana -

(Episoadele I-II)
Dumnezeu nu este autorul relelor

de Sfântul Ierarh Vasilie cel Mare

(Episoadele I-II)

 

Cuvânt la Postul Mare

Despre mărturisire

de Sfântul Nectarie de Eghina

 

Cuvânt la Duminica Mironosiţelor

Despre starea de moarte a duhului omenesc

de Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov
Duhul Sfânt, cheia ce deschide comoara Scripturii

de Sfântul Simeon Noul Teolog

 

Trebuie să cugetăm la cele ce se grăiesc în biserică

De ce pomul acela se numea pomul cunoştinţei binelui şi răului ?

Ce înseamnă ‘astăzi vei fi cu mine în rai’ ?

de Sfântul Ioan Gură de Aur
Povestire dureroasă pentru toată multa mulţime a patimilor Domnului

Arătate celui dintre sfinţi părintelui nostru Dimitrie, mitropolitul Rostovului

 

Despre lupta cu păcatul


de Sfântul Teofan Zăvorâtul

(Episoadele I-VI)

CAZANIE

Duminica Întâia din Postul Mare

A Ortodoxiei

 

Duminica a Treia din Postul Mare

A Sfintei Cruci

 

Duminica Pogorârii Sfântului Duh

 

Duminica a X-a după Pogorârea Sfântului Duh

Vindecarea lunaticului

 

Duminica a XIV-a după Pogorârea Sfântului Duh

Nunta fiului de împărat

 

Duminica a XXVIII-a după Pogorârea Sfântului Duh

Pilda celor chemaţi la cinăCuvânt la începutul postului

de Episcopul Asterie al Amasiei Pontului († 431)
Despre învierea tainică cu Hristos

de Sfântul Simeon Noul Teolog
Transformarea duhovnicească

- Cuvântarea a XVIII-a despre mântuire a Sfântului Macarie Egipteanul -
Fiarele sălbatice ale patimilor

de Sfântul Ioan Gură de Aur
Despre harul Prea Sfântului Duh

de Sfântul Teofan Zăvorâtul

(Episoadele I-II)
Pregătirea pentru taina spovedaniei

- Predică în lunea primei săptămâni a Postului Mare -

de Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov
Despre păcat

de Sfântul Nectarie de Eghina
Despre căderea lui Adam

de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)
Din tâlcuirile la Evanghelie ale Sfântului Efrem Sirul

Despre postul, ispitirea, patima, moartea şi învierea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos
Imnele Sfântului Efrem Sirul la Postul celor patruzeci de zile
Câteva documente despre ultimele evenimente din viaţa Mântuitorului

 

Alfabetul duhovnicesc (I-XX)

alcătuit de Sfântul Dimitrie al Rostovului

din învăţături şi rugăciuni temeluitoare de suflet

 

Nădejdea noastră. Cuvinte despre Fericiri (I-XII)

de arhimandrit Serafim Alexiev

Din aceeasi categorie...