Ecumenism nr. 11

POLILOGHII ECUMENISTE

Dialoguri între religii şi dialoguri între civilizaţii

 

Astăzi, omenirea trece printr-un proces dur de transformare care îi atinge mecanismele cele mai intime şi îi zguduie din rărunchi temeliile. Ştiinţele umane precum sociologia, filozofia şi psihologia îşi schimbă preceptele fundamentale, modificând la rându-le însăşi percepţia cu privire la rostul omului pe pământ.

În vârtejul deja creat, ţinta primordială a acestei prefaceri generale este creştinismul. Religia creştină, cu tot ce aduce ea în plan social şi cultural, este pusă spre măcinare între pietrele de moară ale filozofiilor omeneşti de tot felul, care-şi dau mâna una cu cealaltă, precum odinioară în turnul Babel oamenii care s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu.

Ca urmare, are loc o metamorfoză evoluţionistă în structura societăţii care a fost întemeiată pe principii creştine, iar ritmul acestei metamorfoze devine tot mai alert şi mai susţinut. Pe măsură ce unele fenomene sau acţiuni îşi ating scopul malefic şi se perimează, altele noi le iau locul, procesul continuând până la îndepărtarea omului de tot ce este dumnezeiesc.

Strategii ecumenismului ocupă un loc aparte în acest mecanism de distrugere a creştinismului. Ei au ,,misiunea” de a crea organizaţii, concepte şi ideologii din ce în ce mai sofisticate, care să înlocuiască cu desăvârşire învăţătura Bisericii lui Hristos. După ce actualele foruri ecumeniste au fost ,,stoarse” de posibilităţile de reconciliere a confesiunilor creştine, liderii lor remarcând în ultima perioadă o scădere serioasă a eficacităţii în atingerea scopurilor, s-a ,,născut” ca alternativă un nou concept, superior, de colaborare interumană.

Construit pe conceptele letale ale relativismului şi pluralismului, dialogul dintre civilizaţii şi implicit dintre religiile civilizaţiilor reprezintă noul nivel de la care se propovăduieşte lupta împotriva lui Hristos. Astfel, în forumuri deja existente sau recent înfiinţate au loc în permanenţă conferinţe şi simpozioane în care se relativizează credinţa creştină.

 

Forumul Public Mondial ,,Dialogul civilizaţiilor”, Insula Rhodos, Grecia, 10-14 octombrie 2007

În perioada 10-14 octombrie 2007, s-a desfăşurat în Insula Rhodos, a 5-a ediţie, jubiliară, a Forumului Public Mondial ,,Dialogul civilizaţiilor”. Acest forum a fost înfiinţat în 2002, la iniţiativa societăţii civile din Rusia, India şi Grecia, ca o reţea internaţională de organizaţii non-guvernamentale, pentru dialogul dintre civilizaţii.

El a fost constituit cu asentimentul preşedintelui Rusiei, Lituaniei, Iranului, Uzbekistanului şi al unor oficiali de rang înalt din India şi Grecia, al conducerii Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhului Constantinopolului, reprezentanţilor UNESCO şi al unui număr de organizaţii internaţionale religioase, politice şi de afaceri influente.

Fondatorii lui sunt Vladimir Ivanovici Yakunin, Nicolas Papanicolaou şi Jagdish Chandra Kapur, care sunt şi copreşedinţi. Vladimir Yakunin, diplomat rus, apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, este preşedintele Căilor Ferate ruseşti, al Centrului pentru Gloria Naţională şi al Fundaţiei Andrei cel întâi chemat.

Nicolas Papanicolaou este om de afaceri grec, preşedinte al Lion Finance S.A. şi Titan Capital Corporation. De asemenea, el este Mare Maestru al Ordinului Ioan al Ierusalimului (n.r.: adică, este cavaler de Malta), înnobilat de regina Marii Britanii, şi membru al grupului de directori ai unor organizaţii care se ocupă cu studierea culturii greceşti şi a Bisericii Ortodoxe.

Jagdish Kapur este un om de afaceri indian, asociat cu companii de înaltă tehnologie. El este implicat în programe ecologiste, cunoscut ca pionier al folosirii energiei solare etc. Un alt personaj care a contribuit la crearea forumului este preşedintele Republicii Islamice Iran, Mohammad Khatami.

Acest forum este o structură consultativ-deliberativă, care reuneşte diferite organizaţii publice, membri ai instituţiilor guvernamentale, reprezentanţi ai elitelor intelectuale, culturale, spirituale, de afaceri şi politice din diferite ţări, reprezentanţi ai diferitelor tradiţii culturale. Printre participanţii activi la forum se numără ierarhi ortodocşi, delegaţi ai Bisericii Apostolice Armene, reprezentanţi ai religiilor islamice, mozaice etc. La sesiunea jubiliară din acest an, cu tema ,,Timpul şi spaţiul civilizaţiilor”, au participat circa 500 de specialişti din peste 60 de ţări.

Obiectivele sale principale sunt ,,unirea eforturilor comunităţii mondiale pentru protejarea valorilor spirituale şi culturale ale umanităţii şi organizarea de spaţii de dialog constructiv între principalele civilizaţii ale lumii moderne”. De asemenea, forumul ,,asigură susţinere pentru întrunirile G8”.

Acţiunile forumului conţin o puternică componentă religioasă, de la participarea conducătorilor religioşi la lucrările sale, la propuneri de ,,dezvoltare a dialogului interconfesional” şi programe de rugăciune pentru pace în diferite regiuni de pe glob.

Una dintre iniţiativele inedite din acest an a fost editarea unui calendar special, care se bazează pe compararea ciclurilor anuale ale celor 3 religii aşa-zise avraamice: iudaismul, creştinismul şi islamul. Prima zi a calendarului este 10 octombrie – ziua deschiderii forumului.

Într-un discurs rostit în cadrul lucrărilor forumului, Vladimir Yakunin a afirmat: ,,Credem că factorii civilizaţionali trebuie luaţi în considerare în relaţiile dintre naţiuni pentru ca oamenii să poată vorbi o singură limbă” …

 

Conferinţa mondială pentru dialogul dintre religii şi civilizaţii, Ohrid, Republica Macedonia, 26-28 octombrie 2007

În perioada 26-28 octombrie 2007, la Ohrid, a avut loc Conferinţa mondială pentru dialogul dintre religii şi civilizaţii. Ea a avut ca temă ,,Contribuţia religiei şi culturii la pace, respect reciproc şi convieţuire” şi a fost organizată de Ministerul Culturii, în colaborare cu Comitetul de relaţii între comunităţile şi grupurile religioase din Republica Macedonia şi comunităţile religioase ale ţării. Reuniunea a fost susţinută financiar de guvernul Macedoniei, UNESCO, Liga islamică mondială şi Conferinţa mondială a religiilor pentru pace, care a fost şi partener la conferinţă.

 

Ecumenism 42-1

Ohrid, Macedonia

Ecumenism 42-2

 

Au participat peste 300 de persoane din 50 de ţări: reprezentanţi ai grupurilor şi comunităţilor religioase (200 de persoane), reprezentanţi ai corpurilor diplomatice şi ai unor fundaţii internaţionale, personalităţi din mediul universitar, politicieni, jurnalişti. Printre confesiunile reprezentate la conferinţa de la Ohrid se numără: Biserica Ortodoxă (în special reprezentanţi din Europa de Est), Catolică, Metodistă Unită, Adventistă de ziua a şaptea şi Adventistă, Baptistă, Evanghelică şi Evanghelică Congregaţionistă, Martorii lui Iehova etc.

Au fost prezenţi, de asemenea, reprezentanţi ai comunităţii musulmane şi ai unor grupări musulmane: Erenleric Taricatic, Bektashi, ai comunităţii evreieşti macedonene şi internaţionale: Congresul Evreiesc American, ai unor grupări hinduse: Centrul Satya Sai, Societatea Internaţională pentru Conştiinţa Krishna (închinarea la zeul Vishnu sub forma lui Krishna, ce are adepţi în Occident), ai Asociaţiei Budiste a Chinei etc.

La finalul conferinţei, participanţii au subliniat necesitatea înţelegerii şi colaborării dintre religii şi au adoptat o ,,Declaraţie pentru promovarea dialogului şi înţelegerii între religii şi civilizaţii”.

Documentul va fi supus atenţiei mai multor organisme de conducere mondială, precum Adunarea Generală a ONU, Înaltul Reprezentant al secretarului general al ONU pentru Alianţa Civilizaţiilor, guvernele statelor membre ale ONU, Consiliul Europei, Consiliul Mondial al Bisericilor, Liga Arabă, Uniunea Africană etc. Acestea urmează să ia act de recomandările şi ideile expuse în declaraţie, pentru a le aplica în regiunile pe care le guvernează.

 

Forumul Creştin Mondial, Nairobi, Kenia, 6-9 noiembrie 2007

În luna noiembrie a.c., mişcarea ecumenistă a înregistrat un ,,progres istoric”, reprezentanţii confesiunilor creştine reuşind să se întrunească ,,la nivel mondial, ca niciodată înainte”. Astfel, între 6-9 noiembrie, la Centrul de conferinţe de la Jumuia, din Limuru, din apropiere de Nairobi, Kenia, a avut loc o întrunire ecumenistă cu cea mai largă participare a confesiunilor şi comunităţilor creştine din toate timpurile: Forumul Creştin Mondial.

La această reuniune au participat peste 250 de conducători şi reprezentanţi din peste 70 de ţări, ai următoarelor confesiuni: ortodoxă, ortodoxă orientală (monofizită), catolică, vechi-catolică, anglicană, luterană, reformată, evanghelică, penticostală, baptistă, adventistă, metodistă, menonită etc, şi organizaţii interbisericeşti mondiale: Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB), organizaţii ecumeniste regionale şi naţionale, Federaţia Creştină Studenţească Mondială, World Vision International, YMCA şi YWCA, Centrul Oxford pentru Studii Misionare, Consultaţia Carismatică Internaţională etc.

 

Ecumenism 42-3
Participanţi la Forumul Creştin Mondial de la Nairobi, Kenia.
În imagine se pot vedea, după port, monofiziţi (copţi), catolici, anglicani şi
o mulţime de reprezentanţi ai cultelor protestante, îmbrăcaţi nedistinctiv

 

Ideea întrunirii unui astfel de forum a apărut în anii ’1990, fiind propusă prima oară de teologul Konrad Raiser, secretarul de atunci al CMB şi preluată ulterior de diferite biserici şi comunităţi creştine, printre care un rol important l-a avut Biserica Ortodoxă Rusă. Raiser a afirmat că CMB trebuie lărgit pentru a cuprinde comunităţile creştine care încă nu sunt membre, printre care se numără Bisericile Catolică, Evanghelice şi Penticostale (n.r.: CMB cuprinde 347 de biserici, care aparţin în mare parte tradiţiilor ortodoxe şi protestante).

La sfârşitul reuniunii, participanţii au adoptat o ,,Scrisoare către Biserici”, în care prezintă scopurile, năzuinţele şi planurile acestui nou organism ecumenist. Ei s-au declarat mulţumiţi de rezultatele şi perspectivele întrunirii, numind-o ,,răscruce în călătoria ecumenistă” şi ,,cumpănă în istoria creştină modernă”, şi apreciind faptul că ,,nu a fost impus nici compromisul teologic, nici dominaţia confesională” a vreunei confesiuni.

Forumul are o structură aparte, organizatorii evitând transformarea acestuia într-o organizaţie sau instituţie; el este definit ca un ,,proces” condus de un comitet alcătuit din 12 membri şi se bazează pe ,,participarea” bisericilor, şi nu pe ,,apartenenţa” acestora la o organizaţie super-bisericească. ,,S-a născut o formă fundamental nouă de cooperare intercreştină”, a spus Vsevolod Chaplin, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Ruse.

 

* * *

 

Urmând linia ecumenistă, forumul din Insula Rhodos şi conferinţa de la Ohrid vehiculează idei similare, arătând că la nivel mondial se propovăduieşte o ideologie unică. Forumul din Rhodos susţine ,,construirea unui singur spaţiu civilizaţional pentru relaţii internaţionale la un nou nivel”, iar participanţii la conferinţa de la Ohrid vorbesc despre o ,,colaborare intercivilizaţională largă”.

O condiţie absolut necesară pentru înţelegerea şi colaborarea dintre civilizaţii este, după cum se afirmă, înţelegerea şi colaborarea dintre religiile lumii. Ceea ce înseamnă că dialogul dintre civilizaţii este întemeiat pe aceleaşi baze şi principii ca dialogul ecumenist, fiind un nou vlăstar al acestuia. De altfel, acest nou vlăstar mărturiseşte conceptele cheie ale ecumenismului: «unitatea în diversitate», complementaritatea dintre civilizaţiile lumii etc.

De exemplu, la Rhodos, Vladimir Yakunin declara:,,Lumea însăşi exprimă şi permite diversitatea şi nu este îngăduit să sacrifici multiplicitatea dorită de Creator”.La punctul 9 al documentului adoptat la Ohrid se afirmă: ,,Acceptăm pe deplin diversitatea credinţelor religioase, a tradiţiei culturale şi a experienţei civilizaţiilor ca o parte de neevitat a valorilor umane comune”, iar diferenţele sunt ,,o calitate, nu un dezavantaj”.

În plus, participanţii la ambele întruniri au susţinut ideea ,,înfiinţării unui Consiliu de coordonare a religiilor sub auspiciile ONU, care să promoveze dialogul dintre religii, culturi şi civilizaţii” (punctul 14 al documentului de la Ohrid), care să unească ,,reprezentanţii religiilor lumii în luarea deciziilor cu privire la provocările mondiale actuale” (forumul de la Rhodos) (n.r.: a se vedea aceeaşi idee în articolul ,,Octombrie 2007. Ştiri, 4 octombrie 2007. Consiliul Consultativ al Religiilor sau Marea Lojă Unită a Religiilor Lumii ?”).

Un astfel de consiliu consultativ, alături de imixtiunea mediului politic şi de afaceri în acest aşa-zis dialog dintre civilizaţii, vorbeşte mai degrabă despre o remodelare a lumii după dorinţele celor care o conduc astăzi, decât despre o posibilitate reală de cunoaştere şi aprofundare a tradiţiilor altor popoare.

De fapt, reunirea sub aceeaşi umbrelă, cea a puterii lumeşti, şi construirea în acest context a unei singure civilizaţii, ,,înaltă”, după cum este numită în documentul de la Ohrid, conduc la un numitor comun: o singură civilizaţie ,,înaltă”, o singură limbă, un singur popor, asemenea celui care a clădit cândva Turnul Babel. Iar cei care ridică astăzi acest nou Turn Babel sunt mânaţi doar de ura lor faţă de Dumnezeul cel adevărat şi nu doresc decât să ajungă la cer prin propriile forţe, urmând sfatul şarpelui din rai …

 

Ioachim Arnăutu

 

Surse
Forumul Public Mondial ,,Dialogul civilizaţiilor”, Rhodos, Grecia, 10-14 octombrie 2007
1. www.cnsr.ru, septembrie 2003, ,,World Public Forum «Dialogue of Civilizations»”
2. www.30giorni.it, decembrie 2006, ,,The World Public Forum and the dialogue of civilizations”
3. www.30giorni.it, octombrie 2006, ,,Almost all roads lead to Moscow”
4. www.sgiquarterly.org, ,,Dialogue of Civilizations in Rhodes”
5. www.interfax.ru, 4 octombrie 2007, ,,5th session of Dialogue of Civilizations international forum to take place in Greece”
6. www.interfax.ru, 8 octombrie 2007, ,,Dialogue between world’s people and cultures disproves obscure vision of humanity’s future”
7. www.wpfdc.com, 9 octombrie 2007, ,,WPF 5th annual session”
8. www.interfax.ru, 11 octombrie 2007, ,,Dialogue of Civilizations urges nations to abandon confrontation”
9. www.interfax.ru, 12 octombrie 2007, ,,Dialogue between civilizations should be based on traditional values – FJC”
10. www.wpfdc.com, site-ul de prezentare al forumului
 
Conferinţa mondială pentru dialogul dintre religii şi civilizaţii, Ohrid, Republica Macedonia, 26-28 octombrie 2007
11. www.wcdarc-ohrid.org, site-ul de prezentare al conferinţei
12. www.interfax.ru, 29 octombrie 2007, ,,Russian Church criticizes West for disregarding Christian moral values”
 
Forumul Creştin Mondial, Nairobi, Kenia, 6-9 noiembrie 2007
13. www.ekklesia.co.uk, 5 noiembrie 2007, ,,Global Christian Forum is «most diverse Christian gathering ever»”
14. www.ekklesia.co.uk, 9 noiembrie 2007, ,,Vatican recognises importance of Global Christian Forum”
15. www.interfax.ru, 9 noiembrie 2007, ,,Russian Orthodox Church is against wording Ecumenism”
16. www.aco.org, 12 noiembrie 2007, ,,Global Christian Forum in Limuru, Nairobi, Kenya 2007”
17. www.wfn.org, 12 noiembrie 2007, ,,Global Christian Forum goes forward, wants to grow”
18. www.interfax.ru, 13 noiembrie 2007, ,,Fundamentally new form of ecumenical cooperation is born, Russian Orthodox spokesman says”
 
Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 42/mai-iunie 2008

Din aceeasi categorie...