Ecumenism nr. 17

Septembrie-octombrie 2010

Piese de teatru ecumeniste

 

Conducerea Ortodoxiei ecumeniste continuă cu frenezie să pună în scenă felurite ‘piese de teatru’ ecumeniste, în încercarea de a-şi convinge turma de importanţa unităţii cu heterodocşii şi de seriozitatea cu care abordează dialogul ecumenist. Înfrigurarea cu care doresc această unitate i-a transformat pe ierarhii ecumenişti în nişte actori excelenţi. Ei joacă piesa vieţii lor, dar şi pe cea a Ortodoxiei oficiale – o piesă reprezentativă pentru teatrul absurdului la modă astăzi, în care fiind deja vânduţi intereselor de tot soiul, se intitulează arogant ‘apărători ai Ortodoxiei’.

Un astfel de spectacol ecumenist de prim rang s-a desfăşurat la Viena în această toamnă. În perioada 20-27 septembrie 2010, în capitala Austriei, a avut loc cea de-a XII-a sesiune de lucru a Comisiei mixte internaţionale pentru dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică.

 

Discuţii teologice ortodoxo-catolice despre primatul papal

Începând cu cea de-a X-a sesiune de dialog de la Ravenna, din 2007, comisia tratează un subiect extrem de delicat care stârneşte nenumărate controverse: primatul papal. La Ravenna, printre proteste şi discuţii contradictorii, a fost adoptat un document general, pentru ca în sesiunile următoare să se abordeze problema primatului în primul, şi respectiv cel de-al doilea mileniu creştin.

Un prim pas a fost făcut la întrunirea din toamna anului 2008, din Creta, când comitetul comisiei a formulat un document intitulat ,,Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericii în primul mileniu”. Acesta a fost discutat la cea de-a XI-a sesiune a comisiei, care a avut loc în septembrie 2009, în Pafos, Cipru. Însă sesiunea a fost un eşec, deoarece membrii comisiei nu au reuşit să finalizeze lucrările pe marginea documentului şi să ajungă la un punct de vedere comun. Nu a fost dat publicităţii nici un document semnat de ambele părţi, ci numai un comunicat comun care prezenta desfăşurarea sesiunii.

Ca urmare a nereuşitei înregistrate în Cipru, ecumeniştii au decis convocarea în grabă a celei de-a XII-a sesiuni de lucru după numai un an – nu după 2 ani de zile, aşa cum este stabilit să se desfăşoare în general – pe teren catolic, la Viena, cu intenţia de a încheia studiul pe documentul elaborat în Creta.

Încă dinaintea începerii lucrărilor, partea catolică şi-a exprimat aşteptările şi dorinţele faţă de sesiune. De pildă, de praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, la audienţa acordată delegaţiei ortodoxe din Constantinopol, Papa Benedict al XVI-lea a declarat: ,,Comisia de dialog teologic se află acum într-un punct crucial, căci în octombrie 2009, în Pafos, a început să discute ‘Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericii în primul mileniu’. Din toată inima ne rugăm ca, luminaţi de Sfântul Duh, membrii comisiei să continue pe acest drum în cadrul apropiatei sesiuni plenare de la Viena, Austria, şi să-şi dedice timpul necesar pentru studierea aprofundată a acestei teme delicate şi importante. Pentru mine este un semn încurajator că patriarhul Bartolomeu I şi Sfântul Sinod al Constantinopolului împărtăşesc convingerea noastră cu privire la importanţa acestui dialog”.

De asemenea, cardinalul Christoph Schonborn al Vienei şi-a exprimat speranţa ca întrunirea ,,să poată fi o piatră de hotar pe drumul ecumenist dintre ortodocşi şi catolici”, iar Mitropolitul Mihail de Austria (care ţine de Patriarhia Constantinopolului) a afirmat că ,,nu va fi un război teologic, ci mai curând un dialog eficace şi durabil”. În timp ce apropiata întrunire a fost puternic mediatizată de presa catolică, partea ortodoxă a menţinut o tăcere aproape asurzitoare asupra subiectului. Doar unele publicaţii anti-ecumeniste au formulat opinii şi comentarii şi au exprimat proteste.

 

Cine a fost prezent la sesiunea de la Viena

În general, comisia de dialog teologic este alcătuită din 30 de membri ortodocşi şi 30 catolici. La Viena au fost prezenţi doar 24 de delegaţi ortodocşi şi 20 de delegaţi catolici. Este de notat că, în pofida unei oarecare opoziţii ortodoxe, la dialog continuă să fie prezenţi reprezentanţi greco-catolici, precum Episcopul greco-catolic român Florentin Crihălmeanu de Cluj-Gherla şi Episcopul greco-catolic grec Dimitrios Salachas de Atena.

 

Ecumenism 59 1

Participanţii la sesiunea de dialog teologic de la Viena, septembrie 2010

 

Din partea ortodoxă, la dialog au fost reprezentate Patriarhiile Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului, Moscovei, Georgiei, Serbiei şi României, Bisericile Ciprului, Greciei, Poloniei, Albaniei, Cehiei şi Slovaciei, Finlandei. Ca şi în 2009, ca urmare a unei decizii sinodale, Patriarhia Ortodoxă a Bulgariei nu a trimis reprezentanţi.

Delegaţii Patriarhiei Constantinopolului au fost Mitropoliţii Ioan (Zizioulas) al Pergamului, co-preşedintele ortodox al comisiei, Calist (Ware) de Diocleea şi Ghenadie (Limouris) de Sassima, co-secretar al comisiei şi vicemoderatorul Comitetului Central al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB).

Patriarhia Moscovei a fost reprezentată de Mitropolitul Ilarion (Alfeev) de Volokolamsk, conducătorul Departamentului pentru Relaţii Bisericeşti Externe, protoiereul Valentin Asmus, profesor la Academia Duhovnicească din Moscova, şi arhimandritul Chiril Hovorun, vicepreşedintele Comisiei pentru Educaţie a Bisericii Ortodoxe Ruse, în calitate de consilier şi translator.

Delegaţii Patriarhiei Române au fost Episcopul vicar patriarhal Ciprian Câmpineanul, secretarul Sfântului Sinod, şi profesorul universitar dr. arhidiacon Ioan Ică jr. de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Andrei Şaguna” din Sibiu. Biserica Ortodoxă a Greciei a fost reprezentată de Mitropoliţii Hrisostom de Messinia şi Atanasie, iar Patriarhia Alexandriei de Mitropoliţii Serafim de Ioannupol şi Macarie de Kenia.

Membrii ortodocşi ai comisiei constituie o pleiadă de corifei extrem de favorabili unirii cu Biserica Catolică. Mitropolitul Ioan al Pergamului declara încă din 2007 că ,,Ortodoxia este pregătită să accepte ideea unui primat universal şi, conform canoanelor Bisericii primare, Episcopul Romei este ‘primus’”. Mitropolitul Hrisostom de Messinia este contestat chiar de ierarhi, clerici, teologi şi profesori universitari greci din pricina învăţăturii unioniste pe care o propovăduieşte, însă în mod firesc, este un ,,prieten foarte iubit al Fanarului”. La rândul său, Mitropolitul Serafim de Ioannupol este cunoscut pentru vederile largi ecumeniste, îndeosebi filo-anglicane, în ce priveşte hirotonia femeilor.

În aceeaşi notă pro-unionistă se înscrie vizita Patriarhului Irineu al Serbiei la Viena, între 11-14 septembrie 2010. La liturghia săvârşită de patriarh în Biserica Învierii Domnului din Viena a fost prezent şi cardinalul Christoph Schonborn al Vienei. În capitala austriacă, întâistătătorul sârb a fost prezent la ceremonia romano-catolică ,,Sărbătoarea numelui Mariei”, la o recepţie oferită de franciscani şi una oferită de cardinal.

Printre altele, patriarhul sârb declara la Viena: ,,Dacă Biserica Ortodoxă nu ar desfăşura un dialog cu celelalte Biserici şi comunităţi creştine, la fel şi cu religiile necreştine, mişcările religioase seculare şi toate provocările ideologice şi spirituale ale lumii contemporane, ea ar înceta să mai fie Biserică şi s-ar transforma într-o sectă. Nici o comunitate bisericească istorică nu poate pretinde că este Biserică, dacă a încetat să mai caute unitatea cu celelalte Biserici”. El a mai subliniat că unirea cu catolicii este ,,voia lui Dumnezeu”, iar cardinalul Schonborn, bucuros de poziţia întâistătătorului sârb, a afirmat că vizita sa ,,este un semn al unităţii de credinţă”.

Totodată, în alcătuirea comisiei mixte de dialog s-a petrecut o schimbare notabilă prin înlocuirea cardinalului Walter Kasper, co-preşedintele catolic, cu actualul conducător al Consiliului Pontifical pentru promovarea unităţii creştinilor, cardinalul Kurt Koch, arhiepiscop de Basel, Elveţia. Acesta este un susţinător fervent al ecumenismului, dornic de progrese rapide în dialogul cu ortodocşii. El a declarat că ,,marea provocare este dialogul ecumenist dintre ortodocşi şi catolici” şi că, spre deosebire de protestanţi, ,,cu ortodocşii există un alt mod de a face ecumenism, lucru care nu este întotdeauna uşor”.

 

Cum s-au desfăşurat lucrările comisiei

Sesiunea s-a desfăşurat potrivit ‘ritualului’ de acum cunoscut al acestor întruniri ecumeniste. Au avut loc mai multe recepţii în onoarea musafirilor, organizate de primarul Vienei, Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Austria, respectiv cardinalul Christoph Schonborn al Vienei; înalţii prelaţi au vizitat mai multe lăcaşuri de închinăciune ortodoxe şi catolice din Viena şi împrejurimile ei; ierarhii ortodocşi au fost prezenţi la liturghiile săvârşite de prelaţii catolici (chiar au luat parte la anumite aspecte ale lor) şi cei catolici la liturghii ortodoxe.

 

Ecumenism 59 2

Ierarhi ortodocşi asistând la o liturghie catolică

 

Ecumenism 59 3

Arhierei ortodocşi participând la ieşirea cu
Sfânta Evanghelie din cadrul liturghiei catolice

 

Este de remarcat că, la Viena, ortodocşii s-au ‘bucurat’ de inovaţiile catolice dintre cele mai noi. Ei au fost găzduiţi şi au purtat dezbateri teologice într-o casă a iezuiţilor ,,de reculegere, de formare, o casă care are un program variat, începând de la exerciţiile spirituale şi cuprinzând tot ce ţine de formarea spirituală”, inclusiv meditaţie zen şi hatha-yoga. Pe de altă parte, după cum mărturisea un prelat catolic prezent la Viena, ,,slujbele catolice au fost în acelaşi timp şi concerte de muzică” cu autori clasici precum Joseph Haydn sau W.A. Mozart, dar şi moderni.

Întrunirea propriu-zisă a constat din mai multe sesiuni de discuţii la care cele două părţi au dezbătut documentul de lucru. În cele din urmă, participanţii au convenit să nu dea un statut oficial acestui document, ci acesta să fie folosit pentru pregătirea altui text care să propună soluţii pentru rezolvarea divergenţelor teologice dintre ortodocşi şi catolici. De asemenea, au decis alcătuirea unui document care să trateze primatul papal din punct de vedere teologic. La final s-a dat publicităţii doar un comunicat de prezentare a conferinţei.

La conferinţa de presă de la încheierea sesiunii, cei doi co-preşedinţi, Mitropolitul Ioan al Pergamului şi Arhiepiscopul Kurt Koch de Basel, au insistat asupra dezvoltării de către ortodocşi a sinodalităţii şi respectiv de către catolici a primatului papal în Bisericile lor şi a faptului că cele două părţi se pot ,,îmbogăţi” reciproc cu perspectivele lor. Mitropolitul Ioan a declarat: ,,Sunt în deplin acord cu ceea ce arhiepiscopul Koch a spus. Modelul de unitate va apărea în viitor. Noi nu operăm cu un model preconceput. Acesta va fi rezultatul unei anumite – nu aş numi-o reformă, că este prea dur – ci adaptare din ambele părţi. Ceea ce ortodocşii trebuie să consolideze este unitatea lor universală şi, de asemenea, concepţia despre primat. Şi poate partea catolică trebuie să consolideze mai mult dimensiunea sinodalităţii”.

 

Prezentare extrem de optimistă a evenimentelor

Participanţii au prezentat într-o notă extrem de favorabilă discuţiile purtate, vorbind de progrese, dialog, fraternitate etc. De asemenea, presa internaţională a înfăţişat sesiunea de dialog în termeni foarte optimişti, consemnând ,,progresele promiţătoare” realizate în cadrul dezbaterilor şi ,,raportul optimist” al conducătorilor celor două delegaţii cu privire la ,,intensificarea cooperării dintre cele două Biserici”.

O poziţie diferită faţă de majoritate a exprimat Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, reprezentantul Patriarhiei Moscovei la sesiunea de dialog teologic. Într-o declaraţie dată publicităţii pe 27 septembrie, la Moscova, ierarhul a afirmat: ,,Contrar celor anunţate de o anumită parte a presei, nu a avut loc nici un progres la această reuniune”. El a precizat că documentul pregătit la Pafos şi revăzut la Viena nu poate sluji decât ca ,,instrument de lucru”, fiindcă nu abordează problemele decât din punct de vedere istoric. În plus, el conţine ,,lacune şi omisiuni”, precum faptul că nu specifică că jurisdicţia episcopului Romei se întindea doar asupra Apusului, nu vorbeşte deloc despre episcopii altor Biserici locale din primul mileniu creştin, aspecte care oferă o imagine incorectă asupra modului în care era condusă Biserica primară.

În pofida declaraţiilor sale şi ale altor câtorva ortodocşi împotriva primatului papal, opinia larg răspândită în lumea ortodoxă este favorabilă existenţei primatului. De altfel, din delegaţia rusă, de exemplu, doar mitropolitul Ilarion şi-a manifestat nemulţumirea faţă de discuţiile teologice pe marginea acestui subiect, ceilalţi doi delegaţi aflându-se de cealaltă parte a baricadei …

În schimb, tabăra catolică nu va renunţa nicicând la poziţia sa. De pildă, cardinalul Christoph Schonborn al Vienei afirma nonşalant că ,,a fost clar pentru toate părţile că episcopul Romei a fost primul dinaintea celorlalţi episcopi”. În acelaşi ton, preşedintele Fundaţiei Pro Oriente care a organizat întrunirea, Johann Marte, sublinia că ,,un primat strict de onoare al papei, fără puteri juridice, nu este suficient”. La fel de relevante sunt cuvintele episcopului greco-catolic de Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu: ,,Nu este atât de important subiectul, ci mai important este dialogul în sine. (…) Subiectul este un motiv pentru dialog şi o ocazie de a fi împreună, o oportunitate; deci, subiectul este un mijloc, iar scopul este dialogul, scopul final este unitatea creştinilor. (…) Scopul dialogului depăşeşte cu mult importanţa subiectului”.

Prin urmare, pentru partea catolică, nu importă câtuşi de puţin divergenţele teologice dintre cele două Biserici. Pentru ei, discuţia pe marginea primatului papal este doar un mijloc de a ajunge într-o anumită relaţie cu partea ortodoxă. Apoi, vor găsi ei o modalitate de a-i ‘convinge’ pe ortodocşi că punctul lor de vedere este cel corect !

 

Alte întruniri de dialog ecumenist din aceeaşi perioadă

Între 30 august-7 septembrie 2010, la Christ Church College, Oxford, s-a reunit în sesiune plenară Comisia internaţională de dialog teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Comunitatea Anglicană. La întrunire au participat 30 de teologi şi responsabili din cele două confesiuni, conduşi de cei doi co-preşedinţi: Mitropolitul Calist (Ware) de Diocleea (aparţinând de Patriarhia Constantinopolului) şi Arhiepiscopul Roger Herft (aparţinând de Biserica Anglicană a Australiei). Sesiunea a continuat discuţiile începute în septembrie 2009 în insula Creta (a se vedea articolul Septembrie-octombrie 2009. Noutăţi pe frontul ecumenist (I) – 15-20 septembrie 2009, Chania, Creta. Întrunirea Comisiei internaţionale pentru dialogul teologic ortodoxo-anglican), pe tema antropologiei creştine şi tradiţiei teologice a celor două Biserici.

O altă întrunire, de această dată interreligioasă, a avut loc între 6-7 octombrie 2010, la Teheran, Republica Islamică Iran. Acolo s-a desfăşurat cea de-a şaptea reuniune a Comisiei mixte pentru dialogul dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi reprezentanţii religiei islamice din Iran.

Comisia a fost creată în urma întâlnirilor dintre actualul patriarh Chiril, pe vremea când era mitropolit de Smolensk şi conducător al Departamentului pentru Relaţii Bisericeşti Externe, şi ayatollahul Muhammad Ali Al-Tashkiri, pe atunci preşedinte al Organizaţiei culturii islamice şi relaţiilor externe; comisia de dialog şi-a ţinut prima sesiune în decembrie 1997.

Întrunirea din octombrie 2010 a avut tema ,,Rolul religiei în viaţa omului şi a societăţii” şi a fost prezidată de Episcopul Teofilact de Smolensk şi Viazemski, conducătorul delegaţiei ruse, şi dr. Mahdi Mostafi, actualul preşedinte al Organizaţiei culturii islamice şi relaţiilor externe. Cele două părţi au abordat probleme legate de influenţa religiei asupra sănătăţii spirituale a societăţii, rolul religiei în consolidarea instituţiei familiei, relaţiile dintre tradiţia religioasă şi doctrina drepturilor şi libertăţilor omului. De asemenea, s-a luat în discuţie secularizarea agresivă a societăţii şi dorinţa de excludere a religiei din viaţa publică. Delegaţii au ,,considerat necesară unirea eforturilor Bisericii Ortodoxe Ruse cu cele ale comunităţii musulmane din Iran pentru dezvoltarea noţiunii de ‘valori tradiţionale’ şi pentru a cere recunoaşterea sa în dreptul internaţional”.

 

,,Construirea unui viitor comun creştino-musulman”

Între 1-4 noiembrie 2010, la Centrul Ecumenic de la Geneva, sediul Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), s-a desfăşurat o consultare internaţională creştino-musulmană. Ea a avut tema ,,Transformarea comunităţilor: creştini şi musulmani construind un viitor comun” şi a tratat probleme de interes comun şi de colaborare între creştini şi musulmani. Această conferinţă a reunit conducători importanţi creştini şi musulmani, savanţi şi practicanţi ai dialogului interreligios care reprezintă diferite organizaţii din cele două religii.

Au fost prezenţi: Olav Fykse Tveit, secretarul general al CMB; pastorul Thomas Wipf, preşedintele Federaţiei Bisericilor Protestante Elveţiene şi Consiliului Religiilor din Elveţia; Arhiepiscopul dr. Anders Wejryd al Bisericii Suediei; prinţul Ghazi Bin Muhammad bin Talal, trimisul personal al regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei; dr. Muhammad Ahmed Sharif, secretarul general al Societăţii Chemarea Lumii Islamice; dr. Abdulrahman Al-Zayed, Liga Musulmană Mondială; ayatollahul Muhammad Ali Al-Tashkiri, secretarul general al Forumului Mondial pentru apropierea şcolilor de gândire islamice; şeicul Yousef Ibram, imamul moscheii din Geneva etc. Printre participanţi s-au numărat şi ortodocşi ecumenişti de frunte, precum Mitropolitul Emmanuel al Franţei, aparţinând de Patriarhia Constantinopolului.

Conferinţa a fost convocată de Consiliul Mondial al Bisericilor, Societatea Chemarea Lumii Islamice din Libia, Institutul Regal Aal al Bayt din Iordania şi Consorţiul pentru un Cuvânt comun.

Cei 60 de participanţi, împreună cu invitaţii lor, au tratat 3 probleme importante în contextul actual al relaţiilor creştino-musulmane: 1. Dincolo de majoritate şi minoritate; 2. De la conflict la dreptate milostivă: construind ecologii ale păcii; 3. Învăţând să depăşim; formularea de instrumente educative pentru rezolvarea problemelor.

 

* * *

 

Toamna acestui an a fost extrem de spornică în întruniri, conferinţe, sesiuni şi tot felul de alte reuniuni pe teme ecumeniste intercreştine şi interreligioase. Astfel de evenimente curg cu nemiluita în ultimii ani. De exemplu, în afara celor prezentate mai sus, s-au mai desfăşurat: un dialog interreligios la Doha, Qatar, între 19-21 octombrie 2010, cu participare românească; o întrunire a CMB la Patriarhia Română între 5-9 octombrie 2010; o Reţea pentru educaţie ecumenistă în Europa Centrală şi de Răsărit; un Forum ortodoxo-catolic în Insula Rhodos; o reuniune a Comisiei Bisericilor pentru Afaceri Internaţionale a CMB la Tirana, Albania, între 2-8 octombrie 2010; o întrunire între CMB şi Biserica Catolică în Siria, între 26 septembrie-2 octombrie 2010; aniversarea a 100 de ani de la înfiinţarea Comisiei Credinţă şi Ordine a CMB, şi multe altele.

Pare-se că organizatorii şi participanţii la această pleiadă de reuniuni, conştientizând întrucâtva că nu este posibilă o reconciliere între lucruri ireconciliabile – Hristos şi Veliar – au adoptat crezul catolicilor: nu subiectul este important, ci dialogul în sine. Aşa se face că lună de lună suntem martorii a noi şi noi conferinţe şi simpozioane la care Biserica lui Hristos este chemată să ia parte, în numele ‘dialogului’. Piese de teatru ecumeniste, cu final cunoscut: erodarea conştiinţei ortodoxe până la nimicirea ei totală şi acceptarea de către ortodocşi a religiilor Babilonului contemporan.

Din nefericire, dincolo de aceste piese de teatru deşarte se întrezăreşte adevărul crud: istoria se repetă, iar actorii principali ai acestor noi episoade sunt doar nişte personaje ridicole, mai mult sau mai puţin ilustre într-o clipă a istoriei, care merg orbeşte către prăpastia apostaziei.

 

Ioachim Arnăutu

 

Surse
– 29 septembrie 2010, ,,Vienne: declaration du metropolite Jean Zizioulas sur les travaux de la commission mixte du dialogue theologique entre orthodoxes et catholiques-romains”
– 30 septembrie 2010, ,,Metropolite Hilarion de Volokolamsk: parler de ‘breche’ dans le dialogue orthodoxe-catholique ne correspond pas a la realite”
– 1 octombrie 2010, ,,Communique de la commission mixte internationale pour le dialogue theologique catholique-orthodoxe – Vienne 2010”
– 21 octombrie 2010, ,,Communique commun suite a la 6e reunion de la commission mixte russo-iranienne pour le dialogue orthodoxie-islam”
– 9 septembrie 2010, ,,Grande-Bretagne: reunion de la commission internationale de dialogue theologique entre l’Eglise orthodoxe et la Communion anglicane”
– 28 septembrie 2010, ,,Vienne: 12e session internationale du dialogue theologique catholique-orthodoxe”
– 13 octombrie 2010, ,,Iran: 7e session de la commission russo-iranienne de dialogue entre l’orthodoxie et l’islam”
– 28 octombrie 2010, ,,Muslims and Christians to meet in Geneva to build a common future”
– 2 noiembrie 2010, ,,International Christian-Muslim consultation opens in Geneva”
4. www.basilica.ro, 17 septembrie 2010, ,,Sesiune de lucru a Comisiei Mixte Internaţionale pentru dialogul teologic, la Viena”
5. www.directionstoorthodoxy.org, 24 septembrie 2010, ,,Catholic, Orthodox report promising progress on unity”
6. http://acvila.wordpress.com, 26 septembrie 2010, ,,Mitropolitul Serafim de Ioannupol (Patriarhia Alexandriei): ‘Nu înseamnă că dacă unii sunt nebuni, au dreptul să se îndoiască de cugetul nostru ortodox’”
7. www.bru.ro, 26 septembrie 2010, ,,Greco-catolicii din România la Viena: Relatarea P.S. Florentin de Cluj-Gherla”
8. www.catholica.ro, 29 septembrie 2010, ,,Din comunicatul sesiunii de dialog catolico-ortodox de la Viena”
9. http://acvila.wordpress.com, 30 septembrie 2010, ,,Hrisostom de Messinia despre dialogul dintre ortodocşi şi romano-catolici”
10. http://chiesa.espresso.repubblica.it, 6 octombrie 2010, ,,Papal primacy. Russia heads the resistance against Rome”
 
Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 59/noiembrie-decembrie 2010

Din aceeasi categorie...