Ecumenism nr. 21

Noutăţi pe frontul Marelui Sinod al Ortodoxiei din 2016

 

În Biserica Ortodoxă oficială pare că se instaurează treptat o dictatură aprigă, care nu îngăduie
nici un fel de critică referitor la direcţia în care este îndreptată de conducătorii ei. Discuţiile presinodale
nu sunt publice, cei care critică măsurile moderniste şi ecumenismul sunt înfieraţi sau chiar amenintaţi
cu judecata în tribunale ecleziastice … Până şi unii ierarhi se plâng că nu cunosc dezbaterile
din comisiile presinodale. Ce au de ascuns conducătorii Ortodoxiei oficiale ?
 
Articole pe aceeaşi temă

 

Evenimentele se accelerează pe frontul Sinodului pan-ortodox din 2016. Se fac pregătiri, ierarhii ortodocşi revizuiesc proiecte de documente pentru Sinod, se fac declaraţii şi se insinuează şi se anticipează tendinţe şi hotărâri care se vor lua, taberele modernistă şi tradiţionalistă se ciocnesc în declaraţii şi se vorbeşte de cenzură.

Întâistătătorii întruniţi în sinaxă între 6-9 martie 2014 la sediul Patriarhiei Ecumenice din Istanbul au hotărât înfiinţarea unei Comisii inter-ortodoxe speciale pentru a revizui mai multe documente adoptate în deceniile trecute de conferinţele presinodale. Atunci întâistătătorii au stabilit că activitatea comisiei va fi discutată în cadrul unei conferinţe presinodale pan-ortodoxe care se va întruni în 2015.

Această comisie urma să revizuiască 3 documente adoptate la cea de-a treia Conferinţă presinodală pan-ortodoxă de la Geneva din 1986:

 

1) Biserica Ortodoxă şi mişcarea ecumenistă;

2) Relaţii ale Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine şi

3) Contribuţia Bisericii Ortodoxe la realizarea păcii, dreptăţii, libertăţii, înfrăţirii şi iubirii între popoare şi la îndepărtarea discriminărilor rasiale şi de alte feluri.

 

De asemenea, avea sarcina de a superviza 3 documente adoptate la cea de-a doua Conferinţă presinodală pan-ortodoxă de la Geneva din 1982:

 

1) Problema calendarului;

2) Impedimente la căsătorie şi

3) Importanţa postului şi respectarea lui astăzi.

 

Comisia s-a întrunit de 3 ori la Centrul ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambesy în perioadele 29 septembrie – 4 octombrie 2014; 16-21 februarie 2015 şi 29 martie – 2 aprilie 2015. În prima sesiune, comisia a revizuit textele pe marginea primelor două teme adoptate în 1986 şi a recomandat contopirea lor într-un singur text, Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine. La cea de-a doua întrunire, comisia a început revizuirea celui de-al treilea text, Contribuţia Bisericii Ortodoxe la realizarea păcii, dreptăţii, libertăţii, înfrăţirii şi iubirii între popoare şi la îndepărtarea discriminărilor rasiale şi de alte feluri.

 

Ecumenism 90 17

Cea de-a doua întrunire a Comisiei inter-ortodoxe speciale, februarie 2015

 

Între 30 martie – 2 aprilie 2015, la Centrul Ortodox al Patriarhiei Constantinopolului de la Chambesy, Geneva, a avut loc cea de-a treia întrunire a Comisiei inter-ortodoxe speciale. La aceasta au participat delegaţiile celor 14 Biserici Ortodoxe: Patriarhiile Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului, Rusiei, Serbiei, României, Bulgariei, Georgiei şi Bisericile Ortodoxe din Cipru, Grecia, Albania, Polonia şi Ţinuturile Cehe şi Slovacia. Din partea Bisericii Ortodoxe Române au participat Mitropolitul Nifon de Târgovişte şi arhipreotul Viorel Ioniţă.

La întrunire, reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe au finalizat lucrarea de revizuire a proiectului de document Contribuţia Bisericii Ortodoxe la realizarea păcii, dreptăţii, libertăţii, înfrăţirii şi iubirii între popoare şi la îndepărtarea discriminărilor rasiale şi de alte feluri. Potrivit informaţiilor oficiale apărute în cotidianul Lumina, comisia a adoptat un text intitulat ,,Misiunea Bisericii Ortodoxe ca mărturie de dragoste în slujire”, care devine ultimul capitol al documentului de mai sus. Cotidianul subliniază că în acest capitol, care conţine 15 paragrafe, ,,este prezentată pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii, poziţia Bisericii Ortodoxe în faţa provocărilor lumii actuale”.

Apoi, comisia a supervizat textul ,,Importanţa postului şi respectarea lui astăzi”, adoptat în 1982, ,,care nu a necesitat schimbări de fond”. Tot cotidianul Lumina nota: ,,Cu privire la textele privind ‘Problema calendarului’ şi respectiv ‘Impedimentele la căsătorie’, comisia a discutat foarte intens propunerile făcute de comitetul de redactare (n.r.: întrunit cu 2 zile înainte de sesiunea comisiei), discuţie prin care s-au conturat punctele care ar trebui revizuite, dar cum mandatul său era doar să supervizeze aceste texte şi, deci, să nu le schimbe, nu s-a ajuns la consensul necesar pentru revizuirea lor, astfel că, în legătură cu aceste teme rămân valabile textele adoptate de Conferinţele presinodale pan-ortodoxe”.

După cea de-a doua sesiune a Comisiei inter-ortodoxe speciale, pe 1 aprilie 2015, agenţia greacă de ştiri bisericeşti Romfea a publicat o ştire, preluată ulterior de site-uri ortodoxe de limbă greacă, engleză, română, potrivit căreia, în cadrul sesiunii, s-a stârnit o dezbatere aprinsă când Mitropolitul Ioan al Pergamului a cerut introducerea în textul Contribuţia Bisericii Ortodoxe la realizarea păcii, dreptăţii, libertăţii, înfrăţirii şi iubirii între popoare şi la îndepărtarea discriminărilor rasiale şi de alte feluri a unei referiri la discriminarea minorităţilor sexuale. Ştirea a produs o reacţie puternică în rândul credincioşilor ortodocşi (a se vedea grupajul de ştiri din ianuarie-februarie, Comisia inter-ortodoxă specială pentru pregătirea Sinodului din 2016 ia în discuţie drepturile minorităţilor … sexuale).

Pe 23 aprilie 2015, Mitropolitul Ioan (Ziziulas) al Pergamului, ierarhul care prezidează lucrările comisiei speciale, a trimis agenţiei de ştiri bisericeşti Romfea un comunicat oficial referitor la această ştire. În comunicatul oficial, ierarhul constantinopolitan dezminte cu fermitate informaţiile oferite de agenţia Romfea şi cere ca aceasta ,,să şteargă pentru totdeauna de pe site-ul său informaţiile incorecte din data de 1 aprilie 2015 … cât şi articolele şi comentariile asociate, semnate şi anonime, care sunt păgubitoare şi defăimătoare pentru lucrarea comisiei şi personal pentru preşedintele ei şi alţi membri”.

De asemenea, cere agenţiei să publice fără prescurtare şi în aceleaşi condiţii în care a publicat articolul respectiv o declaraţie oficială a mitropolitului pe acea temă. În declaraţie, el afirmă: ,,Articolul de pe site-ul dvs. este complet inexact şi înşelător; în el se spune că aţi primit ,,informaţii că, la ultima sesiune, comisia pregătitoare a vrut să introducă un amendament prin care Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei să exprime solidaritatea sa cu ‘minorităţile sexuale’”. Nu numai că nu a existat o asemenea decizie a comisiei speciale pe care o prezidez, dar absolut nici un membru al acestei comisii nu a exprimat un asemenea sprijin, fie direct fie indirect, pentru modul de viaţă al acestor ‘minorităţi’”.

Ierarhul continuă: ,,Titlul articolului de pe site-ul dvs. intitulat ‘Ioan al Pergamului: opriţi scurgerile către presă’ este incorect şi înşelător, precum este şi fraza din acelaşi text: ‘În cursul celei de-a treia întruniri a comisiei de la Chambesy, Geneva, Mitropolitul Ioan al Pergamului a cerut tuturor membrilor comisiei să nu vorbească cu reprezentanţii presei referitor la nici una din chestiunile discutate’. Adevărată este fraza prin care preşedintele a cerut membrilor comisiei să nu ofere informaţii imprecise. Legat de aceasta, aş vrea să vă amintesc ce nu se pune la îndoială, adică faptul că poziţiile oricărui organism similar sunt exprimate autentic şi corect numai de preşedinte şi comunicatele oficiale comune ale membrilor; în acest caz particular, potrivit cu hotărârile pan-ortodoxe şi practica ce predomină de decenii, documentele aprobate sunt publicate numai după ce au fost apreciate şi aprobate de consultaţia presinodală pan-ortodoxă adecvată”.

Însă diferiţi ierarhi şi jurnalişti greci şi români au ţinut să remarce că discuţiile din Comisia inter-ortodoxă specială nu sunt publice. Şi nu sunt publice nu numai pentru credincioşii de rând, dar nici pentru ierarhii care nu fac parte din comisiile pregătitoare ale Sinodului.

De altfel, se observă o tendinţă de a-i reduce la tăcere pe ortodocşii tradiţionalişti şi de a zădărnici încercările acestora de a se împotrivi direcţiei în care se îndreaptă Ortodoxia oficială. Tabăra modernistă – care deţine frâiele conducerii şi are destui adepţi – doreşte astăzi mai mult ca niciodată, după decenii de aşteptare, să-şi vadă planurile transformându-se în realitate. Drept urmare, nu răspunde criticilor cu argumente de nici un fel, ci le întâmpină cu cuvinte dure, injurii şi ameninţări şi îşi exprimă speranţa că viitorul Sinod va lua o hotărâre în ce priveşte această ‘problemă’, a opoziţiei.

Arhidiaconul Ioan Chryssavgis, consilierul teologic al Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului şi membru în Secretariatul Comisiei inter-ortodoxe speciale, a publicat în aprilie 2015 un articol despre viitorul sinod, ,,În fine, un Sinod pentru veacuri ? Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe în 2016” (a se vedea şi grupajul de ştiri din ianuarie-februarie, Ortodocşii tradiţionalişti sunt acuzaţi de fundamentalism). El prezintă câteva informaţii despre viitorul Sinod şi apoi susţine cu tărie o poziţie modernistă, de adaptare a rânduielilor bisericeşti la lumea contemporană (,,adaptarea unei credinţe străvechi la o realitate modernă”), şi de deschidere faţă de celelalte confesiuni creştine. El subliniază că ,,deschiderea ecumenistă a unei Biserici altfel profund tradiţionale este de importanţă crucială, mai ales în lumina cercurilor conservatoare şi tradiţionaliste din lumile greacă şi slavă”.

Şi apoi afirmă limpede că una din problemele vitale de discutat la Sinod şi căreia trebuie să i se răspundă cu ,,autoritate universală şi incomparabilă” este cea a ,,fundamentalismului şi fanatismului religios”: ,,Un răspuns unit şi răspicat faţă de elementele şi facţiunile extremiste şi subversive – uneori dinlăuntrul cercurilor influenţate de monahi rigizi sau reacţionari – va fi o evidenţiere riguroasă şi angajată a ‘căii împărăteşti’ a discernământului şi moderaţiei adoptată de învăţătorii clasici ai Bisericii primare. Vom vedea o condamnare a grupurilor separatiste şi un nou angajament pentru deschiderea ecumenistă ?”

O altă problemă atinsă în articolul său, faţă de care se exprimă în termeni duri, este cea a unificării diasporei ortodoxe. El vorbeşte de ,,provincialismul sufocant” al ierarhilor ,,mai puţin interesaţi de a depăşi orice prejudecată şi îngustime” în vederea administrării şi organizării Bisericii Ortodoxe din lume şi se întreabă dacă ,,conducătorii din ţări ca Statele Unite ale Americii vor fi interesaţi de o organizaţie unificată, colectivă. Sau vor rămâne obsedaţi de interese naţionaliste înguste ?”

În aceeaşi notă se exprimă însuşi patriarhul ecumenic Bartolomeu într-un interviu acordat revistei La Civilta Cattolica publicată de iezuiţii din Roma. Discuţia s-a purtat întâi pe marginea relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică, respectiv pe marginea relaţiilor dintre patriarh şi Papa Francisc: ,,Am îndrăzni să spunem că astăzi, poate mai mult ca acum 50 ani, există o nevoie mai mare şi mai urgentă de reconciliere. De aceea, întâlnirile noastre cu fratele nostru drag Papa Francisc la Roma, Ierusalim şi Istanbul au fost evenimente de mare semnificaţie şi consecinţe. … Am menţionat deja angajamentul nostru pentru unitatea teologică şi sacramentală cu Biserica Catolică”.

De asemenea, pentru a reduce la tăcere opoziţia crescândă faţă de implicarea în mişcarea ecumenistă şi relaţia tot mai strânsă cu Biserica Catolică, patriarhul a spus că, la sinaxa întâistătătorilor din martie 2014 de la Istanbul, i-a informat pe aceştia despre întâlnirea sa cu Papa Francisc la Ierusalim: ,,Ierarhii şi-au declarat sprijinul pentru eveniment şi şi-au afirmat angajamentul pentru dialogul teologic cu Biserica Catolică. Acest lucru este important pentru că întâlnirea noastră de la Ierusalim a fost mult mai mult decât o confirmare simbolică puternică a bunăvoinţei noastre de a continua pe calea dragostei inaugurată cu 50 ani în urmă de înaintaşii noştri în duhul fidelităţii faţă de adevărul Evangheliei”.

Interviul a atins apoi problema Sinodului Ortodoxiei din 2016, patriarhul declarând că cele două chestiuni majore care vor determina convocarea lui şi vor defini dezbaterile sunt relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu celelalte confesiuni creştine şi alte religii şi relaţiile dintre Bisericile Ortodoxe însele.

Prelatul ortodox abordează şi problema ciocnirii dintre modernişti şi tradiţionalişti: ,,În mod regretabil, există un element conservator crescând în multe Biserici Ortodoxe şi cercuri ortodoxe, care reacţionează faţă de provocările contemporane ale epocii noastre îngrădindu-se într-o existenţă sufocantă şi exclusivă. Bineînţeles, aceasta nu a fost niciodată practica şi făgăduinţa Bisericii creştine, care a fost gata pururea spre răspuns la tot cel ce vă întreabă pre voi cuvânt pentru nădejdea cea întru voi (I Petru 3, 15). Mai mult, cu privire la relaţiile frăţeşti şi colegiale dintre Bisericile Ortodoxe însele, a existat o reducere naţionalistă şi triumfalistă a naturii euharistice şi ecumenice a Bisericii, care a condamnat întotdeauna filetismul ca pe o erezie periculoasă, mai ales la Sinodul de la Constantinopol din 1872. Cu toate acestea, etno-filetismul pare să fie o ispită perpetuă a multora din Bisericile noastre mai recente”.

La rândul său, la sfârşitul lunii aprilie 2015, Patriarhul Chiril al Rusiei a declarat că pregătirile pentru sinodul pan-ortodox nu au fost simple. ,,Ca întotdeauna în jurul evenimentelor istorice sunt unele intrigi, forţe ascunse şi încercări de influenţare, inclusiv din partea forţelor politice. Vedem toate acestea mai ales legat de criza ucraineană”, a afirmat întâistătătorul rus.

Din planul verbal, moderniştii au trecut la măsuri concrete. Pe 15 ianuarie 2015 a fost emisă şi trimisă spre executare, cu numărul de ordine 187 şi de înregistrare 79, Nota enciclică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei cu tema ,,Funcţionarea site-urilor din partea deţinătorilor lor bisericeşti şi din partea clerului şi a monahilor”.

Prin această enciclică se interzice funcţionarea pe internet a tuturor site-urilor parohiilor, mânăstirilor, paracliselor şi în general a instituţiilor bisericeşti dacă acestea nu au primit anterior aprobarea Consiliului Mitropolitan. Dacă au aprobare, autorilor li se cere să se limiteze la ,,informarea publicului cu privire la viaţa liturgică a enoriei respective (programul slujbelor) şi, în general, la viaţa duhovnicească şi activitatea ei filantropică … sau istoria acelei biserici. În acest scop este permisă şi publicarea sau republicarea textelor teologice consacrate pentru cititorii interesaţi (erminii, predici etc)”.

Enciclica precizează că discursul celor care publică pe internet nu trebuie să fie ,,dezbinător, propagandistic, părtinitor, provocator, jignitor la adresa onoarei unei persoane, schismatic faţă de episcopul local sau alt conducător bisericesc”. Cei care încalcă acest act vor fi ,,trimişi disciplinat în tribunalele episcopale locale sau sinodale”. În încheiere se stipulează că încălcarea acestor hotărâri nu reprezintă doar un lucru ilegal, imoral sau necanonic, ci constituie de-a dreptul erezie.Ecumenism 90 18

Clerici şi monahi greci s-au întrunit pentru a critica această notă enciclică şi au cerut retragerea ei. Ei afirmă că, de fapt, este vorba despre cenzurarea criticii monahilor şi clericilor la adresa vieţii secularizate a ierarhiei, ca şi a implicării Bisericii Greciei în mişcarea ecumenistă, cenzurarea celor care publică învăţăturile corecte ale Sfinţilor Părinţi etc. ,,Nota enciclică urmăreşte să impună legea tăcerii”, afirmă clericii şi monahii greci.

În mod asemănător, la întrunirea sa din 5-6 februarie 2015 (foto), Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a adoptat o hotărâre privind ,,evaluarea periodică de către Centrele eparhiale a monahilor şi preoţilor care desfăşoară activităţi de comunicare în spaţiul virtual”. Sinodul insistă că ,,utilizarea de către clerul ortodox a mijloacelor de comunicare virtuală în întreaga activitate bisericească trebuie făcută cu scopul de a promova misiunea, viaţa spirituală şi unitatea Bisericii, nu în detrimentul acestora”.

Despre ce este vorba aici, dacă nu de cenzură ? Care sunt criteriile după care se stabileşte dacă un articol sau altul ,,promovează misiunea, viaţa spirituală şi unitatea Bisericii” şi nu este ,,în detrimentul acestora” ? Dacă diferiţi monahi sau preoţi îndrăznesc să scrie pe teme fierbinţi în prezent, care stârnesc controverse, precum ecumenismul, implicarea ierarhilor în activităţi mai puţin ortodoxe, controlul şi supravegherea populaţiei de către stat, sau cei care cer publicarea discuţiilor din comisiile presinodale, înseamnă că ei luptă împotriva Bisericii ? Oare ce vor păţi cei care vor îndrăzni să critice hotărârile Marelui Sinod din 2016 care nu vor fi în duhul Sfinţilor Părinţi ?

 

Ioachim Arnăutu

 

Surse

1. https://mospat.ru, 30 martie 2015, Special inter-orthodox commission for preparing documents for Pan-Orthodox Council begins its 3d session

2. https://mospat.ru, 3 aprilie 2015, Fin de la reunion de la Commission interorthodoxe speciale pour la preparation des documents du Concile panorthodoxe

3. www.archons.org, 3 aprilie 2015, ‘At last, a Council for the ages ? The Great Council of the Orthodox Church in 2016”

4. http://ziarullumina.ro, 8 aprilie 2015, Pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Cea de-a 3-a reuniune a Comisiei interortodoxe speciale

5. www.basilica.ro, 22 aprilie 2015, Raportul delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la încheierea lucrărilor Comisiei interortodoxe speciale pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe

6. www.patriarchate.org, 29 aprilie 2015, Statement from the Ecumenical Patriarchate

7. www.basilica.ro, 6 februarie 2015, Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

8. https://graiulortodox.wordpress.com, 3 aprilie 2015, Enciclica Sfântului Sinod şi funcţionarea saiturilor pe Internet. Cenzurarea tuturor clericilor şi monahilor antipapistaşi

9. www.patriarchate.org, La Civilta Cattolica publishes exclusive and extensive interview with His All-Holliness

10. www.interfax-religion.com, 30 aprilie 2015, Preparations for All-Orthodox Council accompanied by intrigues – Patriarch Kirill

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 90/martie-aprilie 2015

Din aceeasi categorie...