Editorial nr. 13

Cuvânt către cititori, la un nou început de drum

 

După ce, o perioadă destul de lungă de timp, ne-am confruntat cu o serie de impedimente în dorinţa noastră de a tipări revista, astăzi ne aflăm la un nou început de drum.

Aşadar, prin milostivirea lui Dumnezeu, reuşim să republicăm revista noastră, într-un format nou. Astfel, în vreme ce vechiul format al publicaţiei cuprindea atât seriale ce tratau diverse subiecte, cât şi noutăţi din lumea largă, noul format se dedică, cel puţin pentru moment, doar noutăţilor. Acest lucru s-a impus de la sine, având în vedere că în lume se petrec o mulţime de evenimente, care afectează viaţa creştinului şi care necesită măcar o trecere în revistă, dacă nu seriale întregi.

Ca urmare, noul format conţine, în cea mai mare parte, ştiri sau seriale ce prezintă probleme extrem de actuale, precum ,,Reînvierea iconoclasmului ca prim pas în prigonirea creştinismului în România”, ce tratează problema eliminării icoanelor şi simbolurilor religioase din spaţiile publice din ţara noastră, ,,Legea cultelor – între acceptare şi contestare”, sau ,,Patriarhul Meletie al Constantinopolului”, care pune într-o nouă lumină evenimentele petrecute în sânul Ortodoxiei la începutul secolului al XX-lea.

De asemenea, continuăm seriale binecunoscute, precum cele dedicate tâlcuirilor la Sfânta Scriptură: ,,Omiliile Sfântului Grigorie cel Mare la cartea Proorocului Iezechiil” şi ,,Comentarii la Evanghelia după Luca, de Sfântul Ambrozie al Milanului”, ca şi altele pe teme duhovniceşti.

Însă seriale mai vechi, cum sunt ,,Se întorc zeii ?”, ,,Rob libertăţii post-creştine” sau ,,Va fi reconstruit Templul din Ierusalim ?”, vor mai zăbovi o vreme în sertarele noastre, înainte de a vedea din nou lumina tiparului.

Cerem iertare cititorilor noştri, care urmăresc aceste seriale, ca şi celor care, poate, au aşteptat să vadă din nou ,,Catacombele Ortodoxiei” în magazin doar şi pentru un simplu cuvânt duhovnicesc, de întărire.

 

Redacţia revistei

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 33/ianuarie-februarie 2007

Din aceeasi categorie...