Editorial nr. 24

O epistolă pascală a arhiepiscopului Ioan Maximovici

către fiii săi din Europa de Est şi Asia de Est

şi către toţi fiii săi duhovniceşti

– 1956 –

HRISTOS A ÎNVIAT !

 

Să ne curăţim simţirile şi să privim spre lumina strălucitoare, neapropiată a Învierii lui Hristos. Acum toate s-au umplut de lumină, şi cerul şi pământul şi cele dedesubt. Acum toate sunt scăldate în lumină: Hristos a înviat din morţi. Cerurile prăznuiesc, pământul se bucură, lumea de dincolo radiază de bucurie.

Îngerii din ceruri cântă Învierea Ta, o, Hristoase Mântuitorule. Învredniceşte-ne şi pe noi, pe pământ să Te slăvim cu inimă curată. Cetele îngereşti, înspăimântate la vederea morţii Ziditorului şi Stăpânului lor, Îl slăvesc acum, în cântări vesele, pe Hristos înviat. Astăzi, Adam se bucură şi Eva se veseleşte; şi împreună cu ei proorocii şi patriarhii cântă imne de slavă Ziditorului tuturor şi Răscumpărătorului nostru, Cel care a coborât la iad pentru noi.

Astăzi, Dătătorul de viaţă i-a scos pe oameni din iad şi i-a ridicat la ceruri; El a zdrobit puterea vrăjmaşului şi a sfărâmat porţile iadului cu puterea Sa dumnezeiască. Pe pământ, îngerii vestesc acestea oamenilor şi anunţă Învierea lui Hristos. Îmbrăcaţi în veşminte strălucitoare, îngerii le întreabă pe mironosiţe: ,,De ce căutaţi pe Cel Viu între cei morţi ? A înviat. Nu este aici. Vedeţi voi groapa unde Domnul a zăcut”.

 

Editorial 62 1

Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan la mormântul Mântuitorului

 

Mironosiţele aleargă către apostoli pentru a le spune veştile minunate. Şi astăzi, prin apostoli şi Evanghelie, Învierea lui Hristos este propovăduită în toată lumea. Nu toţi apostolii au văzut de îndată pe Hristos înviat cu ochii duhovniceşti. Doi ucenici care călătoreau la Emaus L-au văzut pe Domnul mergând împreună cu ei, însă nu L-au recunoscut până când El nu le-a încălzit inimile cuprinse de tristeţe; şi apoi s-au deschis ochii lor duhovniceşti. Maria Magdalena a vorbit cu Hristos în grădină, însă nici nu L-a recunoscut, nici nu a priceput taina Învierii până când vocea iubitului său Învăţător nu a atins inima ei şi i-a luminat sufletul, care nu gândea încă duhovniceşte.

Iubitul Ucenic Ioan, a cărui inimă era curată şi luminată de sfioşenie, a descris înaintea tuturor lumina lui Hristos înviat cu ochii duhovniceşti; şi cu ochii trupeşti L-a văzut limpede pe Domnul. Împrăştiind şi risipind întunericul şi tulburarea mohorâtă a păcatului, Hristos, Soarele Dreptăţii, a strălucit cu putere, nu numai în inimile şi sufletele apostolilor, ci în ale tuturor celor care s-au apropiat de El cu credinţă, căutând mântuirea.

,,Fericiţi cei ce nu au văzut şi au crezut”, a spus Mântuitorul; ,,fericiţi cei care M-au priceput nu cu ochii trupeşti, ci cu ochii inimii”.

Cu ochii duhovniceşti, Arhidiaconul Ştefan, întâiul mucenic, a văzut cerurile deschise şi pe Domnul Hristos stând de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Cu ochii credinţei, Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, şi toţi ceilalţi mucenici – care şi-au dat vieţile pământeşti pentru Hristos, pentru a primi de la El viaţa veşnică – L-au zărit pe Domnul înviat. Asupra Lui şi-au aţintit privirea sufletului ‘atleţii’ duhovniceşti; dispreţuind desfătările acestei lumi, ei au fost încununaţi în ceruri cu slavă nepieritoare.

Însă nici cărturarii, nici fariseii, duşmanii Săi, nu L-au văzut pe Hristos înviat. Nici călăii mucenicilor nu L-au văzut întărindu-i pe mucenici în luptele lor. Toţi cei a căror vedere duhovnicească este întunecată de necredinţă, a căror inimă este întinată de păcate şi patimi, a căror voinţă este îndreptată numai către cele pământeşti, nu au văzut şi nici nu văd vreodată lumina slavei lui Hristos înviat.

 

Sfinţii Ierarhi Glicherie Mărturisitorul şi Ioan Maximovici

 

Să ne curăţim inimile de toată necurăţia şi întinarea şi ochii noştri duhovniceşti se vor lumina.

Lumina Învierii lui Hristos se va revărsa şi va umple sufletele noastre, precum de-a lungul veacurilor, în fiecare an, în Sâmbăta Mare, Biserica Învierii se umple de lumină când patriarhul ortodox – şi numai Ortodoxia – primeşte Focul ceresc.

Să ne înălţăm inimile ! Să lepădăm toate cele ale acestei lumi; să ne bucurăm în această zi şi să fim plini de veselie !

Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând.

 

HRISTOS A ÎNVIAT !

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 62/martie-aprilie 2011 

Din aceeasi categorie...