Erata la calendar

Erată la calendarul pe anul 2013
 

Dragi cititori,

Dintr-o eroare pur întâmplătoare şi pe care o dorim irepetabilă, pe coperta III (penultima pagină) a calendarului Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România pe anul 2013, a apărut o greşeală de tipar care i-a nedumerit pe unii credincioşi, care au cerut lămuriri Tipografiei Adormirea Maicii Domnului. Pentru acest lucru ne cerem iertare, şi îi asigurăm că această greşeală nu afectează în nici un fel corectitudinea conţinutului lucrării, ci se referă strict la un element de decor.

Ideea noastră a fost ca pe coperta III să inserăm, în scop pur decorativ, o reproducere a unui manuscris vechi românesc, scris cu caractere chirilice. Este vorba de prima pagină a Evangheliei de la Matei, din Tetraevanghelul lui Palladie de la Mânăstirea Humor, scrisă la anul 1489. Dintr-o eroare pur omenească, tipărirea elementelor decorative (frontispiciul, titlul şi litera iniţială – realizate în policromie (în mai multe culori) au fost aşezate invers pe coala mare de tipar.

Din pricina costurilor mari de producţie şi pentru a evita achiziţionarea unui nou stoc de hârtie necesar refacerii lucrării, am dorit să corectăm această greşeală, făcând două treceri prin maşina de tipărit cu culoare neagră peste pagina III a copertei, însă rezultatul nu a fost întocmai cu cel scontat, astfel că noul aspect păstrează mici urme ale literelor imprimate iniţial. Transliterarea textului Sfintei Evanghelii este următoarea: „EVANGHELIA DE LA MATEI. CAP. 1. Neamul şi naşterea lui Iisus Hristos. Cartea  neamului  lui  Iisus  Hristos,  fiul  lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, iar Isaac a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui. Iar Iuda a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Asron, iar Asron a născut pe Aram. Iar  Aram  a  născut  pe  Aminadav,  iar Aminadav a născut pe … ”.

 

Mai jos puteţi găsi:

1. Imaginea iniţială a paginii

2. Imaginea după prima trecere cu culoare neagră

3. Imaginea după a doua trecere cu culoare neagră

 

Rugăm creştinii să fie înţelegători, pentru că este o greşeală de tipar şi nu este ceva intenţionat !

Vă mulţumim pentru înţelegere

Tipografia AMD

 

Editura AMD - Erata la calendar 1

Editura AMD - Erata la calendar 2

Editura AMD - Erata la calendar 3