Franturi de istorie duhovniceasca I-III

Frânturi de istorie duhovnicească I-III

I
Cum şi-a părăsit scaunul mitropolitul Veniamin CostachiPC. Franturi de istorie duhovniceasca I
Către al şaselea an apoi al domniei lui Mihai Sturza au urmat abdicarea mitropolitului Veniamin din scaunul păstoresc al chiriarhiei Moldovei, care împrejurări au tras asupra lui vodă şi nemulţumirea poporului până la clasa cea mai de jos, pentru că îl iubea pe mitropolit toată ţara ...
(mai departe ...)

II
Însemnătatea celor 7 Laude
În anii Prea Sfinţitului Sofronie, patriarhul Ierusalimului, a murit un cuvios şi mare bărbat cu viaţa, numit Eutropie, şi vrând patriarhul să-l îngroape pe el la mormânturile cele obşteşti ale bisericii celei mari din Ierusalim, au găsit acolo 20 de trupuri întregi şi nedezlegate.
(mai departe ...)

III
Vai creştinului care nu-şi mărturiseşte la moartea sa toate păcatele sale
La anul de la mântuirea lumii 1785 vara, se afla la Sfânta Episcopia Huşului un monah cu numele Rafail, de neam slovean, cu meşteşugul olar; care ziua lucrându-şi meşteşugul la olărie în ascultarea episcopiei, toată ziua postind, venea seara la chelarul episcopiei şi luându-şi pâinea – merticul său – trecea în dosul sfintei biserici de se odihnea între morminte.
(mai departe ...)