SCRIPTURĂ ŞI TRADIŢIE

de Arhiepiscop Hrisostom de Etna şi Episcop Avxentie de Foticeea

 

   

 Scriptura VT 77

Scriptura
Canonul Vechiului Testament
Canonul Noului Testament
Canoanele Vechiului şi Noului Testament la ortodocşii răsăriteni, romano-catolici şi protestanţi
Tradiţia
Legătura dintre Scriptură şi Tradiţie
 
Sfântul Irineu de Lyon
Sfântul Atanasie cel Mare
Sfântul Vasilie cel Mare
Sfântul Ioan Gură de Aur
Sfântul Vichentie de Lérins
Sfântul Ioan Damaschin
Scriptura, Tradiţia şi Biserica Primară: mărturia patristică
 
Perspectiva protestantă
Perspectiva luterană
Perspectiva calvină
Ortodoxia răsăriteană şi perspectiva protestantă
Perspectiva romano-catolică
Ortodoxia răsăriteană şi perspectiva romano-catolică
 
Arhimandritul Eusebie Stephanou
Frank Gavin
Protoiereul Serghie Bulgakov
George S. Bebis
Protoiereul Gheorghe Vasilievici Florovski

O PERSPECTIVĂ DUHOVNICEASCĂ ASUPRA TRADIŢIEI ÎN GÂNDIREA ORTODOXĂ