----------------

 

Carti in site

 

--------------------

ALMANAH ‘CATACOMBELE ORTODOXIEI’
Pagini de istorie contemporană
Documente ale Bisericii
Rezoluţii şi alte hotărâri oficiale ale Uniunii Europene
 
 
ALMANAH 2007 (nr. 39)
Nr 39
 
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA
Mai 2007
De Înălţarea Domnului, Biserica Ortodoxă Rusă din Diaspora s-a reunit cu Biserica Ortodoxă Rusă, condusă de Patriarhul Alexie al II-lea al Moscovei şi întregii Rusii
 
Martie 2007
Simbioza dintre Biserica Ortodoxă ca instituţie a statului şi ateism nu a luat sfârşit
 
Martie 2007
Din culisele colaborării Bisericii Catolice din Polonia cu securitatea
 
 
DOCUMENTE ALE BISERICII
 
Ridicarea anatemelor de la 1054 dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică
 
5-10 martie 1997, Aleppo, Siria


ISTORIA BISERICII
 
 
 
ALMANAH 2008 (nr. 46)
 Nr 46
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA
Lupta comunismului împotriva Bisericii lui Hristos
 
 
DOCUMENTE ALE BISERICII
 
Un răspuns la epistola Papei Pius al IX-lea, ,,Către Răsăriteni”
 
Un răspuns la Enciclica Papei Leon al XIII-lea, despre Unire
 
 
 
DOCUMENTE ALE BISERICII LEGATE DE MIŞCAREA ECUMENISTĂ
,,Uniatismul, metodă de unire în trecut şi prezenta căutare pentru comuniunea deplină”
A VII-a Sesiune plenară a Comisiei internaţionale comune pentru dialog teologic între
Bisericile Romano-Catolică şi Ortodoxă de la Şcoala Teologică de la Balamand (Liban)
17-24 iunie 1993
 
Linii directoare pentru cooperarea crescândă dintre Bisericile din Europa
 
 
 
ALMANAH 2009 (nr. 53)
 Nr 53
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA
O relatare a exterminării sistematice a populaţiilor creştine
de către musulmani şi a vinovăţiei anumitor mari puteri;
Adevărata istorie a arderii din temelii a oraşului Smirna
 
 
DOCUMENTE ALE BISERICII
Ucazul nr. 362
Hotărârile Înalt Prea Sfinţitului Patriarh [Tihon], ale Sfântului Sinod şi ale Consiliului Ecleziastic Superior al Bisericii Ortodoxe Ruse din 7/20 noiembrie 1920
 
 
EPISTOLELE MITROPOLITULUI FILARET AL BISERICII ORTODOXE RUSE DIN DIASPORA
 
1965
 
1969
- cu privire la participarea acestuia la Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor şi ,,doxologia ecumenistă”
 
1969
- despre cea de-a IV-a Adunare Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor de la Uppsala, Suedia (4-20 iulie 1968)
 
1971
- o continuare a primei epistole, despre pericolul participării la mişcarea ecumenistă
 
1975
- despre ,,Mărturisirea de la Thyateira, sau Credinţa şi rugăciunea creştinilor ortodocşi”, de Î.P.S. Athenagoras Kokkinakis, Arhiepiscop de Thyateira şi Marea Britanie, publicată cu binecuvântarea şi aprobarea Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, Editura Credinţa, 1975
 
 
REZOLUŢII ALE UNIUNII EUROPENE
I. Pericolele ridicate de creaţionism în educaţie
 
II. Homofobia în Europa
 
 
26 martie 2007, Geneva
(Extrase din Principiile Yogyakarta)
 
(Extrase din rezoluţie)
 
 
 
ALMANAH 2010 (nr. 60)
 Nr 60
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA
O relatare a exterminării sistematice a populaţiilor creştine
de către musulmani şi a vinovăţiei anumitor mari puteri;
Adevărata istorie a arderii din temelii a oraşului Smirna
 
 
ROADELE ECUMENISMULUI
Documente legate de dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă şi monofiziţi
 
Documente (în ordine cronologică)
 
 
REZOLUŢII ALE UNIUNII EUROPENE
VI. Combaterea stereotipurilor sexiste din mass-media
 
 
VIII. Discriminarea pe baza orientării sexuale şi identităţii de gen
 
 
 
ALMANAH 2011 (nr. 67)
 
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEAAlmanah 2011 09
O relatare a exterminării sistematice a populaţiilor creştine
de către musulmani şi a vinovăţiei anumitor mari puteri;
Adevărata istorie a arderii din temelii a oraşului Smirna
 
 
DOCUMENTE ALE BISERICII
 
Epistolele din 1848 ale Papei Pius al IX-lea şi patriarhilor ortodocşi
De pe Tronul Suprem al Apostolului Petru
Epistola apostolică a Papei Pius al IX-lea datată 6 ianuarie 1848
 
Epistolele din 1894 şi 1895 ale Papei Leon al XIII-lea şi patriarhului ecumenic
Reunirea creştinătăţii
Scrisoarea apostolică a Papei Leon al XIII-lea datata 20 iunie 1894
 
 
REZOLUŢII ALE UNIUNII EUROPENE
IX. Rezoluţia Parlamentului European din 15 iunie 2010 cu privire la internetul obiectelor
» Se doreşte urmărirea noastră oriunde ne-am afla: pe stradă, la locul de muncă, în casele noastre, chiar unde nu ne-ar trece prin cap că suntem urmăriţiAlmanah 2011 12
 
X. Rezoluţia Parlamentului European din 22 aprilie 2008 privind donarea şi transplantul de organe: acţiuni politice la nivelul Uniunii Europene
 
 
 
ALMANAH 2012 (nr. 74)

 Almanah 2012 07

FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA

NENOROCIREA ASIEI (IV)

O relatare a exterminării sistematice a populaţiilor creştine
de către musulmani şi a vinovăţiei anumitor mari puteri;
Adevărata istorie a arderii din temelii a oraşului Smirna
 
 
CHESTIUNEA CALENDARULUI
De Melchisedec, Episcopul Eparhiei RomanuluiPC. Chestiunea Pastelui
Bucureşti, 1881
 
De D-l Dr. N. LUPU
Bucureşti, 1929
 
Articole despre schimbarea calendarului din presa vremii
 

 

 

ALMANAH 2013 (nr. 81)

 Almanah 2013 01

FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA

Abatele René-Francois Guettée, ulterior arhimandritul Vladimir Guettée (1816-1892),
autorul Istoriei Bisericii, Papalităţii schismatice, Papalităţii eretice şi al multor altor cărţi de renume
 
 
CHESTIUNEA CALENDARULUI
Mitropolitul Galaction Cordun
 
 
 
 
în chestiunea schimbării calendarului şi a unei conferinţe convocate la Constantinopol în acest scop
 
- Hotărărea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din regatul României, cu privire la îndreptarea calendarului iulian -
 
Pentru punerea în aplicare a calendarului îndreptat pe ziua de 1/14 octombrie 1924
 
 
 
 
ALMANAH 2014 (nr. 88)
 
 
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEA
MAREA TRĂDAREAlmanah 2014 03
 
Documente
 
Mai 1998
de protoiereu Lev Lebedev († 1998)
 
de protoiereu Lev Lebedev († 1998)
 
 
CHESTIUNEA CALENDARULUIAlmanah 2014 07
privind data Paştelui din anul 1929
 
Articole despre schimbarea calendarului din presa vremii
- Partea I a apărut în almanahul pe anul 2012 -
 
 
 
 
ALTE ARTICOLEAlmanah 2014 11
 
Episcopul Rafail Hawaweeny despre anglicani şi botezul ortodox
 
 
 
 
ALMANAH 2015 (nr. 95)
 
 
FRÂNTURI DIN ISTORIA BISERICII DIN SECOLUL AL XX-LEAAlmanah 2015 5
Ademenirea Bisericii Ortodoxe Ruse din Diaspora către Patriarhia Moscovei
 
Documente
6/19 octombrie 1970
 
26 noiembrie/9 decembrie 1979
 
26 iunie/9 iulie 1980Almanah 2015 1
 
 
 
CHESTIUNEA CALENDARULUI
 
 
Articole despre schimbarea calendarului din presa religioasă a vremiiAlmanah 2015 2
 
 
- Contribuţie la problema timpului în religie şi magie -
de Ernest Bernea
 
 
 
 
 
ALMANAH 2016 (nr. 102)
 

Încercările de peste un veac de convocare a unui Sinod Ecumenic,

menit a aduce reforma în Biserica Ortodoxă

Ştiind că lumea heterodoxă nu va renunţa niciodată la ereziile şi învăţăturile sale greşite,
la începutul secolului XX, conducătorii ortodocşi au pornit o campanie vehementă de reformare
a Bisericii Ortodoxe, pentru a putea săvârşi mult-dorita unitate a creştinilor – ideal de sorginte masonică.
Ei aveau nevoie ca un Sinod Ecumenic să valideze toate modificările dogmatice şi canonice necesare
protestantizării Ortodoxiei. Astfel, strădaniile lor pentru convocarea acestui Sinod s-au succedat neobosite,
zădărnicite însă de circumstanţe politice, sociale, de orgolii ierarhice, ciocniri între ‘puternicii’ Ortodoxiei
oficiale, dar susţinute de heterodocşii care îşi urmăreau propriile interese. Va reuşi oare mult-trâmbiţatul
Sinod din zilele noastre să le împlinească visul, care echivalează cu prăbuşirea Ortodoxiei oficiale ?
 
 
– – – – – – – –
Introducere
Patriarhul Ioachim al III-lea şi Enciclica din 1902
Mitropolitul Dorotei de Prussa şi acţiunile sale
Patriarhul Meletie al IV-lea al Constantinopolului
Congresul panortodox de la Constantinopol din 1923
Patriarhul Miron Cristea şi propunerea sa
Patriarhul Vasilie al III-lea şi planurile sale
Conferinţa inter-ortodoxă de la Vatopedu din 1930
Primul congres al teologilor ortodocşi, Atena, 1936
Patriarhia Moscovei intenţionează să convoace un Sinod Ecumenic
Lumea ortodoxă dejoacă planurile sovietice de convocare a unui Sinod Ecumenic
Conferinţa panortodoxă de la Moscova, 8-17 iulie 1948
Patriarhul Athenagora al Constantinopolului şi propunerea sa
Prima Conferinţă panortodoxă din Insula Rhodos, 24 septembrie - 1 octombrie 1961
Cea de-a II-a şi cea de-a III-a Conferinţă panortodoxă din Insula Rhodos, 1963 şi 1964
Cea de-a IV-a Conferinţă panortodoxă de la Chambesy, 1968
Prima întrunire a Comisiei Inter-ortodoxe Pregătitoare a Marelui Sinod
Prima Conferinţă panortodoxă presinodală de la Chambesy, 1976
Congres pentru examinarea chestiunii sărbătoririi comune a Sfintelor Paşti
Cea de-a II-a Conferinţă panortodoxă presinodală de la Chambesy, 1982
Cea de-a III-a Conferinţă panortodoxă presinodală de la Chambesy, 1986
Observaţii şi consecinţe
Patriarhul Bartolomeu relansează procesul de convocare a Marelui Sinod al Ortodoxiei
Începutul pregătirilor pentru cea de-a IV-a Conferinţă panortodoxă presinodală
– – – – – – – –
 
ALMANAH 2017 (nr. 109)
 
Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova, 8-18 iulie 1948
 
 
[Culisele Conferinţei pan-ortodoxe de la Moscova din 1948]
Regimul sovietic a pregătit minuţios ani în şir organizarea unui Sinod Ecumenic la Moscova urmărind să proclame că Biserica Rusă este noua Patriarhie Ecumenică, cea de-a Treia Romă, dar în final ceea ce a reieşit nu s-a putut numi decât Conferinţa pan-ortodoxă de la Moscova din 1948
  
 
 
Privind chestiunea calendarului
 
[Fragmente din stenogramele dezbaterilor]
 
[rezumat al referatului prezentat de delegaţia Bisericii Ortodoxe Române]
 
 
Rezoluţii
 
 
 
 
 
 

ALMANAH 2018 (nr. 116)

Schimbarea calendarului şi Pascalia iuliană

 

 » Introducere
 
de Petru Drăghici, asesor onorar la Consistoriul Arhidiecezan din Sibiu
 
de dr. Constantin Chiricescu, profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti
Referat către Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române, 1925
 
de dr. Constantin Chiricescu
 
de dr. Constantin Chiricescu
 
(Studiu de cronologie şi calendaristică)
de dr. Vasile Gheorghiu
 
de dr. Vasile Gheorghiu
 
de dr. Vasile Gheorghiu
 
 
 
 
 
 ALMANAH 2019 (nr. 123)

Secularizarea averilor Bisericii

 PC. Par Andronic 05

 

de schiarhimandritul Andronic Popovici, duhovnicul şi stareţul Mânăstirii Noul Neamţ
A se vedea textul întreg în cadrul rubricii PAGINI DIN ISTORIA BISERICII
 
scrisă de schiarhimandritul Andronic Popovici
A se vedea textul întreg în cadrul rubricii PAGINI DIN ISTORIA BISERICII