----------------

 

Carti in site

 

--------------------

CHESTIUNEA CALENDARULUI

Scrisoarea patriarhului ecumenic

către primatul României

în chestiunea schimbării calendarului şi a unei conferinţe convocate la Constantinopol în acest scop

 

Prea sfinţite şi prea cinstite mitropolit al Ungro-Vlahiei, exarh a toată România, preşedinte al Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe a României, în Hristos Dumnezeu prea iubit nouă şi prea dorite frate şi conliturghisitor al smereniei noastre, domnule Miron, pe prea sfinţia voastră, scump nouă, în Domnul frăţeşte îmbrăţişându-vă, prea dulce vă salutăm.

Multe sunt chestiunile bisericeşti, care preocupă pe una, pe mai multe şi chiar pe toate Sfintele Biserici în parte şi care nu se pot rezolva, decât prin hotărârea comună a întregii Biserici Ortodoxe. Fiind multe şi dinainte, s-au înmulţit – cum era firesc – în timpul din urmă, când prefacerile din lume au ieşit din cele fireşti ale lor. Pentru aceasta de multe ori s-a dovedit, că este nu numai folositor, dar chiar trebuitor, ca să se reia în studiu şi să se provoace deliberarea întregii Biserici asupra lor, în scop de a li se da o soluţie canonică.

Din chestiunile, care trebuie să se rezolve în comun şi care aşteaptă de mult, este şi aceea a calendarului, care mai ales la noi a devenit de o foarte mare însemnătate. Fiindcă războaiele generale, din vremurile noastre păcătoase, au scos mai mult la iveală necesitatea folosirii unui calendar comun cu restul Europei şi cu America, toate statele ortodoxe care erau în aşteptarea obţinerii unui al treilea calendar mai bun, unul după altul au preferat să adopte calendarul european.

Şi această aderenţă a statului la calendarul gregorian, a lăsat neatinse sărbătorile bisericeşti, proclamând uzul calendarului nou, valabil numai în raporturile lumeşti. Este însă învederat, că în viaţă, greutatea izvorâtă din întrebuinţarea a două calendare, este destul de mare. Aceasta mai ales în societatea, în care obştea bisericească constituie majoritatea organismului de stat.

Pentru aceasta din toate părţile vin îndemnuri şi rugăciuni către Biserică, ca să se găsească un mijloc oarecare, ca un singur şi acelaşi calendar, să fie în uz şi în cele lumeşti şi în cele religioase. (Dezlegarea acestei chestiuni este necesară) nu numai pentru (liniştea conştiinţei creştinului) ortodox în sine însuşi, ca cetăţean şi creştin, ci şi pentru deservirea, în partea aceea, a unităţii pancreştine, a tuturor celor numiţi, cu numele Domnului, serbând Naşterea şi Învierea în aceeaşi zi.

Şi alt motiv nu mai puţin însemnat şi deci nu mai puţin urgent decât cele mai sus arătate a făcut necesară şi chiar urgentă deliberarea comună a Sfintelor Biserici Ortodoxe, în chestiunea calendarului. În multe ţări industriale ale Europei şi mai ales în America, sunt aşezaţi multe zeci de mii de colonişti ortodocşi provenind, aşa zicând, din toate Bisericile Ortodoxe. Toţi aceştia, fiind obligaţi, potrivit regulamentului atelierului, de a ţine toate zilele de sărbătoare după calendarul gregorian, sau nu ţin deloc sărbătorile Bisericii lor, sau le ţin cu o vădită pagubă a intereselor lor materiale. Numărul (creştinilor) ortodocşi din America, trece de două milioane şi deci, se impune, ca o datorie sfântă pentru Biserica conducătoare, grija pentru orânduirea sărbătorilor din acest punct de vedere.

Îndreptându-ne deci către prea fericiţii şi prea cinstiţii preşedinţi ai Sfintelor Biserici Ortodoxe, îi rugăm, să binevoiască a consimţi la alcătuirea unei comisiuni, din câte unul sau doi reprezentanţi pentru fiecare din ele, care adunându-se în Constantinopol, îndată după sărbătorirea apropiată a dumnezeieştilor Paşti, să studieze în amănunţime chestiunea calendarului şi orice altă (chestiune) urgentă, (de interes) pentru întreaga Biserică Ortodoxă şi să arate şi chipul rezolvării lor canonice; dacă adică este necesar, să se adune, într-un chip sau altul, un sinod, sau este de ajuns pentru rezolvarea canonică a unora (din aceste chestiuni), numai hotărârea sinodală a fiecărei Biserici în parte.

În credinţa sigură, că prea sfinţia voastră, iubit nouă, veţi binevoi ca înainte de sărbătorirea dumnezeieştilor Paşti, să ne încunoştiinţaţi de acceptarea propunerii noastre şi îndată după sărbători, să trimiteţi pe reprezentantul prea sfinţiei voastre, vă îmbrăţişăm cu multă dragoste şi rămânem

 

Al prea sfinţiei voastre, prea stimat (nouă) în Hristos

frate iubit şi în totul binevoitor

(ss.) Meletie al Constantinopolului

 

1923, februarie în 3

 

Notă: Conferinţa se deschide în Constantinopol la 1 mai stil nou. I.P.S. Mitropolit Primat a delegat să se ducă acolo pe arhimandritul Iuliu Scriban.

 

A se vedea, de asemenea

Cea de-a 90-a aniversare a Congresului pan-ortodox de la Constantinopol din 1923

O examinare ştiinţifică a calendarului Bisericii Ortodoxe