DOCUMENTE ALE BISERICII

Epistola Sinodului Episcopilor către patriarhul sârb

13/26 octombrie 2000

 

Către ÎPS Patriarh Pavle, Arhiepiscop de Pec şi Mitropolit de Belgrad-Karlovtsy

 

Înalt prea sfinţia voastră,

Sinodul Episcopilor ROCOR, întrunit la New York în octombrie 2000, vă salută şi exprimă faţă de înalt prea sfinţia voastră şi mult-pătimitorul popor sârb profunda recunoştinţă pentru tot binele pe care Biserica Sârbă l-a făcut poporului rus care s-a aflat în pământuri străine în cursul anilor sălbatici ai terorii comuniste în Rusia.

Popoarele rus şi sârb au fost întotdeauna fraţi de sânge şi de credinţă, iar din vremea în care Serbia ne-a oferit adăpost, legăturile noastre duhovniceşti au devenit şi mai puternice. Iată de ce noi ne-am mâhnit şi am suferit întotdeauna pentru diferitele greutăţi şi necazuri pe care le-a pătimit poporul sârb de la duşmanii săi religioşi şi politici, şi în particular acum legat de evenimentele tragice din Kosovo.

Fiind fraţii noştri de sânge şi de credinţă, noi am preţuit mereu comuniunea euharistică dintre Bisericile noastre surori, şi dorim să păstrăm această comuniune până la sfârşitul veacurilor.

După cum ştiţi, în cursul fugii noastre din patria mamă, Biserica noastră nu a putut avea comuniune cu conducerea Bisericii din Rusia pentru că aceasta se afla sub controlul vigilent al autorităţilor atee. Cu toate acestea, noi am crezut întotdeauna că încercarea pe care a trăit-o poporul nostru era temporară şi astfel noi ne-am rugat lui Dumnezeu pentru izbăvirea patriei noastre mamă şi pentru regenerarea Bisericii Ruse.

Şi acum a avut loc un miracol, rugăciunile cetei Noilor Mucenici ai Rusiei au fost auzite: autorităţile atee care ameninţau întreaga lume s-au prăbuşit înaintea ochilor noştri ! Acum vedem cu bucurie şi nădejde că a început procesul de renaştere duhovnicească prevestit de sfinţii noştri şi, în paralel cu el, o întoarcere treptată la sănătate a conducerii Bisericii în Rusia. Acest proces este dificil şi nu a progresat fără opoziţie. Cu toate acestea, un semn radios a fost recenta canonizare a Noilor Mucenici ai Rusiei în frunte cu familia imperială ucisă şi condamnarea politicilor de colaborare cu autorităţile atee care a avut loc la ultimul Sinod al Bisericii Ruse de la Moscova.

Rămân încă alte răni grave în conducerea Bisericii Ruse care întârzie apropierea noastră duhovnicească. Cu toate acestea, noi ne rugăm lui Dumnezeu ca El să le poată tămădui, de asemenea, prin harul atotputernic al Sfântului Duh. Apoi trebuie să aibă loc dorita apropiere şi, rugându-L pe Dumnezeu, unirea duhovnicească dintre cele două părţi divizate ale Bisericii Ruse – cea care este în patria mamă şi cea care se află în diaspora.

Vă rugăm fierbinte să ne oferiţi ajutorul înalt prea sfinţiei voastre în această lucrare.

Profităm de această ocazie pentru a vă mulţumi şi, prin persoana înalt prea sfinţiei voastre, întregii Biserici Sârbe pentru ospitalitatea pe care a oferit-o recent Arhiepiscopului Marcu al Germaniei.

Vă rugăm fierbinte să nu ne îndepărtaţi de la comuniunea liturgică cu voi, căci noi dorim, împreună cu voi, cu o inimă şi o gură, să slăvim de-a pururi pe Mântuitorul nostru, Hristos Dumnezeu.

 

13/26 octombrie 2000