----------------

 

Carti in site

 

--------------------

Rusia şi Răsăritul ortodox la sfârşitul secolului XIX (XII)

Bătălia pentru Constantinopol

 

Episodul anterior

 

Chestiunea proprietăţilor mânăstirilor basarabene

Vechea problemă a proprietăţilor bisericilor şi mânăstirilor din Basarabia a scos capul din nou la începutul secolului XX. Confiscate de guvernul rus în 1873, veniturile provenite de pe aceste moşii erau împărţite între diverse părţi, cu proprietarii primind două cincimi din profituri. În octombrie 1909, patriarhul Ioachim al III-lea a întrebat Sfântul Sinod rus dacă suma dată mânăstirilor din Muntele Athos ar putea fi crescută la trei cincimi, astfel ca două treimi din aceste fonduri să poată fi folosite pentru necesităţile Patriarhiei Ecumenice. O copie a acestui document a fost trimisă ambasadorului rus, Ciarikov. Ca în decizia din 1891, apelul patriarhului a fost respins. ,,În momentul de faţă, acordarea sumei dorite Patriarhiei Ecumenice nu este considerată a fi adecvată, în lumina estimării noastre a activităţilor ei faţă de Rusia”, a conchis ministrul afacerilor externe[1].

Citește mai departe...

Mărturii inedite despre Sfântul Ioan de Kronstadt (XV)

 

Arhiepiscopul Ioan Maximovici şi canonizarea Sfântului Ioan de Kronstadt

 

Episodul anterior

În 1952, Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei, după ce a primit o cerere oficială din partea episcopului Nicolae Velimirovici din Biserica Serbiei, l-a însărcinat pe arhiepiscopul Ioan să adune material referitor la posibila proslăvire a părintelui Ioan de Kronstadt. Soborul Episcopilor a analizat chestiunea în 1956 şi a aprobat canonizarea, dar a considerat că nu venise încă vremea pentru aceasta.

Citește mai departe...

Astăzi 15/28 august este

Adormirea Maicii Domnului pe stil vechi

 

Pomenirea dreptului cu laude (Pildele lui Solomon 10, 8), a spus Solomon, cel mai înţelept dintre oameni; căci scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor lui (Psalmi 115, 5), după cum zice împărătescul David. Dacă pomenirea tuturor drepţilor este subiect de laude, cine nu va aduce laude dreptăţii în izvorul ei şi sfinţeniei în trezoreria ei ? Nu este doar laudă; este a lăuda cu intenţia de a dobândi slava veşnică. Sălaşul lui Dumnezeu nu are nevoie de lauda noastră, acea cetate a lui Dumnezeu despre care s-au grăit preaslăvite, fiind sfântă.

Citește mai departe...

Astăzi începe postul Adormirii Maicii Domnului pe stil vechi

 

Site-ul nostru intră într-o mică vacanţă de 2 săptămâni, începând de astăzi până la praznicul Adormirii Maicii Domnului, care este hramul mânăstirii noastre. Vom reveni după data de 15/28 august cu noutăţi.

Citește mai departe...

ECUMENISMUL – CALEA CĂTRE PIERZARE (XX)

de Ludmilla Perepiolkina

 

Episodul anterior

 

19. Reforma calendarului. Decăderea Bisericii Ortodoxe Finlandeze

Problema calendarului merită o atenţie deosebită. Vorbind despre vremurile lui antihrist, Proorocul Daniil a profeţit că antihrist chiar va cugeta să schimbe vremile şi legea (Daniil 7, 25). Această profeţie se împlineşte deja. Primirea ,,calendarului iulian nou” de câteva Biserici locale a adus cu sine de asemenea o schimbare a zilelor praznicelor bisericeşti, care a pricinuit dezacord în viaţa liturgică, vrajbă şi dezbinare între oamenii Bisericii[1].

Citește mai departe...

CHESTIUNEA CALENDARULUI

Critica noilor proiecte de reformă calendaristică

propuse de către Societatea Naţiunilor (III)

- Studiu calendaristic -

de dr. Vasile Gheorghiu

 

Schimbarea calendarului şi Pascalia iuliană

 

III. Critica proiectelor de simplificare a calendarului gregorian [continuare]

Şi totuşi, pentru ca nimeni să nu ne poată spune că noi ne-am dat această părere în mod precipitat şi nu în deplină cunoştinţă de cauză, vrem să analizăm în cele ce urmează şi avantajele pe care le-ar avea acest proiect de reformă pentru viaţa practică a lucrătorilor, a fabricanţilor, pentru instituţiunile de comerţ, de bancă şi instituţiunile de statistică din zilele noastre. Se zice că în scopul unei mai bune şi mai drepte împărţiri a anului ar fi de dorit ca lunile, trimestrele şi semestrele să fie cât mai egale unele cu altele.

Citește mai departe...

Despre identitatea esenţială a ecumenismului şi filetismului

de arhipreot Peter Heers

 

De acelaşi autor       

 

Precum scria odinioară părintele Serafim Rose, diferenţa dintre Ortodoxie şi heterodoxie este cât se poate de evidentă în aceea că Biserica Ortodoxă (prin sfinţii ei) este capabilă să discearnă duhurile. Mai mult, discernământul metodelor duhurilor căzute este o condiţie de bază în alcătuirea hristologiei şi ecleziologiei. Precum scrie Sfântul Evanghelist Ioan, spre aceasta s-au arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să strice lucrurile diavolului (I Ioan 3, 8).

Citește mai departe...

Alfabetul duhovnicesc (VI)
 
alcătuit de
Sfântul Dimitrie al Rostovului
din învăţături şi rugăciuni temeluitoare de suflet

 

Episodul anterior

Capitolul 6

Despre aceea că trebuie să îndrăgim postul şi să avem înfrânare întru toate

  1. Dacă vrei să ai dreaptă cugetare şi lesne să birui toate patimile tale, păzeşte mereu postul şi înfrânarea, nu te lăsa robit de îndulcirea trupească, pentru ca să nu îţi iroseşti viaţa ta în întunericul necuvântării şi al tulburărilor şi să nu fii răsplătit întru aceasta şi astfel să te lipseşti de răsplătirea cea veşnică.

Citește mai departe...

ISTORIA BISERICII (VIII)
PERIOADA CELOR ŞAPTE SINOADE ECUMENICE
 
 
de la naşterea Domnului nostru Iisus Hristos
până în zilele noastre
 
alcătuită
după documente originale şi autentice
 
de
Vladimir Guettee
doctor în teologia Bisericii Ortodoxe Ruse
 
 
Volumul IV
Cartea a IX-a
 
Anii 382–406
 
3

 

Mişcarea intelectuală în Biserică la sfârşitul secolului al IV-lea – Sfântul Grigorie de Nyssa – Scrierile sale – Canonul său – Duhovnici, ai celor ce se pocăiau, la Constantinopol – Sfântul Epifanie, episcop de Salamina – Scrierile sale – Începuturile origenismului – Teofil al Alexandriei şi monahii din Egipt – Epifanie, Ioan de Ierusalim şi Ieronim – Rufin îl traduce pe Origen – Scrierile sale sunt condamnate în Roma – Epistolă a lui Anastasie, episcopul Romei, către Ioan al Ierusalimului – Condamnarea origenismului în Alexandria, Palestina şi Cipru, discuţiile lui Ieronim şi Rufin – Marile scrieri ale lui Ieronim – Învăţătura sa – Alţi scriitori bisericeşti – Sinesie de Ptolemaida şi alţi scriitori răsăriteni – Scriitori apuseni – Paulin – Rufin – Sulpiciu Sever şi alţii – Nichita de Remesiana, apostolul barbarilor de pe cele două maluri ale Dunării şi din Rusia – Augustin – Convertirea sa – Primele sale scrieri – El este ridicat la preoţie, apoi la episcopat (396); lucrările sale până în această epocă

Citește mai departe...

SECULARIZAREA AVERILOR BISERICII

Pagini din Istoria Sfintelor Mânăstiri Neamţu şi Secu (IV)

scrisă de schiarhimandritul Andronic Popovici

 

A se vedea textul întreg în cadrul rubricii PAGINI DIN ISTORIA BISERICII

 

Să vedem o altă relatare a acestui eveniment, pentru cei cărora nu le vine să creadă ce ne istoriseşte arhimandritul Andronic, sau pentru o întărire a cuvintelor lui. Iată ce spune arhiereul Veniamin [Pocitan] Ploieşteanul, vicarul Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei, în Momente din viaţa şi activitatea lui Melchisedec între anii 1856-1861, Bucureşti 1936, p. 61-63:

Citește mai departe...

Patriarhul Athenagora al Constantinopolului

şi relaţiile sale cu Lumea Nouă (III) 

Îndepărtarea patriarhului Maxim al V-lea potrivit dosarelor CIA (II)

 

Partea a II-a

În mod neverosimil, nu am găsit nici un fel de documentaţie despre Patriarhia Ecumenică în dosarele CIA timp de mai mult de un an de zile, din iulie 1947 până în august 1948. Având în vedere cât de îndeaproape urmărea CIA pe patriarhul Maxim şi Patriarhia Ecumenică până în acel moment, pare neplauzibil ca ei să nu fie emis nici un raport de-a lungul anului. Mai probabil, aceste rapoarte există, dar din diverse raţiuni ele nu au fost declasificate.

Citește mai departe...

Meşteşugul rugăciunii (XVI)

de arhimandrit Serafim Alexiev

 

Episodul anterior

 

XII. Piedici diavoleşti pe calea rugăciunii

Vorbind despre rugăciune şi despre influenţa ei plină de har asupra sufletului omenesc trebuie să amintim mai pe larg şi despre piedicile diavoleşti în calea săvârşirii nevoinţei rugăciunii. Acestea sunt piedicile pe care noi, creştinii obişnuiţi, pentru împietrirea noastră duhovnicească, de obicei nu le socotim diavoleşti. Însă Sfinţii Părinţi, aceşti luptători plini de har în ogorul duhovnicesc, au arătat limpede lucrările ascunse ale puterilor întunericului pentru folosul nostru, ca să le cunoaştem şi să ne străduim să le biruim.

Citește mai departe...