Iunie 2000

Catolici şi evrei în aşteptarea unui Mesia

 

,,Rolul religiei în promovarea păcii şi societăţii”

18 iunie 2000, Ierusalim

Mai mult de 150 de persoane au participat pe 18 iunie la Sesiunea de studiu intitulată ,,Rolul religiei în promovarea păcii şi societăţii”, organizată în comun de Conducerea 2000 şi Asociaţia Interreligioasă a Israelului, în suburbia HaTikva (Speranţa) din sudul oraşului Tel Aviv. Pentru majoritatea acestora a fost prima participare la dialogul interreligios. Printre invitaţii de seamă s-au numărat: Ronen Lubitch, Rabinul de Nir Ezyon, părintele doctor George Khoury, preşedintele Tribunalului ecleziastic al Bisericii Greco-Catolice şi şeicul Mahmid Mustafa, Imamul Moscheei Zalafe. Cei trei lectori au evidenţiat cât de importantă este pacea la toate nivelele existenţei. Ei au subliniat, de asemenea, importanţa religiei pentru atingerea acestui scop.

 

Relaţiile catolico-evreieşti din întreaga lume sunt cele mai bune din ultimii 1000 de ani, potrivit afirmaţiilor lui Eugene Fisher

19 iunie 2000, Cincinnati

Liderii catolici şi evrei au făcut eforturi pentru a dezvolta un dialog al înţelegerii şi respectului reciproc. Starea actuală a relaţiilor catolico-evreieşti demonstrează strădaniile încununate de succes ale ultimilor ani. Eugene Fisher, şeful biroului prentru relaţii catolico-evreieşti din cadrul Conferinţei Naţionale a Episcopilor Catolici, apreciază progresul ca fiind, probabil, cel mai mare din vremea Mântuitorului şi până astăzi. În articolul ,,Recunoaşterea rădăcinilor noastre comune: relaţiile catolico-evreieşti astăzi”, apărut în numărul din luna iulie a.c. al revistei ,,Mesagerul Sfântului Anton” - revistă catolică publicată de călugării franciscani - Pat McCloskey expune raţiunile pentru care Eugene Fisher consideră că relaţiile catolici-evreieşti au cunoscut un real progres.

,,Am lămurit o problemă uriaşă cu privire la conceptele învăţăturii catolice, mai ales cele expuse în cărţi catehetice”, declară Fisher. Traducerile eronate ale pasajelor scripturistice au fost corectate, iar episcopii americani continuă să susţină relaţiile catolico-evreieşti. Papa Ioan Paul al II-lea însuşi s-a implicat în această problemă. Astfel, în timpul pelerinajului său jubiliar (martie 2000), el s-a întâlnit cu cei doi rabini şefi ai Israelului, cu liderii musulmani, cu preşedintele şi prim-ministrul Israelului, precum şi cu conducătorii Autorităţii Palestiniene. El a vizitat memorialul Holocaustului, Yad Vashem, unde a ţinut un discurs despre această tragedie. De asemenea, el s-a rugat pentru pace la Zidul Plângerii în timpul pelerinajului. A fost un mare pas înainte pe calea continuării progresului în relaţiile creştino-evreieşti.

Unul dintre cele mai mari obstacole în calea unei bune înţelegeri şi colaborări între creştini şi evrei rămâne aflarea adevărului despre acţiunile Sfântului Scaun faţă de evrei înaintea şi în timpul celui de-al doilea război mondial. O echipă, ce a fost desemnată în noiembrie 1999 de Vatican şi Comitetul Internaţional Evreiesc pentru Consultări Interreligioase, studiază arhivele Vaticanului legate de cel de-al doilea război mondial. Fisher, coordonatorul catolic al grupului, afirmă că participarea la astfel de dialoguri l-a făcut să fie un catolic mai bun, i-a permis să-şi cunoască rădăcinile şi să înveţe ,,cum să mărturisească, alături de evrei, numele Unui singur Dumnezeu”.

 

Dialoguri teologice catolico-evreieşti la nivel înalt

23 iunie, Washington

Un grup de 25 de rabini, preoţi, teologi şi studenţi au studiat împreună demersurile romano-catolice şi evreieşti în chestiunile teologice. Dialogul catolico-evreiesc a început în anul 1965, în timpul celui de-al doilea Conciliu de la Vatican, şi s-a dezvoltat remarcabil de rapid în timpul pontificatului Papei Ioan Paul al II-lea. La întrunirea, desfăşurată într-o sală modernă, au participat importanţi lideri catolici şi eminenţi rabini americani.

Până în prezent, chestiunile teologice au fost evitate cu cea mai mare grijă de către Comitetul Internaţional Evreiesc pentru Consultări Interreligioase (IJCIC), grupul evreiesc de dialog cu Vaticanul, din cauza veto-ului rabinilor ultraortodocşi în IJCIC. Aceştia şi-au întemeiat obiecţiile pe opinia rabinului Iosif B. Soloveitchik, emisă în 1964, prin care acesta îşi mărturisea temerile că evreii nu vor fi niciodată trataţi de creştini ca parteneri egali la masa dialogului, aşa cum s-a întâmplat mereu de-a lungul secolelor.

Întrunirea a semnalat un nou început în care se pare că asemenea temeri nu mai sunt justificate în nici un fel. Aceasta a primit susţinerea mai multor rabini ultraortodocşi, precum Irving ,,Yitz” Greenberg şi Barry Freundel din Washington. Reverendul Remi Hoeckman, secretarul Comisiei Vaticanului pentru Relaţiile Religioase cu Evreii şi Rabinul Harold Schulweis de California şi-au exprimat entuziasmul pentru etapa cu totul nouă în care au intrat relaţiile catolico-evreieşti. Conferinţa a durat o zi şi jumătate şi a fost organizată de Rabinul ultraortodox Iosif Ehrenkranz, copreşedinte al grupului rabinic recent format şi director al Centrului pentru Înţelegere Creştino-Evreiască de la Universitatea Sfânta Inimă din Connecticut.

 

Notă: Ştirile de mai sus ne-au parvenit prin amabilitatea fratelui Petko Hinov, ucenicul Prea Sfinţitului Fotie de Triadiţa, căruia îi mulţumim pentru bunăvoinţa şi dragostea sa faţă de Biserica noastră.

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 14-15/mai-iunie 2000