Martie 2000

Vizita Papei Ioan Paul al II-lea la Yad Vashem în Ierusalim

Salutul său către Rabinul Şef al Israelului

 

23 martie 2000

Cu adânc respect vă vizitez azi şi vă mulţumesc că m-aţi primit la Hechal Shlomo. Într-adevăr, aceasta este o întâlnire cu o semnificaţie unică, care - sper şi mă rog - va conduce la contacte mai apropiate între creştini şi evrei, cu scopul de a dobândi o înţelegere din ce în ce mai profundă a relaţiilor istorice şi teologice dintre moştenirile noastre religioase.

Personal, m-am străduit întotdeauna să mă număr printre cei care lucrează, de ambele părţi, să depăşească vechile prejudecăţi şi să asigure o recunoaştere mai largă şi mai deplină a patrimoniului spiritual împărtăşit de evrei şi creştini. Repet ceea ce am spus cu ocazia vizitei mele la Comunitatea evreiască din Roma, că noi creştinii recunoaştem că moştenirea religioasă evreiască este intrinsecă credinţei noastre: ,,voi sunteţi fraţii noştri mai mari” (mesajul de la Sinagoga din Roma, 13 aprilie 1986). Sperăm că poporul evreu va înţelege că Biserica condamnă cu tărie antisemitismul şi orice formă de rasism ca fiind pe de-a întregul opuse principiilor creştinismului. Trebuie să lucrăm împreună pentru a construi un viitor în care să nu mai existe sentimente antievreieşti printre creştini sau sentimente anticreştine printre evrei.

 

Cronica ext 12-1

Papa Ioan Paul al II-lea primit de rabini si oficialii evrei la Muzeul Holocaustului

 

Sunt multe lucruri pe care le avem în comun1. Sunt atât de multe lucruri pe care le putem face împreună pentru pace şi dreptate, pentru o lume mai umană2 şi mai fraternă. Fie ca Domnul cerului şi al pământului să ne călăuzească către o nouă şi rodnică eră de respect reciproc şi colaborare în folosul tuturor ! Mulţumesc.

 

 

Consiliul catolico-evreiesc întâmpină favorabil pelerinajul papei în Israel

 

24 martie 2000, Washington

Membrii Consiliului comun format din Consiliul Naţional al Sinagogilor şi Conferinţa Naţională a Episcopilor Catolici au trimis salutări Papei Ioan Paul al II-lea, în timp ce pontiful se pregătea pentru pelerinajul istoric în Israel. În declaraţia lor - ,,Reconciliere şi speranţă: O reflecţie cu ocazia pelerinajului istoric al Papei Ioan Paul al II-lea în Israel” - se afirma: ,,El va vizita locuri care trezesc mari emoţii printre evrei şi creştini3 pentru că acestea arată ceea ce leagă iudaismul de creştinism, ca şi ceea ce le desparte”4.

Declaraţia membrilor Consiliului a fost publicată după întrunirea acestuia din 13 martie, de la Baltimore. ,,Ca evrei şi catolici, aplaudăm dorinţa sa de a vizita Yad Vashem, monumentul închinat victimelor Shoah” (N.R.: Shoah înseamnă holocaust), se mai spunea în declaraţie. ,,Prezenţa sa la Zidul Vestic (Kotel) din Ierusalim va avea o mare semnificaţie pentru noi. Aceste vizite relevă importanţa pe care o acordă Papa Ioan Paul al II-lea legăturii continue a lui Dumnezeu cu poporul evreu5, o legătură, cu cuvintele sale, care nu se va anula niciodată”6. ,,Susţinem, de asemenea, îndemnul continuu al papei către comunitatea creştină de a reflecta asupra trecutului şi de a se căi pentru violenţă, antisemitism şi rasism. Îi dorim papei o bună călătorie - un pelerinaj al păcii (Shalom)”.

Consiliul format din Consiliul Naţional al Sinagogilor şi Conferinţa Naţională a Episcopilor Catolici se întruneşte de două ori pe an, începând din 1987. Copreşedinţii Consiliului sunt Cardinalul William Keeler, moderator episcopal pentru relaţiile catolico-evreieşti şi Rabinul Joel Zaiman, preşedinte al Consiliului Naţional al Sinagogilor.

 

1. Un Mesia care a venit şi un Mesia care va să vină - iată ce avem ,,în comun” !

2. Ce umanism ecumenist diluat ! Mântuitorul vorbeşte despre aceşti ,,activişti ai păcii” împotriva păcii lui Dumnezeu: ,,Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie” (Matei 10, 34).

3. Unul din locurile comune iudaismului şi creştinismului este şi Golgota, nu ? Însă ce emoţii contradictorii se pot naşte printre evrei şi creştini evocând acest loc sfânt şi Crucea Mântuitorului !

4. Iată ceea ce ne separă pentru totdeauna şi irevocabil - Crucea lui Hristos. Ce ne-ar putea lega de cei care-L resping pe Mântuitorul sufletelor noastre, pe Cel care este lumina lumii ?

5. Se poate ca papa să se închine unui alt dumnezeu şi nu acelui Dumnezeu ce spune: ,,De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei” (Matei 21, 43) şi ,,Iată vi se lasă casa voastră pustie, că adevărat grăiesc vouă. Nu Mă veţi mai vedea până ce va veni vremea când veţi zice: Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului” (Luca 13, 35), adică până când nu-L veţi accepta pe Hristos ca pe Mesia.

6. Oare papa nu este deloc creştin ? Dacă Legea Vechiului Testament nu a fost înlocuită de cea a Noului Testament, cine este Iisus pentru papă, Hristosul sau nu ?

 

Notă: Ştirile de mai sus ne-au parvenit prin amabilitatea fratelui Petko Hinov, ucenicul Prea Sfinţitului Fotie de Triadiţa, căruia îi mulţumim pentru bunăvoinţa şi dragostea sa faţă de Biserica noastră. Comentariile ştirilor aparţin fratelui Petko.

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 12-13/martie-aprilie 2000