Iugoslavia însângerată

Dedicăm ştirile din acest număr luărilor de poziţie şi declaraţiilor

înalţilor prelaţi ai Bisericilor Ortodoxe

 

HRISTOS A ÎNVIAT ! Patriarhul sârb Pavle, împreună cu toţi ierarhii Bisericii Ortodoxe Sârbe, dă binecuvântarea pascală şi salutul Hristos a înviat ! Patriarhul spune că credinţa în Învierea lui Hristos şi în învierea universală nu este o iluzie a celor ce cred, dimpotrivă, este cunoaştere duhovnicească, nemijlocită fiind creştini ortodocşi şi trăind în Biserică – unirea dintre Dumnezeu şi om.

În continuare, Patriarhul se referă la situaţia dezastruoasă a ţării, spunând că singura speranţă în această lume îndreptată spre cele pământeşti în care bombardamentele impun o nouă ordine mondială – nouă în nume, dar veche prin inumanitatea ei – este Învierea lui Hristos. ,,Căutăm şi oferim vecinilor noştri o soluţie pentru toate necazurile şi un răspuns la toate întrebările lor şi ale noastre – credinţa în Hristos. În acelaşi spirit trebuie să găsim o cale pentru rezolvarea tragediei din Kosovo şi Metohia, ,,Vechea Serbie” – leagănul şi centrul spiritual al Ortodoxiei Sârbe.”

Soluţia problemei trebuie să aducă pace şi libertate şi convieţuirea paşnică a poporului sârb, în Kosovo şi Metohia alături de albanezi şi alte popoare, toate împărtăşind aceleaşi drepturi.

NATO a produs suferinţe teribile şi distrugere, oferind explicaţii cinice, că vor să prevină o catastrofă umanitară. Atacul NATO nu a adus decât lacrimi şi sânge pentru poporul sârb, dar şi pentru toate c omunităţile etnice din Kosovo şi Metohia.

Pastorala se încheie cu dorinţa Patriarhului: ,,Fie ca suferinţele şi neliniştile vremurilor noastre să pălească în faţa luminii şi bucuriei Învierii Domnului.”

 

MOSCOVA. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Aleksei al II-lea, a fost la Belgrad unde a stat o zi în semn de solidaritate cu poporul ortodox sârb. Patriarhul rus s-a rugat pentru pace în Catedrala Sfântul Sava din centrul capitalei iugoslave. Alături de el, la slujbă au participat, patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, Pavle, premierul iugoslav, preşedintele Parlamentului sârb şi mii de belgrădeni.

 

Cronica ext 02

Alexie al II-lea (în stânga) şi patriarhul sârbilor, Pavle

 

RUŞII DIN DIASPORA. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din diaspora îşi exprimă solidaritatea cu poporul sârb. Într-un apel semnat de Î.P.S. Vitalie, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Ruse din diaspora, credincioşii bisericii sunt chemaţi să se roage pentru ,,mântuirea Serbiei mult pătimitoare”. Este deplânsă situaţia tragică a Serbiei fiindcă ,,se încearcă smulgerea inimii ei, provincia Kosovo”. ,,Prin prezentul apel chemăm clerul şi turma noastră la rugăciuni bisericeşti şi individuale pentru slavarea pământului sârb şi a turmei pravoslavnice credincioase de care suntem atât de strâns legaţi istoric”, se mai spune în apelul Mitropolitului Vitalie.

 

BISERICA ORTODOXĂ SÂRBĂ. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe s-a întrunit, adoptând o declaraţie referitoare la situaţia din Kosovo şi bombardamentele NATO. În apel se cere încetarea ostilităţilor în Kosovo şi Metohia ştiind că ,,războiul şi agresiunea, mai ales interetnice lasă în urmă devastare şi nefericire generală”, şi rezolvarea conflictului pe cale paşnică. ,,Nici un rău din Kosovo sau de oriunde din lume nu poate fi îndreptat printr-unul mai mare, cum este bombardarea Iugoslaviei. Nu putem crede că comunitatea internaţională este atât de neputincioasă în găsirea unor soluţii umane şi paşnice încât recurge la mijloace umilitoare şi întunecate”. Biserica Ortodoxă Sârbă face apel la autorităţile internaţionale pentru oprirea bombardamentelor şi la cele naţionale pentru a face orice pentru pace. În acelaşi timp, cere clericilor şi mirenilor sârbi din ţară şi străinătate să se roage lui Dumnezeu, singurul care le poate reda pacea lor şi tuturor locuitorilor ţării atât de greu lovită.

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 2/mai 1999