DICŢIONAR ORTODOX
 
Eclezial, ecleziastic, eclesiarh, ecleziologie
Apostazie, apostat
 
Sinod, sinodal (sinodic)
Sobor, sobornic (sobornicesc)
Conciliu
 
Pentarhie
Patriarhie, patriarhal, patriarhat
Autocefalie, autocefal
 
Triod
Penticostar
 
Post
Păcat
Patimă
 
Blasfemie, a blasfemia
Hulă, a huli
Anatemă, a anatematisi
Afurisenie, a afurisi
 
Canon, a canonisi, canonic, canonicitate, canonarh, a canoniza, canonizare
 
Caterisire
Excomunicare
 
Monah, monahal
Călugăr
 
Epifanie
Teofanie
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa