Congresul pan-ortodox de la Constantinopol din 1923

 

Cea de-a zecea sesiune

(Miercuri, 6 iunie 1923)

 

Congresul pan-ortodox s-a întrunit în sesiune sub conducerea P.S. patriarh ecumenic Meletie al IV-lea.

 

Patriarhul ecumenic. Haideţi să continuăm discuţia despre Bisericile din diaspora.

 

Mitropolitul Niceei. Ar fi necesar ca mai întâi părţile interesate să studieze chestiunea.

 

Mitropolitul Muntenegrului. Precum am spus şi ieri pe larg, această chestiune este foarte delicată şi serioasă, fără a nega situaţiile anormale care se observă în prezent în aceste Biserici. Din acest motiv, este necesară realizarea de către Biserici a unui studiu minuţios şi serios al chestiunii. Ar fi bine dacă Patriarhia Ecumenică ar cere, printr-o enciclică adresată Bisericilor Ortodoxe, căutarea unei căi de a rezolva această chestiune.

 

Patriarhul ecumenic. Patriarhul ecumenic ar fi fost ajutat la obţinerea acestei înţelegeri cu restul Bisericilor dacă această chestiune ar fi fost discutată înainte de Congresul nostru, chiar dacă acest lucru nu era obligatoriu. Aş fi recunoscător să aud opinia mitropolitului Muntenegrului nu ca reprezentant al Bisericii Sârbe, ci ca ierarh ortodox. Subliniez de asemenea că în prezent Patriarhia Ecumenică este conştientă de obligaţia sa de a întreprinde examinarea acestei chestiuni. Este conştientă de responsabilitatea sa înaintea întregii Biserici Ortodoxe şi nu doreşte să pară că pretinde drepturi şi recunoaşte obligaţii fără a le şi exercita.

Ne amintim un lucru relevant publicat în urmă cu 2 ani în Pantainos, periodicul oficial al Patriarhiei Alexandriei, şi anume: cu ocazia unei decizii a Bisericii Antiohiei referitoare la un ierarh misionar în America pentru ortodocşii vorbitori de limbă arabă de acolo, cineva a făcut o observaţia binemeritată că Patriarhia Ecumenică nu-şi împlineşte datoria sa faţă de Bisericile din diaspora. Patriarhia Ecumenică doreşte să declare că singurul său scop este de a suprima evidenta situaţie anormală din administraţia Bisericilor din diaspora şi de a restabili o situaţie canonică, mulţumind totodată punctele de vedere naţionale ale părţilor interesate. Atunci vom putea să afirmăm că Congresul pan-ortodox atribuie o mare importanţă administrării canonice a Bisericilor din diaspora astfel ca Biserica Ortodoxă să se poată înfăţişa în aceste regiuni unită pe temeliile generale ale administraţiei bisericeşti, şi nu divizată în grupări naţionale ale parohiilor ortodoxe din diaspora; şi aceasta este de părere că Patriarhia Ecumenică ar trebui să ajungă cât mai curând posibil la o înţelegere cu acele Biserici locale care au, din motive naţionale, un interes în administrarea acestor parohii.

 

Mitropolitul Muntenegrului. Afirmăm ceea ce am spus atât ieri, cât şi cu puţin timp în urmă, şi repetăm că în momentul de faţă, în loc de orice altă hotărâre, Congresul poate doar să ceară ca Patriarhia Ecumenică să ia iniţiativa şi să ajungă la o înţelegere cu Bisericile locale, astfel încât să poată fi căutată o cale de rezolvare a chestiunii parohiilor din diaspora.

 

Patriarhul ecumenic. O asemenea formulare ar fi acceptabilă cu condiţia ca Patriarhia Ecumenică, în înţelegere cu Bisericile locale, să poată investiga maniera de reglementare a administrării parohiilor ortodoxe din diaspora potrivit cu legislaţia canonică.

 

Mitropolitul Muntenegrului. Formularea mea expune chestiunea mai general fără a menţiona legislaţia canonică. Nu putem intra în acest amănunt fiind lipsiţi de călăuzire.

 

Patriarhul ecumenic. Retrag complet chestiunea şi propunerea mea privind Bisericile din diaspora.

 

Mitropolitul Muntenegrului. Înalt Prea Sfinţite Stăpâne, în cursul celei de-a doua sesiuni a Congresului, au fost citite propunerea mea şi cea a dlui. Milankovici ca Congresul pan-ortodox să poată depune mărturie în faţa întregii lumi în ce priveşte persecuţia împotriva patriarhului, clerului şi întregii Biserici Ruse. Cer să se poată lua o decizie adecvată.

 

Patriarhul ecumenic. Să fie citită întâi propunerea, ca şi cea a arhiepiscopului de Chişinău.

 

După citire, patriarhul ecumenic a afirmat: Când au fost citite prima oară aceste propuneri, s-a cerut să fie amânată orice discuţie pe marginea lor, pentru a putea obţine între timp informaţie demnă de încredere cu privire la deciziile importante ale adunării care se întruneşte la Moscova[1]. Această informaţie obţinută a fost publicată fără note şi comentarii în ultimul număr al publicaţiei Adevărul ecleziastic. Este suficient de lămuritoare, dar nu completă, din care cauză noi am cerut expedierea prin telegramă a unor copii ale hotărârilor anunţate, care nu au sosit în momentul de faţă.

Între timp, este un fapt că această adunare, care s-a numit pe sine ,,Sobor a toată Rusia”, a decis – printre alte hotărâri cu un caracter radical – condamnarea patriarhului Tihon, care este semnată, precum se afirmă, de 46 episcopi. Fără a intra în detalii, observăm că acest grup de episcopi nu poate fi numit ,,Sobor” al Bisericii Ruse deoarece mulţi dintre ei nu au încă o poziţie stabilită în Biserica Rusă ocupând scaune fără o hotărâre canonică şi într-adevăr fiind hirotoniţi de clerici căsătoriţi încălcând rânduiala canonică păstrată de secole. Şi ţinând cont numai de această ultimă decizie, cineva nu ar fi dispus să recunoască hotărârile luate, într-o perioadă în care episcopii cu adevărat canonici sunt fie exilaţi în străinătate, fie întemniţaţi în Rusia. În consecinţă, acest grup de episcopi a purces la condamnarea unui întâistătător şi patriarh care, purtând rănile unui mărturisitor, înfruntând primejdia şi pătimind în numele credinţei creştine, nu a meritat o asemenea maltratare din partea clericilor care pretind că reformează viaţa bisericească din Rusia.

Cu totul independent de hotărâri, care cu siguranţă vor fi luate într-un mare sinod când circumstanţele vor permite convocarea lui, din cauza tuturor tulburărilor din Rusia, sunt de acord cu propunerile care au fost citite, care prevăd exprimarea compasiunii faţă de patriarhul Moscovei, mărturisitorul bătut şi osândit.

 

Mitropolitul de Dyrrachion. Odată cu exprimarea compasiunii noastre, haideţi să adresăm un apel către întreaga lume creştină pentru eliberarea patriarhului mărturisitor din temniţă.

 

Arhimandritul Scriban. Biserica României şi-a exprimat deja compasiunea faţă de patriarhul Tihon. În consecinţă, sunt în acord cu Biserica mea votând în favoarea propunerii în discuţie.

 

Mitropolitul Muntenegrului. Mulţumesc călduros patriarhului ecumenic pentru frumoasele cuvinte pe care le-a rostit în sprijinul patriarhului Tihon, care este cumplit împresurat, şi a restului clerului Bisericii Ruse, şi noi adoptăm opinia sa şi adăugirea mitropolitului de Dyrrachion. Aş cere doar ca patriarhul ecumenic să fie atât de binevoitor încât să formuleze decizia potrivită.

 

Patriarhul ecumenic formulează precum urmează:

 

Congresul pan-ortodox care a fost înştiinţat că la Moscova s-a întrunit o adunare bisericească de clerici şi mireni, care printre alte hotărâri necanonice a emis şi o decizie de caterisire a Patriarhului Tihon al Moscovei şi a toată Rusia, care este întemniţat, hotărăşte următoarele în unanimitate:

 

1). Îşi exprimă mâhnirea faţă de acest act împotriva întâistătătorului preasfintei Biserici din Rusia, chiar în vremea în care continuă mucenicia lui, şi îşi exprimă compasiunea sinceră faţă de patriarhul mărturisitor.

2). Îl roagă fierbinte pe Cel Preaînalt ca să-l întărească până la ultima suflare în timpul bunei lui lupte pentru credinţă.

3). Face un apel către întreaga lume creştină pentru (a susţine) eliberarea lui şi a ierarhilor din temniţă, ca şi a restului clerului întemniţat împreună cu el.

4). Cere Patriarhiei Ecumenice să se consulte cu restul Bisericilor Ortodoxe privind situaţia bisericească din Rusia ca să poată oferi călăuzire fermă conştiinţei religioase tulburate a poporului rus evlavios, care este cumplit încercat în credinţă.

 

Reprezentanţii acceptă formularea de mai sus şi sesiunea este încheiată.

 

† Meletie de Constantinopol
† Calinic de Cizic
† Arhiepiscopul Alexandru de America de Nord
† Mitropolitul Gavriil de Muntenegru şi Parathalassia
† Vasilie de Niceea
† Iacov de Dyrrachion
 
Arhimandrit Iuliu Scriban
V. Antoniades
Dr. M. Milankovici
 
† Arhimandrit Ghermano
Secretar şef al Sfântului Sinod

 


[1] Este vorba de soborul Bisericii Vii. A se vedea nota 20 de aici.