Ianuarie 2007

Vizita Arhiepiscopului Hristodul al Atenei la Vatican,

un punct împlinit din planul cincinal al ecumenismului

 

În ultimii ani, relaţiile dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică par să se fi aşezat pe făgaşul dorit de conducătorii lor. Trecerea de la Papa Ioan Paul al II-lea la succesorul său s-a făcut lin, căci noul papă, Benedict al XVI-lea, a declarat încă din primele zile ale pontificatului său că unul dintre principalele ţeluri pe care le urmăreşte este unirea cu Biserica Ortodoxă.

Una din principalele probleme pe care le au de rezolvat strategii doritei uniri este convingerea credincioşilor de faptul că nu mai există piedici în calea acesteia, precum dezacordurile asupra chestiunilor dogmatice. De asemenea, foarte importantă în această campanie este atitudinea conducătorilor Bisericilor către care privesc cu încredere credincioşii ca spre mai-marii şi păstorii lor. Buna înţelegere şi împăcare dintre conducătorii ortodocşi şi catolici este, pentru ei, o garanţie că lucrurile se află pe calea cea bună.

Pentru ca oamenii să ,,realizeze” înţelegerea dintre conducători şi faptul că ei sunt adevăraţi ,,fraţi întru credinţă” sunt regizate interminabile vizite fastuoase, cu numeroase ceremonii (care vădesc o falsă apropiere în rit), semnări de documente (nu numai pe teme pur religioase, ci şi documente din care reiese preocuparea comună a ierarhilor pentru problemele cu care se confruntă omenirea), înmânarea reciprocă de cadouri (menită să scoată în evidenţă iubirea creştină dintre ei) etc, care să dea mărturie de depăşirea problemelor şi neînţelegerilor din trecut şi de strădaniile lor prezente pentru obţinerea reconcilierii.

În plus, papa vizitează ţări ortodoxe, precum România, Bulgaria, Grecia, şi tot atâtea redute îngenunchează în faţa sa: ierarhii şi credincioşii ortodocşi îl primesc cu multă bucurie, ca pe adevăratul păstor al Romei, trecând cu vederea nu numai istoria de veacuri a unui conflict interminabil între Biserica Ortodoxă şi Vaticanul hrăpăreţ, ci şi nesfârşitul lanţ actual de erezii ale papei, de care până şi lumea catolică se înspăimântă.

Mână în mână cu papa, conducătorii Bisericilor Ortodoxe întreprind vizite de răspuns, mergând la Vatican. Una dintre cele mai recente vizite de acest fel este cea a Î.P.S. Hristodul, Arhiepiscopul Atenei şi a toată Grecia, în perioada 13-16 decembrie 2006.

 

***

 

Vizita are loc ca urmare a invitaţiei pe care Papa Benedict al XVI-lea i-a adresat-o Î.P.S. Hristodul pe 16 noiembrie 2005, prin intermediul cardinalului Jean-Louis Tauran. Acesta a vizitat Atena cu ocazia publicării unui facsimil al manuscrisului ,,Menologion-ul lui Vasilie al II-lea”, lucrare la care Biblioteca Vaticanului a colaborat cu Biserica Ortodoxă a Greciei. Menologion-ul este un text liturgic şi aghiografic cu privire la ritul Bisericii Ortodoxe, alcătuit în jurul anului 985, al cărui manuscris se află în Biblioteca Apostolică a Vaticanului.

În timpul ceremoniei de prezentare a manuscrisului la Muzeul Bizantin din Atena, cardinalul Tauran a citit un mesaj papal. În mesaj, Benedict al XVI-lea îşi exprimă satisfacţia pentru publicarea facsimilului, care, declară el, ,,este rodul noilor relaţii care s-au strâns după neuitata vizită a venerabilului meu predecesor, Ioan Paul al II-lea la Atena, în cadrul pelerinajului pe urmele Sfântului Apostol Pavel, în mai 2001. (…) Faptul că se dezvoltă o cooperare mai activă între Biserica Ortodoxă a Greciei şi Biserica Catolică mă face să mă simt profund fericit”.

De asemenea, papa l-a rugat pe cardinalul francez să ,,transmită Î.P.S. Hristodul bucuria pe care i-ar prilejui-o să-l întâmpine la Roma pentru a arăta împreună faptul că a început o nouă etapă pe calea reconcilierii şi cooperării dintre Bisericile noastre (sublinierea noastră)”.

Papa acordă o atât de mare importanţă vizitei primatului Greciei la Roma şi pentru că în această ţară mai există ortodocşi, clerici şi laici deopotrivă, care se opun ca strângerea relaţiilor dintre cele două Biserici să se facă pe temeiul abdicării de la Ortodoxie. Astfel, opoziţia unei mari părţi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei l-a împiedicat pe zelosul ecumenist Hristodul să viziteze Roma la invitaţia Papei Ioan Paul al II-lea în urmă cu doi ani[1]. Între timp, vremurile s-au mai schimbat, episcopii sinodali şi-au mai schimbat părerea, sau au mai fost îndemnaţi să şi-o schimbe, aşa că Hristodul a mers la Roma, vădind că a început o nouă eră a relaţiilor ortodoxo-catolice.

Într-o adresă a sa către episcopii catolici din Grecia, la începutul lunii noiembrie 2006, Papa Benedict al XVI-lea a continuat să vorbească despre dorinţa sa de ,,strângere a legăturilor cu Biserica Ortodoxă din Grecia”. ,,Dorinţa este mare în toţi ca să luăm parte împreună la acelaşi altar pe care este oferit sub vălul sacramentului jertfa unică a lui Hristos”, a spus papa, referindu-se la relaţiile cu ortodocşii. ,,Dorim să intensificăm rugăciunea”, a continuat el, ,,pentru ca acea zi să vină cât mai rapid posibil, ziua în care vom putea să frângem împreună pâinea şi să bem din acelaşi potir în care se află preţul mântuirii noastre”.

În aceeaşi notă de pregătire a credincioşilor pentru evenimentul ,,uimitor” şi ,,şocant” care va avea loc, unirea deplină a ortodocşilor cu catolicii, papa şi-a exprimat speranţa că ,,se vor deschide perspective şi mai mari pentru un dialog constructiv între Biserica Ortodoxă a Greciei şi Biserica Catolică şi că iniţiativele se vor înmulţi”[2].

Î.P.S. Hristodul al Atenei a mai fost la Roma, în aprilie 2005, la funeraliile Papei Ioan Paul al II-lea, dar este prima oară când primatul Bisericii Greciei face o vizită oficială papei[3]. Cei doi oficiali s-au întâlnit pe 14 decembrie, au discutat şi au semnat o declaraţie comună, în care ,,se reafirmă necesitatea colaborării dintre cele două Biserici creştine”.

În conferinţa de presă ce a urmat, arhiepiscopul grec şi-a exprimat ,,angajamentul pentru depăşirea obstacolelor dogmatice care stânjenesc drumul spre unitatea în credinţă”, arătându-se ,,încrezător în activitatea comisiei teologice internaţionale mixte, reunită ultima oară în septembrie 2006, la Belgrad, după mai mulţi ani de pauză”[4].

Înaintea întâlnirii cu papa, Î.P.S. Hristodul a vizitat Bazilica San Pietro şi s-a rugat la mormântul Papei Ioan Paul al II-lea şi a altor papi. După-amiază, el a participat la o ceremonie solemnă în Bazilica San Paolo fuori le mura (în afara zidurilor – din afara zidurilor oraşului din acea vreme), primind ca dar din partea Bisericii Catolice două inele din lanţul cu care a fost legat Sfântul Apostol Pavel. Acest dar fusese pregătit pentru arhiepiscopul Atenei la cererea fostului papă, care nu a mai ajuns să i-l înmâneze, din cauza îmbolnăvirii şi morţii sale[5]. Mai apoi, Universitatea Pontificală Lateran i-a conferit oaspetelui ortodox titlul ,,honoris causa”.

Papa Benedict şi Î.P.S. Hristodul au făcut afirmaţii similare cu privire la întâlnirea dintre ei, arhiepiscopul declarând: ,,Vizita la Vatican a oferit ocazia marcării unei noi etape pe drumul comun Bisericilor noastre de abordare a problemelor lumii actuale”.

Într-adevăr, relaţiile ortodoxo-catolice par a fi intrat într-o nouă etapă, dar această etapă nu presupune progrese pe calea dialogului, sau înţelegeri cu privire la problemele dogmatice (care, în realitate, sunt ireconciliabile), ci cu totul altceva: schimbarea modului de a percepe această apropiere dintre Biserici, al credincioşilor, clerici şi laici deopotrivă, pregătirea psihologică a credincioşilor în scopul de a accepta unirea, fără a mai ţine cont de diferenţele de ordin dogmatic. Lucrurile negre nu pot fi făcute albe peste noapte, ci doar oamenii pot fi convinşi să le vadă albe chiar dacă ele sunt negre ...

 

Ioachim Arnăutu

 

Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 33/ianuarie-februarie 2007 [1] Zenit.org, 17 noiembrie 2005, ,,Papa vede ,,o nouă eră” în relaţiile cu ortodocşii greci; în mesajul pentru publicarea facsimilului Menologion-ului lui Vasilie al II-lea”.

[2] Gardianul, 4 noiembrie 2006, ,,Papa doreşte o dezvoltare rapidă a relaţiilor cu Biserica Ortodoxă Greacă”.

[3] www.catholica.ro, 5 decembrie 2006, ,,Prima vizită oficială a Arhiepiscopului Hristodul la Papă”.

[4] www.catholica.ro, 14 decembrie 2006, ,,Papa şi Arhiepiscopul grec au semnat o declaraţie comună”.

[5] Idem 4.