Lumea in deriva

LUMEA ÎN DERIVĂ
Seriale care au rulat în cadrul acestei rubrici
de la nr. 1 (aprilie 1999) pâna la nr. 143 (noiembrie-decembrie 2022)

 

De ce NATO a atacat Serbia ?

Adevărul în oglinzi mobile

Uniatismul: Trambulina Vaticanului spre Ortodoxie
(Episoadele I-V)

Declaraţia de la Balamand
Noul cal troian al Vaticanului
(Episoadele I-V)

Se întorc zeii ?
(Episoadele I-VIII)

Real sau imaginar ?

Se întorc zeii … într-o ,,Istorie a sinuciderii” ? (I)

Olimpiada 2004, sau cum prind viaţă zeii moderni

Muzica rock privită dintr-o perspectivă creştină
de Episcop Alexander (Mileant)
(Episoadele I-V)

* * *
 
Din scrierile Arhiepiscopului Averchie de Jordanville
Marea apostazie. Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov şi scrierile sale
(Episoadele I-V)Lumea 50

Ce este Ortodoxia ?

Adevărata Ortodoxie 

,,Că trebuie să fie şi eresuri între voi …” 

Sunt termenii ’creştin’ şi ’ortodox’ folosiţi în mod corect în vremurile noastre ?

Râvna sfântă

Ar trebui să fie Biserica ,,în pas cu vremurile” ?

,,Socotiţi, drept aceea, cum să umblaţi cu pază” !

Împărăţia lui Dumnezeu: ,,progres” sau cruce ?

Un om în faţa apostaziei
(Episoadele I-VII)

De ce creştinilor nu le este îngăduit să plănuiască distracţii în ajunul duminicilor şi praznicelor

Maica Domnului meu

Pentru ce scop a fost întemeiată şi există Biserica ?
(Memento pentru oricine se consideră a fi creştin ortodox)

Rânduiala ortodoxă

În ce constă cel mai mare rău ?

Creştinismul înseamnă purtarea crucii

Duhul lui antihrist şi înaintemergătorul lui antihrist

Marii Dascăli şi Ierarhi Ecumenici: Vasilie cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur
(Episoadele I-II)

Aspecte deosebit de instructive din vieţile celor trei mari ierarhi

Păstraţi credinţa ortodoxă lăsată moştenire nouă de Sfântul Cneaz Vladimir

Despre apostazie

Despre Naşterea Domnului

Se poate vorbi de unirea creştinilor neţinând seama de har şi adevăr ?

Despre monahism
(Episoadele I-IX)

,,În Biserica slavei tale stând, în cer a sta ni se pare, Născătoare de Dumnezeu”

Cum ar trebui să ţinem postul Adormirii Maicii Domnului

Nevoinţa pentru virtute
(Episoadele I-XVIII)
* * *

Din scrierile Arhiepiscopului ILARION TROIŢKI (1886-1929)
Creştinism sau Biserica ?
(Episoadele I-IX)Lumea 101

Sfânta Scriptură şi Biserica
(Episoadele I-VII)

Unitatea Bisericii şi Conferinţa Mondială a Comunităţilor Creştine
- Scrisoare către dl. Robert Gardiner, secretar al Comisiei pentru organizarea unei Conferinţe Mondiale a Comunităţilor Creştine -
a Arhiepiscopului Ilarion Troiţki († 1929), scrisă în 1916, pe când era arhimandrit
(Episoadele I-XI)

Lupta ecumenismului împotriva Bisericii este mai veche de un secol
Corespondenţa dintre ierarhii ruşi Antonie Hrapoviţki şi Ilarion Troiţki şi Robert Gardiner, secretar al Comisiei pentru organizarea unei Conferinţe Mondiale a Comunităţilor Creştine
Postfaţă la Unitatea Bisericii şi Conferinţa Mondială a Comunităţilor Creştine

Arhiepiscopul Ilarion Troiţki – un titan al Ortodoxiei

Creştinism şi socialism
(Episoadele I-II)

Despre îndeplinirea unui plan monstruos: unirea lui Hristos cu Veliar
(Episoadele I-II)

Biserica persecutată şi Biserica de stat

De ce este necesar a restaura patriarhia ?
Cuvânt rostit la Adunarea Generală a Sinodului Bisericii din 1917-1918

Să nu ai alţi dumnezei
(Episoadele I-II)

Scrisori despre Apus
(Episoadele I-VI)

* * *

 

Din scrierile IEROMONAHULUI SERAFIM ROSE († 1982)

Perspectiva ortodoxă asupra lumiiLumea 96 2
(Episoadele I-III)

Renaşterea harismatică ca un semn al vremurilor
(Episoadele I-IX)

Semnele vremurilor
(Episoadele I-V)

NIHILISMUL
Rădăcina revoluţiei epocii moderne
(Episodul I-XIX)

Sfinţii Părinţi ai spiritualităţii ortodoxe
(Episoadele I-IV)

Înălţând cugetul, încălzind inima
(Episoadele I-II)