Numarul 120 (iulie-august 2019)

NUMĂRUL 120 (iulie-august 2019)
 
 
EDITORIAL
Păcate peste fire, bani, putere, politică şi mai mult decât oricând luptă împotriva creştinismului
 
SFINŢII VEACULUI APOCALIPTIC
Sfântul Ioan şi societatea rusă (IV)
 
PAGINI DE ISTORIE CONTEMPORANĂ
Bătălia pentru Constantinopol
 
CUGETĂRI PE TEME DE CREDINŢĂ
de Raymond Ibrahim
 
CE SE ÎNTÂMPLA ÎN BISERICĂ ÎN URMĂ CU UN VEAC
 
APOSTAZIA ECUMENISMULUI
de Ludmilla Perepiolkina
 
12. Şcoala pariziană de ,,Ortodoxie” – un laborator de învăţături false şi erezii
 
CUVINTE DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ
de Arhiepiscopul Inochentie al Odessei († 1857)
 
XV. Paza raiului
 
Tâlcuiri la Vechiul Testament
 
Tâlcuiri la Noul Testament
 
CUVÂNT DUHOVNICESC
de arhimandrit Serafim Alexiev
 
PAGINI DE ISTORIE
 
LUMEA ÎN DERIVĂ
de arhiepiscop Ilarion Troiţki
 
de ieromonah Serafim Rose
 
DOGMĂ SAU DOCTRINĂ ?
 
ISTORIA – ADEVĂR SAU MISTIFICARE ?
de părintele Patric Ranson